TÀI LIỆU TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC RA ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ

Thứ năm - 09/03/2017 07:36
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 
 
 
 
 
TÀI LIỆU TẬP HUẤN
NÂNG CAO NĂNG LỰC
RA ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ
THEO THÔNG TƯ SỐ 22/2016/TT-BGDĐT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hà Nội, tháng 12 năm 2016

MỤC LỤC
Trang
 
Phần I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ THIẾT KẾ BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ
THEO THÔNG T
Ư 22. 3

Phần II: 4
MÔN TIẾNG VIỆT. 4
MÔN TOÁN.. 4
MÔN KHOA HỌC.. 4
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 4
MÔN TIẾNG ANH.. 4
MÔN TIN HỌC.. 4
MÔN TIẾNG DÂN TỘC.. 4

 
Phần I
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ
THIẾT KẾ BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ THEO THÔNG TƯ 22
I.     Yêu cầu thiết kế bài kiểm tra định kì theo Thông tư 22
Thông tư 22 là sự tiếp nối, hiện thực hoá tinh thần nhân văn và đổi mới của Thông tư 30.
Đánh giá định kì kết quả học tập là đánh giá kết quả của học sinh sau một giai đoạn học tập, rèn luyện, nhằm xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của học sinh so với chuẩn kiến thức, kĩ năng quy định trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.
Đánh giá định kì bằng bài kiểm tra, thực hiện với các môn học: Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Ngoại ngữ, Tin học, Tiếng dân tộc.
Thông tư 22 bổ sung quy định ra đề kiểm tra định kì kết quả học tập các môn học trên đây căn cứ vào yêu cầu môn học dựa trên chuẩn kiến thức, kĩ năng theo bốn mức độ nhận thức thay vì ba mức độ như Thông tư 30. Cụ thể:
Sự khác biệt giữa Thông tư 22 và Thông tư 30
Thông tư 30 Thông tư 22
Đề bài kiểm tra định kì phù hợp chuẩn kiến thức, kĩ năng, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức độ nhận thức của học sinh:
a) Mức 1: Học sinh nhận biết hoặc nhớ, nhắc lại đúng kiến thức đã học; diễn đạt đúng kiến thức hoặc mô tả đúng kĩ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách của riêng mình và áp dụng trực tiếp kiến thức, kĩ năng đã biết để giải quyết các tình huống, vấn đề trong học tập.
b) Mức 2: Học sinh kết nối, sắp xếp lại các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết tình huống, vấn đề mới, tương tự tình huống, vấn đề đã học.
c) Mức 3: Học sinh vận dụng các kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống, vấn đề mới, không giống với những tình huống, vấn đề đã được hướng dẫn hay đưa ra những phản hồi hợp lí trước một tình huống, vấn đề mới trong học tập hoặc trong cuộc sống.
Đề kiểm tra định kì phù hợp chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức như sau:
– Mức 1: Nhận biết, nhắc lại được kiến thức, kĩ năng đã học.
– Mức 2: Hiểu kiến thức, kĩ năng đã học, trình bày, giải thích được kiến thức theo cách hiểu của cá nhân.
– Mức 3: Biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống.
– Mức 4: Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lí trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt.
II.    Cách thức thiết kế ma trận và đề kiểm tra
1.   Quy trình thiết kế ma trận đề kiểm tra
1.1. Cấu trúc ma trận đ
+ Lập bảng ma trận hai chiều: một chiều là nội dung, chủ đề hay mạch kiến thức chính cần đánh giá; một chiều là các cấp độ nhận thức của học sinh theo các mức độ nhận thức (Nhận biết; Thông hiểu, Vận dụng và Vận dụng nâng cao).
+ Trong mỗi ô là chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình môn học cần đánh giá, tỉ lệ % số điểm, số lượng câu hỏi và tổng số điểm của các câu hỏi.
+ Số lượng câu hỏi của từng ô phụ thuộc vào mức độ quan trọng của mỗi chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đánh giá, lượng thời gian làm bài kiểm tra và số điểm quy định cho từng mạch kiến thức, từng cấp độ nhận thức.
1.2. Mô tả về đánh giá các mc độ nhận thức
1.2.1. Đánh giá mức độ 1
Mức độ 1 (nhận biết) được định nghĩa là sự nhớ, thuộc lòng, nhận biết được và có thể tái hiện các dữ liệu, các sự việc đã biết hoặc đã học được trước đây. Điều đó có nghĩa là một học sinh có thể nhắc lại một loạt dữ liệu, từ các sự kiện đơn giản đến các khái niệm lí thuyết, tái hiện trong trí nhớ những thông tin cần thiết. Đây là mức độ hành vi thấp nhất đạt được trong lĩnh vực nhận thức.
Các động từ
hữu ích
Mẫu câu hỏi Những hoạt động
và sản phẩm
Kể, liệt kê,
mô tả, liên hệ, xác định, viết, tìm, khẳng định, nêu tên
Điều gì xảy ra sau khi...?
Bao nhiêu...?
Ai là người...?
Cái gì...?
Bạn có thể đặt tên...?
Mô tả những gì xảy ra...?
Nói với ai...?
Tìm nghĩa của...?
Câu nào đúng hay sai...?
Liệt kê các sự kiện chính.
Lập biểu thời gian các sự kiện.
Lập biểu đồ các sự kiện.
Lập danh sách bất kì thông tin nào bạn nhớ được. 
Liệt kê tất cả ... trong câu chuyện.
Lập biểu đồ thể hiện...
Lập các chữ cái đầu.
Trích dẫn một bài thơ.
1.2.2. Đánh giá mức độ 2
Mức độ 2 (thông hiểu) được định nghĩa là khả năng nắm bắt được ý nghĩa của tài liệu. Học sinh hiểu được các khái niệm cơ bản, có khả năng giải thích, diễn đạt được kiến thức đã  học theo ý hiểu của mình và có nêu câu hỏi và trả lời được các câu hỏi tương tự hoặc gần với các ví dụ đã được học trên lớp. Điều đó có thể được thể hiện bằng việc chuyển tài liệu từ dạng này sang dạng khác (từ các ngôn từ sang số liệu…), bằng cách giải thích được tài liệu (giải nghĩa hoặc tóm tắt), mô tả theo ngôn từ của cá nhân. Hành vi ở mức độ này cao hơn so với mức độ nhận biết.
Các động từ hữu ích Mẫu câu hỏi Những hoạt động
và sản phẩm
Giải thích, diễn giải, phác thảo, thảo luận, phân biệt, dự đoán khẳng định lại, so sánh, mô tả Em có thể viết bằng chính ngôn từ của mình...?
Bạn có thể viết một đề cương ngắn...?
Bạn nghĩ điều gì có thể xảy ra tiếp theo...?
Ý tưởng chính là gì..?
Nhân vật chính là ai...?
Em có thể phân biệt giữa...?
Sự khác biệt giữa...?
Em có thể đưa ra một ví dụ làm rõ ý...?
Em có thể so sánh...?
Cắt hoặc vẽ tranh để thể hiện một sự kiện nào đó.
Làm sáng tỏ những gì em cho là ý chính.
Làm một mẫu hoạt hình thể hiện chuỗi các sự kiện.
Viết và biểu diễn một vở kịch dựa trên câu chuyện.
Kể lại câu chuyện bằng chính ngôn từ của em.
Vẽ một bức tranh thể hiện một khía cạnh nào đó mà em ưa thích.
Viết một báo cáo tóm tắt về một sự kiện.
Chuẩn bị một biểu đồ thể hiện chuỗi các sự kiện.
1.2.3. Đánh giá mức độ 3
Mức độ 3 là biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc tương tự trong học tập, cuộc sống. Học sinh vượt qua cấp độ hiểu đơn thuần và có thể sử dụng, xử lí các khái niệm của chủ đề trong các tình huống tương tự hoặc gần giống như tình huống đã gặp trên lớp. Điều đó có thể bao gồm việc áp dụng các quy tắc, phương pháp, khái niệm đã học vào xử lí các vấn đề trong học tập, trong đời sống thường ngày. Hành vi ở mức độ này cao hơn so với mức độ nhận biết và thông hiểu.
Các động từ hữu ích Mẫu câu hỏi Những hoạt động
và sản phẩm
Giải quyết,
thể hiện,
sử dụng,
làm rõ,
xây dựng, hoàn thiện, xem xét,
làm sáng tỏ
Em có biết một trường hợp khác mà ở đó...?
Em có thể nhóm theo đặc điểm, chẳng hạn như...?
Em sẽ thay đổi những nhân tố nào nếu...?
Em có thể áp dụng những phương pháp, kĩ thuật nào để xử lí...?
Em sẽ hỏi những câu hỏi nào về...?
Từ thông tin được cung cấp, em có thể xây dựng một biểu đồ về...?
Thông tin này liệu có ích không nếu ...?
Em có thể hoàn thiện bức vẽ…
Xây dựng một mô hình để minh hoạ...
Xây dựng một kịch bản minh hoạ một sự kiện quan trọng.
Lập một thư mục về các tài liệu học tập.
Lập một biểu đồ trên giấy để thể hiện các thông tin quan trọng về một sự kiện.
Tập hợp các bức tranh để minh hoạ một ý cụ thể nào đó.
Thiết kế một trò chơi đố chữ lấy ý tưởng từ lĩnh vực học tập.
Xây dựng một mô hình bằng đất sét thể hiện một đồ vật.
Thiết kế một sản phẩm, sử dụng một phương pháp/kĩ thuật đã biết làm mô hình.
1.2.4. Đánh giá mức độ 4
Mức 4 là vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề mới hoặc sắp xếp cấu trúc lại các bộ phận để hình thành một tổng thể mới. Học sinh có khả năng sử dụng các khái niệm cơ bản để giải quyết một vấn đề mới hoặc không quen thuộc, chưa từng được học hoặc trải nghiệm trước đây. Điều đó có thể bao gồm việc tạo ra một chủ đề hoặc bài phát biểu, một kế hoạch hành động, hoặc một sơ đồ mạng lưới các quan hệ trừu tượng (sơ đồ để phân lớp thông tin). Hành vi ở mức độ này cao hơn so với các mức độ hiểu biết, hiểu, vận dụng thông thường. Nó nhấn mạnh các yếu tố linh hoạt, sáng tạo, đặc biệt tập trung vào việc hình thành các mô hình hoặc cấu trúc mới.
Các động từ hữu ích Mẫu câu hỏi Những hoạt động
và sản phẩm
Tạo ra,
phát hiện ra,
soạn thảo,
dự báo,
lập kế hoạch, xây dựng,
thiết kế,
tưởng tượng,
đề xuất,
định hình
Em có thể thiết kế một… để…?
Em có thể rút ra bài học về...?
Bạn có giải pháp nào cho...?
Nếu em được tiếp cận tất cả các nguồn lực… em sẽ xử lí như thế nào...?
Em có thể thiết kế… theo cách riêng của em để xử lí...?
Điều gì xảy ra nếu...?
Em nghĩ có bao nhiêu cách để...?
Em có thể tạo ra những ứng dụng mới cho...?
Em có thể kể hoặc viết một câu chuyện ý riêng…?
Em có thể xây dựng một đề xuất để...
Thiết kế một chương trình giao lưu cho buổi tiệc sinh nhật...
Thiết kế một góc học tập…
Tạo nên một sản phẩm mới…
Viết ra những cảm xúc của em liên quan đến...
Viết một kịch bản cho vở kịch, múa rối, sắm vai, bài hát hoặc kịch câm về...?
Thiết kế một giấy mời về...?
Xây dựng một kế hoạch trải nghiệm thực tế....
Đưa ra một giải pháp mới để...
Thành lập một câu lạc bộ tuổi teen…
Xây dựng một kế hoạch quyên góp…
Thiết kế các lời giải cho một bài toán kiểu đề mở…
1.3. Xác định các mức độ nhận thức (tư duy) da trên các cơ sở sau:
* Căn cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình tiểu học:
- Kiến thức nào trong chuẩn ghi là biết được thì xác định ở mức độ “nhận biết”.
- Kiến thức nào trong chuẩn ghi là “hiểu được” và có yêu cầu giải thích, phân biệt, so sánh… dựa trên các kiến thức trong sách giáo khoa thì được xác định ở mức độ “thông hiểu”.
- Kiến thức nào trong chuẩn ghi là “hiểu được” nhưng chỉ yêu cầu nêu, kể lại, nói ra… ở mức độ nhớ, thuộc các kiến thức trong sách giáo khoa thì vẫn xác định ở mức độ “nhận biết”.
- Kiến thức nào trong chuẩn ghi ở phần kĩ năng hoặc yêu cầu rút ra kết luận, bài học… thì xác định là mức độ “vận dụng”.
- Những kiến thức, kĩ năng kết hợp giữa phần “biết được” và phần “kĩ năng” làm được… thì có thể được xác định ở mức độ “vận dụng”.
* Những kiến thức, kĩ năng kết hợp giữa phần “hiểu được” và phần “kĩ năng” thiết kế, xây dựng… trong những hoàn cảnh mới thì được xác định ở mức độ “vận dụng nâng cao”.
1.4. Các bưc cơ bản thiết kế ma trận đề kiểm tra:
Bước 1: Liệt kê các nội dung/chủ đề/mạch kiến thức và kĩ năng cần kiểm tra;
Bước 2: Viết các chuẩn cần đánh giá đối với mỗi mức độ nhận thức;
Bước 3: Xác định tỉ lệ %, số điểm, số câu cho mỗi nội dung, chủ đề, mạch kiến thức tương ứng với tỉ lệ %;
Bước 4: Tính tổng số điểm và tổng số câu hỏi cho mỗi cột và kiểm tra tỉ lệ % tổng số điểm phân phối cho mỗi cột;
Bước 5: Rà soát lại ma trận và chỉnh sửa nếu thấy cần thiết.
 
2.   Khung ma trận đề kiểm tra
2.1. Khung ma trận đề kiểm tra theo một hình thức (trắc nghiệm khách quan (TNKQ) hoặc tự luận (TL))
Tên
các nội dung, chủ đề, mạch kiến thức
Các mức độ nhận thức Tổng
cộng
Mức 1
(nhận biết)
Mức 2
(thông hiểu)
 
Mức 3
(vận dụng)
 
Mức 4 (vận dụng nâng cao)
Chủ đề 1
Tên…
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu ... điểm = ...
...%
Chủ đề 2
Tên…
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu ... điểm = ......%
...          
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2.2. Khung ma trận đề kiểm tra kết hợp cả hai hình thức
Tên
các nội dung, chủ đề, mạch kiến thức
Các mức độ nhận thức Tổng
cộng
Mức 1
(nhận biết)
Mức 2
(thông hiểu)
Mức 3
(vận dụng)
Mức 4 (vận dụng nâng cao)
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Chủ đề 1
Tên...
Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra
 
Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra
 
Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra  
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu
Sốđiểm
Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu ... điểm = ...
...%
Chủ đề 2
Tên...
Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra
 
Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra
 
Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra  
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu
Sốđiểm
Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu... điểm = ...
...%
...                  
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
%
 
3. Ví dụ về các khâu thiết kế ma trận đề kiểm tra môn Toán học kì I lớp 2
- Bước 1: Liệt kê tên nội dung, chủ đề, mạch kiến thức cần kiểm tra:
 
Tên
các nội dung, chủ đề, mạch kiến thức
Mức độ nhận thức Tổng
cộng
Mức 1
(nhận biết)
Mức 2
(thông hiểu)
Mức 3
(vận dụng)
Mức 4 (vận dụng nâng cao)
TN TL TN TL TN TL TN TL
1. Số học và phép tính                  
2. Đại lượng và đo đại lượng              
 
   
3. Yếu tố hình học                  
 
4. Giải bài toán có lời văn                  
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
                 
-  Bước 2: Viết các chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đánh giá đối với mỗi mức độ nhận thức:
Tên
các nội dung, chủ đề, mạch kiến thức
Các mức độ nhận thức Tổng
cộng
Mức 1
(nhận biết)
Mức 2
(thông hiểu)
Mức 3
(vận dụng)
Mức 4 (vận dụng nâng cao)
1. Số học và phép tính  Đọc, viết, đếm các số trong phạm vi 100.
 Bảng cộng, trừ trong phạm vi 20.
 Kĩ thuật cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.
Thực hiện được phép cộng, phép trừ các số trong phạm vi 100.
 Tìm thành phần và kết quả của phép  cộng, phép  trừ.
 Tìm x trong các bài tập dạng: x + a = b,
a + x = b, x – a = b, a – x = b.
 Tính giá của biểu thức số có không quá hai dấu phép tính cộng, trừ không nhớ.
 Tìm lời giải cho các bài toán ứng dụng trong đời sống (thể hiện sự linh hoạt/ sáng tạo).
 
 
2. Đại lượng và đo đại lượng  Nhận biết ngày, giờ; ngày, tháng; đề-xi- mét,
ki-lô-gam, lít.
 Xem lịch để biết ngày trong tuần, ngày trong tháng.
 Quan hệ giữa đề -xi-mét và xăng-ti-mét
Xử lí các tình  huống thực tế.
- Thực hiện các phép tính cộng, trừ với các số đo đại lượng.
 Xử lí các tình  huống thực tế… trong môi trường mới lạ.  
3. Yếu tố hình học  Nhận biết đường thẳng, ba điểm thẳng hàng, hình tứ giác, hình chữ nhật.  Nhận dạng các hình đó học ở các tình  huống khác nhau. Vẽ hình chữ nhật, hình tứ giác.  Vẽ thêm đường thẳng, tạo ra các hình  tứ giác, hình chữ nhật.  
4. Giải bài toán có lời văn Nhận biết bài toán có lời văn (có một bước tính với phép cộng hoặc trừ; loại toán nhiều hơn, ít hơn) và các bước giải bài toán có lời văn.  Biết cách giải và trình bày các loại toán đã nêu (câu lời giải, phép tính, đáp số).  Giải các bài toán theo tóm tắt (bằng lời văn ngắn gọn hoặc hình vẽ) trong các tình  huống thực tế. Giải các bài toán theo tóm tắt (bằng lời văn ngắn gọn hoặc hình vẽ) trong các tình  huống mới lạ.  
- Bước 3: Xác định tỉ lệ %, số điểm, số câu cho mỗi nội dung, chủ đề, mạch kiến thức tương ứng với tỉ lệ %:
Tên
các nội dung, chủ đề, mạch kiến thức
Các mức độ nhận thức Tổng
cộng
Mức 1
(nhận biết)
Mức 2
(thông hiểu)
Mức 3
(vận dụng)
Mức 4 (vận dụng nâng cao)
1. Số học và phép tính 1 1 1 1 5 điểm
50%
2. Đại lượng và đo đại lượng 1 1     1,5 điểm
15%
3. Yếu tố hình học   1 1   1,5 điểm
15%
4. Giải bài toán có lời văn     1 1 2 điểm
20%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 2
Số điểm: 2,5 – 2
25 – 20%
Số câu: 3
Số điểm: 3,5 – 3
35 - 30%
Số câu: 3
Số điểm: 2,5 – 3
25  - 30%
Số câu: 2
Số điểm: 1,5 – 2
15 - 20%
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
             
-  Bước 4: Tính tổng số điểm và tổng số câu hỏi cho mỗi cột và kiểm tra tỉ lệ % tổng số điểm phân phối cho mỗi cột:
Tên
các nội dung, chủ đề, mạch kiến thức
Mức độ nhận thức  
Tổng
cộng
Mức 1
(nhận biết)
Mức 2
(thông hiểu)
Mức 3
(vận dụng)
Mức 4 (vận dụng nâng cao)
TN TL TN TL TN TL TN TL
1. Số học và phép tính 1   1     1   1 5 điểm
50%
2. Đại lượng và đo đại lượng 1   1           1,5 điểm
15%
3. Yếu tố hình học     1   1       1,5 điểm
15%
4. Giải bài toán có lời văn           1   1 2 điểm
20%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 2
Số điểm: 2,5 2
25 – 20%
Số câu: 3
Số điểm: 3,5 3
35 - 30%
Số câu: 3
Số điểm: 2,5 3
25  - 30%
Số câu: 2
Số điểm: 1,5 2
15 - 20%
Số câu: 10
Số điểm: 10
Tỉ lệ 100%
- Bước 5: Rà soát lại ma trận và chỉnh sửa nếu thấy cần thiết.

 
  Cloud Callout: Bước 5. Đánh giá lại ma trận và có thể chỉnh sửa nếu thấy cần thiết.
 
 
 
 
 


4. Ví dụ về cách thức ra đề kiểm tra môn Toán cuối năm học lớp 5
Ví dụ minh hoạ về kiểm tra định kì môn Toán cuối năm học lớp 5
a) Nội dung môn Toán lớp 5 được kiểm tra theo các mạch kiến thức sau:
Số học (khoảng 40 - 50%): Củng cố về số tự nhiên, phân số, tập trung vào số thập phân và các phép tính với số thập phân.
– Đại lượng và đo đại lượng (khoảng 20%): tập trung vào bảng đơn vị đo diện tích, một số đơn vị đo thể tích, số đo thời gian, vận tốc, củng cố về đo độ dài, đo khối lượng.
– Yếu tố hình học (khoảng 20%): Hình tam giác, hình thang, tính diện tích hình tam giác, hình thang; chu vi và diện tích hình tròn; hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình trụ, hình cầu; diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
– Giải toán có lời văn (khoảng 10%): giải bài toán có đến bốn bước tính, trong đó có các bài toán liên quan đến tỉ lệ, về chuyển động đều, các bài toán có nội dung hình học với các mức độ khác nhau, chủ yếu ở mức độ vận dụng.
b) Đối với mức độ nhận thức: Tỉ lệ % số câu và số điểm cho mỗi mức độ (1, 2, 3, 4) dựa vào các căn cứ chính sau:
– Mức độ quan trọng của chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đánh giá trong chương trình môn Toán lớp 5.
– Quy định đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Tuỳ theo từng trường có thể đưa ra tỉ lệ (câu) ở các mức khác nhau phù hợp với yêu cầu đánh giá của từng địa phương, chẳng hạn:
Mức 1: Khoảng 20%; Mức 2: Khoảng 40%; Mức 3: Khoảng 30%; Mức 4: Khoảng 10%.
c) Ma trận đề kiểm tra
– Khung ma trận, mỗi ô trong khung nêu: Nội dung kiến thức, kĩ năng và cần đánh giá; Hình thức các câu hỏi; Số lượng câu hỏi; Số điểm dành cho các câu hỏi.
– Khung ma trận câu hỏi, mỗi ô trong khung nêu: Hình thức các câu hỏi; Số thứ tự của câu hỏi trong đề; Số điểm dành cho các câu hỏi.
Ví dụ minh hoạ về ma trận đề kiểm tra:
Mạch kiến thức,
kĩ năng
Số câu và
số điểm
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Số học: số tự nhiên, phân số, số thập phân và các phép tính với chúng Số câu 1   1   1     1 3 1
Số điểm 1,0   1,0   1,0     1,0 3,0 1,0
Đại lượng và đo đại lượng: độ dài, khối lượng, thời gian, diện tích, thể tích Số câu 1         1     1 1
Số điểm 1,0         2,0     1,0 2,0
Yếu tố hình học: chu vi, diện tích, thể tích các hình đã học Số câu     1 1         1 1
Số điểm     1,0 1,0         1,0 1,0
Giải toán có lời văn Số câu           1       1
Số điểm           1,0       1,0
Tổng Số câu 2   2 1 1 2   1 5 4
Số điểm 2,0   2,0 1,0 1,0 3,0   1,0 5,0 5,0
 
Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Toán cuối năm học lớp 5
TT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Cộng
1 Số học Số câu 01 01 01 01 4
Câu số 1 2 3 8b  
2 Đại lượng
và đo đại lượng
Số câu 01   01   2
Câu số 5   7    
3 Yếu tố hình học Số câu 01 01     2
Câu số 4 6      
4 Giải toán có lời văn Số câu     01    
Câu số     8a   1
Tổng số câu 3 2 3 1 9
Trên đây là ví dụ để giáo viên dần nâng cao năng lực ra đề để có thể có được đề kiểm tra tốt nhất phù hợp với học sinh của lớp mình. Tỉ lệ về nội dung (theo các mạch kiến thức) trong đề kiểm tra ở từng học kì hay cuối năm học phải phù hợp với nội dung chương trình môn học trong học kì hay cả năm học (hoặc giữa kì I, giữa kì II đối với khối 4 – 5). Tỉ lệ số câu mức 1, mức 2, mức 3, mức 4 có thể linh hoạt theo yêu cầu kiểm tra đánh giá và phù hợp với đối tượng học sinh trong lớp.
Ví dụ minh hoạ về đề kiểm tra định kì:
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC LỚP 5
MÔN TOÁN (Thời gian làm bài: 40 phút)
1.(1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Số liền sau của số 99099 là:
A. 99098                                                  B. 99010        
C. 99100                                                  D. 100000
2. (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Phân số viết dưới dạng số thập phân là:
A. 1,5                   B. 2,0                          C. 0,02                                    D. 0,2
3. (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
Giá trị của biểu thức 90 – 22,5 : 1,5 ´ 8 là: .....................................
4. (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Thể tích của hình lập phương có cạnh là 0,5m là:
A. 0,25m3                                B. 0,125m2                        C. 0,125m3                        D. 1,5m3
5. (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
1km = .............m.
6. (1 điểm) Tính chu vi của mặt đồng hồ hình tròn có đường kính 0,3dm.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
7. (2 điểm) Một người đi xe máy từ A lúc 8 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ 42 phút. Quãng đường từ A đến B dài 60km. Tính vận tốc trung bình của xe máy đó với đơn vị đo là km/giờ.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
8. (2 điểm) Nhân dịp đầu năm học mới 2016 - 2017, một cửa hàng giầy dép đã giảm giá đi 40% so với giá đầu năm mới 2016. Mẹ mua cho Minh và bố của Minh tại cửa hàng đó mỗi người một đôi giầy hết tất cả là 672 000 đồng.
a) Tính tổng giá tiền ban đầu của hai đôi giầy đó.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
b) Dịp cuối tháng 10 này so với đầu năm mới 2016 của hàng giảm giá 50% đôi giày của Minh và 30% đôi giày của bố Minh. Biết rằng hồi đầu năm mới 2016 giá tiền đôi giày của Minh bằng  giá tiền đôi giày của bố Minh.
Nếu mẹ Minh mua hai đôi giày cho Minh và bố Minh vào thời điểm hiện nay thì có tiết kiệm được tiền hơn hay không? Giải thích tại sao?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
 
 

 
Phần II
MÔN TIẾNG VIỆT
I.     Mục đích, yêu cầu
Tài liệu tập huấn hỗ trợ và hướng dẫn giáo viên tiểu học cách thức thiết kế đề kiểm tra định kì môn Tiếng Việt theo Thông tư số 22/2016/TT–BGDĐT. Sau khi tập huấn, mỗi giáo viên đều hiểu biết rõ ràng, đầy đủ và thực hành biên soạn được các câu hỏi/bài tập 4 mức độ và đề kiểm tra định kì dựa trên cơ sở chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Tiếng Việt; từng bước đổi mới hình thức ra đề kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của từng học sinh theo tiếp cận năng lực và đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, vùng miền.
II.    Hướng dẫn chung
– Kiểm tra định kì môn Tiếng Việt được tiến hành với 2 bài kiểm tra: Đọc, Viết, bao gồm:
+ Bài kiểm tra đọc (10 điểm).
+ Bài kiểm tra viết (10 điểm).
(ở mỗi lớp, sẽ có hướng dẫn riêng)
Điểm kiểm tra định kì môn Tiếng Việt (điểm chung) là trung bình cộng điểm của 2 bài kiểm tra Đọc, Viết quy về thành điểm 10 (chia số điểm thực tế cho 2) và được làm tròn 0,5 thành 1.
Ví dụ: điểm thực tế của 2 bài kiểm tra Đọc, Viết là 19, quy về thang điểm 10 là 9,5 (làm tròn số thành 10).
III.   Xây dựng câu hỏi/bài tập kiểm tra theo 4 mức độ
1. Gợi ý quy trình xây dựng câu hỏi/bài tập theo 4 mức độ
Bước 1: Xác định mục tiêu cần kiểm tra (nội dung và yêu cầu cần đạt). Từ đó xác định mức độ (bằng cách đối chiếu với 4 mức độ) và dự kiến câu hỏi/bài tập.
Bước 2: Xây dựng hướng dẫn chấm câu hỏi/bài tập.
Bước 3: Điều chỉnh câu hỏi/bài tập nếu cần thiết (có thể chuyển thành câu hỏi/bài tập mức độ dễ hơn, bằng cách: giảm bớt thao tác, giảm độ nhiễu, giảm yêu cầu,…; hoặc chuyển thành câu hỏi/bài tập ở mức độ khó hơn, bằng cách: tăng thao tác, tăng độ nhiễu, tăng yêu cầu, …).
Bước 4: Thử nghiệm trên lớp học để đánh giá tính khả thi của câu hỏi/bài tập (nếu có điều kiện).
2. Ví dụ minh họa câu hỏi/bài tập kiểm tra theo 4 mức độ
Môn Tiếng Việt ở tiểu học có mục tiêu hàng đầu là hình thành và phát triển kĩ năng sử dụng tiếng Việt (đọc, viết, nghe, nói) cho học sinh. Việc xây dựng câu hỏi/bài tập theo 4 mức độ phù hợp để áp dụng cho nội dung kiểm tra kiến thức, kĩ năng về từ và câu và kiểm tra đọc hiểu. Các nội dung kiểm tra kĩ năng đọc thành tiếng, viết chính tả, viết đoạn/bài cần có chỉ dẫn riêng.
2. 1. Kiểm tra kiến thức tiếng Việt
– Mức 1 (Biết): Nhận biết được hoặc nêu được định nghĩa đơn vị, kiểu loại đơn vị, một bộ phận nào đó.
Ví dụ:
(1) Thế nào là từ đồng nghĩa?
(2) Tìm 3 từ đồng nghĩa trong mỗi dòng sau:
a) nước nhà, non sông, tổ quốc, hành tinh
b) hoàn cầu, năm châu, giang sơn, thế giới
c) kiến thiết, xây dựng, kiến nghị, dựng xây
– Mức 2 (Hiểu): Lấy ví dụ cho một đơn vị, kiểu loại đơn vị, một bộ phận nào đó hoặc giải thích được vì sao một trường hợp cụ thể nào đó thuộc một đơn vị, kiểu loại, quan hệ nào đó.
Ví dụ:
(1) Nêu ví dụ về từ đồng nghĩa.
(2) Vì sao ca trong câu a và ca trong câu b là hai nghĩa khác nhau của một từ ca? Vì sao ca trong câu a và ca trong câu c là hai từ đồng âm?
     a) Cho tôi mượn cái ca một tí.
     b) Sa uống hết cả ca nước.
     c) Lan ca rất hay.
– Mức 3 (Vận dụng trực tiếp): Lựa chọn, sử dụng đúng một đơn vị, kiểu loại đơn vị, một bộ phận nào.
Ví dụ:
Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào 4 chỗ trống trong các câu sau:
(hiền hòa, hiền lành, hiền từ, nhân ái)
     a) Bạn Nhung lớp em rất …....................
     b) Dòng sông chảy …................... giữa hai bờ xanh mướt lúa ngô.
     c) Ba luôn nhìn em bằng cặp mắt ….....................
     d) Cụ già ấy là một người ..................…
– Mức 4 (Vận dụng trong tình huống mới hoặc có nội dung thực tiễn): Lựa chọn để
sử dụng một đơn vị, kiểu loại đơn vị, một bộ phận nào đó một cách nghệ thuật.
Ví dụ:
Thay từ in đậm bằng một từ láy đồng nghĩa để câu văn gợi tả hơn:
Gió thổi mạnh, lá cây rơi nhiều, từng đàn cò bay nhanh trong mây.
2.2. Kiểm tra kĩ năng đọc hiểu
Mức 1 (Biết): Câu hỏi yêu cầu học sinh dựa vào từ ngữ, hình ảnh, chi tiết trong bài để trả lời.
Ví dụ:
(1) Cậu bé thấy bà cụ đang làm gì?                       
(Bài “Có công mài sắt, có ngày nên kim” – Tiếng Việt 2)
(2) Tìm những chi tiết miêu tả cảnh tượng sôi động của hội vật.
(Bài “Hội vật” – Tiếng Việt 3)
Mức 2 (Hiểu): Câu hỏi yêu cầu học sinh phải dựa vào ngữ cảnh, suy luận để cắt nghĩa.
Ví dụ:
(1) Vì sao cô giáo khen Mai?
(Chiếc bút mực – Tiếng Việt 2)
(2) Tại sao Mồ Côi bảo bác nông dân xóc 2 đồng bạc đủ 10 lần?
(Bài “Mồ Côi xử kiện” – Tiếng Việt 3)
– Mức 3 (Vận dụng trực tiếp): Câu hỏi yêu cầu học sinh đánh giá giá trị nội dung của văn bản; lí giải hoặc giải quyết các tình huống/vấn đề tương tự như tình huống/vấn đề trong văn bản.
Ví dụ:
(1) Theo em, vì sao người trung thực là người đáng quý?
(Bài “Những hạt thóc giống” – Tiếng Việt 4)
(2) Nếu vẽ một bức tranh minh họa bài thơ này, em sẽ vẽ như thế nào?
(Bài “Tuổi Ngựa” – Tiếng Việt 4)
– Mức 4 (Vận dụng trong tình huống mới hoặc có nội dung thực tiễn): Câu hỏi yêu cầu học sinh đánh giá giá trị nghệ thuật của văn bản; vận dụng những ý nghĩa, bài học rút ra từ văn bản để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống.
Ví dụ:
(1) Từ câu chuyện trên, em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân với đất nước?
(Bài “Nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng” – Tiếng Việt 5)
 (2) Chúng ta phải làm gì để giữ bình yên cho Trái Đất?
(Bài “Bài ca về Trái Đất” – Tiếng Việt 5)
IV. Quy trình xây dựng đề kiểm tra
Quy trình ở đây được hiểu là các bước cụ thể (có tính ước lệ và chỉ là gợi ý tham khảo)để thiết kế một đề kiểm tra môn Tiếng Việt ở tiểu học:
Bước 1: Xác định mục đích đánh giá (đánh giá kết quả học tập, năng lực, phẩm chất nào của học sinh? Vào thời điểm nào? Đối tượng học sinh nào?...).
Bước 2: Xây dựng nội dung đánh giá, ma trận đề kiểm tra (dựa vào mục đích đánh giá, Chuẩn kiến thức, kĩ năng, nội dung trọng tâm cốt lõi…để xác định các chủ đề nội dung cần đánh giá).
Bước 3: Xây dựng các câu hỏi/bài tập (số lượng các câu hỏi, dạng câu hỏi, mức độ dựa trên các chủ đề nội dung cụ thể của bước 2).
Bước 4: Dự kiến các phương án trả lời (đáp án) các câu hỏi/bài tập ở bước 3 và thời gian làm bài.
Bước 5: Dự kiến điểm số cho các câu hỏi/bài tập (căn cứ vào số lượng câu hỏi/bài tập, các mức và mục đích đánh giá, đồng thời phải dự kiến hình dung được các tình huống học sinh sẽ gặp phải trong khi làm bài kiểm tra để ước tính điểm số).
Bước 6: Điều chỉnh và hoàn thiện đề kiểm tra (Rà soát lại các câu hỏi/bài tập, mức độ, điểm số, dựa vào các yêu cầu ở bước 1, bước 2. Nếu có điều kiện – đã xây dựng được ngân hàng câu hỏi/bài tập hoặc xác định được các mục đích đánh giá định kì ngay từ đầu năm học thì có thể thử nghiệm kiểm tra các câu hỏi/bài tập tương tự trong suốt quá trình dạy học).
V.   Hướng dẫn kiểm tra định kì theo từng lớp
LỚP 1
A. HƯỚNG DẪN CHUNG
I.     Bài kiểm tra đọc (10 điểm)
1. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói (kiểm tra từng cá nhân): (7 điểm)
* Mục tiêu: nhằm kiểm tra kĩ năng đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra kĩ năng nghe nói (học sinh trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài đọc) ở học kì II lớp 1.
* Nội dung kiểm tra:
+ Học sinh đọc một đoạn văn không có trong sách giáo khoa (do Giáo viên lựa chọn và chuẩn bị trước, ghi rõ tên bài, đoạn đọc và số trang vào phiếu cho từng học sinh bốc thăm rồi đọc thành tiếng).
+ Học sinh trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn đọc do giáo viên nêu ra.
* Thời gian kiểm tra: Giáo viên kết hợp kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng học sinh qua các tiết Ôn tập ở cuối học kì.
* Cách đánh giá, cho điểm:
– Thao tác đọc đúng: tư thế, cách đặt sách vở, cách đưa mắt đọc
– Phát âm rõ các âm vần khó, cần phân biệt: 1 điểm
– Đọc trơn, đúng tiếng, từ, cụm từ, câu (không đọc sai quá 10 tiếng): 1 điểm
– Âm lượng đọc vừa đủ nghe: 1 điểm
– Tốc độ đọc đạt yêu cầu (tối thiểu 30 tiếng/1 phút): 1 điểm
– Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ: 1 điểm
– Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm
2. Kiểm tra đọc hiểu (bài kiểm tra viết cho tất cả học sinh): 3 điểm
* Mục tiêu: nhằm kiểm tra kĩ năng đọc hiểu của học sinh theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
 * Nội dung kiểm tra:
+ Hiểu nghĩa từ, ngữ trong bài đọc.
+ Hiểu nội dung thông báo của câu.
+ Hiểu nội dung đoạn, bài đọc có độ dài từ 80 – 100 chữ.
* Cách đánh giá, cho điểm:
– Điểm tối đa cho mỗi câu trắc nghiệm (lựa chọn, trả lời ngắn, điền, nối…): 0,5 điểm.
– Điểm tối đa cho mỗi câu trả lời câu hỏi mở (chủ yếu là câu hỏi ở mức 3 hoặc mức 4): 1 điểm.
* Thời gian làm bài kiểm tra: khoảng 35 – 40 phút.
3. Ma trận nội dung kiểm tra kiến thức và đọc hiểu
* Phân bố nội dung kiểm tra ở từng mức: tùy theo từng trường có thể đưa ra tỉ lệ ở các mức khác nhau phù hợp với yêu cầu đánh giá của từng địa phương, chẳng hạn: Mức 1: khoảng 40%; Mức 2: khoảng 40%; Mức 3: khoảng 20%; Mức 4: 0% (Đối với học sinh lớp 1, tỉ lệ câu hỏi ở mức 4 có thể có nhưng không quá 10%)
* Ví dụ minh họa ma trận nội dung kiểm tra kiến thức và đọc hiểu cuối học kì 2 lớp 1:
Mạch kiến thức,
kĩ năng
Số câu,
số điểm
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
Kiến thức
 
Số câu 2 2 1 0 05
Số điểm 1 1 1 0 03
Đọc hiểu văn bản
 
Số câu 2 2 1   05
Số điểm 1 1 1 0 03
Tổng Số câu 4 4 2 0 10
Số điểm 2 2 2 0 06
Ma trận câu hỏi đề kiểm tra đọc hiểu môn Tiếng Việt
cuối học kì II lớp 1
TT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL
Đọc hiểu văn bản Số câu 2   2     1     4
                       
 
* Một số chỉ dẫn biên soạn đề kiểm tra theo ma trận
– Bài đọc hiểu gồm một văn bản là câu chuyện, bài văn, bài thơ… Tổng độ dài của các văn bản khoảng 80 – 100 chữ, thời gian đọc thầm khoảng 2 – 3 phút (theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn Tiếng Việt lớp 1 – học kì II).
– Dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng trong đề kiểm tra gồm: câu hỏi 4 phương án trả lời để học sinh chọn 1 phương án trả lời, câu hỏi yêu cầu điền ngắn (một âm, tiếng, từ, dấu câu vào chỗ trống, câu hỏi yêu cầu nối cặp đôi tạo thành câu…)
– Câu hỏi tự luận trong đề bài này là loại câu hỏi yêu cầu học sinh tự hình thành câu trả lời bao gồm một hoặc một vài câu dùng để: nêu ý kiến cá nhân về một chi tiết trong bài đọc, nêu ý kiến giải thích ngắn về một chi tiết trong bài đọc, …
– Thời gian tính trung bình để học sinh làm một câu hỏi trắc nghiệm khách quan: 1 – 2 phút; làm một câu hỏi tự luận: từ 2– 4 phút.
2. Bài kiểm tra viết chính tả kết hợp với kiểm tra kiến thức (10 điểm)
2.1. Kiểm tra viết chính tả (bài kiểm tra viết cho tất cả học sinh): 7 điểm
* Mục tiêu: kiểm tra kĩ năng viết chính tả của học sinh ở học kì II.
* Nội dung kiểm tra: Giáo viên đọc cho học sinh cả lớp viết (Chính tả nghe – viết đối với học sinh học sách Công nghệ giáo dục; nhìn – chép đối với học sinh học sách hiện hành) một đoạn văn (hoặc thơ) phù hợp (khoảng 30 chữ):
– Viết đúng kiểu chữ cái kiểu chữ thường, cỡ to và vừa.
– Viết đúng các từ ngữ.
– Viết đúng chính tả bài viết có độ dài khoảng 30 chữ.
Viết tốc độ tối thiểu 30 chữ / 15 phút
* Hướng dẫn chấm điểm chi tiết: Tổng 7 điểm, trong đó:
– Tốc độ đạt yêu cầu: 2 điểm
– Viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ: 2 điểm
– Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 2 điểm
– Trình bày đúng quy định; viết sạch, đẹp: 1 điểm
2.2. Kiểm tra về kiến thức: 3 điểm
– Biết quy tắc viết chính tả các tiếng có âm đầu c/k; g/gh; ng/ngh...
– Nhận biết đúng dấu câu trong bài chính tả.
– Nhận biết các thêm các từ ngữ sử dụng quen thuộc trong môi trường của các em: từ gia đinh đến nhà trường.
–......
II.    ĐỀ KIỂM TRA MINH HỌA MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KÌ II
A.   Kiểm tra đọc (10 điểm)
su-tich-chuon-chuon1. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:
 
Con chuồn chuồn nước
Ôi chao! Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao! Màu vàng trên lưng chú lấp lánh. Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng. Cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thủy tinh. Thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu. Chú đậu trên cành lộc vừng ngả dài trên mặt hồ. Bốn cánh khẽ rung rung như đang còn phân vân.
Rồi đột nhiên, chú chuồn chuồn nước tung cánh bay vụt lên. Cái bóng chú nhỏ xíu lướt nhanh trên mặt hồ.
Theo Nguyễn Thế Hội
1. Con chuồn chuồn tung cánh bay như thế nào? (M1)
a.  rung rung                  b. vụt lên                                c. phân vân                d. lướt nhanh
 
2. Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ Đúng hoặc Sai. (M1)
Thông tin Trả lời
Bốn cánh của chú mỏng như giấy bóng. Đúng/Sai
Hai mắt chú long lanh như nắng mùa thu. Đúng/Sai
Thân chú nhỏ xíu ngả dài trên mặt hồ. Đúng/Sai
Chú đậu trên cành lộc vừng. Đúng/Sai
 
3. Đoạn văn tả con chuồn chuồn đang ở đâu? (M2)
a. Trong vườn   b. Trên hồ nước          c. Trên mặt ao            d. Trên cánh đồng
4. Khoanh vào đáp án đúng: (M2)
Đoạn văn trên cho em biết về:
a. Vẻ đẹp con chuồn chuồn                  b. Vẻ đẹp mùa thu
c. Vẻ đẹp hồ nước                                d. Vẻ đẹp cây lộc vừng
5. Em viết một câu nói về con chuồn chuồn mà em biết. (M3)
.................................................................................................................................................
* Kiểm tra Nghe – Nói (1 điểm)
Giáo viên: Hỏi một trong 2 câu sau:
1. Em đã bao giờ nhìn thấy chuồn chuồn chưa?
2. Em kể tên những loại chuồn chuồn em biết.
Học sinh: Trả lời theo ý hiểu của mình.
B. KIỂM TRA VIẾT
1.      Viết chính tả (6 điểm)
Hoa kết trái
  (trích)
Hoa cà tim tím
Hoa mướp vàng vàng
Hoa lựu chói chang
Đỏ như đốm lửa.
Hoa vừng nho nhỏ
Hoa đỗ xinh xinh
Hoa mận trắng tinh
Rung rinh trong gió.
             Thu Hà
 
2. Bài tập (3 điểm):
1. Điền vào chỗ trống (M1)
1a. (l hay n)
http://hoala.vn/img_product/product_1363659383.jpg medium_cwo1376967111
Hoa ...ựu Quả ...a
1b. (ch hay tr):
1 oanhchaca
 ...ắng tinh.  ...ả cá.
 
3. Nối chữ ở cột A với cột B để tạo câu: (M2)
A B

1. Hoa cà
 

a. xinh xinh
 
 

2. Hoa mướp

b. nho nhỏ
   

3 . Hoa đỗ

c. tim tím

4 . Hoa vừng

d . vàng vàng
   
 
 
4. Em hãy chọn những từ phù hợp sau đây để hoàn thiện câu (M2)
(Mùa thu, Mùa hạ, Mùa xuân, Mùa đông)
...................., hoa lựu nở đỏ rực cả góc vườn.
5. Em hãy kể tên các loại hoa mà em biết (M3– 1đ)
o li3-1
LỚP 2, 3
2.1. Bài kiểm tra đọc (10 điểm)
2.1.1. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói (kiểm tra từng cá nhân): 4 điểm
* Mục tiêu: nhằm kiểm tra kĩ năng đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra kĩ năng nghe nói (học sinh trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài đọc).
* Nội dung kiểm tra:
+ Học sinh đọc một đoạn văn trong các bài tập đọc đã học ở sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2, 3 hoặc một đoạn văn không có trong sách giáo khoa (do giáo viên lựa chọn và chuẩn bị trước, ghi rõ tên bài, đoạn đọc và số trang vào phiếu cho từng học sinh bốc thăm rồi đọc thành tiếng).
+ Học sinh trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn đọc do giáo viên nêu ra.
* Thời gian kiểm tra: Giáo viên kết hợp kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng học sinh qua các tiết Ôn tập ở cuối học kì.
* Cách đánh giá, cho điểm:
     – Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu:                       1 điểm.
     – Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng):                             1 điểm.
     – Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa:             1 điểm.
     – Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc:                                    1 điểm.
2.1.2. Kiểm tra đọc hiểu, kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt (bài kiểm tra viết cho tất cả học sinh): 6 điểm
* Mục tiêu: nhằm kiểm tra kĩ năng đọc hiểu; kiến thức, kĩ năng về từ và câu của học sinh.
* Phân bố điểm cho các nội dung khảo sát: có thể phân bố điểm như sau:
– Đọc hiểu văn bản: 4/6 điểm.
 – Kiến thức, kĩ năng tiếng Việt: 2/6 điểm.
Điểm tối đa cho mỗi câu trắc nghiệm (lựa chọn, trả lời ngắn, điền, nối…): 0,5 điểm.
Điểm tối đa cho mỗi câu trả lời câu hỏi mở (chủ yếu là câu hỏi ở mức 3 và mức 4): 1 điểm. (Nêu rõ đáp án chấm điểm: 0 – 0,5 – 1)
 * Phân bố nội dung kiểm tra ở từng mức: tùy theo từng trường có thể đưa ra tỉ lệ ở các mức khác nhau phù hợp với yêu cầu đánh giá của từng địa phương, chẳng hạn: Mức 1: khoảng 20%; Mức 2: khoảng 30%; Mức 3: khoảng 30%; Mức 4: khoảng 20%.
* Thời gian làm bài kiểm tra: khoảng 35 – 40 phút
* Ví dụ ma trận nội dung kiểm tra đọc hiểu và kiến thức từ và câu cuối học kì 1 lớp 3:
Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu, số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
Kiến thức tiếng Việt:
– Nhận biết được các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm, tính chất.
– Nắm vững mô hình phổ biến của câu trần thuật đơn và đặt câu theo những mô hình này.
– Biết cách dùng dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu hai chấm.
– Bước đầu nhận biết biện pháp so sánh trong bài học và trong lời nói...
Số câu 1 1 1 0 03
Số điểm 0,5 0,5 1 0 2
Đọc hiểu văn bản:
– Xác định được hình ảnh, nhân vật, chi tiết trong bài đọc; nêu đúng ý nghĩa của chi tiết, hình ảnh trong bài.
– Hiểu ý chính của đoạn văn.
– Giải thích được chi tiết đơn giản trong bài bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin đơn giản từ bài đọc.
– Nhận xét đơn giản một số hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc; liên hệ chi tiết trong bài với thực tiễn để rút ra bài học đơn giản.
Số câu 2 2 1 1 06
Số điểm 1 1 1 1 04
Tổng Số câu 3 3 2 1 9
Số điểm 1,5 1,5 2 1 6
 
Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Tiếng Việt
cuối học kì I lớp 3
TT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL
1 Đọc hiểu văn bản Số câu 2   2     1   1 6
Câu số                  
2 Kiến thức tiếng Việt Số câu 1   1     1     3
Câu số                  
Tổng số câu 3   3     2   1 9
 
* Một số chỉ dẫn biên soạn đề kiểm tra theo ma trận
– Bài đọc hiểu gồm 1 – 2 văn bản là câu chuyện, bài văn, bài thơ, văn bản khoa học thường thức, tổng độ dài của các văn bản khoảng 200 chữ, thời gian đọc thầm khoảng 2 – 3 phút (theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn Tiếng Việt lớp 3 – học kì I).
– Dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng trong đề kiểm tra gồm: câu hỏi 4 phương án trả lời để học sinh chọn 1 phương án trả lời, câu hỏi yêu cầu điền ngắn (một từ hoặc cụm từ, dấu câu vào chỗ trống), câu hỏi nối cặp đôi, câu hỏi Đúng – Sai phức hợp,...
– Câu hỏi tự luận trong đề bài này là loại câu hỏi yêu cầu học sinh tự hình thành câu trả lời bao gồm một hoặc một số ít câu dùng để: nêu ý kiến cá nhân về một chi tiết trong bài đọc, nêu ý kiến giải thích ngắn về một chi tiết trong bài đọc, trình bày cách phân loại hoặc sắp xếp ý trong bài đọc theo yêu cầu, viết câu có các hiện tượng từ vựng, ngữ pháp đã học …
– Thời gian tính trung bình để học sinh làm một câu hỏi trắc nghiệm khách quan: 1 phút.
– Thời gian tính trung bình để học sinh làm một câu hỏi tự luận dao động từ 2 – 4 phút.
2. Bài kiểm tra viết (10 điểm)
2.1. Kiểm tra viết chính tả (bài kiểm tra viết cho tất cả học sinh): 4 điểm
* Mục tiêu: nhằm kiểm tra kĩ năng viết chính tả của học sinh
* Nội dung kiểm tra: Giáo viên đọc cho học sinh cả lớp viết (Chính tả nghe – viết) một đoạn văn (hoặc thơ) phù hợp với chủ điểm đã học (khoảng 60 – 70 chữ).
* Thời gian kiểm tra: khoảng 15 phút
– Hướng dẫn chấm điểm chi tiết:
– Tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm
– Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 1 điểm
– Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm
– Trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp: 1 điểm
2.2. Kiểm tra viết đoạn, bài (bài kiểm tra viết cho tất cả học sinh): 6 điểm
* Mục tiêu: nhằm kiểm tra kĩ năng viết đoạn văn/văn bản của học sinh.
* Nội dung kiểm tra:
Học sinh viết theo yêu cầu của đề bài thuộc nội dung chương trình đã học ở từng học kì.
Đề kiểm tra viết đoạn, bài đánh giá tổng hợp được những nội dung học tập sau: kĩ năng viết chữ; kĩ năng viết chính tả; kĩ năng dùng từ; kĩ năng đặt câu; kĩ năng viết đoạn kể, tả đơn giản có độ dài khoảng 6 – 8 câu.
Hướng dẫn chấm điểm chi tiết (xác định các mức độ cần đạt theo từng mức điểm tùy theo đề bài cụ thể):
+ Nội dung (ý): 3 điểm
Học sinh viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài.
+ Kĩ năng: 3 điểm
Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1 điểm
Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu: 1 điểm
Điểm tối đa cho phần sáng tạo: 1 điểm
 
 
 
 

 
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KÌ I LỚP 3
(Đề minh họa)
A. Kiểm tra đọc (10 điểm)
            1. Kiểm tra đọc thành tiếng (4 điểm)
            2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu (6 điểm)
(Thời gian: 35 phút)
Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:
S­ư Tử và Kiến
 
Sư­ Tử chỉ kết bạn với các loài vật nào to khoẻ như­ mình và cho rằng những con vật bé nhỏ chẳng có ích gì cho nó. Một lần, Kiến Càng đến xin kết bạn với Sư­ Tử, liền bị Sư­ Tử xua đuổi.
bai 6d-t1Một hôm, Sư­ Tử cảm thấy đau nhức trong tai, không thể ra khỏi hang đi kiếm ăn đư­ợc. Bạn bè của Sư­ Tử đến thăm, Sư­ Tử nhờ các bạn chữa chạy giúp. Nhưng Voi, Hổ, Gấu,...đều kiếm cớ từ chối rồi ra về, mặc cho Sư­ Tử đau đớn.
Nghe tin Sư­ Tử đau tai, Kiến không để bụng chuyện cũ, vào tận hang thăm Sư­ Tử. Kiến bò vào tai Sư­ Tử và lôi ra một con rệp.
Sư­ Tử khỏi đau, hối hận vì đã đối xử không tốt với Kiến. Sư­ Tử vội vàng xin lỗi Kiến và từ đó coi Kiến là bạn thân nhất trên đời.
Theo Truyện cổ dân tộc Lào
(1) Sư­ tử chỉ kết bạn với loài vật nào?
Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
A. Những loài vật có ích.              B. Loài vật nhỏ bé.                              C. Loài vật to khoẻ.
(2) Khi Sư­ Tử bị đau tai, bạn bè đã đối xử với S­ư Tử như­ thế nào?
Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
                  A. Đến thăm hỏi và tìm cách chữa chạy cho Sư­ Tử.
                  B. Đến thăm nh­ưng không giúp gì, mặc Sư­ Tử đau đớn.
                  C. Không đến thăm hỏi lần nào, từ chối giúp đỡ.
(3) Viết 1 – 2 câu nhận xét về những người bạn to khỏe của Sư Tử.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
(4) Vì sao Sư­ Tử coi Kiến Càng là người bạn thân nhất trên đời?
Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
                  A. Vì Sư Tử thấy Kiến Càng là loài vật nhỏ bé.
                  B. Vì Kiến Càng tốt bụng, đã cứu giúp Sư Tử.
                  C. Vì Sư Tử ân hận trót đối xử không tốt với Kiến Càng.
(5) Em có suy nghĩ gì về hành động, việc làm của Kiến Càng?
 
Hãy viết 1 – 2 câu nêu suy nghĩ của em.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
 (6) Em rút ra bài học gì cho mình từ câu chuyện trên?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
     
(7) Câu nào d­ưới đây đ­ược viết theo mẫu Ai làm gì?
Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
                  A. Bạn bè của S­ư Tử rất đông.
                  B. Bạn bè của Sư­ Tử đến thăm rất đông.
                  C. Voi, Hổ, Gấu là bạn của Sư­ Tử.
(8) Trong câu “Sư­ Tử khỏi đau, hối hận vì đã đối xử không tốt với Kiến.”, có thể thay từ hối hận bằng từ nào?
Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
                  A. Hối hả                                             B. Ân cần                                                        C. Ân hận
(9) Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu dưới đây.
Với tấm lòng vị tha Kiến đã giúp Sư Tử khỏi đau đớn.
 
Ma trận câu hỏi đề kiểm tra
TT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL
1 Đọc hiểu
văn bản
Số câu 2   2     1   1 6
Câu số 1 – 2   3 – 4     5   6  
2 Kiến thức tiếng Việt Số câu 1   1     1     3
Câu số 7   8     9      
Tổng số câu 3   3     2   1 9
 
 
B. Kiểm tra viết (10 điểm)
1. Chính tả nghe – viết (4 điểm) (15 phút)
Mũi Cà Mau quả là một kho vàng thiên nhiên của nước ta. Vào vụ thu hoạch, bí ngô, dư­a chuột, mía, sắn, khoai, dứa... chỉ biết chất đống ngoài rẫy chứ không kho nào chứa cho hết. Thuyền bè tấp nập đến ăn hàng, mái chèo va nhau côm cốp trên mặt kênh. Khi bắt đầu vào mùa khô, mọi người rủ nhau đi lấy trứng chim.
(Theo Phạm Hữu Tùng)
2. Tập làm văn (6 điểm) (25 phút)
Viết đoạn văn (5 – 7 câu) kể những đặc điểm riêng (về thời tiết, khí hậu, cảnh vật,...) của một miền (Bắc, Trung hoặc Nam).
 
LỚP 4, 5
3.1. Bài kiểm tra đọc (10 điểm)
3.1.1. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói (kiểm tra từng cá nhân): 3 điểm
* Mục tiêu: nhằm kiểm tra kĩ năng đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra kĩ năng nghe nói (học sinh trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài đọc).
* Nội dung kiểm tra:
+ học sinh đọc một đoạn văn trong các bài tập đọc đã học ở sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4, 5hoặc một đoạn văn không có trong sách giáo khoa (do Giáo viên lựa chọn và chuẩn bị trước, ghi rõ tên bài, đoạn đọc và số trang vào phiếu cho từng học sinh bốc thăm rồi đọc thành tiếng)
+ học sinh trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn đọc do giáo viên nêu ra.
* Thời gian kiểm tra: Giáo viên kết hợp kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng học sinh qua các tiết Ôn tập ở giữa học kì và cuối học kì.
* Cách đánh giá, cho điểm:
– Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm
– Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm
– Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm
3.1.2. Kiểm tra đọc hiểu, kết hợp kiểm tra từ và câu (bài kiểm tra viết cho tất cả học sinh): 7 điểm
* Mục tiêu: nhằm kiểm tra kĩ năng đọc hiểu; kiến thức tiếng Việt của học sinh.
* Phân bố điểm cho các nội dung khảo sát: có thể phân bố điểm như sau:
– Đọc hiểu văn bản: 4/7 điểm
– Kiến thức tiếng Việt: 3/7 điểm
Điểm tối đa cho mỗi câu trắc nghiệm (lựa chọn, trả lời ngắn, điền, nối…): 0,5 điểm.
Điểm tối đa cho mỗi câu trả lời câu hỏi mở (chủ yếu là câu hỏi ở mức 3 và mức 4), loại câu hỏi Đúng – Sai phức hợp: 1 điểm. (Nêu rõ đáp án chấm điểm: 0 – 0,5 – 1)
 * Phân bố nội dung kiểm tra ở từng mức:tùy theo từng trường có thể đưa ra tỉ lệ ở các mức khác nhau phù hợp với yêu cầu đánh giá của từng địa phương, chẳng hạn: Mức 1: khoảng 20%; Mức 2: khoảng 20%; Mức 3: khoảng 30%; Mức 4: khoảng 30%.
* Thời gian làm bài kiểm tra: khoảng 35 – 40 phút
* Ví dụ ma trận nội dung kiểm tra đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt:
Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu, số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
Kiến thức tiếng Việt:
– Hiểu nghĩa và sử dụng được một số từ ngữ (kể cả thành ngữ, tục ngữ, từ Hán Việt thông dụng) thuộc các chủ điểm đã học.
– Sử dụng được dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu phẩy, dấu hai chấm, dấu ngoặc kép, dấu gạch ngang
– Nhận biết và bước đầu cảm nhận được cái hay của những câu văn có sử dụng biện pháp so sánh, nhân hoá; biết dùng biện pháp so sánh và nhân hoá để viết được câu văn hay.
...
Số câu 1 1 1 1 04
Số điểm 0,5 0,5 1 1 03
Đọc hiểu văn bản:
– Xác định được hình ảnh, nhân vật, chi tiết có ý nghĩa trong bài đọc.
– Hiểu nội dung của đoạn, bài đã đọc, hiểu ý nghĩa của bài.
– Giải thích được chi tiết trong bài bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin từ bài đọc.
– Nhận xét được hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc; biết liên hệ những điều đọc được với bản thân và thực tế.
Số câu 2 2 1 1 06
Số điểm 1 1 1 1 04
Tổng Số câu 3 3 2 2 10
Số điểm 1,5 1,5 2 2 7
 
Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Tiếng Việt
giữa học kì II lớp 5
TT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL
1 Đọc hiểu
văn bản
Số câu 2   2     1   1 6
Câu số                  
2 Kiến thức
tiếng Việt
Số câu 1   1     1   1 4
Câu số                  
Tổng số câu 3   3     2   2 10
 
* Một số chỉ dẫn biên soạn đề kiểm tra theo ma trận
– Bài đọc hiểu gồm 1 – 2 văn bản là câu chuyện, bài văn, bài thơ, văn bản khoa học thường thức, tổng độ dài của các văn bản khoảng 250 – 300 chữ, thời gian đọc thầm khoảng
2 – 3 phút (theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn Tiếng Việt lớp 5 – học kì II).
– Dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng trong đề kiểm tra gồm: câu hỏi 4 phương án trả lời để học sinh chọn 1 phương án trả lời, câu hỏi yêu cầu điền ngắn (một từ hoặc cụm từ, dấu câu vào chỗ trống), câu hỏi nối cặp đôi, câu hỏi Đúng – Sai phức hợp,...
– Câu hỏi tự luận trong đề bài này là loại câu hỏi yêu cầu học sinh tự hình thành câu trả lời bao gồm một hoặc một số ít câu dùng để: nêu ý kiến cá nhân về một chi tiết trong bài đọc, nêu ý kiến giải thích ngắn về một chi tiết trong bài đọc, trình bày cách phân loại hoặc sắp xếp ý trong bài đọc theo yêu cầu, viết câu có các hiện tượng từ vựng, ngữ pháp đã học …
– Thời gian tính trung bình để học sinh làm một câu hỏi trắc nghiệm khách quan: 1 phút.
– Thời gian tính trung bình để học sinh làm một câu hỏi tự luận dao động từ 2 – 4 phút.
3.2. Bài kiểm tra viết (10 điểm)
3.2.1. Kiểm tra viết chính tả (bài kiểm tra viết cho tất cả học sinh): 2 điểm
* Mục tiêu: nhằm kiểm tra kĩ năng viết chính tả của học sinh.
* Nội dung kiểm tra: Giáo viên đọc cho học sinh cả lớp viết (Chính tả nghe – viết) một đoạn văn (hoặc thơ) phù hợp với chủ điểm đã học (khoảng 80 – 100 chữ).
* Thời gian kiểm tra: khoảng 15 – 20 phút
* Hướng dẫn chấm điểm chi tiết:
– Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểm chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp: 1 điểm.
– Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm.
3.2.2. Kiểm tra viết đoạn, bài (bài kiểm tra viết cho tất cả học sinh): 8 điểm
* Mục tiêu: nhằm kiểm tra kĩ năng viết đoạn văn/văn bản của học sinh.
* Nội dung kiểm tra: Học sinh viết theo yêu cầu của đề bài thuộc nội dung chương trình đã học ở giữa học kì hoặc cuối học kì.
Đề khảo sát viết yêu cầu học sinh tạo lập một văn bản thuộc những kiểu loại văn bản theo yêu cầu của chương trình Tiếng Việt giữa học kì hoặc cuối học kì lớp 5. Qua việc viết một bài văn, có thể đánh giá được kiến thức về kiểu loại văn bản, khả năng tạo lập văn bản (khả năng lập ý, sắp xếp ý ; khả năng dùng từ, đặt câu, liên kết câu ; khả năng thể hiện suy nghĩ, cảm xúc, thái độ trước những sự vật, sự việc, hiện tượng,… trong cuộc sống).           
– Hướng dẫn chấm điểm chi tiết (xác định các mức độ cần đạt theo từng mức điểm tùy theo đề bài cụ thể):
TT Điểm thành phần Mức điểm
1,5 1 0,5 0
1 Mở bài (1 điểm)        
2a Thân bài
(4 điểm)
Nội dung
(1,5 điểm)
       
2b Kĩ năng
(1,5 điểm)
       
2c Cảm xúc
(1 điểm)
       
3 Kết bài (1 điểm)        
4 Chữ viết, chính tả (0,5 điểm)        
5 Dùng từ, đặt câu (0,5 điểm)        
6 Sáng tạo (1 điểm)        
 

 
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KÌ II LỚP 5
(Đề minh họa)
A.   Kiểm tra đọc (10 điểm)
            1. Kiểm tra đọc thành tiếng (3 điểm)
            2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt (7 điểm)
(Thời gian: 35 phút)
Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:
Điều kì diệu của mùa đông
small_1262251341     Cây Bàng vừa nở những bông hoa trắng xanh li ti như ngàn ngôi sao lấp ló sau chùm lá. Lá Non hỏi cây mẹ:
     – Con có thể thành hoa không hả mẹ?
     – Ồ không ! – Cây Bàng đu đưa tán lá – Con là lá xanh của mẹ, con làm nên tán cây che nắng cho người.
     – Nhưng con thích màu đỏ rực cơ !
     – Mỗi vật có một sắc màu và ý nghĩa riêng con ạ.
     Lá Non im lặng, nó thầm mong hoá thành chiếc lá đỏ... Mong ước của Lá Non, Cây Bàng biết. Dòng nhựa theo cành chảy vào lá, vào quả, vào hoa... giúp cây thấu hiểu hết.
     Cây Bàng lặng lẽ thu hết những chùm nắng hè chói chang vào thân mình. Có lúc, cây cảm thấy như sắp bốc cháy. Rễ cây vội đâm sâu vào lòng đất tìm mạch nước mát hối hả đưa lên lá cành... Cây Bàng mong làm nên điều kì diệu...
    Thu đến. Muôn lá cây chuyển sang sắc vàng. Cây Bàng cần mẫn truyền lên những chiếc lá nguồn sống chắt chiu từ nắng lửa mùa hè và dòng nước ngọt của lòng đất. Thân cây sạm màu, khô cứng, gốc sần sùi, nứt nẻ…
     Đông tới. Cây cối trơ cành, rụng lá. Mưa phùn mang cái lạnh thấu xương... Nhưng kìa ! Một màu đỏ rực rỡ bừng lên trên Cây Bàng: mỗi chiếc lá như một cánh hoa đỏ !
     – Mẹ ơi !... – Chiếc lá thầm thì điều gì đó với Cây Bàng.
(Theo Quỳnh Trâm)
 
1. Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để được ý đúng:
    Hoa bàng màu trắng xanh, nhỏ li ti, trông như ……………………. lấp ló sau chùm lá.
2. Lá Non thầm mong ước điều gì?
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
A. Hoá thành bông hoa bàng.                                B. Hoá thành một bông hoa đỏ rực.
C. Hoá thành một chiếc lá đỏ.                               D. Hoá thành một chiếc lá vàng.
3. Theo em, sắc đỏ của mỗi chiếc lá bàng mùa đông được tạo bởi những gì?
Viết câu trả lời của em:
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
4. Dựa vào bài đọc, xác định các điều nêu dưới đây đúng hay sai.
Khoanh vào “Đúng” hoặc “Sai”.
Thông tin Trả lời
Cây Bàng thu hết những chùm nắng chói chang của mùa hè.  Đúng / Sai
Mùa thu, Cây Bàng chịu đựng cái lạnh thấu xương trong mưa phùn.  Đúng / Sai
Mùa đông, khi cây cối trơ cành, rụng lá thì tán bàng bừng lên sắc đỏ.  Đúng / Sai
Cuối cùng, Lá Non đã tự thực hiện được mong ước của mình. Đúng / Sai
5. Theo em, Lá Non đã nhận được những gì từ cây mẹ?
Viết câu trả lời của em:
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
6. Đóng vai chiếc lá, viết vào dòng trống những điều chiếc lá nói với Cây Bàng khi đạt được điều mong ước. (Viết 2 – 3 câu)
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
7. Dấu phẩy trong câu: “Cây cối trơ cành, rụng lá. có tác dụng gì?
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
                  A. Ngăn cách các bộ phận cùng làm chủ ngữ trong câu.
                  B. Ngăn cách các bộ phận cùng làm chủ ngữ trong câu.
                  C. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ.
                  D. Ngăn cách các vế câu trong câu ghép.
8. Em hiểu từ chắt chiu trong câu “Cây Bàng cần mẫn truyền lên những chiếc lá nguồn sống chắt chiu từ nắng lửa mùa hè và dòng nước ngọt của lòng đất.như thế nào?
Viết câu trả lời của em:
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
9. Tìm 2 từ có thể thay thế từ hối hả trong câu: “Rễ cây vội đâm sâu vào lòng đất tìm mạch nước mát hối hả đưa lên lá cành.”
Viết câu trả lời của em:
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
10. Viết lại câu sau cho hay hơn (bằng cách sử dụng từ ngữ gợi tả, gợi cảm hoặc sử dụng biện pháp so sánh, nhân hoá,...):
Mùa đông, lá cây bàng rất đỏ.”
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Ma trận câu hỏi đề kiểm tra:
TT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL
1 Đọc hiểu văn bản Số câu 2   2     1   1 6
Câu số 1–2   3–4     5   6  
2 Kiến thức tiếng Việt Số câu 1   1     1     3
Câu số 7   8     9   10  
Tổng số câu 3   3     2   2 10
 
 
B. Kiểm tra viết (10 điểm)
1. Chính tả nghe – viết (2 điểm) (20 phút)
Ruộng cà chua đẹp từ lúc trồng cho đến khi thu hái. Mới ngày nào cây còn bé xíu, thế rồi cây vươn ngọn, tỏa hết sức mình. Cả cánh đồng chỉ còn lại những tầng lá như thảm đen, thêu màu xanh, nối màu xanh của tre làng với bờ đê cỏ may song sóng. Rồi từ cái chăn hoa gấm xanh ấy bỗng hiện ra những chùm hoa vàng xinh xắn. Nắng đến gửi thêm đẹp trên hoa khiến màu hoa vàng càng xốp như những giọt nắng kết tinh.
Theo Ngô Văn Phú
2. Tập làm văn (8 điểm) (35 phút)          
Viết bài văn kể về một kì nghỉ của em (ví dụ: nghỉ hè, nghỉ Tết,…).
 

 
MÔN TOÁN
I.     Mục đích, yêu cầu
Tài liệu tập huấn hỗ trợ và hướng dẫn giáo viên tiểu học cách thức thiết kế đề kiểm tra định kì môn Toán theo thông tư số 22/2016/TT–BGDĐT. Sau khi tập huấn, mỗi giáo viên đều hiểu biết rõ ràng, đầy đủ và thực hành biên soạn được các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ phát triển năng lực học sinh và đề kiểm tra định kì dựa trên Chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Toán.
II.    Nội dung thiết kế đề kiểm tra định kì
1.   Hình thức đề kiểm tra
a) Từng bước đổi mới hình thức ra đề kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của từng học sinh theo tiếp cận năng lực và đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, vùng miền. Đề kiểm tra môn Toán kết hợp hình thức kiểm tra tự luận với trắc nghiệm khách quan.
b) Thông thường hình thức trắc nghiệm khách quan có các dạng câu hỏi sau:
– Nhiều lựa chọn;
– Có/Không; Đúng/Sai phức hợp;
– Đối chiếu cặp đôi;
– Điền khuyết – yêu cầu các HS viết tiếp vào ô trống; chỗ chấm cho thích hợp; viết ra ý kiến, nhận định của mình hoặc giải thích logic;
– Câu hỏi ngắn;
– Câu hỏi bằng hình vẽ;
– Điền đáp án.
2.   Xây dựng câu hỏi/bài tập kiểm tra theo 4 mức độ
a) Căn cứ vào các mức độ câu hỏi/bài tập của Thông tư 22 để mô tả cụ thể hoá mỗi mức độ trong 4 mức độ đối với câu hỏi/bài tập môn Toán ở tiểu học, phù hợp với Chuẩn kiến thức,
kĩ năng và nội dung cốt lõi của từng thời điểm đánh giá.
b) Xây dựng câu hỏi/bài tập
– Xác định mục tiêu (nội dung và yêu cầu cần đạt). Từ đó xác định mức độ (bằng cách đối chiếu với 4 mức độ) và dự kiến câu hỏi/bài tập.
– Xây dựng các đáp án.
– Dự kiến các bước học sinh sẽ tiến hành làm bài để xác thực mức độ, nội dung của câu hỏi/bài tập phù hợp với mục tiêu.
– Trong trường hợp nhận thấy mức độ câu hỏi/bài tập chưa phù hợp với mục tiêu, có thể tăng hoặc giảm độ khó câu hỏi bằng cách tăng hay giảm thông tin trong câu hỏi.
c) Ví dụ minh hoạ
i) Xác định mục tiêu và ra câu hỏi.
– Nội dung và yêu cầu cần đạt: Nhận biết và viết được tên hình tam giác, hình tròn,
hình vuông;
– Mức độ dự kiến: Mức 1;
– Câu hỏi:
Hình ?
                                                
  Hình ............                               Hình ............                           Hình ............
ii) Đưa ra đáp án.
                                                
   Hình tam giác                                 Hình tròn                              Hình vuông
iii) Dự kiến các bước làm bài của học sinh và xác thực mức độ, nội dung câu hỏi
      – Dự kiến các bước làm bài của học sinh:
      + Quan sát các hình;
      + Nhận biết các hình bằng cách nhớ, hồi tưởng lại kiến thức đã học;
      + Gọi và viết tên đúng từng hình.
      – Xác thực mức độ, nội dung câu hỏi:
      + Câu hỏi nhằm kiểm tra học sinh có nhận biết được và gọi tên đúng các hình đã học trong sách giáo khoa lớp 1, trang 7, 8, 9. Dạng câu hỏi này có mức độ tương ứng với Mức 1.
      + Nội dung câu hỏi tường minh, dễ hiểu, gần gũi, quen thuộc với học sinh.
      iv) Ví dụ câu hỏi/bài tập 4 mức độ (môn Toán lớp 1)
      – Mức độ 1: (Biết)
      Đưa ra một bảng gồm nhiều hình tam giác khác nhau (vị trí, kích thước) và một số hình vuông, hình tròn. Yêu cầu học sinh đánh dấu hoặc tô màu các hình tam giác có trong bảng.
 – Mức độ 2: (Hiểu)
Nối các điểm hoặc xếp các que để được hình tam giác.
– Mức độ 3: (Vận dụng trực tiếp)
Đếm số hình tam giác có trong hình vẽ bên.
 
 
– Mức độ 4: (Vận dụng trong tình huống mới hoặc có nội dung thực tiễn)
Tìm những đồ vật ở lớp học hoặc ở nhà có hình dạng là hình tam giác.
3.   Xây dựng đề kiểm tra
a) Quy trình xây dựng đề
Quy trình ở đây được hiểu là các bước cụ thể (có tính ước lệ và chỉ là gợi ý tham khảo) để thiết kế một đề kiểm tra môn Toán ở Tiểu học:
Bước 1: Xác định mục đích đánh giá (đánh giá kết quả học tập, năng lực, phẩm chất nào của học sinh? Vào thời điểm nào? Đối tượng học sinh nào?...).
Bước 2: Xây dựng nội dung đánh giá (dựa vào mục đích đánh giá, Chuẩn kiến thức, kĩ năng, nội dung trọng tâm cốt lõi... để xác định các chủ đề nội dung cần đánh giá).
Bước 3: Xây dựng các câu hỏi/bài tập (số lượng các câu hỏi, dạng câu hỏi, mức độ dựa trên các chủ đề nội dung cụ thể của Bước 2).
Bước 4: Dự kiến các phương án, đáp án các câu hỏi/bài tập ở Bước 3 và thời gian làm bài.
Bước 5: Dự kiến điểm số cho các câu hỏi/bài tập (căn cứ vào số lượng câu hỏi/bài tập, các mức và mục đích đánh giá, đồng thời phải dự kiến, hình dung được các tình huống học sinh sẽ gặp phải trong khi làm bài kiểm tra để ước tính điểm số).
Bước 6: Điều chỉnh và hoàn thiện đề kiểm tra (Rà soát lại các câu hỏi/bài tập, mức độ, điểm số, dựa vào các yêu cầu ở Bước 1, Bước 2. Nếu có điều kiện – đã xây dựng được ngân hàng câu hỏi/bài tập hoặc xác định được các mục đích đánh giá định kì ngay từ đầu năm học thì có thể thử nghiệm kiểm tra các câu hỏi/bài tập tương tự trong suốt quá trình dạy học).
b) Cách xác định nội dung kiểm tra
Dựa vào quy trình ở mục a, dưới đây chúng tôi trình bày một số nội dung chính:
– Nội dung kiểm tra được xác định rõ ràng theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Toán đến giữa học kì, trong học kì I hoặc cả năm học. Trong đó, cần xác định kiến thức, kĩ năng trọng tâm, tối thiểu cần kiểm tra.
– Các câu hỏi, bài tập trong đề kiểm tra là câu hỏi trắc nghiệm khách quan và tự luận. Cần tăng cường loại câu hỏi mở, câu hỏi có kết thúc mở, bài tập phát huy năng lực tính toán, năng lực tư duy và năng lực giải quyết vấn đề của học sinh.
c) Ví dụ gợi ý cách phân phối tỉ lệ số câu, số điểm và các mức:
Có thể nói số câu hỏi, bài tập; mức độ của các câu hỏi, bài tập và số điểm phân bố cho các câu hỏi, bài tập trong một đề kiểm tra phụ thuộc vào nhiều yếu tố, không có một công thức hoặc nguyên tắc chung nào quy định về những điều trên trong một đề kiểm tra. Chính vì vậy, những ví dụ gợi ý sau đây hoàn toàn không bắt buộc, chỉ là tham khảo:
– Tỉ lệ số câu, số điểm theo các mức và hình thức câu hỏi trong đề kiểm tra cần đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng, phù hợp với đối tượng học sinh. Chẳng hạn: số câu hỏi trắc nghiệm khách quan: khoảng 80%; số câu hỏi tự luận: khoảng 20%.
– Tuỳ theo từng trường có thể đưa ra tỉ lệ ở các mức khác nhau phù hợp với yêu cầu đánh giá của từng địa phương, chẳng hạn: Mức 1: khoảng 20%; Mức 2: khoảng 30%; Mức 3: khoảng 30%; Mức 4: khoảng 20%.
d) Thời lượng làm bài kiểm tra khoảng 30 – 40 phút (theo thời gian của 1 tiết học theo từng lớp).
e) Ma trận đề kiểm tra
Để thuận tiện trong việc xác định các nội dung, đặc biệt là các nội dung trọng tâm, cũng như số lượng các câu hỏi/bài tập, các mức, có thể dùng một công cụ quen gọi là ma trận đề kiểm tra (bao gồm ma trận nội dung, ma trận câu hỏi/bài tập). Ma trận đề kiểm tra có thể coi là một kĩ thuật để xây dựng các đề kiểm tra có tính mô hình hoá. Tuy nhiên, đây không phải là một kĩ thuật bắt buộc phải sử dụng khi xây dựng đề kiểm tra.
– Ma trận nội dung: mỗi ô nêu nội dung kiến thức, kĩ năng, yêu cầu cần đánh giá; số lượng câu hỏi; số điểm dành cho các câu hỏi theo các mức độ.
– Ma trận câu hỏi: mỗi ô nêu số thứ tự của câu hỏi trong đề; hình thức kiểm tra; số điểm dành cho các câu hỏi theo các mức độ.
(Có thể xem ví dụ về ma trận đề kiểm tra ở mục 4 phần e)
4.1.      Ví dụ minh hoạ cách xây dựng đề kiểm tra định kì
4.1.      Đề kiểm tra môn Toán cuối học kì I lớp 1
a) Nội dung môn Toán học kì I (khoảng 70 tiết) gồm:
– Các số đến 10, phép cộng, trừ trong phạm vi 10.
– Hình vuông, hình tròn, hình tam giác; viết phép tính thích hợp với hình vẽ.
b) Chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Toán học kì I:
– Biết đếm, đọc, viết, so sánh các số đến 10; nhận biết được số lượng của một nhóm đối tượng (không quá 10 phần tử); biết sử dụng hình vẽ, vật thật (que tính, hòn sỏi, hạt ngô...) để thao tác minh hoạ phép cộng trong phạm vi 10; thuộc bảng cộng trong phạm vi 10 và biết cộng nhẩm trong phạm vi 10; bước đầu nhận biết được vai trò của số 0 trong phép cộng; thực hiện được phép trừ trong phạm vi 10; viết phép tính thích hợp với hình vẽ.
– Nhận biết được hình vuông, hình tròn, hình tam giác.
c) Xác định kiến thức, kĩ năng trọng tâm, tối thiểu cần kiểm tra:
– Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10; cộng, trừ trong phạm vi 10;
– Nhận dạng các hình đã học; viết phép tính thích hợp với hình vẽ.
d) Thời lượng làm bài kiểm tra khoảng 35 phút.
e) Phân phối tỉ lệ số câu, số điểm và các mức:
– Xây dựng 10 câu hỏi trong đề kiểm tra gồm câu hỏi trắc nghiệm khách quan (khoảng 80% – tương ứng 8 câu) và câu hỏi tự luận (khoảng 20% – tương ứng 2 câu). Phân phối mỗi câu hỏi 1 điểm;
– Căn cứ vào thời lượng, nội dung chương trình, phân phối tỉ lệ theo mạch kiến thức: Số học: khoảng 90% (9 câu); Hình học: khoảng 10% (1 câu); Giải toán có lời văn được tích hợp vào mạch số học chủ yếu ở mức 3 và mức 4;
– Tỉ lệ các mức: Mức 1: khoảng 20% (2 câu); Mức 2: khoảng 30% (3 câu); Mức 3: khoảng 30% (3 câu); Mức 4: khoảng 20% (3 câu).
g) Ma trận đề kiểm tra:
– Ma trận nội dung kiểm tra môn Toán cuối học kì I lớp 1:
Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu, số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
Số học: Biết đếm, đọc, viết, so sánh các số đến 10; nhận biết được số lượng của một nhóm đối tượng (không quá 10 phần tử); biết sử dụng hình vẽ, vật thật (que tính, hòn sỏi, hạt ngô...) để thao tác minh hoạ phép cộng trong phạm vi 10; thuộc bảng cộng trong phạm vi 10 và biết cộng nhẩm trong phạm vi 10; bước đầu nhận biết được vai trò của số 0 trong phép cộng; thực hiện được phép trừ trong phạm vi 10; viết phép tính thích hợp với hình vẽ. Số câu
 
 
 
01 03 03 02 09
Số điểm 01 03 03 02 09
Yếu tố hình học: Nhận biết được hình vuông, hình tròn, hình tam giác. Số câu 01       01
Số điểm 01       01
Tổng Số câu 02 03 03 02 10
Số điểm 02 03 03 02 10
– Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Toán cuối học kì I lớp 1:
TT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL
1 Số học Số câu 01   03   03     02 09
Câu số 1   2, 3, 4   6, 7, 9     8, 10  
2 Yếu tố
hình học
Số câu 01               01
Câu số 5                
Tổng số câu 02   03   03     02 10
Tổng số 02 03 03 02 10
 
                                                                                                                                                                                                                                                        
h) Đề kiểm tra cuối học kì I lớp 1:
1. Viết số thích hợp vào ô trống:

           
 
     
 
 
 
 
 
 
 

2. Viết số hoặc cách đọc số (theo mẫu):
a) ba: 3                 năm: .........                  chín: .........                  bốn: .........
b) 5: năm              2: .........                       8: .........                       7: .........  
3. Tính:

-
+
+
a)    5                                b)    3                           c)    8                          
       4                                        5                                  5                          
    ........                                   ........                           ........
4. Tính:
a) 7 + 2 = ........                                         b) 4 + 0 + 2 = ........                
5. Hình ?

 
       
 
 
 
      a) Hình ............                       b) Hình ............                       c) Hình ..............
6. Số ?
      a) 4 + ........ = 6                                   b) 7 – ........ = 3
7. >, <, = ?
 a) 5 + 3 ........ 9                            b) 8 – 2 ........ 6                                    c) 3 + 4 ........ 8 – 2
8. Điền số và dấu (+, –) thích hợp để được phép tính đúng:
a)                                                             

 
 
 

b)
9. Viết phép tính thích hợp:
Em có       : 4 chiếc kẹo                            
Bạn có      : 3 chiếc kẹo                             
Tất cả có  : ........ chiếc kẹo?                      
      
 
10. Điền số vào chỗ chấm và viết phép tính vào ô trống cho thích hợp:
Em có 8 viên bi, em cho bạn 3 viên bi. Hỏi em còn mấy viên bi?
Em có       : ........ viên bi                          
Cho bạn    : ........ viên bi
Em còn     : ........ viên bi?
 
4.2. Đề kiểm tra môn Toán cuối năm học lớp 3
a) Nội dung môn Toán lớp 3 (khoảng 175 tiết) gồm:
– Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000; các số đến 10 000 và các số đến 100 000.
– Đơn vị đo độ dài; đơn vị đo khối lượng; đơn vị đo diện tích; ngày, tháng, năm; xem lịch, xem đồng hồ; giới thiệu tiếp về tiền Việt Nam.
– Giới thiệu góc vuông và góc không vuông; tâm, bán kính và đường kính của hình tròn; tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình vuông; vẽ góc vuông, đường tròn.
b) Chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Toán học kì I:
– Phép cộng, phép trừ có nhớ không liên tiếp và không quá hai lần, trong phạm vi 10 000 và 100 000; hoàn thiện các bảng nhân, chia 2, 3,..., 9; biết về , , , ; phép nhân số có hai, ba chữ số với số có một chữ số có nhớ không quá một lần; phép chia số có hai, ba chữ số cho số có một chữ số; thực hành tính giá trị các biểu thức số có đến hai dấu phép tính; đọc, viết, so sánh các số; nhận biết các hàng; làm quen với bảng số liệu thống kê đơn giản và chữ số La Mã.
– Đo và ước lượng độ dài; biết quan hệ giữa kg và g; thực hành cân; biết đơn vị đo diện tích: xăng-ti-mét vuông (cm2); ngày, tháng, năm; xem lịch, xem đồng hồ (chính xác đến phút); biết một số loại tiền Việt Nam.
– Nhận biết góc vuông và góc không vuông; tâm, bán kính và đường kính của hình tròn; tính được chu vi, diện tích của hình chữ nhật, hình vuông; biết vẽ góc vuông bằng thước thẳng và ê ke. Vẽ đường tròn bằng compa.
c) Xác định kiến thức, kĩ năng trọng tâm, tối thiểu cần kiểm tra:
– Kĩ năng đọc, viết số có năm chữ số; kĩ năng tính nhẩm; kĩ năng thực hiện nhân (chia) số có đến ba chữ số với (cho) số có một chữ số; sắp xếp các số; biết giải toán có đến hai phép tính.
– Biết đổi số đo độ dài có hai tên đơn vị đo về một đơn vị đo;
– Tính chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông; tính diện tích hình chữ nhật;
d) Thời lượng làm bài kiểm tra khoảng 40 phút.
e) Phân phối tỉ lệ số câu, số điểm và các mức:
– Xây dựng 10 câu hỏi trong đề kiểm tra gồm câu hỏi trắc nghiệm khách quan (khoảng 80% – tương ứng 8 câu) và câu hỏi tự luận (khoảng 20% – tương ứng 2 câu). Phân phối mỗi câu hỏi 1 điểm;
– Căn cứ vào thời lượng, nội dung chương trình, phân phối tỉ lệ theo mạch kiến thức: Số học: khoảng 70% (7 câu); Đại lượng và đo đại lượng: khoảng 13% (1 câu); Hình học: khoảng 17%
(2 câu); Giải toán có lời văn được tích hợp vào mạch số học chủ yếu ở mức 3 và mức 4;
– Tỉ lệ các mức: Mức 1: khoảng 30% (3 câu); Mức 2: khoảng 30% (3 câu); Mức 3: khoảng 30% (3 câu); Mức 4: khoảng 10% (1 câu).
g) Ma trận đề kiểm tra:
– Ma trận nội dung kiểm tra môn Toán cuối năm học lớp 3:
Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu, số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
Số học: Phép cộng, phép trừ có nhớ không liên tiếp và không quá hai lần, trong phạm vi 10 000 và 100 000; hoàn thiện các bảng nhân, chia 2, 3,..., 9; biết về , , , ; phép nhân số có hai, ba chữ số với số có một chữ số có nhớ không quá một lần; phép chia số có hai, ba chữ số cho số có một chữ số; thực hành tính giá trị các biểu thức số có đến hai dấu phép tính; đọc, viết, so sánh các số; nhận biết các hàng; làm quen với bảng số liệu thống kê đơn giản và chữ số La Mã. Số câu 02 02 02 01 07
Số điểm 02 02 02 01 07
Đại lượng và đo đại lượng: Đo và ước lượng độ dài; biết quan hệ giữa kg và g; thực hành cân; biết đơn vị đo diện tích: xăng-ti-mét vuông (cm2); ngày, tháng, năm; xem lịch, xem đồng hồ (chính xác đến phút); biết một số loại tiền Việt Nam. Số câu   01     01
Số điểm   01     01
Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu, số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
Yếu tố hình học: Nhận biết góc vuông và góc không vuông; tâm, bán kính và đường kính của hình tròn; tính được chu vi, diện tích của hình chữ nhật, hình vuông; biết vẽ góc vuông bằng thước thẳng và ê ke. Vẽ đường tròn bằng compa. Số câu 01   01   02
Số điểm 01   01   02
Tổng Số câu 03 03 03 01 10
Số điểm 03 03 03 01 10
– Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Toán cuối năm học lớp 3:
TT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL
1 Số học Số câu 02   02   01 01   01 07
Câu số 1, 2   4, 6   7 8   10  
2 Đại lượng và đo đại lượng Số câu     01           01
Câu số     5            
3 Yếu tố hình học Số câu 01       01       02
Câu số 3       9        
Tổng số câu 03   03   02 01   01 10
Tổng số 03 03 03 01 10
 
 
h) Đề kiểm tra môn Toán cuối năm học lớp 3:
1. Tính nhẩm:
a) 6 ´ 4  = ........                b) 7 ´ 7  = ........           c) 72 : 8 = ........           d) 45 : 9 = ........
2. Viết (theo mẫu):
Viết số Đọc số
54 369 Năm mươi tư nghìn ba trăm sáu mươi chín
36 052  
  Bốn mươi hai nghìn hai trăm linh sáu
25 018  
  Tám mươi nghìn sáu trăm ba mươi hai
 
3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Chu vi hình chữ nhật ABCD là:
A. 12cm                B. 36cm
C. 16cm                D. 20cm
4. Đặt tính rồi tính:
 16 ´ 7
.............
.............
.............
124 ´ 3
.............
.............
.............
810 : 9
.............
.............
.............
679 : 7
.............
.............
.............
 
5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a) Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm để 8m 7cm = ......cm là:
A. 87 B. 807 C. 870 D. 807cm
 
b) Thùng nhỏ có 24l dầu, số lít dầu ở thùng lớn gấp 5 lần số lít dầu ở thùng nhỏ. Vậy số lít dầu ở thùng lớn là:
A. 120l B. 29l C. 100l D. 1020l
 
6. Tìm x:
a) x + 1998 = 2016
...................................
...................................
b) x ´ 4 = 2016
...................................
...................................
 
7. Viết các số 51 011; 51 110; 51 101; 51 001 theo thứ tự từ bé đến lớn là:
..................................................................................................................................................
8. Bảy bạn học sinh được thưởng 56 quyển vở. Biết mỗi học sinh đều được thưởng bằng nhau. Hỏi 23 bạn học sinh thì được thưởng bao nhiêu quyển vở?
Bài giải
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
9. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:
Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều rộng 8cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích miếng bìa đó.
Trả lời: Miếng bìa đó có diện tích là:.........................................................................................
10. Ba đội công nhân có tất cả 472 người. Đội 1 và đội 2 có 290 người. Đội 2 và đội 3 có 336 người. Tính số công nhân của đội 1 và đội 2.
Bài giải
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
4.3. Đề kiểm tra môn Toán giữa học kì I lớp 5
a) Nội dung môn Toán giữa học kì I (khoảng 35 tiết) gồm:
– Số thập phân, hỗn số.
– Đơn vị đo độ dài; đơn vị đo diện tích.
– Tính được diện tích hình đã học.
b) Chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Toán giữa học kì I:
– Biết đọc, viết, so sánh các số thập phân, hỗn số; viết và chuyển đổi được các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân; một số dạng bài toán về “quan hệ tỉ lệ”.
– Biết tên gọi, kí hiệu và các mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, diện tích, khối lượng; viết được số đo độ dài, diện tích, khối lượng dưới dạng thập phân.
– Tính được diện tích hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi; giải được các bài toán liên quan đến diện tích.
c) Xác định kiến thức, kĩ năng trọng tâm, tối thiểu cần kiểm tra:
– Viết số thập phân, giá trị theo vị trí của chữ số thập phân; so sánh số thập phân; giải bài toán bằng cách “Tìm tỉ số” hoặc “Rút về đơn vị”; giải được các bài toán liên quan đến diện tích.
– Biết đổi đơn vị đo diện tích;
– Tính được diện tích hình vuông, hình chữ nhật.
d) Thời lượng làm bài kiểm tra khoảng 40 phút.
e) Phân phối tỉ lệ số câu, số điểm và các mức:
– Xây dựng 10 câu hỏi trong đề kiểm tra gồm câu hỏi trắc nghiệm khách quan (khoảng 70% – tương ứng 7 câu) và câu hỏi tự luận (khoảng 30% – tương ứng 3 câu). Phân phối mỗi câu hỏi
1 điểm;
– Căn cứ vào thời lượng, nội dung chương trình, phân phối tỉ lệ theo mạch kiến thức: Số học: khoảng 67% (7 câu); Đại lượng và đo đại lượng: khoảng 23% (2 câu); Hình học: khoảng 10% (1 câu); Giải toán có lời văn được tích hợp vào mạch kiến thức số học, hình học và chủ yếu ở mức 3, mức 4;
– Tỉ lệ các mức: Mức 1: khoảng 20% (2 câu); Mức 2: khoảng 20% (2 câu); Mức 3: khoảng 30% (3 câu); Mức 4: khoảng 30% (3 câu).
g) Ma trận đề kiểm tra:
– Ma trận nội dung kiểm tra môn Toán giữa học kì I lớp 5:
Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu, số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
Số học: Biết đọc, viết, so sánh các số thập phân, hỗn số; viết và chuyển đổi được các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân; một số dạng bài toán về “quan hệ tỉ lệ”. Số câu 02 01 02 02 07
Số điểm 02 01 02 02 07
Đại lượng và đo đại lượng: Biết tên gọi, kí hiệu và các mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, diện tích, khối lượng; viết được số đo độ dài, diện tích, khối lượng dưới dạng thập phân. Số câu   01 01   02
Số điểm   01 01   02
Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu, số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
Yếu tố hình học: Tính được diện tích hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi; giải được các bài toán liên quan đến diện tích. Số câu       01 01
Số điểm       01 01
Tổng Số câu 02 02 03 03 10
Số điểm 02 02 03 03 10
– Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Toán giữa học kì I lớp 5:
TT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL
1 Số học Số câu 02   01   01 01 02 01 07
Câu số 1, 2   4   5 7 8 9  
2 Đại lượng và đo đại lượng Số câu     01   01       01
Câu số     3   6        
3 Yếu tố hình học Số câu               01 02
Câu số               10  
Tổng số câu 02   02   02 01 01 02 10
Tổng số 02 02 03 03 10
 
h) Đề kiểm tra môn Toán giữa học kì I lớp 5:
1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Số liền trước của số 5099 là:
A. 5100                 B. 4099                        C. 5098                       D. 6099
2. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:
a) Số thập phân gồm năm đơn vị, chín phần mười viết là .......................................................
b) Số thập phân gồm hai mươi bốn đơn vị, một phần mười, tám phần trăm viết là ................
3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Một con voi nặng 3,05 tấn. Hỏi con voi đó nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
A. 305kg               B. 30,5kg                     C. 3050kg                   D. 3005kg
4. Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng:
Khi viết số thập phân 0,100 dưới dạng phân số thập phân, bạn Hà viết ; bạn Huy viết: ; bạn Hùng viết: . Ai viết đúng, ai viết sai? Tại sao?
Trả lời: Người viết đúng là bạn.................................................................................................
..................................................................................................................................................
5. Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng:
Trước đây mua 5m vải phải trả 60 000 đồng. Hiện nay giá bán mỗi mét vải đã giảm 2 000 đồng. Hỏi với 60 000 đồng, hiện nay có thể mua được bao nhiêu mét vải như thế?
Trả lời: Có thể mua được .............. mét vải.
6.     Sơ đồ dưới đây mô tả vòng đời phát triển của một loài bướm ở Châu Phi:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mỗi con bướm trưởng thành sẽ chết sau khi sinh ra trứng nhộng. Như vậy, mỗi con bướm trưởng thành sống được bao lâu?
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
A. 4 ngày – 6 ngày                                   B. 8 ngày – 10 ngày 
C. 12 ngày – 16 ngày                               D. 28 ngày – 36 ngày 
7. Một vòi nước chảy vào bể. Giờ đầu chảy vào được  bể, giờ thứ hai chảy vào được   bể. Hỏi trung bình mỗi giờ vòi nước đó chảy vào được bao nhiêu phần của bể?
Bài giải
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
8. Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng:
Nhân dịp đầu năm học mới, một cửa hàng giầy dép đã giảm giá  so với giá ban đầu. Mẹ mua cho Minh và bố của Minh tại cửa hàng đó mỗi người một đôi giầy hết tất cả là 672 000 đồng. Tổng giá tiền ban đầu của hai đôi giầy đó là ............................đồng.
9. Người ta đang lát gạch nền nhà của một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 8m và chiều rộng bằng  chiều dài. Bạn Huy nói rằng chỉ cần dùng 88 viên gạch hoa hình vuông có cạnh 60cm thì có thể lát kín nền nhà (biết rằng mạch vữa là không đáng kể). Em hãy giải thích xem bạn Huy nói có đúng không.
Bài giải
.....................................................................................................................................................            
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................            
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
10. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng bằng  chiều dài. Người ta trồng rau trên mảnh vườn đó, trung bình cứ 10m2 thu được 15kg rau. Hỏi trên cả mảnh vườn đó, người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ rau?
Bài giải
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................            
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

 
MÔN KHOA HỌC
Khoa học là môn học tích hợp các lĩnh vực vật lí, hoá học, sinh học, sức khỏe hướng đến việc cung cấp cho HS những hiểu biết về môi trường tự nhiên, môi trường nhân tạo; về con người, sức khỏe, bệnh tật và sự an toàn; về sự đa dạng của thế giới tự nhiên. Bên cạnh trang bị cho HS một số kiến thức cơ bản về thế giới tự nhiên, hình thành và phát triển những thái độ như ham hiểu biết khoa học; ý thức vận dụng kiến thức; yêu con người, thiên nhiên, đất nước, yêu cái đẹp; thái độ cẩn thận, trung thực;... thì giáo dục khoa học nhằm hình thành và phát triển những kĩ năng, năng lực như:
– Biết tiến hành tìm tòi khám phá khoa học sử dụng các kĩ năng tiến trình khoa học như thiết kế phương án, quan sát, đo đạc, sử dụng dụng cụ thí nghiệm, dự đoán, giải thích dữ liệu, suy luận,... Biết cách làm việc hợp tác; Biết cách thu thập, lưu trữ, tổ chức và phân tích xử lí thông tin.
– Biết trình bày, trao đổi những hiểu biết khoa học bằng lời nói, bài viết, hình vẽ, sơ đồ...
– Vận dụng được kiến thức khoa học vào tình huống trong học tập và cuộc sống, mô tả,
dự đoán, giải thích hiện tượng; phát hiện và giải quyết các vấn đề.
1.   Xây dựng câu hỏi theo 4 mức độ
1.1. Các bước
– Xác định mục tiêu (Nội dung và yêu cầu cần đạt, ví dụ nhằm đánh giá Chuẩn nào).
– Xác định mức độ cần đánh giá (ví dụ Mức 1. Nhận biết; Mức 2. Hiểu; Mức 3 Vận dụng ở mức độ đơn giản; hay Mức 4. vận dụng ở mức cao).
– Lựa chọn tình huống, bối cảnh (trường hợp mức độ vận dụng).
– Lựa chọn hình thức câu hỏi. Ví dụ các dạng: Đúng – Sai; Nhiều lựa chọn; Ghép nối; Điền khuyết; Trả lời ngắn; Tự luận;...
– Biên soạn câu hỏi; hướng dẫn đánh giá và đáp án.
– Trong quá trình sử dụng, có thể có những điều chỉnh câu hỏi cho phù hợp hơn.
1.2. Ví dụ minh hoạ câu hỏi 4 mức độ
Tuỳ theo yêu cầu của Chuẩn mà đặt câu hỏi ở các mức độ thích hợp. Ví dụ cùng về vấn đề “các vật dẫn nhiệt, cách nhiệt” có thể có những câu hỏi ở các mức khác nhau như:
Câu hỏi mức 1
Kể tên 2 chất dẫn nhiệt tốt và 2 chất dẫn nhiệt kém.
Câu hỏi mức 2
Viết chữ Đ vào ô trống trước ý đúng; S vào ô trống trước ý sai:
□ Đồng dẫn nhiệt tốt.
□ Không khí dẫn nhiệt tốt.
□ Nhựa dẫn nhiệt kém.
....
Câu hỏi mức 3
Vì sao vào mùa đông, chạm tay vào ghế sắt lại có cảm giác lạnh hơn chạm tay vào ghế gỗ?
Câu hỏi mức 4
Em muốn mang sang cho bà (nhà ở khá xa nhà em) nước đá lấy từ tủ lạnh nhà em. Lựa chọn một/một số vật cho sau đây và giải thích cách lựa chọn, cách làm của em: cái khăn tay; cái cốc nhựa có nắp đậy; cái khăn bông; túi ni lông; cốc nước mát để mang các viên nước đá.
1.3. Câu hỏi/ bài tập minh hoạ cho các dạng câu hỏi, các mức độ.
Câu hỏi dạng nhiều lựa chọn, mức 1
Khoanh vào trước các vật tự phát sáng:
A. Tấm gương.                 B. Mặt Trăng               C. Mặt Trời                 D. Tờ giấy trắng
Câu hỏi dạng điền khuyết, mức 1
Sử dụng các từ cản sáng; chiếu sáng điền vào chỗ chấm (...) cho phù hợp:
Phía sau vật....(1)..... (khi được......(2).....) có bóng của vật đó. Bóng của một vật thay đổi khi vị trí của vật ..... (3)..... đối với vật đó thay đổi.
Câu hỏi dạng điền khuyết, mức 1
Điền từ thích hợp vào chỗ............. cho phù hợp.
Trong quá trình hô hấp, thực vật hấp thụ khí ............... và thải ra khí ...............
Câu hỏi dạng điền khuyết, mức 1, 2
Cho trước các từ: bay hơi; đông đặc; ngưng tụ; nóng chảy.
Hãy điền các từ đã cho vào vị trí của các mũi tên cho phù hợp:

       
   
 

                                                      Nước ở thể lỏng
               

       
   
 

 Hơi nước                                                         Nước ở thể rắn

 
  Text Box: …(c)…

                                                      Nước ở thể lỏng
Câu hỏi dạng điền khuyết, mức 1,2
Lựa chọn các từ trong ngoặc (khí các bô níc, mồ hôi, thức ăn, chất cặn bã, nước tiểu) để điền vào các chỗ chấm (.....) phù hợp trong bảng:
Lấy vào Tên của cơ quan trực tiếp thực hiện quá trình trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường bên ngoài Thải ra
–––(1)––– Tiêu hoá
 
–––(2)–––
Khí ôxi Hô hấp –––(3)–––
 
 
 
Bài tiết
 
–––(4)–––
–––(5)–––
Câu hỏi dạng điền khuyết, mức 1
Em hãy lựa chọn những cụm từ sau: khí các bô níc, khí ô xi, nước, nước tiểu, các chất hữu cơ có trong thức ăn, các chất thải điền vào chỗ chấm... để hoàn thành sơ đồ sự trao đổi giữa động vật và môi trường:
                  Hấp thụ                                                                 Thải ra

       
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Câu hỏi dạng điền khuyết, mức 1,2
Lựa chọn các cụm từ: vỏ hạt, chất dinh dưỡng dự trữ, phôi (có cụm từ có thể được dùng hai lần) để điền vào ô phù hợp trong hình vẽ dưới đây:

 
 
hat lac.jpg
 
 
 
 

  
 
 
 
Các bộ phận bên trong của hạt
Câu hỏi dạng điền khuyết, mức 1, 2
Lựa chọn các từ trong ngoặc (có râu, mạnh mẽ, dịu dàng, kiên nhẫn, tự tin, chăm sóc con, cơ quan sinh dục tạo ra trứng, cơ quan sinh dục tạo ra tinh trùng, đá bóng, nấu ăn, đi làm nương, làm cán bộ xã, mang thai, cho con bú, làm vườn, chăn nuôi, đi họp) để điền vào các cột phù hợp trong bảng dưới đây:
Nữ Cả nam và nữ Nam
     
Câu hỏi dạng điền khuyết, mức 3
Điền các cụm từ: hoa có cả nhị và nhụy, hoa chỉ có nhị (hoa đực), hoa chỉ có nhụy (hoa cái) vào các chỗ chấm....dưới mỗi hình sau đây:

           
 
04527-Cucumis-melo.jpg
 
hoa-dam-but-chua-benh.jpg
 
images.jpg
 
 
 
 
 
 

(i) ...............................                  (ii) ..............................                (iii) .............................
Câu hỏi tự luận, mức 3
Em hãy giải thích vì sao cần phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Câu hỏi dạng Đúng – Sai, mức 3
 Ngâm một bình sữa đã lạnh vào cốc nước nóng.
Viết chữ Đ vào  trước ý kiến đúng, chữ S vào  trước ý kiến sai
 Cốc nước sẽ toả nhiệt còn bình sữa thu nhiệt.
 Nếu ngâm lâu, bình sữa sẽ nóng hơn cốc nước.
 Câu hỏi tự luận, mức 3
Có một nhóm bạn trong trường em không chơi với bạn cùng lớp vì bạn ấy bị nhiễm HIV từ mẹ. Em có đồng tình với hành động của nhóm bạn này không? Vì sao? Em sẽ làm gì khi biết hành động của nhóm bạn trên.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................      
Câu hỏi dạng sắp xếp thứ tự, mức 3
Sắp xếp các ý từ a đến g theo trình tự phù hợp các bước làm thí nghiệm lọc nước
a. Đổ nước đục vào bình.
b. Rửa sạch cát.
c. Quan sát nước sau khi lọc.
d. Quan sát nước trước khi lọc.
e. So sánh kết quả nước trước và sau khi lọc để rút ra nhận xét.
g. Cho cát và bông vào bình lọc.
Trả lời:.........................................................................................................................................
Câu hỏi dạng trả lời ngắn, mức 3
 Ghi ra những việc nên hoặc không nên làm để phòng tránh tai nạn đuối nước:
Những việc nên làm để
phòng tránh tai nạn đuối nước
Những việc không nên làm để
phòng tránh tai nạn đuối nước
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
Câu hỏi dạng trả lời ngắn, mức 3
Có hai con chuột để trong hai hộp khác nhau: con chuột ở hộp 1 được cung cấp đầy đủ thức ăn, nước và ánh sáng nhưng thiếu không khí; con chuột ở hộp 2 được cung cấp đầy đủ nước, ánh sáng, không khí nhưng thiếu thức ăn. Hai con chuột này có sống bình thường được không? Con chuột nào sẽ chết trước?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Câu hỏi dạng trả lời ngắn, mức 3
 Quan sát các vật trong hình dưới đây.
Bong den dong ho tu ruou xe o to
Trong mỗi vật nói trên, hãy viết tên 1 bộ phận/phần của vật cần cho ánh sáng truyền qua. Vì sao?
Vật Bộ phận/phần của vật cần cho ánh sáng truyền qua Lí do
1. Bóng đèn điện    
2. Đồng hồ treo tường    
3. Tủ    
4. Xe ô tô    
Câu hỏi dạng trả lời ngắn, mức 4 (Câu hỏi này gắn với thực tiễn cuôc sống và đòi hỏi HS vận dụng được kiến thức từ một số chủ đề của khoa học để trả lời)
Ghi vào bảng dưới đây tác dụng của từng loại cửa sổ
Cua so kin  Cua so chop   Cua_so_mo_quay_ra_ngoai_1
                      (1)                                         (2)                                            (3)
Cửa sổ Tác dụng
Hình (1)  
 
Hình (2)  
 
 
Hình (3)  
 
 
Câu hỏi dạng trả lời ngắn, mức 3, 4
Nêu ví dụ thực tế vận dụng tính chất của nước (mỗi tính chất một ví dụ):
a. Tính chất: nước chảy từ cao xuống thấp: ...............................................................................
.....................................................................................................................................................
b.  Tính chất: nước có thể thấm qua các vật xốp: .......................................................................
.....................................................................................................................................................
c. Tính chất: nước có thể hoà tan một số chất: ...........................................................................
.....................................................................................................................................................
NhaCâu hỏi dạng nhiều lựa chọn, mức 4
Nhà bạn Nam quay về hướng Đông. Buổi chiều hè Nam và các bạn ngồi chơi ở bên ngoài nhà. Để nhờ bóng của nhà che nắng thì các bạn nên chọn ngồi ở vị trí nào?
A.   Phía trước nhà.
B.    Phía sau nhà.
C.    Phía phải của ngôi nhà.
D.   Phía trái của ngôi nhà.
Câu hỏi tự luận, mức 4
Để tìm hiểu xem nhiệt độ ảnh hưởng thế nào đến sự bay hơi nhanh hay chậm, bạn Hải làm thí nghiệm như sau: Đặt 2 cốc nước giống nhau, một cốc trong nhà nơi kín gió và một cốc ngoài trời nắng nơi có gió. Sau một thời gian Hải đem so sánh lượng nước còn lại ở hai cốc để xem nhiệt độ cao (do đặt ngoài trời nắng) có làm cho nước bay hơi nhanh lên hay chậm đi hay không. Hãy chỉ ra xem thí nghiệm này chưa hợp lí ở chỗ nào?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Câu hỏi tự luận, mức 4
Trình bày 2 cách khác nhau để có thể xác định được trong các vật như quyển sách, tấm kính trong, túi nhựa, .., vật nào cho ánh sáng truyền qua hầu như hoàn toàn, vật nào cho ánh sáng truyền qua một phần hoặc không cho ánh sáng truyền qua.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Câu hỏi tự luận, mức 4
Ở một ngôi làng, người dân nhận thấy khi cả làng không nuôi mèo thì năng suất lúa giảm và ngược lại những năm nào làng nuôi nhiều mèo thì năng suất lúa tăng lên. Hãy vẽ sơ đồ bằng chữ và mũi tên để thể hiện mối quan hệ về thức ăn giữa cây lúa, chuột và mèo và giải thích hiện tượng ở ngôi làng trên.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
 
2.   Quy trình xây dựng đề kiểm tra định kì
2.1. Xác định mục tiêu kiểm tra
Cần xác định rõ bài kiểm tra dùng để đánh giá kết quả học tập của học sinh sau một học kì hoặc sau cả năm học.
2.2. Xác định nội dung kiểm tra
Việc xác định các nội dung cần đánh giá để đưa vào đề kiểm tra phải dựa trên những mục tiêu giáo dục đã được cụ thể hoá bằng các chuẩn kiến thức–kĩ năng ghi trong chương trình môn học. Đây là việc làm công phu đòi hỏi người làm phải quán triệt các mục tiêu cụ thể của từng bài, từng chủ đề của chương trình.Việc xác định nội dung kiểm tra có thể được thực hiện theo những bước cụ thể sau đây:
– Liệt kê các lĩnh vực kiến thức và kĩ năng cần kiểm tra.
– Xác định các mức độ ứng với các kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra:
+ Mức độ: học sinh chỉ cần nhớ và nhận ra được, giải thích, so sánh, minh hoạ, tìm ví dụ v.v... Đây là yêu cầu ở trình độ nhận biết và thông hiểu.
  + Mức độ: học sinh phải vận dụng được vào những tình huống từ đơn giản tới phức tạp; từ quen thuộc tới mới. Đây là yêu cầu nắm kiến thức và kĩ năng ở trình độ “vận dụng” (trong trường hợp tình huống phức tạp, mới thì là vận dụng mức độ cao).
 Ví dụ về phân tích Chuẩn thành các mức độ yêu cầu.
(Chủ đề Vật chất và Năng lượng lớp 4)
Mạch
nội dung
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4
Nước – Nêu được một số tính chất của nước và ứng dụng một số tính chất đó trong đời sống.
– Nêu được nước tồn tại ở ba thể: lỏng, khí, rắn.
– Mô tả vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên.
– Nêu được vai trò của nước trong đời sống, sản xuất và sinh hoạt.
– Nêu được một số cách làm sạch nước.
– Nêu nguyên nhân làm ô nhiễm nước và cần sử dụng nước hợp lí; một số biện pháp bảo vệ nguồn nước; một số hiện tượng liên quan tới vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên
– Biết vận dụng tính chất của nước trong việc giải thích một số hiện tượng/ giải quyết một số vấn đề đơn giản
– Thể hiện vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên bằng sơ đồ.
– Thực hiện tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn nước.
Không khí – Nêu được một số tính chất và thành phần của không khí.
– Nêu được ví dụ ứng dụng một số tính chất của không khí trong đời sống.
– Nêu được vai trò và ứng dụng của không khí trong sự sống và sự cháy.
– Nêu được một số tác hại của bão và cách phòng chống.
– Nêu được một số nguyên nhân gây ô nhiễm không khí và một số biện pháp bảo vệ không khí trong sạch.
– Nêu được vai trò của không khí đối với sự cháy
– Biết vận dụng tính chất của không khí trong việc giải thích một số hiện tượng/ giải quyết một số vấn đề đơn giản
 
Nhiệt – Biết vật nóng hơn có nhiệt độ cao hơn.
– Nhận biết được vật ở gần vật nóng hơn thì thu nhiệt nên nóng lên ; vật ở gần vật lạnh hơn thì toả nhiệt nên lạnh đi.
– Nhận biết được chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.
– Kể tên và nêu được vai trò của một số nguồn nhiệt.
– Kể được tên một số vật dẫn nhiệt tốt và dẫn nhiệt kém.
– Sử dụng được nhiệt kế để xác định nhiệt độ cơ thể, nhiệt độ không khí.
– Thực hiện được một số biện pháp an toàn, tiết kiệm khi sử dụng các nguồn nhiệt trong sinh hoạt.
– Biết vận dụng đặc điểm nở ra khi nóng lên của chất lỏng trong việc giải thích một số hiện tượng/ giải quyết một số vấn đề đơn giản trong cuộc sống
Ánh sáng – Phân biệt được vật tự phát sáng và vật được chiếu sáng
– Phân biệt được một số vật cho ánh sáng truyền qua và một số vật không cho ánh sáng truyền qua.
 – Tránh được những trường hợp ánh sáng quá mạnh chiếu vào mắt, không đọc, viết dưới ánh sáng quá yếu
– Biết cách vận dụng đặc điểm của sự tạo thành bóng tối trong việc giải thích một số hiện tượng/ giải quyết một số vấn đề đơn giản
Âm thanh – Nhận biết âm thanh do vật rung động phát ra.
– Nhận biết được tai nghe thấy âm thanh khi rung động lan truyền từ nơi phát ra âm thanh tới tai.
– Nêu ví dụ chứng tỏ âm thanh có thể truyền qua chất khí, chất lỏng, chất rắn.
– Nêu được ví dụ về ích lợi của âm thanh trong cuộc sống.
– Nêu được ví dụ về tác hại của tiếng ồn và một số biện pháp chống tiếng ồn.
– Thực hiện các quy định không gây ồn nơi công cộng.
– Biết cách phòng chống tiếng ồn trong cuộc sống.
2.3. Lựa chọn các dạng câu hỏi tương ứng với yêu cầu kiểm tra       
Câu hỏi tự luận thường được dùng cho các yêu cầu về giải thích hiện tượng, khái niệm,... tương đối phức tạp. Do đó, tự luận thường được dùng cho những yêu cầu ở trình độ vận dụng, nhất là “vận dụng mức cao”.
Trắc nghiệm khách quan nhìn chung có thể dùng cho mọi yêu cầu ở mọi trình độ nhận thức, tuy nhiên hạn chế trong việc đánh giá khả năng sáng tạo của HS (ví dụ đưa ra các phương án giải quyết khác nhau; ...).
2.4. Xây dựng ma trận của đề
Việc xây dựng ma trận của đề kiểm tra được tiến hành theo các bước sau:
– Xác định số lượng câu sẽ ra trong đề kiểm tra.
– Hình thành ma trận: Hàng dọc của ma trận ghi lĩnh vực nội dung (kiến thức, kĩ năng) cần kiểm tra; hàng ngang ghi trình độ nhận thức cần đánh giá, trong các ô ghi số lượng các câu và số điểm cho các câu đó.
2.5. Viết các câu theo ma trận. Xây dựng đáp án và biểu điểm.
3.   Ví dụ ma trận và đề minh hoạ
3.1. Nội dung kiểm tra định kì môn Khoa học cân đối giữa các mạch kiến thức, kĩ năng
Lớp Học kì I Cuối năm
Lớp 4 Trao đổi chất ở người
Dinh dưỡng
Phòng bệnh
An toàn trong cuộc sống
Nước
Không khí
 
Không khí
Âm thanh
Ánh sáng
Nhiệt
Trao đổi chất ở thực vật
Trao đổi chất ở động vật
Chuỗi thức ăn trong tự nhiên
Lớp 5 Sự sinh sản và phát triển của cơ thể người
Vệ sinh phòng bệnh
An toàn trong cuộc sống
Đặc điểm và công dụng của một số vật liệu thường dùng
 
Sự biến đổi của chất
Sử dụng năng lượng
Sự sinh sản của thực vật
Sự sinh sản của động vật
Môi trường và tài nguyên
Mối quan hệ giữa môi trường và con người
3.2. Mức độ kiểm tra các nội dung như sau
– Mức 1 + 2: khoảng 60%
– Mức 3: khoảng 30%
– Mức 4: khoảng 10%
3.3. Cấu trúc một đề kiểm tra môn Khoa học là đề kết hợp Trắc nghiệm và Tự luận, có khoảng 12 câu, trong đó số câu tự luận khoảng 20%, số câu trắc nghiệm khoảng 80%
3.4.  Ví dụ ma trận đề kiểm tra
Cuối học kì I, lớp 4
Mạch kiến thức,
kĩ năng
Số câu và số điểm Mức 1+2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
1. Trao đổi chất ở người   – Nêu được những yếu tố cần cho sự sống của con người; một số cơ quan tham gia vào quá trình trao đổi chất; một số biểu hiện về sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường.        
Số câu 1           1  
Số điểm 1,0           1,0  
2. Dinh dưỡng   – Kể được tên một số thức ăn có chứa nhiều chất đạm, chất béo, chất bột đường, vitamin, chất khoáng, chất xơ; nêu được vai trò của chất đạm chất béo, chất bột đường, vitamin, chất khoáng, chất xơ đối với cơ thể.
– Nêu được một số tiêu chuẩn của thực phẩm sạch và an toàn.
– Nêu được một số biện pháp thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
– Kể tên một số cách bảo quản thức ăn.
– Quan sát bảng "Tháp dinh dưỡng cân đối cho một người trong một tháng" và nói được tên nhóm thức ăn cần ăn đủ, ăn vừa phải, ăn có mức độ, ăn ít và ăn hạn chế.
– Biết phân loại thức ăn theo nhóm chất dinh dưỡng.
 
– Vận dụng hiểu biết về nhu cầu dinh dưỡng trong ăn uống hằng ngày.
 
   
Số câu 1   1   1   3  
Số điểm 1,0   0,5   0,5   2,0  
3. Phòng bệnh   – Nêu cách phòng tránh một số bệnh do ăn thiếu hoặc ăn thừa chất dinh dưỡng.
– Kể tên, nguyên nhân và cách phòng tránh một số bệnh lây qua đường tiêu hoá.
       
Số câu 1 1         1 1
Số điểm 0,5 1,0         0,5 1,0
4. An toàn trong cuộc sống     – Phân biệt được lúc cơ thể khỏe mạnh và lúc cơ thể bị bệnh. Biết nói với cha mẹ, người lớn khi cảm thấy trong người khó chịu, không bình thường
– Thực hiện các quy tắc an toàn, phòng tránh đuối nước
     
Số câu     1       1  
Số điểm     0,5       0,5  
5. Nước   – Nêu được một số tính chất của nước – Nêu được nước tồn tại ở ba thể: lỏng, khí, rắn.
– Mô tả vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên.
– Nêu được vai trò của nước trong đời sống, sản xuất và sinh hoạt.
– Nêu được một số cách làm sạch nước.
– Nêu được nguyên nhân làm ô nhiễm nước và cần sử dụng nước hợp lí; một số biện pháp bảo vệ nguồn nước; một số hiện tượng liên quan tới vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên.
– Thể hiện vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên bằng sơ đồ.
– Hiểu được cần thực hiện tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn nước.
– Nêu được ứng dụng một số tính chất của nước trong đời sống.
 
– Vận dụng tính chất của nước, trong việc giải thích một số hiện tượng/giải quyết một số vấn đề đơn giản trong cuộc sống.
 
   
Số câu 1   1     1 2 1
Số điểm 1,0   1,0     1,0 2,0 1,0
6. Không khí   – Nêu được một số tính chất và thành phần của không khí. – Nêu được ví dụ ứng dụng một số tính chất của không khí trong đời sống.      
Số câu 1   1       2  
Số điểm 1,0   1,0       2,0  
Tổng Số câu 5 1 4   1 1 10 2
Số điểm 4,5 1,0 3,0   0,5 1,0 8,0 2,0
                       
 

 
Cuối năm học lớp 4
Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 + 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
1. Không khí   – Nêu được vai trò và ứng dụng của không khí trong sự sống và sự cháy.
– Nêu được một số tác hại của bão và cách phòng chống.
– Nêu được một số nguyên nhân gây ô nhiễm không khí và một số biện pháp bảo vệ không khí trong sạch.
       
Số câu 1           1  
Số điểm 1,0           1,0  
2. Âm thanh   – Nhận biết âm thanh do vật rung động phát ra.
– Nhận biết được tai nghe thấy âm thanh khi rung động lan truyền từ nơi phát ra âm thanh tới tai.
– Nêu ví dụ chứng tỏ âm thanh có thể truyền qua chất khí, chất lỏng, chất rắn.
– Nêu được ví dụ về ích lợi của âm thanh trong cuộc sống.
– Nêu được ví dụ về tác hại của tiếng ồn và một số biện pháp chống tiếng ồn.
     
Số câu 1   1       2  
Số điểm 1,0   0,5       1,5  
3. Ánh sáng     – Phân biệt được một số vật cho ánh sáng truyền qua và một số vật không cho ánh sáng truyền qua.
– Phân biệt được vật tự phát sáng và vật được chiếu sáng.
 
–Vận dụng tính chất của ánh sáng trong việc giải thích một số hiện tượng/giải quyết một số vấn đề đơn giản trong cuộc sống.
– Tránh được những trường hợp ánh sáng quá mạnh chiếu vào mắt; không đọc, viết dưới ánh sáng quá yếu.
– Vận dụng đặc điểm của sự tạo thành bóng tối giải thích một số hiện tượng/giải quyết một số vấn đề đơn giản.
   
Số câu       1   1   2
Số điểm       0,5   1,0   1,5
4. Nhiệt   – Biết vật nóng hơn có nhiệt độ cao hơn.
– Nhận biết được vật ở gần vật nóng hơn thì thu nhiệt nên nóng lên; vật ở gần vật lạnh hơn thì toả nhiệt nên lạnh đi.
– Nhận biết được chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.
– Kể tên và nêu được vai trò của một số nguồn nhiệt.
– Sử dụng được nhiệt kế để xác định nhiệt độ cơ thể, nhiệt độ không khí.
– Thực hiện được một số biện pháp an toàn, tiết kiệm khi sử dụng các nguồn nhiệt trong sinh hoạt.
 
     
Số câu 1   1       2  
Số điểm 1,0   0,5       1,5  
5. Trao đổi chất ở thực vật   – Nêu được các yếu tố cần để duy trì sự sống của thực vật.
– Trình bày được sự trao đổi chất của thực vật với môi trường.
  – Giải thích một số hiện tượng/giải thích một số vấn đề đơn giản về các yếu tố cần để duy trì sự sống của thực vật    
Số câu 1         1 1 1
Số điểm 1,0         0,5 1,0 0,5
6. Trao đổi chất ở động vật   – Nêu được các yếu tố cần để duy trì sự sống của động vật.
– Trình bày được sự trao đổi chất của động vật với môi trường.
       
Số câu 1           1  
Số điểm 1,0           1,0  
7. Chuỗi thức ăn trong tự nhiên   – Nêu được ví dụ về chuỗi thức ăn trong tự nhiên. – Thể hiện mối quan hệ về thức ăn giữa sinh vật này với sinh vật khác bằng sơ đồ.
– Biết vai trò của thực vật đối với sự sống trên Trái Đất.
     
Số câu 1   1       2  
Số điểm 0,5   1,5       2,0  
Tổng Số câu 6   3 1   2 9 3
Số điểm 5,5   2,5 0,5   1,5 8,0 2,0
                                 
Cuối học kì I lớp 5
Mạch kiến thức,
kĩ năng
Số câu và số điểm Mức 1+2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TNKQ
 
TL
 
TNKQ
 
TL
 
TNKQ
 
TL
 
TNKQ
 
TL
 
1. Sự sinh sản và phát triển của cơ thể người   – Nhận biết mọi người đều do bố mẹ sinh ra và có những đặc điểm giống mới bố mẹ của mình.
– Nêu được các giai đoạn phát triển của con người.
– Nêu được một số thay đổi về sinh học và xã hội của các giai đoạn trên.
– Nhận ra sự cần thiết phải thay đổi một số quan niệm của xã hội về vai trò của nam, nữ.
       
Số câu 2 1         2 1
Số điểm 2,0 1,5         2,0 1,5
2. Vệ sinh phòng bệnh   – Nêu được nguyên nhân, đường lây truyền và cách phòng tránh một số bệnh.
 
– Phân biệt được những việc nên và không nên làm để bảo vệ sức khỏe cho bà mẹ khi mang thai.
– Phân biệt được những việc nên và không nên làm để giữ vệ sinh, bảo vệ sức khỏe ở tuổi vị thành niên.
– Vận dụng kiến thức giữ vệ sinh, bảo vệ sức khỏe ở tuổi dậy thì, phòng tránh một số bệnh truyền nhiễm    
Số câu 2   1     1 3 1
Số điểm 1,0   0,5     0,5 1,5 0,5
3. An toàn trong cuộc sống     – Hiểu được cần phải từ chối sử dụng thuốc lá.
– Biết giữ an toàn cá nhân, phòng tránh bị xâm hại.
– Phân biệt được một số việc nên và không nên làm để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
     
Số câu     1       1  
Số điểm     0,5       0,5  
4. Đặc điểm và công dụng của một số vật liệu thường dùng   – Nhận biết được một số đặc điểm của tre, mây, song.
– Nhận biết một số tính chất của sắt và hợp kim của sắt, gang, thép, đồng, nhôm.
– Nêu được một số tính chất của đá vôi và công dụng của đá vôi.
– Nhận biết một số tính chất của gạch, ngói, xi măng, thuỷ tinh.
– Nêu được một số cách bảo quản xi măng, thuỷ tinh.
– Nhận biết một số tính chất của cao su, chất dẻo và tơ sợi.
– Kể tên được một số đồ dùng được làm từ tre, mây, song.
– Nêu được một số ứng dụng trong sản xuất và đời sống của sắt, gang, thép, đồng và hợp kim của đồng, nhôm.
– So sánh, phân biệt được đặc điểm của đồng và nhôm; gạch ngói và thuỷ tinh; cao su và chất dẻo.
Biết bảo quản một số đồ dùng được làm từ tre, mây, song/sắt, gang, thép, đồng, nhôm/Thuỷ tinh/Cao su/chất dẻo/tơ sợi    
Số câu 1   2     1 3 1
Số điểm 1,0   2,0     1,0 3,0 1,0
Tổng Số câu 5 1 4     2 9 3
Số điểm 4,0 1,5 3,0     1,5 7,0 3,0
Cuối năm học,lớp 5
Mạch kiến thức,
kĩ năng
Số câu và số điểm Mức 1+2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TNKQ
 
TL
 
TNKQ
 
TL
 
TNKQ
 
TL
 
TNKQ
 
TL
 
1. Sự biến đổi của chất   – Nêu được ví dụ về một số chất ở thể rắn, thể lỏng và thể khí.
– Nêu được một số ví dụ về hỗn hợp và dung dịch.
 
– Biết cách tách các chất ra khỏi một số hỗn hợp, dung dịch
– Nêu được một số ví dụ về biến đổi hoá học xảy ra do tác dụng của nhiệt hoặc tác dụng của ánh sáng
     
Số câu 1     1     1 1
Số điểm 1,0     1,0     1,0 1,0
2. Sử dụng năng lượng   – Nêu được ví dụ về hoạt động và biến đổi ( vị trí, hình dạng, nhiệt độ,...) cần năng lượng.
– Kể tên một số nguồn năng lượng và công dụng của chúng trong đời sống và sản xuất.
– Nêu được một số biện pháp phòng chống cháy, bỏng, ô nhiễm khi sử dụng năng lượng
  – Ứng dụng năng lượng mặt trời, gió, nước chảy,... trong đời sống và sản xuất.
– Sử dụng an toàn, tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng chất đốt.
– Lắp mạch điện thắp sáng đơn giản.
 
   
Số câu 1         1 1 1
Số điểm 1,0         1,0 1,0 1,0
3. Sự sinh sản của thực vật   – Nhận biết hoa là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa.
– Nêu được điều kiện nảy mầm của hạt.
– Kể được tên một số cây có thể mọc từ thân, cành, lá, rễ của cây mẹ.
       
Số câu 1           1  
Số điểm 1,0           1,0  
4. Sự sinh sản của động vật   – Kể được tên một số động vật đẻ trứng và đẻ con.
– Nêu ví dụ về sự nuôi và dạy con của một số loài thú.
– Vẽ sơ đồ sự sinh sản của côn trùng, ếch
– Vận dụng một số kiến thức về sự sinh sản của động vật đẻ trứng trong việc tiêu diệt những con vật có hại cho sức khỏe, cuộc sống của con người
     
Số câu 1   1       2  
Số điểm 1,0   0,5       1,5  
5. Môi trường và tài nguyên   – Nêu được một số ví dụ về môi trường và tài nguyên. Nêu được một số ví dụ về ích lợi của tài nguyên thiên nhiên      
Số câu 1   1       2  
Số điểm 1,0   0,5       1,5  
6. Mối quan hệ giữa môi trường và con người   – Nhận biết môi trường có ảnh hưởng lớn đến đời sống của con người.
– Nhận biết tác động của con người đối với môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
– Phân biệt được những việc nên làm và không nên làm để bảo vệ môi trường. Phân tích được vì sao phải bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên    
Số câu 1   1     1 2 1
Số điểm 0,5   0,5     0,5 1,0 0,5
Tổng Số câu 6   3 1   2 9 3
Số điểm 5,5   1,5 1,0   1,5 7,5 2,5
                                   
 
Đề kiểm tra cuối năm học: Môn Khoa học lớp 4
(Thời gian làm bài 40 phút)
1. (1 đ) Hãy viết chữ N vào ? trước những việc nên làm, chữ K vào ? trước những việc không nên làm để phòng chống tác hại do bão gây ra.
? Chặt bớt các cành cây ở những cây to gần nhà, ven đường.
? Ra khơi đánh bắt cá khi nghe tin bão sắp đến.
? Đến nơi trú ẩn an toàn nếu cần thiết.
? Cắt điện ở những nơi cần thiết.
2. (1 đ) Viết chữ Đ vào ? trước ý kiến đúng, chữ S vào ? trước ý kiến sai.
 ? Âm thanh khi lan truyền ra xa sẽ mạnh lên.
 ? Càng đứng xa nguồn âm thì nghe thấy âm thanh càng nhỏ.
 ? Âm thanh chỉ có thể truyền qua chất khí, không thể truyền qua chất lỏng và chất rắn.
 ? Âm thanh có thể truyền qua nước biển.
3. (0,5 đ) Viết chữ Đ vào ? trước ý kiến đúng, chữ S vào ? trước ý kiến sai.
? Sử dụng các vật ngăn cách có thể làm giảm tiếng ồn.
? Xây dựng các nhà máy mới ở xa các khu nhà ở có thể hạn chế ảnh hưởng của tiếng ồn.
4. (0,5 đ) Quan sát các đồ vật trong các hình dưới đây.
dong ho                     ANd9GcT_pZK7tFGQEmRKGht0FKKWAuZnR-mvigDPlk20VkvHZhzX4TJU
  
 Trong mỗi đồ vật nói trên, hãy nêu tên một bộ phận cho ánh sáng truyền qua. Vì sao các bộ phận đó phải làm bằng vật liệu mà ánh sáng truyền qua được?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................            
5. (1 đ) Trình bày 2 cách khác nhau để có thể xác định được các vật như quyển sách, tấm kính trong, túi nhựa, .., vật nào cho ánh sáng truyền qua hầu như hoàn toàn, vật nào cho ánh sáng truyền qua một phần hoặc không cho ánh sáng truyền qua.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
6. (0,5 đ) Ngâm một bình sữa lạnh vào cốc nước nóng.
Viết chữ Đ vào ? trước ý kiến đúng, chữ S vào ? trước ý kiến sai.
? Cốc nước sẽ toả nhiệt còn bình sữa thu nhiệt.
? Nếu ngâm lâu, bình sữa sẽ nóng hơn cốc nước.
7. (1 đ) Viết chữ Đ vào ? trước ý kiến đúng, chữ S vào ? trước ý kiến sai.
? Khi được đun nấu nhiệt độ của thức ăn sẽ tăng lên.
? Khi dùng nguồn nhiệt để sấy khô các vật, nước trong các vật bay hơi nhanh hơn làm cho vật mau khô hơn.
? Các nguồn năng lượng như than, dầu là vô tận, chúng ta có thể sử dụng thoải mái mà không cần phải tiết kiệm.
? Mặt trời là nguồn nhiệt quan trọng đối với cuộc sống con người.
8. (1 đ) Điền từ thích hợp vào chỗ............. cho phù hợp.
– Trong quá trình hô hấp, thực vật lấy khí............... và thải ra khí...............
– Trong quá trình quang hợp, thực vật lấy khí................ và thải ra khí...............
9. (0,5 ) Trong hình bên, người nông dân đang sử dụng tấm ni lông để chống rét cho cây.
Vì sao không dùng loại ni lông tối màu để che cho cây?
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
ANd9GcSiBBoVRvcUznbZHa3cUMVoDv0S5ne8z_uVwHfVF4cSCXMII_AkCg
10. (1 đ) Đánh mũi tên và điền tên các chất còn thiếu vào chỗ ... để hoàn thành sơ đồ trao đổi chất ở động vật.
                    Hấp thụ                                                                              Thải ra

           
 
Khí ô xi
 
Khí …...............
   
 
 
……
   
……
 
 
 
 
……
 
 
Các chất thải
 
 
 
 
 
 
 
 

11. (0,5 đ) Đánh mũi tên vào sơ đồ dưới đây để thể hiện sinh vật này là thức ăn của sinh vật kia:
                  Lá ngô                                      Châu chấu                             Ếch
 
12. (1,5 đ) Hãy điền vào chỗ... trong các sơ đồ chuỗi thức ăn dưới đây cho phù hợp.
a)
 
 
b)
 
 
 
 

 
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
Tài liệu tập huấn hỗ trợ và hướng dẫn giáo viên tiểu học cách thức thiết kế đề kiểm tra định kì môn Lịch sử và Địa lí Thông tư số 22/2016/TT–BGDĐT. Sau khi tập huấn mỗi giáo viên đều hiểu biết rõ ràng, đầy đủ và thực hành biên soạn được các câu hỏi theo 4 mức độ và đề kiểm tra định kì dựa trên Chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Lịch sử và Địa lí, từng bước định hướng phát triển năng lực và phù hợp đối tượng học sinh.
I.     Hướng dẫn xây dựng câu hỏi môn Lịch sử và Địa lí theo 4 mức độ
Đề bài kiểm tra định kì phù hợp chuẩn kiến thức, kĩ năng, từng bước định hướng phát triển năng lực và đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, vùng miền, gồm các câu hỏi được thiết kế theo các mức:
– Mức 1: nhận biết, nhắc lại được kiến thức, kĩ năng đã học.
a) Cụm từ để hỏi
Khi xây dựng câu hỏi giáo viên có thể sử dụng các từ/cụm từ/động từ: ai, cái gì, ở đâu, khi nào, thế nào, nêu, mô tả, kể tên, liệt kê,...
b) Ví dụ
Ví dụ (môn Lịch sử):
Hãy nối tên nước ở cột A với tên nhân vật lịch sử ở cột B sao cho đúng:                          
a) Văn Lang   1. Đinh Bộ Lĩnh
b) Âu Lạc 2. Vua Hùng
c) Đại Cồ Việt 3. An Dương Vương
d) Đại Việt 4. Hồ Quý Ly
e) Đại Ngu 5. Lý Thánh Tông
Ví dụ (môn Địa lí):
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Một số dân tộc sống lâu đời ở Tây Nguyên là:
A. Dân tộc Thái, Dao, Mông B. Dân tộc Ba-na, Ê-đê, Gia-rai
C. Dân tộc Kinh, Xơ-Đăng, Cơ-ho D. Dân tộc Mông, Tày, Nùng
– Mức 2: hiểu biết kiến thức, kĩ năng đã học, trình bày, giải thích được kiến thức theo cách hiểu của cá nhân.
a) Cụm từ để hỏi
Khi xây dựng câu hỏi giáo viên có thể sử dụng các cụm từ/động từ: trình bày, giải thích, so sánh, phân biệt, vì sao nói, vì sao, khái quát,.....
b) Ví dụ
Ví dụ (môn Lịch sử):
Theo em, vì sao nhà Trần được gọi là “triều đại đắp đê”?
.....................................................................................................................................................
Ví dụ (môn Địa lí):
So sánh một số đặc điểm tự nhiên của Tây Nguyên và dãy Hoàng Liên Sơn theo bảng sau:
  Địa hình Khí hậu
Dãy Hoàng Liên Sơn ...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
Tây Nguyên ...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
– Mức 3: biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống.
a) Cụm từ để hỏi
Khi xây dựng câu hỏi giáo viên có thể sử dụng các cụm từ/động từ: dự đoán, suy luận, thiết lập liên hệ, vẽ sơ đồ, vẽ đồ thị, lập niên biểu,....
b) Ví dụ
Ví dụ (môn Lịch sử):
Trong các nhân vật lịch sử thời Trần, em yêu thích nhất nhân vật nào? Vì sao?
.....................................................................................................................................................
Ví dụ (môn Địa lí):
Chọn mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B và đánh mũi tên thể hiện mối liên hệ giữa tự nhiên và hoạt động sản xuất ở Tây Nguyên:
A   B
Đồng cỏ xanh tốt.   Bơm hút nước ngầm để tưới cây.
Sông nhiều thác ghềnh.   Khai thác rừng.
Nhiều đất ba dan.   Trồng cây công nghiệp lâu năm.
Rừng có nhiều lâm sản quý.   Làm thuỷ điện.
Nắng nóng kéo dài vào mùa khô.   Nuôi gia súc lớn.
 – Mức 4: vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lí trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt.
a) Cụm từ để hỏi
Khi xây dựng câu hỏi, giáo viên có thể sử dụng các cụm từ/động từ: bình luận, đánh giá, rút ra bài học, liên hệ với thực tiễn,.....
b) Ví dụ
Ví dụ (môn Lịch sử):
Tại sao Sông Đà được lựa chọn để xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình? Hiện nay trên Sông Đà có những nhà máy thuỷ điện nào?
.....................................................................................................................................................
Ví dụ (môn Địa lí):
Ở địa phương em không có những hoạt động sản xuất nào mà ở Tây Nguyên có? Hãy giải thích tại sao ở địa phương em lại không có những hoạt động sản xuất đó.
.....................................................................................................................................................
II.    Cách biên soạn đề kiểm tra định kì môn Lịch sử và Địa lí với các câu hỏi theo 4 mức độ
1.   Xây dựng đề kiểm tra
1.1. Quy trình xây dựng đề
Quy trình ở đây được hiểu là các bước cụ thể (có tính ước lệ và chỉ là gợi ý tham khảo) để thiết kế một đề kiểm tra môn Lịch sử và môn Địa lí ở Tiểu học:
Bước 1: Xác định mục đích đánh giá (đánh giá kết quả học tập, năng lực, phẩm chất nào của học sinh? Vào thời điểm nào? Đối tượng học sinh nào?...).
Bước 2: Xây dựng nội dung đánh giá (dựa vào mục đích đánh giá, Chuẩn kiến thức, kĩ năng, nội dung trọng tâm cốt lõi... để xác định các chủ đề nội dung cần đánh giá).
Bước 3: Xây dựng các câu hỏi/bài tập (số lượng các câu hỏi, dạng câu hỏi, mức độ dựa trên các chủ đề nội dung cụ thể của Bước 2).
Bước 4: Dự kiến các phương án, đáp án các câu hỏi/bài tập ở Bước 3 và thời gian làm bài.
Bước 5: Dự kiến điểm số cho các câu hỏi/bài tập (căn cứ vào số lượng câu hỏi/bài tập, các mức và mục đích đánh giá, đồng thời phải dự kiến hình dung được các tình huống học sinh sẽ gặp phải trong khi làm bài kiểm tra để ước tính điểm số).
Bước 6: Điều chỉnh và hoàn thiện đề kiểm tra (Rà soát lại các câu hỏi/bài tập, mức độ, điểm số, dựa vào các yêu cầu ở Bước 1, Bước 2. Nếu có điều kiện – đã xây dựng được ngân hàng câu hỏi/bài tập hoặc xác định được các mục đích đánh giá định kì ngay từ đầu năm học thì có thể thử nghiệm kiểm tra các câu hỏi/bài tập tương tự trong suốt quá trình dạy học).
1.2. Cách xác định nội dung kiểm tra
Dựa vào quy trình ở mục a, dưới đây chúng tôi trình bày một số nội dung chính:
– Nội dung kiểm tra được xác định rõ ràng theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Lịch sử và môn Địa lí đến trong học kì I hoặc cả năm học. Trong đó, cần xác định kiến thức, kĩ năng trọng tâm, tối thiểu cần kiểm tra.
– Các câu hỏi/bài tập trong đề kiểm tra là câu hỏi trắc nghiệm khách quan và tự luận. Cần tăng cường loại câu hỏi mở, câu hỏi phát huy năng lực của học sinh như năng lực tư duy, năng lực giải quyết vấn đề của học sinh,...
1.3. Ví dụ gợi ý cách phân phối tỉ lệ số câu, số điểm và các mức
Có thể nói số câu hỏi; mức độ của các câu hỏi và số điểm phân bố cho các câu hỏi trong một đề kiểm tra phụ thuộc vào nhiều yếu tố, không có một công thức hoặc nguyên tắc chung nào quy định về những điều trên trong một đề kiểm tra. Chính vì vậy, những ví dụ gợi ý sau đây hoàn toàn không bắt buộc, chỉ là tham khảo:
– Nội dung môn Lịch sử và môn Địa lí được kiểm tra cân đối theo các mạch kiến thức sau:
+ Lịch sử: khoảng 50%;
+ Địa lí: khoảng 50%.
– Đối với các mức: Tỉ lệ % số câu và số điểm cho mỗi mức độ (1, 2, 3, 4) dựa vào các căn cứ chính sau:
+ Mức độ quan trọng của chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đánh giá trong chương trình môn Lịch sử và môn Địa lí;
+ Quy định đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT–BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT;
+ Tuỳ theo từng trường có thể đưa ra tỉ lệ ở các mức khác nhau phù hợp với yêu cầu đánh giá của từng địa phương, chẳng hạn:
Mức 1: Khoảng 40%; Mức 2: Khoảng 30%; Mức 3: khoảng 20%; Mức 4: Khoảng 10%.
+ Tỉ lệ số câu, số điểm theo các mức và hình thức câu hỏi trong đề kiểm tra cần đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng, phù hợp với đối tượng học sinh. Chẳng hạn: số câu hỏi trắc nghiệm khách quan: khoảng 60%; số câu hỏi tự luận: khoảng 40%.
– Thời lượng làm bài kiểm tra khoảng 35 – 40 phút (theo thời gian của 1 tiết học theo từng lớp).
1.4. Ma trận
Để thuận tiện trong việc xác định các nội dung, đặc biệt là các nội dung trọng tâm, cũng như số lượng các câu hỏi/bài tập, các mức độ, người ta có thể dùng một công cụ quen gọi là ma trận đề kiểm tra (bao gồm ma trận nội dung, ma trận câu hỏi/bài tập). Ma trận đề kiểm tra có thể coi là một kĩ thuật để xây dựng các đề kiểm tra có tính mô hình hoá. Tuy nhiên, đây không phải là một kĩ thuật bắt buộc phải sử dụng khi xây dựng đề kiểm tra.
– Khung ma trận, mỗi ô trong khung nêu: Nội dung kiến thức, kĩ năng và cần đánh giá; Hình thức các câu hỏi; Số lượng câu hỏi; Số điểm dành cho các câu hỏi.
Khung ma trận câu hỏi, mỗi ô trong khung nêu: Hình thức các câu hỏi; Số thứ tự của câu hỏi trong đề; Số điểm dành cho các câu hỏi.
Lập một bảng có hai chiều, một chiều là nội dung hay mạch kiến thức chính cần đánh giá, một chiều là các các mức: Mức 1, Mức 2, Mức 3, Mức 4.
Trong mỗi ô là chuẩn kiến thức kĩ năng chương trình cần đánh giá, tỉ lệ % số điểm, số lượng câu hỏi và tổng số điểm (TSĐ) của các câu hỏi.
Số lượng câu hỏi của từng ô phụ thuộc vào mức độ quan trọng của mỗi chuẩn cần đánh giá, lượng thời gian làm bài kiểm tra và trọng số điểm quy định cho từng mạch kiến thức, từng cấp độ nhận thức.
III.   Ví dụ minh hoạ
1.   Ma trận đề kiểm tra cuối học kì I lớp 4
1.1. Nội dung
Cân đối giữa các mạch kiến thức của hai phần Lịch sử và Địa lí (50/50) và các mạch cụ thể của từng phần.
– Phần Lịch sử (khoảng 50% nội dung):
+ Buổi đầu dựng nước và giữ nước;
+ Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập;
+ Buổi đầu độc lập;
+ Nước Đại Việt thời Lý;
+ Nước Đại Việt thời Trần.
– Phần Địa Lí (khoảng 50% nội dung):
+ Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền núi và trung du;
+ Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền đồng bằng (Đồng bằng Bắc Bộ).
1.2. Mức độ
– Mức 1 (khoảng 40%);
– Mức 2 (khoảng 30%);
– Mức 3 (khoảng 20%);
– Mức 4 (khoảng 10%).
Cấu trúc một đề kiểm tra môn Lịch sử và Địa lí học kì I có khoảng 10 câu, trong đó số câu tự luận khoảng 40% và số câu trắc nghiệm khách quan (điền khuyết, đối chiếu cặp đôi, đúng – sai, nhiều lựa chọn ...) khoảng 60%.
Cấu trúc một đề kiểm tra định kì cuối học kì I nên có 10 câu (nên sắp xếp 50% nội dung Lịch sử và 50% nội dung Địa lí); Ở mức 4 chỉ nên sử dụng 1 câu – hoặc nội dung Lịch sử hoặc nội dung Địa lí hoặc kết hợp cả nội dung Lịch sử và Địa lí.
– Các câu hỏi có nội dung bao quát những vấn đề cơ bản, trọng tâm của nội dung chương trình, đảm bảo các yêu cầu về các mức theo quy định của Thông tư 22.
Mạch nội dung Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL
1. Buổi đầu dựng nước và giữ nước (khoảng từ năm 700 TCN đến năm 179 TCN) Số câu     1           1  
Số điểm     1,0           1,0  
2. Hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập (từ năm 179 TCN đến năm 938) Số câu 1               1  
Số điểm 1,0               1,0  
3. Buổi đầu độc lập (từ năm 938 đến năm 1009) Số câu   1               1
Số điểm   1,0               1,0
4. Nước Đại Việt thời Lý (từ năm 1009 đến năm 1226) Số câu           1       1
Số điểm           1,0       1,0
5. Nước Đại Việt thời Trần (từ năm 1226 đến năm 1400) Số câu     1           1  
Số điểm     1,0           1,0  
6. Dãy Hoàng Liên Sơn Số câu         1       1  
Số điểm         1,0       1,0  
7.   Trung du Bắc Bộ Số câu 1               1  
Số điểm 1,0               1,0  
8.   Tây Nguyên Số câu 1             1 1 1
Số điểm 1,0             1,0 1,0 1,0
9.   Đồng bằng
Bắc Bộ
Số câu       1           1
Số điểm       1,0           1,0
Tổng Số câu 3 1 2 1 1 1   1 6 4
Số điểm 3,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0   1,0 6,0 4,0
 
2. Ma trận đề kiểm tra cuối năm học lớp 5
Mạch nội dung Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL
1. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà (1954 – 1975) Số câu 1   1         1 2 1
Số điểm 1,0   1,0         1,0 2,0 1,0
2. Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước
(1975 – nay)
Số câu   1 1     1     1 2
Số điểm   1,0 1,0     1,0     1,0 2,0
3. Việt Nam, Châu Á, châu Âu Số câu     1     1     1 1
Số điểm     1,0     1,0     1,0 1,0
4. Châu Phi, châu Mĩ Số câu 1     1         1 1
Số điểm 1,0     1,0         1,0 1,0
5. Châu Đại Dương, châu Nam Cực và các đại dương Số câu 1               1 0
Số điểm 1,0               1,0 0
Tổng Số câu 3 1 3 1 0 2   1 6 4
Số điểm 3,0 1,0 3,0 1,0 0 2,0   1,0 6,0 4,0
 
3.   Đề kiểm tra cuối học kì I môn Lịch sử và Địa lí lớp 4
(Thời gian làm bài 40 phút)
Câu 1. Đánh dấu X vào o chỉ mốc thời gian ra đời của nước Văn Lang:
 
Năm 1000            Năm 700                                             CN                     Năm 938
   o                         o                                                          o                            o       
 
Câu 2. Điền vào chỗ chấm trong bảng cho thích hợp:
Năm xảy ra Người lãnh đạo
................................................. Hai Bà Trưng
Trận Bạch Đằng năm 938 ............................................................................
Câu 3. Chọn và điền các từ ngữ cho sẵn sau đây vào chỗ chấm (...) của đoạn văn cho thích hợp:
đổi tên Đại La ở trung tâm đất nước
cuộc sống ấm no từ miền núi chật hẹp
Vua thấy đây là vùng đất ........................ (1) đất rộng lại bằng phẳng, dân cư không khổ vì ngập lụt, muôn vật phong phú tốt tươi. Càng nghĩ, vua càng tin rằng muốn cho con cháu đời sau xây dựng được ........................ (2) thì phải dời đô ........................ (3) Hoa Lư về vùng đất đồng bằng rộng lớn màu mỡ này. Mùa thu năm ấy, kinh đô được dời ra thành Đại La. Lý Thái Tổ phán truyền ......................... (4) thành Thăng Long.
Câu 4. Đánh dấu X vào o trước ý đúng:
Những việc Đinh Bộ Lĩnh đã làm được là:
o Dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất lại đất nước (năm 968).
o Chấm dứt thời kì đô hộ phong kiến phương Bắc, mở đầu cho thời kì độc lập dân tộc lâu dài của đất nước ta.
o Đánh tan quân xâm lược Nam Hán.
o Đặt tên nước là Đại Việt.
Câu 5. Trong các nhân vật lịch sử thời Trần, em yêu thích nhất nhân vật nào? Vì sao?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Câu 6. Đánh dấu X vào o trước ý đúng:
Trung du Bắc Bộ là một vùng:
o núi với các đỉnh nhọn, sườn thoải.            
o núi với các đỉnh tròn, sườn thoải.          
o đồi với các đỉnh tròn, sườn thoải.
o đồi với các đỉnh nhọn, sườn thoải.
Câu 7. Chọn mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B và đánh mũi tên thể hiện mối liên hệ giữa tự nhiên và hoạt động sản xuất ở Tây Nguyên:
A   B
1. Khí hậu lạnh quanh năm.   a. Khai thác khoáng sản.
2. Đất dốc.   b. Làm ruộng bậc thang.
3. Có nhiều khoáng sản.   c. Trồng rau, quả xứ lạnh.
Câu 8. Quan sát bảng số liệu về độ cao của các cao nguyên sau:
Cao nguyên Độ cao trung bình
 Kon Tum 500m
 Đắk Lắk 400m
 Lâm Viên 1500m
 Di Linh 1000m
Hãy xếp các cao nguyên trên theo thứ tự từ thấp đến cao.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Câu 9. Hãy cho biết vì sao lúa gạo được trồng nhiều ở đồng bằng Bắc Bộ.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Câu 10. Ở địa phương em không có những hoạt động sản xuất nào mà ở Tây Nguyên có? Hãy giải thích tại sao ở địa phương em lại không có những hoạt động sản xuất đó.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Ø      Hướng dẫn chấm điểm
Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm; tổng số điểm của đề là 10,0.
Câu 1. Mốc thời gian ra đời của nước Văn Lang: năm 700 trước Công nguyên (TCN).
Câu 2. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng: năm 40; trận Bạch Đằng năm 938 do Ngô Quyền lãnh đạo.
Câu 3.
1 – b;                     2 – c;                           3 – d;                           4 – a.
Câu 4. Đánh dấu X vào ý Dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất lại đất nước (năm 968).
Câu 5. Đây là một dạng câu hỏi mở, học sinh lựa chọn một trong số nhân vật lịch sử thời Trần mà học sinh yêu thích nhất (có thể là Trần Quốc Tuấn, Trần Quốc Toản...). Học sinh nêu được tên của nhân vật và lí giải vì sao học sinh lựa chọn nhân vật này.
Câu 6. Đánh dấu X vào o trước ý: đồi với các đỉnh tròn, sườn thoải.
Câu 7. Nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B cho thích hợp.
1 à c;                   2 à b;                         3 à a.
Câu 8. Thứ tự là: Đắk Lắk, Kon Tum, Di Linh, Lâm Viên.
Câu 9. Lúa gạo được trồng nhiều ở đồng bằng Bắc Bộ vì:
– Có đất phù sa màu mỡ;
– Nguồn nước dồi dào;
– Người dân có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất.
Câu 10. Ở địa phương em không có những hoạt động sản xuất nào mà ở Tây Nguyên có – đây là câu mở trên cơ sở khai thác hiểu biết của học sinh về hoạt động sản xuất của địa phương. Học sinh phải biết dựa vào sự khác biệt về đặc điểm tự nhiên của địa phương so với Tây Nguyên để lí giải được tại sao ở địa phương mình không có hoạt động sản xuất đó.
MÔN TIẾNG ANH
1.   Nguyên tắc của đánh giá định kì môn tiếng Anh tiểu học
– Đánh giá định kì cần hướng tới mục tiêu phát triển giao tiếp, thực hiện đánh giá cả 4 kĩ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết.
– Bài kiểm tra Nghe, Đọc, Viết cần mang tính đại diện cho toàn bộ các nội dung đã được học trong học kì đó và được thực hiện trong một buổi không quá 35 phút.
– Có thể tách riêng hoặc gộp chung kĩ năng Đọc và Viết với học sinh lớp 3 và 4.
– Kiểm tra kĩ năng Nói được tiến hành riêng trước hoặc sau bài kiểm tra Nghe, Đọc và Viết; Nếu không bố trí được thời gian, giáo viên có thể linh hoạt sử dụng kết quả luyện nói của học sinh trong quá trình đánh giá thường xuyên và bổ sung thêm các yêu cầu kiểm tra (nếu cần) để lấy điểm kĩ năng Nói cho học sinh.
– Các bài kiểm tra cần được thiết kế theo 4 mức độ nhận thức được quy định trong Thông tư 22/2016/TT–BGDĐT. Tỉ lệ các mức độ nhận thức trong bài kiểm tra do giáo viên quyết định
tuỳ thuộc vào thực tế dạy – học.
– Giáo viên chủ động lựa chọn nhiệm vụ đánh giá (loại hình bài tập) và số lượng câu hỏi
phù hợp với kiến thức kĩ năng cần đánh giá. Nên sử dụng từ hai đến bốn loại nhiệm vụ đánh giá cho một kĩ năng và không quá 40 câu hỏi cho một bài kiểm tra.
– Với học sinh học lớp 3, bài kiểm tra định kì cần tập trung nhiều vào kĩ năng Nghe và Nói (khoảng 40% Nghe, 20% Nói) phù hợp với giai đoạn mới tiếp cận ngôn ngữ. Tỉ lệ Nghe trong bài kiểm tra giảm dần, tỉ lệ bài Đọc, Viết tăng dần ở lớp 4. Ở lớp 5, tỉ lệ Nghe, Nói, Đọc và Viết ngang bằng nhau (25% cho mỗi kĩ năng).
– Có thể sử dụng định dạng bậc 1 (theo Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016) để đánh giá học sinh lớp 5 cuối học kì II và khảo sát đầu vào học sinh lớp 6.
– Đối với học sinh lớp 3, 4, 5 học chưa đủ 4 tiết/tuần thì có thể dùng chung định dạng bài kiểm tra nhưng đánh giá theo các nội dung đã được học trong học kì/năm học.
– Với học sinh lớp 1, 2 làm quen với tiếng Anh, bài kiểm tra tập trung chủ yếu vào đánh giá kĩ năng Nghe và Nói với thời lượng có thể ít hơn 35 phút (20 – 30 phút).
2.   Cách thức lựa chọn nhiệm vụ đánh giá (assessment tasks)
– Cần ưu tiên các nhiệm vụ đánh giá giúp đánh giá khả năng sử dụng ngôn ngữ (mức độ nhận thức 2, 3 và 4) hơn là nhận biết kiến thức (mức 1). Mức độ 1 có thể sử dụng nhiều trong quá trình luyện tập và đánh giá thường xuyên.
– Các nhiệm vụ đánh giá cần tiệm cận tối đa với chuẩn đầu ra bậc 1 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam (tương đương cấp độ A1 Khung tham chiếu châu Âu về ngôn ngữ).
– Nhiệm vụ đánh giá phải đơn giản, quen thuộc với học sinh tiểu học. Không sử dụng nhiệm vụ đánh giá mới, học sinh chưa được làm quen trong bài kiểm tra.
– Tuy ưu tiên đánh giá năng lực sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp nhưng nhiệm vụ đánh giá không được vượt quá kiến thức về từ vựng và ngữ pháp đã được trang bị trong chương trình học của học sinh.
Giáo viên có thể tham khảo các nhiệm vụ đánh giá thường dùng sau đây để lựa chọn đưa vào bài kiểm tra định kì. Lưu ý số lượng câu hỏi trong mỗi nhiệm vụ đánh giá hoàn toàn có thể thay đổi tăng hoặc giảm nhưng thông thường không nhỏ hơn hai và không quá năm câu (Bảng sau đây lấy ví dụ 4 câu cho 1 nhiệm vụ đánh giá).
– Nhiệm vụ đánh giá cho kĩ năng Nghe:
Task Input Expected response/ Item type
1.   Listen and match a set of 4 images of common things;
a set of numbers f-rom 1 – 4;
and a recording of 4 short descriptions (delivered at slow speech pace), each repeated twice.
An example is provided after the instructions.
Matching the number and the image which best describes what is heard.
 2. Listen and tick A, B or C 4 sets of 3-short responses to certain questions or statements which will be heard; and
a recording of 4 questions or statements (delivered at slow speech pace), each repeated twice
or
4 sets of 3 words or 3 sentences
A recording of 4 words or 4 senteces (delivered at slow speech pace), each repeated twice.
An example is provided after the instructions.
Ticking the best response to what is heard.
 
 
or
Ticking the word or sentence that is heard.
3. Listen and tick the picture a set of 4 questions, each goes with 3 pictures of daily activities, objects, people and things; and
a recording of 4 two-turn conversations (delivered at speech pace of about 160 words/minute), each repeated twice.
An example is provided after the instructions.
Ticking the picture/ image which best describes the conversation.
4. Listen and tick Right or Wrong a set of 4 sentences, each accompanies 2 boxes (Right and Wrong); and
a recording of simple, short conversation, talk, instruction or description (delivered at speech pace of about 160 words/minute), repeated twice.
An example is provided after the instructions.
Ticking the Right or Wrong box according to the content heard.
5. Listen and tick the correct answer 3 sets of 2-short responses to certain questions which will be heard; and
a recording of 3 questions (delivered at slow speech pace), each repeated twice.
An example is provided after the instructions.
Ticking the box containing the correct answer according to the content heard.
6. Listen and number a set of 4 images of daily activities, objects, people
a recording of 4 short statements or dialogue, description (delivered at slow speech pace), each repeated twice.
An example is provided after the instructions.
Writing numbers 1 – 4 according to the order of the images described.
7. Listen and complete a set of 4 sentences, each has a lined blank (the number of lines indicates the number of letters in the word test takers have to complete and the first letter is already given); and
 a recording of short statements (delivered at slow speech race), each repeated twice.
An example is provided after the instructions.
Writing the words to complete the sentences.
– Nhiệm vụ đánh giá cho kĩ năng Đọc:
Tasks Input Expected response/ Item type
1. Match descriptions with words – A set of 4 short, simple expressions/ sentences.
– A set of 4 labeled images.
Test takers read a set of 4 short, simple expressions/ sentences. Test takers match each set with a word f-rom the given set of 4 labeled images.
An example is provided after the instructions.
Matching the expressions/sentences with the images.
2. Match pictures with words – A set of 4 words.
– A set of 4 pictures.
Test takers read a set of 4 words then match each word with a picture. An example is provided after the instructions.
Matching the words with pictures.
3. True or False – A picture.
– A set of 4 sentences/ statements about the picture.
Test takers read a short text of about 40 – 70 words, and a set of 4 sentences/ statements about the text. Test takers decide whether the statements are True or False according to the text.
An example is provided after the instructions.
Deciding whether the statements are True or False.
4. Read
and tick A, B, or C
– A text of 80 – 100 words about a topic familiar to test takers.
– A set of 4 questions about the details in the text. Each question has three options A, B, and C.
Test takers read the text and tick the box containing the letter of the correct option.
An example is provided after the instructions.
Ticking the correct option A, B, or C.
5. Re-order – A picture of daily, simple situations/ story.
– A set of 3 jumbled turns of a conversation related to the picture/ story.
Test takers look at the picture, read the set of 3 jumbled sentences and re-arrange the sentences into the correct order. Either the first or the last sentence of the story or the first/last turn of the conversation is provided as an example.
An example is provided after the instructions.
Re-arranging the turns into the correct order.
6. Gap-fill – An incomplete 50 – 80 word descriptive or narrative text, poster, simple instruction, simple letter, message with 4 gaps.
– A set of 5 wordsprompted by images.
Test takers read an incomplete 50 – 80 word, descriptive or narrative text, poster, simple instruction, simple letter, message with 4 gaps. They then choose 4 out of a list of 5 given words prompted by 5 images to fill in the gaps. An example is provided after the instructions.
An example is provided after the instructions.
Filling the gaps with the correct words.
 
Nhiệm vụ đánh giá cho kĩ năng Viết:
Tasks Input Expected response/ Item type
1. Write correct words with pictorial hints - 4 short sentences of 5 - 10 words each of which has a gap prompted by a picture; or
- A given paragraph of 25 - 40 words about a familiar topic such as family, friends, school, etc. with 4 gaps prompted by images.
Test takers read short sentences or a paragraph and complete 4 gaps. Each gap has a picture/ image as hint. Test takers are required to find the right word to complete the sentences/ paragraph.
An example is provided after the instructions.
Writing the correct word for each gap.
2. Order the letters to make a complete word – 4 words with jumbled letters, each of which is prompted by a picture.
Test takers are required to rearrange the letters to make a correct word. An example is provided after the instructions.
An example is provided after the instructions.
Writing the correct word f-rom jumbled letters.
3. Order the words to make a complete sentence 4 lines of jumbled words and picture cues.
For each test item, there are approximately 4 to 7 words given in a jumbled order and a picture cue. Test takers are required to rearrange the words to cre-ate a correct sentence.
An example is provided after the instructions.
Writing the give jumbled words in the correct order to cre-ate a sentence.
4. Write a(n) letter/ invitation/ text message/ postcard – Written instructions on a simple type of transactional writing and a given context about familiar topics such as family, friends, pets, etc.
– Some written hints in the form of questions or short expressions.
Test takers read the instructions to know the type of writing they have to produce. Information about the required length of the text (20 – 30 words) and its purpose is also given. Some questions are provided as hints for the writing. The first sentence of the required text is provided.
Writing a complete letter/ invitation/ text message/ postcard
– Nhiệm vụ đánh giá cho kĩ năng Nói:
Tasks Input (f-rom Teacher/Examiner) Expected response (f-rom test takers)/ Item type
1. Look and say A set of 4 pictures about careers/ objects/ colours...
Ask test takers to speak out the name of careers/ objects/colours...
Identifying the careers/ objects/ colours... which are givens picture cue.
2. Respond to physical prompts Ask 4 questions:
 – about concrete physical objects familiar to test takers. These questions require physical response with limited oral language production.
– about the number, position, colour, size, shape of concrete physical objects. These questions require extended oral response.
Give 2 simple instructions relating to the objects.
Understanding questions about the objects and following instructions given by the examiner.
3. Get to know each other Open-ended questions
Ask 5 questions:
– 2 questions are greeting and personal information (name, age);
– 3 questions are about the test taker’s daily routines, time, hobby (favourite subject/ game/...), family, best friend, school, house, food, pets, house chores.
Understanding and responding to personal questions in an interactive way.
 
4. Talk about afamiliar object
 
A set of concrete objects inside a carton box
Ask test takers 3 questions when they take an object out of the box.
 
 
– Identifying the objects which are given in a box and providing limited oral response to show comprehension.
– Describing in extended oral responses the number, position, colour, size, shape of concrete physical objects.
5. Describe a picture A picture
Test takers look at a given photo/ drawing picturing scenes or situations familiar to the test takers.
Ask 4 questions relating to that photo/drawing. These questions require the test takers to describe, comment on the activities and c-haracters in the photo/drawing.
Depending on the topic of the photo/ drawing, ask one more follow-up question.
Describing the activities and c-haracters in the drawing;
Referring the topic of the picture to the test taker’s daily life.
6. Talk about familiar topics Test takers are required to talk about familiar topics.
Test takers are supported by guided questions if they are needed.
Talking about familiar topic like: describing house, talking about family/ best friend/ pet... more freely.
 
Ví dụ về các câu hỏi sử dụng trong kiểm tra Nói:
Grade 3 Grade 4 Grade 5
– What’s your name?
– How do you spell your name?
– How are you today?
– Have you got a brother/ sister?
– How old is your brother/ sister?
– Is your house big?
– How many bedrooms are there in your house?
– What colour is your house?
– Have you got a pet?
– Have you got a toy?
– What’s your name?
– When is your birthday?
– How are you doing today?
– How do you go to school every day?
– Do you have many friends?
– What does your close friend look like?
– What’s your father’s job?
– What did you do last weekend?
–What’s your favourite pet?
– What’s your favourite toy?
– What’s your full name?
– What date is it today?
– How have you been?
– What’s your favourite subject at school? Why do you like it?
– What’s your favourite film? Why do you like it?
– What did you do yesterday?
– Whe-re do you want to go for a picnic in summer?
– What job would you like to do in the future?
– What is your newest book?
– What’s your dream house like?
3.   Ví dụ về các mức độ trong các câu hỏi đánh giá
Lưu ý:
– Có những vùng kiến thức kĩ năng không có câu hỏi ở mức độ cao.
– Có những loại hình bài tập không có đầy đủ cả 4 mức độ nhận thức.
Ví dụ: Loại hình đánh giá sử dụng trong kiểm tra Nói như: Talk about your family/ best friend... với hỗ trợ bằng các câu hỏi gợi ý (nếu cần) từ giáo viên thường sẽ ở mức 3 hoặc 4 tuỳ vào kiến thức kĩ năng học sinh học đến thời điểm đó và chủ đề được lựa chọn. Với loại hình đánh giá này sẽ không được xếp ở mức 1 và 2.
– Trong cùng một loại hình bài tập, các câu hỏi có thể có các mức độ nhận thức khác nhau để giáo viên có thể xác định được mức độ hoàn thành nhiệm vụ khác nhau của học sinh.
Ví dụ: Trong dạng bài Listen and tick, giáo viên có thể soạn ở các mức độ khác nhau
như sau:
– Câu 1 (mức 1): Cho 3 tranh (con thỏ, con cá, con voi). Học sinh nghe đoạn ghi âm I like elephants very much because they are so big. Học sinh sẽ thấy ngay từ khoá elephant trong câu nghe và dễ dàng nhận ra bức tranh tương ứng để tick và không cần phải hiểu nghĩa hết câu nghe cũng như 2 bức còn lại.
– Câu 2 (mức 2): Cho 3 bức tranh (quả cam, màu cam được thể hiện bằng nét vẽ, áo phông màu cam). Học sinh nghe đoạn ghi âm Today I am wearing orange T-shirt và tìm tranh tương ứng để tick vào. Với câu này, học sinh buộc phải hiểu nghĩa của cụm danh từ orange T-shirt trong phần nghe và 3 từ của bức tranh. Yếu tố giống nhau về màu cam trong 3 bức tranh sẽ cho thấy nếu học sinh không hiểu sẽ không làm được.
– Câu 3 (mức độ 3): Cho 3 bức tranh (áo phông, áo khoác và áo bơi) và câu hỏi Which will David wear? học sinh nghe đoạn ghi âm David, the outside today is very cold. I don’t want you to get a cough. – OK, mom. Don’t worry và chọn một tranh tương ứng để tick. Ở câu này, đoạn ghi âm không nhắc đến từ khoá nào. Học sinh phải nghe, hiểu và từ kinh nghiệm cuộc sống để quyết định xem lựa chọn nào là phù hợp trong hoàn cảnh này.
Tuy nhiên, ví dụ này có thể là mức 4 nếu trước đó giáo viên chưa hề cho học sinh luyện tập ở các tình huống tương tự như trong câu hỏi.
– Cùng một câu hỏi có thể nâng mức độ khó tuỳ thuộc vào đối tượng học sinh.
Ví dụ: Trọng tâm cần đánh giá là khả năng nhớ/sử dụng từ hat trong kĩ năng Đọc.
+ Mức độ 1: Read and match
  Hat  
Image result for hat mũ Kết quả hình ảnh cho áo Kết quả hình ảnh cho táo
+ Mức độ 2: Read and choose
Image result for hat mũ A. Thing you wear on your head.
B. Thing you use to write.
C. Thing you wear on your hands.
+ Mức độ 3: Read and choose one word to fill in the blank.
computer              hat                  chicken                       toy
Mom: Hey little girl, it’s very sunny today. Don’t forget to bring water and ........... with you.
Nancy: Thank you, mom!
– Việc phân định ranh giới giữa các mức độ của câu hỏi đánh giá trong bảng sau đây mang tính tương đối, đôi khi có thể không thực sự rõ ràng giữa hai mức gần nhau.
– Tham khảo bảng sau về các mức độ về nhận thức theo từng kĩ năng.
Bảng phân chia mức độ thực hiện các kĩ năng và ví dụ minh hoạ
Mức/
kĩ năng
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4
Nghe – Nghe nhận biết được từ, cụm từ, câu đơn giản.
 
 
– Ví dụ: isten and tick.
Nghe từ window và tick vào đúng chữ vừa nghe trong các phương án đưa ra: door, window, table.
– Nghe hiểu được từ, cụm từ, câu, hội thoại đơn giản.
 
 
 
 

– Ví dụ: Listen and choose.
Nghe câu hỏi và trả lời ngắn: Who is this? It’s my sister và chọn 1 trong 4 bức tranh tương ứng: con mèo, chàng trai, cô gái, bông hoa.
– Nghe hiểu câu hỏi, đoạn hội thoại, văn bản ngắn và xử lý thông tin yêu cầu có vận dụng kiến thức kĩ năng của bản thân ở một tình huống tương tự với tình huống đã học.
– Ví dụ: Listen and choose.
Nghe câu hỏi What do you have for your dinner? Và chọn 1 trong 3 câu trả lời: Rice and fish; We go to a restaurant; I like swimming.
– Nghe đoạn hội thoại, mô tả... và xử lí các thông tin ở mức độ khó và linh hoạt hơn như trả lời câu hỏi, tìm tranh có nhiều chi tiết giống nhau...
 


– Listen and tick.
Nghe đoạn hội thoại: I can’t see Mary. So many people here. – Ah… could you see a girl in black jeans and pink ... Oh no, red blouse?
– Has she got long hair?
– Yes, she’s pretty. You see. Học sinh chọn giữa 4 bức tranh trong đó các nhân vật nữ mặc đồ rất giống nhau, có người mặc áo cánh hồng, áo đỏ,... để gây nhiễu, buộc học sinh xử lí thông tin nhiều.
Đọc Đọc và nhận biết, nhắc lại được nội dung, thông tin của bài đọc. Đọc hiểu và trình bày, giải thích được thông tin trong bài đọc. Đọc hiểu và xử dụng thông tin bài đọc và kiến thức có sẵn để giải quyết vấn đề. Đọc hiểu và vận dụng thông tin bài đọc và kiến thức có sẵn để giải quyết vấn đề hoặc đưa ra những phản hồi hợp lí ở mức độ khó hơn.
– Ví dụ: Read and choose.
Học sinh đọc đoạn văn bản ngắn trong đó có câu he doesn’t like ice cream và chọn câu trả lời cho câu hỏi:
Does he like ice cream?
A. Yes, he does.
B. No, he doesn’t.
– Ví dụ: Read and choose:
I am round. I help you to keep away f-rom the rain and the sun.
Học sinh chọn 1 trong 4 bức tranh tương ứng với câu vừa đọc: cái ô, đồng hồ, quả táo, mặt trời.
– Ví dụ: Read and fill in the blank.
Học sinh phải đọc hiểu và điền các từ còn thiếu vào chỗ trống (có thể hỗ trợ bằng việc cho trước một số từ hoặc gợi ý bằng tranh).
– Ví dụ: Read and choose: Micheal comes to the birthday party but nobody talks to him. There are many cup cakes that he likes but John doesn’t want them. He stays for a while then he walks home because he is not happy.
Why does John leave the party?
A. Because he eats many cup cakes.
B. Because he stays for a while then he walks home.
C. Because he feels sad when he talks to nobody.
Viết Viết lại được các từ đơn lẻ, câu đơn giản đã học có gợi ý.
– Ví dụ: Fill in the blank:
  h_t
 
Image result for hat mũ
 
Viết trình bày lại kiến thức đã học theo cách hiểu của cá nhân (có gợi ý).
– Ví dụ: Fill in the blank:
Today is Jame’s ......... birthday.

 
  Description: http://tubes.toutimages.com/festivite/anniversaire/024.gif
 
 
 
 

Sử dụng kiến thức đã học để viết câu hoặc đoạn văn bản (có gợi ý).
 
– Ví dụ: Complete the sentence using given words:
Mark/like/go fishing/weekend/ father
 
Sử dụng kiến thức đã học để viết về các chủ đề quen thuộc.
 
 
– Ví dụ: Write a letter of about 30 35 words to your friend telling him/her about your house. You may use:
+ Is your house big/small?
+ What colour is it?
+ How many rooms are there? What are they?...
Nói Nói tên được vật ở mức độ từ đơn lẻ hoặc câu rất đơn giản.
 
– Ví dụ:
Giáo viên giơ thẻ màu sắc/ con vật... và học sinh nói tên các màu/ con vật.
Trả lời các câu hỏi đơn lẻ rất đơn giản có một phương án trả lời.
 
– Ví dụ:
+ How are you today?
+ What’s your mother name?
Trả lời các câu hỏi về tình huống thật nhưng trương tự với tình huống đã học; mô tả tranh có gợi ý...
– Ví dụ:
Describe the picture, you may use:
+ Who are the people?
+ What are they doing?...
Image result for what are the people in the picture doing
Trình bày một bài nói ngắn về tình huống thực có liên quan đến chủ để đã học nhưng không có gợi ý; trả lời các câu hỏi đòi hỏi tư duy, tranh luận, phản biện...
– Ví dụ:
+ Tell me about your class?
+ What subject do you like best? Why?
4.    Ví dụ về ma trận đề kiểm tra lớp 3, học kì 2
Lưu ý: Đây là ma trận đề tham khảo. Giáo viên sẽ hoàn toàn chủ động quyết định:
– Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đánh giá (căn cứ vào Chương trình tiếng Anh tiểu học, tài liệu giảng dạy và thực tế dạy học);
– Tỉ lệ giữa các mức độ về nhận thức (căn cứ vào mục đích kiểm tra và trình độ học sinh);
– Hình thức và số lượng các nhiệm vụ đánh giá;
– Số câu hỏi trong mỗi nhiệm vụ đánh giá và điểm số;
– Việc xây dựng một ma trận đề kiểm tra có thể tiến hành qua các bước sau:
Bước 1: Liệt kê các chủ đề, cấu trúc và từ vựng cần kiểm tra.
Topics Sentence patterns Vocabularies
– Family
– Food and drink;
 
 
– School things/subjects;
– Pets, animals;
– Career;
– Activities;
 
 
 
 
 
– Weather;
 
– Colour;
– Toys.
What do you have for breakfast?
What time do you go to bed?
How is the weather today?
What do you want to be?
What is it?
What’s your favourite season/food?
Why do you like...?
What colour/shape is it?
What are they doing?
They are...
He is...
I play football three times a week.
My hobby is...
– Family, father;
– Orange juice, breakfast, chicken, eat, cook, lunch, noodle, egg;
– Bag, clock, school, English;
– Rabbit, fish, tiger, hen;
– Singer, doctor, dentist;
– Play the piano, like to, go to the beach, go picnic...;
 
 
 
 
– Weather, season, summer, hot, sunny, warm,
– Orange;
– Robot, kite.
 
 Bước 2: Liệt kê các kĩ năng cần đánh giá, phân chia kiến thức ngôn ngữ cần đánh giá vào các kĩ năng và các chuẩn cần đánh giá KTKN ở mỗi mức độ nhận thức.
Kĩ năng Mô tả kĩ năng Mô tả
Mô tả M1 Mô tả M2 Mô tả M3 Mô tả M4
Nghe Nghe phát hiện được các từ sau trong câu: orange juice, family, play the piano, sunny.
 
Nghe từ đơn lẻ và tìm đúng tranh Nghe câu đơn có chứa từ và tìm đúng tranh Nghe đoạn văn bản có câu chứa từ hoặc các từ gần nghĩa. HS nghe, hiểu và suy đoán để tìm ra tranh đúng Như mức 3 nhưng tăng độ dài và độ khó của từ, câu và ẩn từ khoá cần tìm trong tình huống mới HS chưa được luyện
Nghe hiểu được câu hỏi và trả lời của các cấu trúc sau:  What do you eat for breakfast ?; What time do you go to bed ?; How is the weather today ?; What do you want to be ?; What is this ?; How many rooms are there in your house ?; What’s your father doing ?; Do you have any pets ? Nghe câu hỏi và câu trả lời và tìm đúng câu hỏi và trả lời đó ở dạng văn bản viết.
 
Nghe câu hỏi đơn và tìm được câu trả lời tương ứng hoặc nghe câu hỏi -trả lời và tìm tranh đúng Nghe một đoạn thoại trong đó có chứa câu hỏi. Câu hỏi có thể thêm một số từ khác mẫu thông thường. HS phải chắt lọc nội dung cần hỏi là gì để tìm phương án phù hợp Tương tự như mức 3 nhưng các phương án lựa chọn đều xuất hiện trong phần nghe dễ gây nhiễu để buộc học sinh phải nghe, hiểu và chắt lọc thông tin để tìm ra đúng vấn đề cần hỏi là gì ở một tình huống chưa được luyện tập trước đó
Nghe Nghe hiểu đoạn hội thoại ngắn, rất đơn giản khoảng 20 – 30 từ về chủ đề thời tiết và các hoạt động liên quan đến thời tiết Nghe và tích từ/câu có xuất hiện trong bài nghe Nghe và tìm câu trả lời cho câu hỏi ở dạng trắc nghiệm hoặc xác định thông tin đúng sai mà các thông tin đó được trích dẫn y nguyên trong phần nghe Nghe, hiểu và xử lí thông tin để tìm phương án đúng. Các phương án đưa ra không trích dẫn y nguyên nội dung phần nghe Như mức 3 nhưng tăng lượng từ khó của đoạn nghe và các phương án trả lời được diễn tả bằng cách khác với phần nghe ở tình huống không được luyện tập trước đó của học sinh
Đọc Đọc hiểu nghĩa các từ và cụm từ quen thuộc: school bag, clock; hen Đọc từ và tìm tranh đúng Đọc hiểu phần giải nghĩa của từ và tìm từ tương ứng (đã cho trước các từ và tranh minh họa để HS chọn) Như mức 2 nhưng không cho từ trước để HS phải tự vận dụng kiến thức của mình để tìm ra từ (có thể cho tranh minh họa) Đưa các từ vào văn bản khoảng 30 – 40 từ có các từ trống. HS đọc, hiểu và tự tìm ra từ cần điền không cần sự hỗ trợ
Đọc hiểu các văn bản ngắn, rất đơn giản khoảng
30 – 40 từ về các chủ đề quen thuộc nhà trường và đồ chơi: robot, mice, write, English, cook, lunch
Đọc và gạch chân các từ có xuất hiện trong bài đọc hoặc tìm kiếm, xác định thông tin mà được trích dẫn y nguyên trong bài Đọc hiểu và chọn lựa thông tin được diễn tả theo một cách khác với thông tin đưa ra trong bài Đọc hiểu và xử lí thông tin, suy luận, phán đoán để xác định thông tin còn thiếu hoặc thông tin đúng hay sai mà không trích dẫn y nguyên trong bài Như mức 3 nhưng tăng độ khó của từ, câu và tình huống chưa thực hành trước đó
Viết Viết được các từ rất đơn giản về chủ đề ăn uống: noodle, eat, chicken
 
Sắp xếp từ có nghĩa từ các chữ cái được đảo vị trí. Viết ra được từ có tranh gợi ý, HS không cần suy luận về nội dung cũng có thể làm được Viết ra được từ không cần gợi ý. HS cần suy luận từ nội dung văn bản cho trước Như mức 3 nhưng văn bản để HS suy luận có độ khó tăng nhiều hơn trong một tình huống chưa được thực hành trước đó
Sắp xếp được câu hoàn chỉnh thuộc các chủ đề gia đình, các hoạt động, sở thích theo cấu trúc: He is….; I play… ….times a week; My hobby is… Tạo câu đơn 1 thành phần chủ ngữ, động từ và bổ ngữ theo mẫu đã học có từ gợi ý Tạo câu có các thành phần phức tạp hơn theo mẫu đã học từ các từ gợi ý Tạo câu có các thành phần phức tạp hơn theo gợi ý nhưng HS phải bổ sung thêm từ
 
Tự tạo câu từ các câu hỏi gợi ý
Nói Hỏi và trả lời các câu hỏi đơn giản về bản thân, gia đình, số lượng, màu sắc (có sự trợ giúp): What’s your name ?; How do you spell your name ?; How are you today ?; What’s this ? What colour/shape is it ?; What are they doing ? Không có Hiểu câu hỏi và trả lời được với những câu chỉ có 1 phương án trả lời.
 
Hiểu câu hỏi và trả lời được với những câu trả lời linh hoạt tùy tình huống.
 
Như mức 3 nhưng HS kèm theo liên hệ, giải thích…
 
Kể và mô tả được các đồ vật quen thuộc và hoạt động của các thành viên trong gia đình (có sự trợ giúp): Tell about school things; Tell about what your family members often do in the evening. Không có Không có Kể, mô tả được nhưng cần trợ giúp bằng các câu hỏi hoặc từ gợi ý.
 
Chủ động kể và mô tả được không cần sự trợ giúp
Bước 3: Lựa chọn các nhiệm vụ đánh giá, phân chia kiến thức ngôn ngữ vào các nhiệm vụ đánh giá, số câu, tỉ lệ mức độ nhận thức, số điểm.
Kĩ năng Nhiệm vụ đánh giá/
kiến thức cần đánh giá
Mức/Điểm Tổng số câu, số điểm,
tỉ lệ %
M1 M2 M3 M4
Nghe Listen and match
Orange juice, family, play the piano, sunny.
  3
0,75đ
1
  14 câu
3,5 điểm
35%
Listen and tick A, B or C
What do you eat for breakfast? What time do you go to bed? How many rooms are there in your house?
How is the weather today?
  1
0,25đ
1
0,25đ
1
0,25
Listen and tick the box
What do you want to be?; What is this?; What’s your father doing?; Do you have any pets?
  2
0,5đ
2
0,5đ
 
Listen and tick Right or Wrong
What’s your favourite season? Why do you like...
Summer, go for a pic, go to the beach
    3
0,75đ
 
 
Kĩ năng Nhiệm vụ đánh giá/
kiến thức cần đánh giá
Mức/Điểm Tổng số câu, số điểm,
tỉ lệ %
M1 M2 M3 M4
Đọc Look and read
Write the correct words next to their descriptions
School bag, clock, hen
  3
0,75đ
    10 câu
2,5 điểm
25%
Read the text and tick True or False
Robot, mice, animal,
Like to
    2
0,5đ
1
0,25đ
Read the passage and write the correct word
English, write, cooks, lunch
    2
0,5đ
2
0,5đ
Viết Read and write ONE word in each gap for each picture
Noodle, chicken, eat
  3
0,75đ
    6 câu
1,5 điểm
15%
Order the word
He is....; I play... ....times a week; My hobby is...
2
0,5đ
1
0,25đ
   
Nói Getting to know each other
What’s your name?
How do you spell your name? How are you today?
  2
0,5đ
1
0,25đ
  10 câu
2,5 điểm
25%
Talking about familiar object
What’s this?
What colour/shape is it?
Tell about school things 
    3
0,75đ
1
0,25đ
Describing picture
What are the people in the picture doing?
Are there any animals?
What does your family often do in the evening?
  1
0,25đ
1
0,25đ
1
0,25đ
Tổng   2 – 5% 16 – 40% 16 – 40% 6 – 15%  
Ma trận đề kiểm tra trên cho thấy, bài kiểm tra kĩ năng Nghe, Đọc, Viết chỉ chiếm tổng điểm 7,5 chiếm 75% của bài kiểm tra, khác với trước đây giáo viên thiết kế thang điểm 10 cho bài kiểm tra Nghe, Đọc, Viết. Như vậy giáo viên sẽ phải tổ chức kiểm tra nói để hoàn thành bài kiểm tra với thang điểm 10.
Đề mẫu xây dựng theo ma trận
SAMPLE TEST – GRADE 3 - 2nd TERM
LISTENING
PART 1: Questions 14: Listen and match. There is one example.
Example:   You hear: 'I want a banana'.   The answer is:  
A.   1.    
B
B. Description: Description: banana2_gif 2.     c
C. Description: tải xuống 3.     c
D. 4.      c
E. Description: smiling-sun131027 5.   c
PART 2: Questions 57: Listen and tick A, B, or C. There is one example.
 Example: You hear: Good morning, John. How are you? 
     In your test paper you see:
0. ______________?

A. I’m fine, thank you.           c
B. I’m in the living room.       c
C. My name is John.               c
The answer is (A) (I’m fine, thank you). So you tick (√) A.
5. ______________?
A. It’s not good.                   c
B. No, do not eat.                  c
C. Bread and bananas.     c
7. ______________?
      A. We have 4 rooms. c
      B. I like planting, too.            c
      C. My rooms are big, too.       c
6. ______________?
A. It's too early to get up.                        c
B. Nine o'clock.                            c
C. Every night.                             c
 
PART 3: Questions 811: Listen and tick the box. There is one example.
 Example: You hear:
What does he do at five thirty in the afternoon?  
     He feeds the cat.                 
     In your test paper you see:     
                                      Description: Description: http://cliparts101.com/files/180/FBC2231C860688691AC7E530F23C5256/Cat_Feeding_2.png                          
                   A c                                       B c                              C c
     The answer is: C, so you tick (√) C.
8. What do you want to be Karen?
                                    
A c                                       B c                              C  
9. What is it?
                                                           
                  A c                                       B c                              C c
10. What’s your father doing now?
         đọc báo                        cooking             walking 
                  A c                                       B c                              C c
11. Do you have any pets?
     rabbit               gold fish         cat           
                  A c                                       B c                              C c
PART 4: Questions 1214: Listen and tick Right or Wrong
You hear a dialogue. Tick the box Right or Wrong according to what you heard.
                                                                                     RIGHT          WRONG
         
Example: He is talking to Kathy.                                    c                    c            
12. Her favorite season is summer.                                   c                    c       
13. She can go picnic in summer.                                     c                    c
14. She likes summer because it’s warm.                         c                    c
 
READING
PART 1: Questions 13
Look and read. Write the correct words next to their descriptions. There is one example.
Description: http://sr.photos1.fotosearch.com/bthumb/ARP/ARP117/hous_12c.jpg Description: http://l.thumbs.canstockphoto.com/canstock20539627.jpg Description: E:\DE AN NGOAI NGU\TASK 3\2 oclock.jpg  
Description: http://sr.photos2.fotosearch.com/bthumb/CSP/CSP707/k20937010.jpg
Description: http://cdn4.freepik.com/image/th/2935948.jpg
Armchair school bag clock hen the moon
 
 
0. You can see me in the sky at night. I am yellow and bright.   _the moon_
1. You carry me on your back. You often put books, notebooks and a pencil box in me. I have different colours.    ___________
 
2. I am round. I am often on the wall. I tell you time.   ___________
 
3.  
I give people eggs. You can eat my meat at KFC.
 
  ___________
 
PART 2: Questions 46
 
Description: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSNcJyL4lVMEoYhZtCNJGy34VHQtsWwsaNTZRZRxSl6iyx_I4xkCwRead the text carefully. Tick (P) True or False. There is an example (0).
Doraemon is a cat robot. He looks very funny because he is fat and
he has no ears. He likes to eat fried cakes but he doesn’t like mice.
He has a magic pocket in front of his belly. He puts many magic things in his pocket.

                                                                                               TRUE              FALSE
0. Doraemon is an animal.                                                            c                    c
4. Doraemon likes to catch mice.                                                 c                    c
5. He is fat and he has no ears.                                                     c                    c
6. He has a magic pocket to put many things in.                          c                    c
 PART 4: Questions 710
Read the passage and write the correct word next to numbers 10-12. You only need 3 words f-rom the box. There is one example (0).
 
School (0) __teachers_ have a very special, important job. They get children ready for adult life. School teachers help very young children to read and (7) ________, and to do art and simple mathematics. They also teach older children subjects like (8) ________, history, science, and Vietnamese. Many other people help in schools. In some schools,
(9) ________ make snacks and (10) __________ for children and their teachers.

 
  Description: palette - painters palette with primary colors and three...
 
 
 

Kết quả hình ảnh cho english subject
Description: Male and female teachers - A drawing of the male and female...
colors English teachers
Description: Kid Writing on Paper - Illustration Featuring a Kid Writing...
 
Kết quả hình ảnh cho lunch school
 
cooks write lunch
 
 
WRITING
Description: http://www.babyclipart.net/baby_clipart_images/red_baby_sneakers_0071-0809-0310-5224_SMU.jpgPART 1: Questions 1 - 3: Look at the pictures and the example (0).
 
 
Example: I have a new pair of  shoes. They are red and comfortable.    
 
Description: http://images.clipartpanda.com/family-word-clipart-Ryans-19vfb26.jpgNow read the story. Then write ONE word into each gap for each picture.
 
My                          (0) family likes going to the restaurant. My favorite

       
  Description: http://ec.l.thumbs.canstockphoto.com/canstock11514673.jpg
    Description: http://www.clipartheaven.com/clipart/food_%26_drink/meats/chicken_-_drumstick_5.gif
 
 
 

food is (1)                           __________. My son likes                            (2)__________.

 
  Description: http://4.bp.blogspot.com/-w22h6DGXhX0/ULPePiUuiSI/AAAAAAABsWc/i4VKhpvZjqA/s1600/Eating_Clipart.jpg
 

We (3)                           __________ a lot of ice-cream, too. The food here is delicious! 
 

 
Description: http://tubes.toutimages.com/festivite/anniversaire/024.gif PART 2:             Questions 4 – 6. Order the words.
 
Example: Rounded Rectangle: years Rounded Rectangle: I’m Rounded Rectangle: nine Rounded Rectangle: old.              

Im nine years old.
 
Description: http://fla.fg-a.com/kwanzaa/kwanzaa-father-son-1.jpg  _____________________________________
 
4. Rounded Rectangle: is Rounded Rectangle: father. Rounded Rectangle: He 'Rounded Rectangle: my'                           
________________________________________

 
  Description: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQGicuWiWaykRch199dGyvisa9rQF1ydVC9gb1fX3HWpQEUxgb_Hg
 

5. Rounded Rectangle: I Rounded Rectangle: three Rounded Rectangle: play Rounded Rectangle: a Rounded Rectangle: football Rounded Rectangle: times Rounded Rectangle: week.  
_____________________________________________
 
Description: http://bp18.babamama.info/files/la-stella-%C3%A9nekst%C3%BAdi%C3%B3.jpg6. Rounded Rectangle: is Rounded Rectangle: hobby Rounded Rectangle: singing. Rounded Rectangle: My                   
__________________________________________
 
SPEAKING SAMPLE TEST – GRADE 3 – 2nd TERM
Greeting & test taker’s name check.
The examiner says “My name is...It’s nice to talk to you today.”
 
Part 1: Getting to know each other
The examiner asks 3 questions below:
1.     What’s your name?
2.     How do you spell your name?
3.     How are you today?
Part 2: Talking about a familiar object
 The test taker is given a carton box in which there is a set of school objects. The examiner tells the test taker to pick one thing into the box and answer the following questions. (“Please open the box and take one thing.”)
1.     What is in your hand?
2.     What colour is it?
3.     What shape is it?
4.     Tell me some school objects that you have?
Part 3: Describing the picture
The examiner says, “Now you have 30 seconds to look at this drawing.”
Description: Image result for children drawing in school
 
The examiner asks 3 questions below:
1. What are the people in the picture doing?
2. Are there any animals?
3. What does your family often do in the evening?
Follow-up question: Do you have a pet/toy? What is it?
That’s the end of the speaking test. You did a great job. Thank you.
 
KEYS TO SAMPLE TEST – GRADE 3 – 2nd TERM
 
LISTENING
PART 1:   1C       2E        3A       4D
1. I like orange juice.        2. Don’t forget to bring water and hat. It’s very hot today.
3. This is my family.         4. She plays the piano.
PART 2:   5C       6B       7A
5. What do you eat for breakfast?           
6. Children should go to bed early. What about you, Jenny? What time do you think you should go to sleep?
7. There is a very large garden in my house whe-re I plant a lot of flowers. You like planting too, Mark? I am sure you have one garden for your house. What about rooms, how many rooms are there in your house?
PART 3    8C       9B       10B     11B
8. – What do you want to be, Karen? – I want to be a singer. I like to sing.
9. – What is it? – It’s a tiger. Yes, it’s a big tiger.
10. What is your father doing now? - He often reads newspaper at this time but now he is cooking dinner.
11. Do you have any pets? – Yes, ofcause. I have 3 goldfish. I will buy a rabbit next time.
PART 4    12R     13W     14W    
– What’s your favorite season Kathy?
– I love summer.
– Why do you like summer?
– Well, it’s hot and sunny. I can go to the beach.
READING
PART 1    1. school bag             2. clock                       3. Hen
PART 2    4. FALSE                    5. TRUE                      6. TRUE
PART 4    7. write                       8. English                   9. Cooks         10. lunch
WRITING
PART 1    1. noodle                   2. chicken                  3. eat
PART 2    4. He is my father.
                  5. I play football three times a week.
                  6. My hobby is singing.
 
 

 
MÔN TIN HỌC
LỚP 3 – KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1
1.   BẢNG THAM CHIẾU CÁC CẤP ĐỘ NHẬN THỨC
Bảng tham chiếu này có thể xem như Ma trận chuẩn kiến thức, kĩ năng (ma trận nội dung) cần đạt theo 4 cấp độ nhận thức nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao.
1.1. Ma trận chuẩn kiến thức, kĩ năng (Tin học 3, cuối kì 1)
Nội dung kiến thức Mức độ 1
(Nhận biết)
Mức độ 2
(Thông hiểu)
Mức độ 3
(Vận dụng thấp)
Mức độ 4
(Vận dụng cao)
1. Các dạng thông tin cơ bản – HS gọi tên được các dạng thông tin khác nhau
– HS kể ra được ví dụ máy tính giúp con người sử dụng các dạng thông tin văn bản, hình ảnh, âm thanh
ND1.Mức1.x
– HS phân biệt được các dạng thông tin khác nhau trong những tình huống cụ thể
 
 
 
ND1.Mức2.x
   
2. Các bộ phận của máy tính điện tử – HS kể ra được các bộ phận của máy tính và chức năng tương ứng của chúng
 
 
 
 
ND2.Mức1.x
– HS phân biệt được và chỉ ra các bộ phậncủa máy tính và chức năng của chúng trong các tình huống cụ thể (trong một số máy tính khác nhau)
 
ND2.Mức2.x
– HS thực hiện được các thao tác sử dụng chuột theo hướng dẫn
– HS thực hiện được cách đặt tay với ngón tay trỏ vào hai phím làm mốc có gai là F và J
ND2.Mức3.x
– HS tự thực hiện được các thao tác sử dụng bàn phím, chuột theo nhu cầu bản thân.
 
 
 
 
ND2.Mức4.x
3. Ứng dụng của máy tính trong đời sống – HS kể ra được ví dụ máy móc được dùng trong gia đình có chứa thiết bị có bộ xử lí giống máy tính
– HS kể ra được ví dụ máy tính được sử dụng trong đời sống thực tiễn gần gũi
– HS phát biểu được mạng Internet là nhiều máy tính trên toàn thế giới kết nối với nhau
ND3.Mức1.x
– HS dựa vào các ví dụ cụ thể để giải thích được các máy tính kết nối với nhau để trao đổi thông tin, mang lại lợi ích to lớn cho con người
 
 
 
 
 
 
 
 
ND3.Mức2.x
– HS sử dụng được máy tính để thực hiện một số công việc đơn giản: gõ văn bản, chơi game
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ND3.Mức3.x
 
4. Gõ phím bằng phương pháp 10 ngón – HS kể tên được được 4 khu vực của bàn phím
– HS biết cách đặt tay trên bàn phím để gõ phím bằng phương pháp 10 ngón
– HS biết tên một phần mềm dùng để tập gõ 10 ngón, ví dụ phần mềm Mario
ND4.Mức1.x
– HS giải thích được lợi ích của việc gõ 10 ngón
– HS nhận ra và phân biệt được các phím cần gõ thuộc hàng phím cơ sở nào
 
 
 
 
ND4.Mức2.x
– HS gõ được theo một dãy chữ thuộc một hoặc một số khu vực bàn phím nhất định
 
 
 
 
 
 
ND4.Mức3.x
– HS gõ được theo một đoạn văn bản hoặc những bài thơ, bài văn đã học bằng cách sử dụng nhiều khu vực bàn phím khác nhau (không cần có dấu Tiếng Việt)
 
 
ND4.Mức4.x
5. Các thao tác sử dụng chuột máy tính – HS nêu được được tác dụng của các chương trình trò chơi như Blocks, Dots, Sticks đó là luyện tập các thao tác sử dụng chuột
 
ND5.Mức1.x
– HS phân biệt được tác dụng khác nhau của các thao tác với chuột (di chuyển chuột, nháy chuột, nháy đúp chuột, kéo thả chuột)
 
ND5.Mức2.x
– HS thực hiện được các chương trình trò chơi luyện dùng chuột.
– HS thực hiện được các thao tác sử dụng chuột để chơi trò chơi
 
ND5.Mức3.x
HS sử dụng được chuột để phục vụ nhu cầu sử dụng máy tính của bản thân, ví dụ như chạy thực hiện và thao tác với các chương trình trò chơi học tập
ND5.Mức4.x
6. Phần mềm đồ họa: Tô màu cho các hình – HS nhận diện được biểu tượng của phần mềm Paint và các thành phần trên giao diện phần mềm
– HS nhận diện được công cụ chọn màu nét vẽ và màu nền trong hộp màu
ND6.Mức1.x
– HS trình bày được các bước tô màu theo màu vẽ
– HS trình bày được các bước tô màu theo màu nền
 
 
 
ND6.Mức2.x
– HS thực hiện được việc tô màu cho các hình quen thuộc hoặc tô theo hướng dẫn đối với các hình đã cho
 
 
ND6.Mức3.x
– HS thực hiện được việc tô màu cho các hình mới, hoặc tô theo yêu cầu, hoặc tô theo trí tưởng tượng của bản thân.
 
 
ND6.Mức4.x
7. Phần mềm đồ họa: Vẽ hình bằng các công cụ đoạn thẳng và đường cong HS nhận diện được công cụ vẽ đoạn thẳng và đường cong.
 
 
 
 
ND7.Mức1.x
HS trình bày được các bước để vẽ được đoạn thẳng và đường cong
 
 
 
 
ND7.Mức2.x
HS sử dụng được các công cụ đường thẳng và đường cong để vẽ hình quen thuộc hoặc vẽ theohướng dẫn đối với các hình đã cho
ND7.Mức3.x
HS sử dụng được các công cụ đường thẳng và đường cong để vẽ hình mới, hoặc vẽ theo yêu cầu, hoặc vẽ theo trí tưởng tượng.
 
ND7.Mức4.x
8. Phần mềm đồ họa: Chỉnh sửa hình vẽ HS nhận diện được công cụ chọn hình vẽ, tẩy xoá
 
 
 
 
ND8.Mức1.x
– HS trình bày được các bước để chỉnh sửa hình vẽ bằng các công cụ tẩy xoá
 
 
ND8.Mức2.x
HS chọn được một vùng hình vẽ cần chỉnh sửa và chỉnh sửa được hình bằng các công cụ tẩy, xoá một vùng của hình vẽ.
ND8.Mức3.x
 
1.2. Một số ví dụ minh họa các câu hỏi, bài tập theo các cấp độ nhận thức
(Tin học 3, cuối kì 1)

ND1.Mức1.1

Máy tính giúp con người sử dụng được các dạng thông tin nào sau đây?
A. Văn bản           B. Truyền hình            C. Hình ảnh                 D. Âm thanh

ND1.Mức2.1

Khi xem phim hoạt hình có phụ đề trên máy tính, em đã nhận được thông tin ở dạng cơ bản nào?
A. Hình ảnh          B. Văn bản                  C. Âm thanh               D. Thông báo

ND2.Mức1.1

Bộ phận nào dưới đây không phải của máy tính?
A. Chuột               B. Màn hình                C. Bàn phím                D. Máy chiếu

ND2.Mức2.1

Bộ phận nào dưới đây của máy tính chứa bộ não điều khiển mọi hoạt động của máy tính?
A. Chuột               B. Thân máy                C. Màn hình                D. Bàn phím

ND3.Mức1.1

Máy tính giúp em những công việc gì?
A. Giúp em học toán
B. Giúp em học vẽ
C. Tìm hiểu thế giới xung quanh, liên lạc với bạn bè
D. Biết được em đang vui hay buồn để chuyện trò với em

ND3.Mức2.1

Các máy tính trong trường học lại cần kết nối với nhau vì những lí do nào sau đây?
A. Để tạo thành mạng máy tính, từ đó có thể chia sẻ, trao đổi thông tin
B. Để các máy tính hoạt động, chúng phải được kết nối với nhau
C. Để có thể truy cập Internet từ bất kì máy tính nào trong trường học
D. Để các máy tính cùng được bảo vệ khi có sự cố mất điện

ND3.Mức2.2

Em hãy cho biết tại sao khi sử dụng một máy tính trong gia đình, ta có thể chuyện trò với một người bạn đang ở rất xa?
Trả lời: ........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

ND4.Mức1.1

Bàn phím máy tính gồm những khu vực chính nào sau đây?
A. Hàng phím số                          B. Hàng phím chữ
C. Hàng phím cơ sở                     D. Hàng phím trên và hàng phím dưới

ND4.Mức2.1

Một bạn học sinh cho rằng “nếu không biết cách gõ 10 ngón, ta vẫn có thể gõ được bàn phím”. Em có đồng ý với bạn không và hãy giải thích tại sao?
Trả lời: ........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

ND4.Mức2.2

Để gõ được dòng chữ như hình dưới đây, em cần phải sử dụng hàng phím nào?

A. Hàng phím trên                        B. Hàng phím dưới
C. Hàng phím chức năng              D. Hàng phím cơ sở

ND4.Mức3.1

Hãy mở phần mềm luyện gõ phím bằng phương pháp 10 Mario. Chọn Lesson là Home Row Only, chọn mức độ gõ là 2 (mức độ trung bình). Sau đó gõ phím bằng 10 ngón theo các dãy kí tự của bài học trong phần mềm trong thời gian 10 phút.
Ghi lại các thông tin từ thông báo của phần mềm:
Keys Typed (Số kí tự đã gõ): ….
Errors (Số phím gõ nhầm): …..
Accuracy (Tỉ lệ phần trăm gõ đúng): …..
Lesson Time (Thời gian gõ): ……

ND4.Mức4.1

Hãy mở phần mềm soạn thảo văn bản, ví dụ như phần mềm Word. Em hãy gõ một đoạn nào đó trong bài thơ mà em yêu thích, ví dụ bốn câu thơ sau đây trong bài Gửi lời chào lớp 1. Tạm thời em có thể chưa cần gõ dấu tiếng Việt và viết chữ hoa.
lop mot oi lop mot
don em vao nam truoc
nay gio phut chia tay
gui loi choa tien buoc

ND4.Mức4.2

Hãy mở phần mềm soạn thảo văn bản, ví dụ như phần mềm Word. Hãy gõ nội dung sau
May tinh la nguoi ban than thiet cua em, em co the dung may tinh de hoc bai, nghe nhac, xem phim va ket noi voi ban be.
Em rat yeu nguoi ban moi nay!

ND5.Mức1.1

Em hãy kể tên một số chương trình trò chơi giúp ta luyện tập các thao tác sử dụng chuột
máy tính.

ND5.Mức2.1

Để chạy thực hiện chương trình trò chơi hoặc chương trình Paint ta thực hiện thao tác
sử dụng chuột nào?
A) Nháy chuột                             
B) Nháy đúp chuột
C) Di chuyển chuột                     
D) Kéo thả chuột

ND5.Mức3.1

Hãy chạy thực hiện chương trình trò chơi Blocks và tiến hành lật các ô trong bảng nhỏ sao cho em làm biến mất tất cả các ô càng nhanh càng tốt. Em hãy ghi lại thời gian chơi và số cặp ô em đã lật ra giấy để thầy/cô kiểm tra.

ND6.Mức1.1

Em hãy điền vào chỗ trống tên của các thành phần trong cửa sổ ứng dụng Paint.

ND7.Mức3.1

Để vẽ được hình như mẫu dưới đây, em hãy sắp xếp các bước cho bên dưới theo thứ tự đúng?
 
 
 
 
1. Chọn màu vẽ cam, chọn nét vẽ
2. Chọn công cụ vẽ đường cong trên hộp công cụ
3. Vẽ cuống lá, gân lá
4. Vẽ hai đường cong để tạo thành lá

ND7.Mức3.1

Sử dụng các công cụ đã học, em hãy vẽ một bức tranh thuyền buồm bằng cách vẽ chi tiết dần dần hình cần vẽ như dãy hình gợi ý dưới đây:

ND7.Mức4.2

Sử dụng các công cụ đã học, em hãy vẽ một bức tranh thuyền buồm theo trí tưởng tượng của em!

ND8.Mức2.1

Để tẩy một vùng trên hình, thao tác nào sau đây là đúng?
A. Chọn công cụ tẩy trong hộp công cụ, chọn kích thước tẩy, nháy hoặc kéo thả chuột trên phần hình cần tẩy.
B. Chọn công cụ tẩy trong hộp công cụ, chọn kích thước tẩy, nháy chuột phải trên phần hình cần tẩy.
C. Chọn công cụ tẩy trong hộp công cụ, chọn màu cho tẩy, nháy hoặc kéo thả chuột trên phần hình cần tẩy.
D. Chọn công cụ tẩy trong hộp công cụ, chọn màu cho tẩy, nháy chuột phải trên phần hình cần tẩy.
2.   MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA THEO CÁC CẤP ĐỘ NHẬN THỨC
2.1. Ma trận đề kiểm tra cuối kì 1 – Tin học lớp 3

Ma trận số lượng câu hỏi và điểm:

Mạch
kiến thức, kĩ năng
Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng điểm và tỉ lệ %
TN TL/ TH TN TL/ TH TN TL/ TH TN TL/ TH Tổng TL
1. Các dạng cơ bản của thông tin Số câu     1           1  
Số điểm     0,5           0,5 5%
2. Các bộ phận của máy tính điện tử Số câu     1           1  
Số điểm     0,5           0,5 5%
3. Ứng dụng của máy tính trong đời sống Số câu 1               1  
Số điểm 0,5               0,5 5%
4. Gõ phím bằng phương pháp 10 ngón Số câu     1     1     2 2
Số điểm     0,5     3,0     3,5 35%
5. Các thao tác cơ bản sử dụng chuột máy tính Số câu     1           1  
Số điểm     0,5           0,5 5%
6. Phần mềm đồ họa: Tô màu cho các hình Số câu 1               1  
Số điểm 0,5               0,5 5%
7. Phần mềm đồ họa: Vẽ hình bằng các công cụ đoạn thẳng và đường cong Số câu         1     1 2  
Số điểm         0,5     3,0 3,5 35,0%
8. Phần mềm đồ họa: Chỉnh sửa hình vẽ Số câu     1              
Số điểm     0.5             0%
Tổng Số câu 2 0 5 0 1 1 0 1 10  
Số điểm 1 0 2,5 0 0.5 3 0 3 10 100%
Tỉ lệ % 10% 0% 25% 0% 5% 30% 0% 30% 100%  
  Tỉ lệ
theo mức
10% 25% 35% 30%    
Tương quan giữa lí thuyết và thực hành
  Số câu Điểm Tỉ lệ
Lí thuyết (10') 8 4 40%
Thực hành (25') 2 6 60%
 
2.2. Ví dụ ma trận và đề kiểm tra cuối kì 1 môn Tin học Lớp 3

MA TRẬN PHÂN BỐ CÂU HỎI

Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Cộng
1. Các dạng thông tin cơ bản Số câu   1     1
Câu số   A.1    
2. Các bộ phận của MTĐT Số câu   1     1
Câu số   A.2    
3. Ứng dụng của MTĐT Số câu 1       1
Câu số A.3      
4. Gõ phím bằng phương pháp 10 ngón Số câu   1 1   2
Câu số   A4 B.1  
5. Sử dụng chuột máy tính Số câu   1     1
Câu số   A5    
6. PMĐH: Tô màu cho các hình Số câu 1       1
Câu số A.6      
7. PMĐH: Vẽ hình bằng các công cụ đoạn thẳng và đường cong Số câu     1 1 2
Câu số     A.7 B.2
8. PMĐH: Chỉnh sửa hình vẽ Số câu   1     1
Câu số   A.8    
Tổng số câu 2 5 2 1 10

ĐỀ KIỂM TRA

A. Trắc nghiệm (4đ): Em hãy khoanh tròn vào những đáp án đúng trong các câu dưới đây
Câu A.1 (0,5đ) (Mức 2)
Khi xem phim hoạt hình có phụ đề trên máy tính, em đã nhận được thông tin ở dạng cơ bản nào?
A. hình ảnh                       B. văn bản                   C. âm thanh                 D. thông báo
Câu A.2 (0,5đ) (Mức 2)
Bộ phận nào của máy tính được coi là có chứa bộ não điều khiển mọi hoạt động của máy tính?
A. Chuột                           B. Thân máy                C. Màn hình                D. Bàn phím
Câu A.3 (0,5đ) (Mức 1)
Máy tính giúp em những công việc gì?
A. Giúp em học toán
B. Giúp em học vẽ
C. Tìm hiểu thế giới xung quanh, liên lạc với bạn bè
D. Biết được em đang vui hay buồn đểchuyện trò với em
Câu A.4 (0,5đ) (Mức 2)
Để gõ được dòng chữ như hình dưới đây, em cần phải sử dụng hàng phím nào?

A. Hàng phím trên                        B. Hàng phím dưới                
C. Hàng phím số                           D. Hàng phím cơ sở
Câu A.5 (0,5đ) (Mức 2)
Để chạy thực hiện chương trình trò chơi hoặc chương trình Paint ta thực hiện thao tác
sử dụng chuột nào?
A. Nháy chuột                              B. Nháy đúp chuột
C. Di chuyển chuột                      D. Kéo thả chuột
Câu A.6 (0,5đ) (Mức 1)
Em hãy điền vào chỗ trống tên của các thành phần trong cửa sổ ứng dụng Paint.

Câu A.7 (0,5đ) (Mức 3)
Để vẽ được hình như mẫu dưới đây, em hãy sắp xếp các bước cho bên dưới theo thứ tự đúng?
 
 
 
 
A. Chọn màu vẽ cam, chọn nét vẽ
B. Chọn công cụ vẽ đường cong trên hộp công cụ
C. Vẽ cuống lá, gân lá
D. Vẽ hai đường cong để tạo thành lá
Câu A.8 (0,5đ) (Mức 2)
Để tẩy một vùng trên hình, thao tác nào sau đây là đúng?
A. Chọn công cụ tẩy trong hộp công cụ, chọn kích thước tẩy, nháy hoặc kéo thả chuột trên phần hình cần tẩy
B. Chọn công cụ tẩy trong hộp công cụ, chọn kích thước tẩy, nháy chuột phải trên phần hình cần tẩy
C. Chọn công cụ tẩy trong hộp công cụ, chọn màu cho tẩy, nháy hoặc kéo thả chuột trên phần hình cần tẩy
D. Chọn công cụ tẩy trong hộp công cụ, chọn màu cho tẩy,nháy chuột phải trên phần hình cần tẩy
B. Thực hành (6đ)
Câu B.1 (3đ) (Mức 4)
Sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản, ví dụ như phần mềm Word, hãy gõ nội dung sau:
May tinh la nguoi ban than thiet cua em, em co the dung may tinh de hoc bai, nghe nhac, xem phim va ket noi voi ban be.
Em rat yeu nguoi ban moi nay!
Câu B.2 (3đ) (Mức 3)
Sử dụng các công cụ đã học, em hãy vẽ một bức tranh thuyền buồm bằng cách vẽ chi tiết dần dần hình cần vẽ như dãy hình gợi ý dưới đây:


 
LỚP 3 – KIỂM TRA CUỐI NĂM
1.   BẢNG THAM CHIẾU CÁC CẤP ĐỘ NHẬN THỨC
Bảng tham chiếu này có thể xem như Ma trận chuẩn kiến thức kĩ năng (ma trận nội dung) cần đạt theo 4 cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao
1.1. Ma trận chuẩn kiến thức, kĩ năng (Tin học 3, cuối năm)
Nội dung kiến thức Mức độ 1
(Nhận biết)
Mức độ 2
(Thông hiểu)
Mức độ 3
(Vận dụng thấp)
Mức độ 4
(Vận dụng cao)
1. Phần mềm đồ hoạ: Sao chép màu từ màu có sẵn – Nêu được công cụ sao chép màu
– Phát biểu được các bước thực hiện sao chép màu
 
 
 
 
 
ND1.Mức1.x
– So sánh được hai cách sao chép màu sử dụng ô trung gian: là ô hiển thị màu vẽ hoặc ô hiển thị màu nền
– So sánh được sự khác nhau giữa các kiểu sao chép: sao chép nội dung và sao chép thuộc tính
ND1.Mức2.x
Thực hiện được việc tô màu cho một hình vẽ dựa trên màu đã có của một hình khác
 
 
 
 
ND1.Mức3.x
 
2. Soạn thảo văn bản tiếng Việt đơn giản – Nêu được các thành phần giao diện phần mềm soạn thảo văn bản
– Nêu được tác dụng của các phím Capslock, Shift, De-lete, Backspace
– Nêu được cách gõ chữ cái tiếng Việt
– Nêu được cách gõ dấu tiếng Việt ở chế độ gõ Telex hoặc VNI
ND2.Mức1.x
Giải thích được một số tình huống đơn giản không gõ được chữ hoặc dấu tiếng Việt như mong muốn
 
 
 
 
 
 
 
ND2.Mức2.x
Gõ và sửa được những từ tiếng Việt tại những vị trí mong muốn nhờ các phím định vị con trỏsoạn thảo và các phím điều khiển khác
 
 
 
 
ND2.Mức3.x
Gõ và sửa được những văn bản tiếng Việt ngắn như: Bài thơ, bài hát hoặc một đoạn văn
 
 
 
 
 
 
 
ND2.Mức4.x
3. Phần mềm học tập: Học toán lớp 3 – Thực hiện được thao tác mở/đóng phần mềm học toán
– Nêu được ý nghĩa của các biểu tượng, các thành phần của phần mềmvà tương tác được với chúng
ND3.Mức1.x
Nêu được trình tự các bước cần tiến hànhđể thực hiện được một phép toán hoặc xem kết quả
 
 
 
ND3.Mức2.x
Sử dụng được phần mềm để thực hiện được các phép tính lớp 3 theo yêu cầu
 
 
 
 
ND3.Mức3.x
 
4. Phần mềm học tập: Tập làm các công việc gia đình – Thực hiện được thao tác mở/đóng phần mềm Làm công việc gia đình
– Nêu được ý nghĩa các biểu tượng, các thành phần của phần mềm và tương tác được với chúng
ND4.Mức1.x
Kể ra được trong gia đình có những phòng nào và có những đồ vật nào thường phải dọn dẹp để phòng ngăn nắp, sạch sẽ
 
 
 
ND4.Mức2.x
Nhận ra các đồ vật quen thuộc trong một phòng hay một nơi nào đó nên được xếp lại ngay ngắn hoặc để vào vị trí hợp lí
 
 
ND4.Mức3.x
 
 
 
 
 
5. Phần mềm học tập: Học tiếng Anh – Thực hiện được thao tác mở/đóng phần mềm học tiếng Anh
– Nêu được ý nghĩa của các biểu tượng, các thành phần của phần mềm và tương tác được với chúng
ND5.Mức1.x
Nêu được trình tự các bước cần thực hiện để trả lời các câu hỏi của giáo viên trong lớp học chữ cái hoặc lớp học từ vựng tiếng Anh (trong phần mềm)
 
ND5.Mức2.x
Sử dụng được phần mềm học tiếng Anh để học được chữ cái và từ vựng tiếng Anh theo hướng dẫn của phần mềm
 
 
ND5.Mức3.x
Trả lời được các câu hỏi về chữ cái và từ vựng tiếng Anh (có trong phần mềm)
 
 
 
 
ND5.Mức4.x
1.2. Một số ví dụ minh họa các câu hỏi, bài tập theo các cấp độ nhận thức
(Tin học 3, cuối năm)

ND1.Mức1.1

Hãy sắp xếp lại các bước sau để sao chép màu từ màu có sẵn
1) Nháy chuột vào phần màu của hình nguồn để sao chép màu đó sang ô hiển thị màu vẽ trên bảng màu
2) Chọn biểu tưởng Pick Color
3) Dùng màu vẽ đã có để tô màu cho vùng hình ảnh của hình đích

ND1.Mức1.2

Các bước sau đây sao chép màu sử dụng ô hiển thị màu vẽ hay ô hiển thị màu nền?
1) Chọn biểu tưởng Pick Color
2) Nháy chuột phải vào phần màu của hình nguồn
3) Dùng màu nền đã có để tô màu cho vùng hình ảnh của hình đích

ND1.Mức2.1

Khi thực hiện sao chép màu, những công việc nào dưới đây được mô tả đúng?
A) Chọn công cụ Pick Color  để bắt đầu sao chép
B) Nháy chuột phải vào phần hình vẽ có màu cần sao chép nếu muốn màu đó được sao chép sang ô hiển thị màu vẽ
C) Nháy chuột trái vào phần hình vẽ có màu cần sao chép nếu muốn màu đó được sao chép sang ô hiển thị màu nền
D) Chọn công cụ Pick Color  để nháy chuột lên nơi cần tô bằng màu vừa sao chép

ND1.Mức3.1

Hãy nêu các bước thực hiện việc sao chép màu từ hình (a) sang hình (b) để nhận được hai hình giống nhau

ND1.Mức3.2

Hãy thực hiện các công việc sau đây trong phần mềm Paint:
– Vẽ hình (a) và hình (b)
– Sao chép màu từ hình (a) sang hình (b) sao cho nhận được kết quả là hình (c)

ND2.Mức1.1

Hãy điền vào cột bên trái các phím cần gõ trong chế độ Telex để nhận được chữ tiếng Việt ở cột bên phải
Các phím được gõ Kết quả nhận được
  â
  ê
  ô
  ư, ơ
  trường học của em đó

ND2.Mức1.2

Hãy chỉ ra câu phát biểu sai trong các câu dưới đây:
A) Phím Caps Lock dùng để bật hoặc tắt đèn Caps Lock
B) Nếu đèn Caps Lock bật thì ta sẽ gõ được chữ hoa
C) Nếu nhấn kèm phím Shift thì ta sẽ gõ được chữ hoa
D) Nếu đèn Caps Lock bật thì ta sẽ gõ được chữ hoa mỗi khi nhấn kèm phím Shift

ND2.Mức2.2

Hãy điền từ thích hợp vào trong các ô trống trong phát biểu sau đây:
Trong chế độ Telex,
– Nếu gõ aa ta nhận được chữ â, để nhận được từ aa ta sẽ gõ …… ;
– Nếu gõ AXta nhận được chữ Ã, để nhận được từ AX ta sẽ gõ …..
– Nếu gõ thừa dấu, ví dụ ngay sau khi gõ Thánh, để bỏ dấu sắc ta sẽ gõ ……..
– Nếu gõ nhầm dấu, ví dụ ngay sau khi gõ Hắng, để sửa thành Hằng ta sẽ gõ ……..

ND2.Mức3.1

Hãy soạn thảo văn bản theo mẫu sau:
CÂY LÚA
          quả bưởi Diễn
Củ cà rốt
          Hạt Gạo Nếp

ND2.Mức4.1

Hãy soạn thảo văn bản theo mẫu sau:
Quê hương
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con chèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay

ND3.Mức1.1

Phát biểu sau đây đúng hay sai:
Khi luyện tập trong phần mềm học toán, có thể dùng chuột nháy số trên bảng số hoặc gõ từ bàn phím để nhập số và nhấn phím ¬ hay phím ® để di chuyển dấu nháy vào vị trí cần nhập.
o Đúng    o Sai

ND3.Mức2.1

Hãy sắp xếp lại các bước sau để thực hiện phép nhân một số có hai hoặc ba chữ số với một số có một chữ số bằng phần mềm học Toán lớp 3:
1) Nháy biểu tượng
2) Khởi động phần mềm và nháy biểu tượng Bắt đầu
3) Nháy số tương ứng trên bảng số để điền kết quả phép tính
4) Nháy nút  để thực hiện tiếp hoặc nháy nút  để làm lại
5) Nháy nút  để kiểm tra kết quả

ND3.Mức3.1

Sử dụng được phần mềm học toán để thực hiện các phép tính sau đây và điền kết quả vào sau dấu bằng:
1) 3456 + 6543 = ……
2) 15 ´ 8 = ……
3) 5609 ´ 2 = ……
4) 3699 : 3 = …….

ND4.Mức1.1

Hãy ghép tên các phòng bằng tiếng Anh với đúng tên phòng đó bằng tiếng Việt
(A) Hall   (1) Phòng ngủ
(B) Living Room   (2) Phòng chờ
(C) Dining Room   (3) Phòng khách
(D) Kitchen   (4) Phòng tắm
(E) Bathroom   (5) Phòng ăn
(F) Bedroom   (6) Phòng bếp

ND4.Mức2.1

Hãy điền những từ thích hợp vào ô trống trong nội dung dưới đây để được mô tả đúng về các phòng thường có trong một gia đình và những công việc thường làm trong các phòng đó:
Gia đình thường có:
(1) Phòng ……... : Là nơi rửa bát, cất bát vào tủ bát, tháo nước ở ……………
(2) Phòng ……… : Là nơi có ti vi để băng hình, do đó em phải xếp hết ……………….. vào ngăn rồi mới đóng ………………
(3) Phòng …….: Để tránh nước tràn ra nền phòng, em phải ………………… rồi sau đó tháo nước ở bồn tắm

ND5.Mức1.1

Trong màn hình Học chữ cái tiếng Anh dưới đây của phần mềm Alphabe, để yêu cầu chú khỉ cho ví dụ về một từ có chữ cái đầu tiên nào đó, ta nháy vào đâu?
A) chú khỉ
B) hình công tắc trên tường
C) chữ cái cần hỏi
D) tấm bảng

ND5.Mức2.1

Sắp xếp lại các bước sau đây để tham gia vào lớp học từ vựng tiếng Anh
1) Nháy hình chú khỉ

2) Nghe chú khỉ đọc các từ vựng và đặt câu hỏi
3) Chọn và nháy biểu tượng học theo từ vựng

4) Bấm chuột vào tấm bảng để trả lời câu hỏi
5) Nêu muốn học tiếp thì nháy chuột vào chú khỉ để đọc các từ vựng mới và đặt câu hỏi mới. Nếu ngược lại, nháy biểu tượng công tắc để kết thúc.
2.   MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA THEO CÁC CẤP ĐỘ NHẬN THỨC
2.1. Ma trận đề kiểm tra cuối năm – Tin học lớp 3

Ma trận số lượng câu hỏi và điểm

Mạch
kiến thức,
kĩ năng
Số câu và
số điểm
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng điểm và tỉ lệ %
TN TL/ TH TN TL/ TH TN TL/ TH TN TL/ TH Tổng TL
1. PMĐH: Sao chép màu từ màu có sẵn Số câu     1     1     2  
Số điểm     0,5     3,0     3,5 35%
2. Soạn thảo văn bản tiếng Việt đơn giản Số câu     1         1 2  
Số điểm     0,5         3,0 3,5 35%
3. PMHT: Học toán lớp 3 Số câu 1   1           2  
Số điểm 0,5   0,5           1,0 10%
4. PMHT: Tập làm các công việc gia đình Số câu 1   1           2 2
Số điểm 0,5   0,5           1,0 10%
5. PMHT: Học tiếng Anh Số câu 1   1           2  
Số điểm 0,5   0,5           1,0 10%
Tổng Số câu 3 0 5 0 0 1 0 1 10  
Số điểm 1,5 2,5 3,0 3,0 10,0 100%
Tỉ lệ % 15% 0% 25% 0% 0% 30% 0% 30% 100%  
  Tỉ lệ theo mức 15% 25% 30% 30%    
                         
Tương quan giữa lí thuyết và thực hành
  Số câu Điểm Tỉ lệ
Lí thuyết (10') 8 4 40%
Thực hành (25') 2 6 60%
 
2.2. Ví dụ ma trận và đề kiểm tra cuối năm môn Tin học Lớp 3

MA TRẬN PHÂN BỐ CÂU HỎI

Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Cộng
1. PMĐH: Sao chép màu Số câu   1 1   2
Câu số   A.1 B.1  
2. Soạn thảo văn bản lớp 3 Số câu   1   1 2
Câu số   A.2   B.2
3. PMHT: Học toán lớp 3 Số câu 1 1     2
Câu số A.3 A.4    
3. PMHT: Tập làm công việc gia đình Số câu 1 1     2
Câu số A5 A6    
5. PMHT: Học tiếng Anh Số câu 1 1     2
Câu số A.7 A.8    
Tổng số câu 3 5 1 1 10

ĐỀ KIỂM TRA

A. Trắc nghiệm (4đ)
Câu A.1 (0,5đ) (Mức 2)
Khi thực hiện sao chép màu trong phần mềm Paint, những công việc nào dưới đây được mô tả đúng?
A) Chọn công cụ Pick Color  để bắt đầu sao chép
B) Nháy chuột phải vào phần hình vẽ có màu cần sao chép nếu muốn màu đó được sao chép sang ô hiển thị màu vẽ
C) Nháy chuột trái vào phần hình vẽ có màu cần sao chép nếu muốn màu đó được sao chép sang ô hiển thị màu nền
D) Chọn công cụ Pick Color  để nháy chuột lên nơi cần tô bằng màu vừa sao chép
Câu A.2 (0,5đ) (Mức 2)
Hãy điền từ thích hợp vào trong các ô trống trong phát biểu sau đây:
Khi soạn thảo trong chế độ Telex,
– Nếu gõ aa ta nhận được chữ â, để nhận được từ aa ta sẽ gõ …… ;
– Nếu gõ AX ta nhận được chữ Ã, để nhận được từ AX ta sẽ gõ …..
– Nếu gõ thừa dấu, ví dụ ngay sau khi gõ Thánh, để bỏ dấu sắc ta sẽ gõ ……..
– Nếu gõ nhầm dấu, ví dụ ngay sau khi gõ Hắng, để sửa thành Hằng ta sẽ gõ ……..
Câu A.3 (0,5đ) (Mức 1)
Phát biểu sau đây đúng hay sai:
Khi luyện tập trong phần mềm học toán, có thể dùng chuột nháy số trên bảng số hoặc gõ từ bàn phím để nhập số và nhấn phím ¬ hay phím ® để di chuyển dấu nháy vào vị trí cần nhập.
o Đúng    o Sai
Câu A.4 (0,5đ) (Mức 2)
Hãy sắp xếp lại các bước sau để thực hiện phép nhân một số có hai hoặc ba chữ số với một số có một chữ số bằng phần mềm học Toán lớp 3:
1) Nháy biểu tượng
2) Khởi động phần mềm và nháy biểu tượng Bắt đầu
3) Nháy số tương ứng trên bảng số để điền kết quả phép tính
4) Nháy nút  để thực hiện tiếp hoặc nháy nút  để làm lại
5) Nháy nút  để kiểm tra kết quả
Câu A.5 (0.5đ) (Mức 1)
Hãy ghép tên các phòng bằng tiếng Anh với đúng tên phòng đó bằng tiếng Việt
 
(A) Hall   (1) Phòng ngủ
(B) Living Room   (2) Phòng chờ
(C) Dining Room   (3) Phòng khách
(D) Kitchen   (4) Phòng tắm
(E) Bathroom   (5) Phòng ăn
(F) Bedroom   (6) Phòng bếp
Câu A.6 (0,5đ) (Mức 2)
Hãy điền những từ thích hợp vào ô trống trong nội dung dưới đây để được mô tả đúng về các phòng thường có trong một gia đình và những công việc thường làm trong các phòng đó:
Gia đình thường có:
(1) Phòng ……. : Là nơi rửa bát, cất bát vào tủ bát, tháo nước ở ……………
(2) Phòng …… : Là nơi có ti vi để băng hình, do đó em phải xếp hết ………………….. vào ngăn rồi mới đóng ………………
(3) Phòng ……. : Để tránh nước tràn ra nền phòng, em phải ………………… rồi sau đó tháo nước ở bồn tắm
Câu A.7 (0,.5đ) (Mức 1)
Trong màn hình học chữ cái tiếng Anh dưới đây của phần mềm Alphabe, để yêu cầu chú khỉ cho ví dụ về một từ có chữ cái đầu tiên nào đó, ta nháy vào đâu?
A) Chú khỉ
B) Hình công tắc trên tường
C) Chữ cái cần hỏi
D) Tấm bảng

Câu A.8 (0,5đ) (Mức 2)
Sắp xếp lại các bước sau đây để tham gia vào lớp học từ vựng tiếng Anh
1) Nháy hình chú khỉ

2) Nghe chú khỉ đọc các từ vựng và đặt câu hỏi
3) Chọn và nháy biểu tượng học theo từ vựng

4) Bấm chuột vào tấm bảng để trả lời câu hỏi
5) Nêu muốn học tiếp thì nháy chuột vào chú khỉ để đọc các từ vựng mới và đặt câu hỏi mới. Nếu ngược lại, nháy biểu tượng công tắc để kết thúc.
B. Thực hành (6đ)
Câu B.1 (3đ) (Mức 3)
Hãy thực hiện các công việc sau đây trong phần mềm Paint:
– Vẽ hình (a) và hình (b)
– Sao chép màu từ hình (a) sang hình (b) sao cho nhận được kết quả là hình (c)

Câu B.2 (3đ) (Mức 4)
Hãy soạn thảo văn bản theo mẫu sau:
Quê hương
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con chèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
LỚP 4 – KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1
1.   BẢNG THAM CHIẾU CÁC CẤP ĐỘ NHẬN THỨC
Bảng tham chiếu này có thể xem như Ma trận chuẩn kiến thức kĩ năng (ma trận nội dung) cần đạt theo 4 cấp độ nhận thức nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao
1.1. Ma trận chuẩn kiến thức, kĩ năng (tin học 4, cuối kì 1)
Nội dung kiến thức Mức độ 1
(Nhận biết)
Mức độ 2
(Thông hiểu)
Mức độ 3
(Vận dụng thấp)
Mức độ 4
(Vận dụng cao)
1. Sự phát triển và mô hình hoạt động của máy tính – Nhận ra và sử dụng được một số thiết bị lưu trữ phổ biến hiện nay: đĩa cứng, thiết bị nhớ Flash, đĩa CD
 
 
 
 
 
ND1.Mức1.x
– Trình bày được một số đặc điểm khác nhau giữa máy tính thế hệ 1 với máy tính hiện đại ngày nay
– Trình bày được mô hình hoạt động của máy tính gồm ba quá trình: nhận, xử lí và xuất thông tin
ND1.Mức2.x
Sử dụng được đĩa CD và thiết bị nhớ flash trong một số máy tính: Nhận ra ổ đĩa hoặc cổng USB để đưa đĩa vào ổ; Đọc thông tin; chạy chương trình
 
 
ND1.Mức3.x
 
2. Phần mềm đồ họa: Vẽ tranh đơn giản bằng các công cụ vẽ hình nét thẳng và nét cong – Nhận ra được các công cụ vẽ hình: đường cong, nét thẳng (hình vuông, hình chữ nhật, đoạn thẳng), và (bảng chọn) nét vẽ
– Nêu được cách sử dụng các công cụ vẽ hình trên đây và các công cụ chỉnh sửa hình (chọn, tô màu, và sao chép)
– Nêu được các bước thực hiện các thao tác chọn, sao chép, và di chuyển hình
ND2.Mức1.x
– Giải thích được các tình huống vẽ hình bằng các công cụ vẽ hình (đường cong, nét thẳng, nét vẽ)
– Giải thích được các tình huống sửa hình bằng các công cụ chỉnh sửa hình (chọn, tô màu, và sao chép)
 
 
 
 
 
 
ND2.Mức2.x
– Tạo được hình theo hướng dẫn bằng cách sử dụng kết hợp các công cụ: đường cong, nét thẳng, và nét vẽ
– Chỉnh sửa được hình đã tạo theo hướng dẫn bằng cách sử dụng các công cụ chỉnh sửa hình
 
 
 
 
 
ND2.Mức3.x
– Tạo được hình theo yêu cầu bằng cách sử dụng kết hợp các công cụ: đường cong, nét thẳng, và nét vẽ
– Chỉnh sửa được hình theo yêu cầu bằng cách sử dụng các công cụ chỉnh sửa hình
 
 
 
 
 
 
ND2.Mức4.x
3. Phần mềm đồ họa: Vẽ tranh đơn giản bằng các công cụ vẽ hình nét tròn và vẽ tự do – Nêu được cách sử dụng các công cụ nét tròn (hình elips, hình tròn)
– Nêu được cách sử dụng các công cụ vẽ tự do (cọ, bút chì)
 
 
 
ND3.Mức1.x
– Giải thích được các tình huống vẽ hình bằng các công cụ nét tròn
– Giải thích được các tình huống vẽ hình bằng các công cụ vẽ tự do (cọ, bút chì)
 
 
ND3.Mức2.x
– Thực hiện được việc vẽ tranh theo hướng dẫn bằng cách sử dụng các công cụ nét trònvẽ tự do
 
 
 
 
 
ND3.Mức3.x
– Thực hiện được việc vẽ tranh theo yêu cầu bằng cách sử dụng các công cụ nét trònvẽ tự do
– Thực hiện được việc vẽ tranh theo yêu cầu bằng cách sử dụng kết hợp các công cụ vẽ hình đã học
ND3.Mức4.x
4. Kĩ năng gõ phím và tổ hợp phím bằng phương pháp 10 ngón – Trình bày được lợi ích và quy tắc gõ phím của phương pháp 10 ngón
– Nêu được các cấp độ gõ 10 ngón trong phần mềm luyện gõ phím
– Thực hiện được các thao tác cơ bản trong phần mềm luyện gõ phím như: ghi tên vào danh sách; chọn bài học, chọn cấp độ gõ
ND4.Mức1.x
– Giải thích được các tình huống sử dụng tổ hợp phím
– Giải thích được cách chơi cũng như cách lựa chọn các tùy chọn trong phần mềm luyện gõ phím
 
 
 
 
 
 
 
ND4.Mức.x
Thực hiện được kĩ năng gõ phím và tổ hợp phím bằng phương pháp 10 ngón để gõ nhanh các chữ và các từ theo từng khu vực bàn phím
 
 
 
 
 
 
 
ND4.Mức3.x
Thực hiện được kĩ năng gõ phím và tổ hợp phím bằng phương pháp 10 ngón để gõ nhanh các chữ và các từ hai khu vực bàn phím trở lên
 
 
 
 
 
 
 
ND4.Mức4.x
5. Phần mềm học tập: Học toán lớp 4 – Thực hiện được thao tác mở/đóng phần mềm
– Nêu được ý nghĩa của các biểu tượng, các thành phần của phần mềm và tương tác được với chúng
ND5.Mức1.x
Nêu được trình tự các bước cần tiến hành để thực hiện được một phép toán hoặc xem kết quả
 
 
 
ND5.Mức2.x
Sử dụng được phần mềm để thực hiện được các phép toán theo yêu cầu
 
 
 
 
ND5.Mức3.x
 
1.2. một số ví dụ minh họa các câu hỏi và bài tập theo các cấp độ nhận thức
(Tin học 4, cuối kì 1)

ND1.Mức1.1

Những thiết bị nào dưới đây là thiết bị lưu trữ phổ biến trong máy tính:
A. Đĩa cứng                                              B. Thiết bị nhớ Flash
C. Thiết bị thu hình (Webcam)                 D. Đĩa CD và đĩa CD/DVD

ND1.Mức2.1

Em hãy so sánh một số đặc điểm giữa máy tính xưa và nay bằng cách điền vào chỗ trống trong bảng sau?
Đặc điểm Máy tính xưa Máy tính ngày nay
Kích thước rất lớn ................................................
Tốc độ tính toán ................................................ rất chậm
................................................ rất đắt ................................................
Giao tiếp với người dùng không thân thiện ................................................
................................................ rất nặng và cồng kềnh ................................................

ND2.Mức1.1

Hãy điền vào cột bên phải tác dụng của những công cụ tương ứng ở cột bên trái
Công cụ Tác dụng
 
 
 
 
 

ND2.Mức2.1

Một bạn học sinh thực hiện vẽ hai quả bóng như Hình 1dưới đây, sau đó thực hiện các bước sau để ghép quả bóng màu xanh với quả bóng màu vàng:
1) Dùng công cụ  để chọn quả bóng xanh
3) Nhấn phím Ctrl và kéo thả phần đã chọn tới quả bóng vàng
Kết quả nhận được như Hình 2: vùng được chọn che mất một phần quả bóng vàng. Để nhận được kết quả như Hình 3, bạn học sinh đó phải thực hiện công việc nào sau đây?
A. Trước khi nhấn phím Ctrl, cần nháy nút biểu tượng “trong suốt” (nút bên dưới trong thanh công cụ)
B. Trước khi nhấn phím Cltr, cần nháy nút biểu tượng “không trong suốt” (nút bên trên trong thanh công cụ)
Hình 1 Hình 2 Hình3
 

ND2.Mức3.1

Lá cờ bên trái được lưu trong tệp Laco.bmp. Hãy sắp xếp lại các bước sau đây để nhận được cách sao chép lá cờ thành ba lá cờ nữa và nhận được kết quả như hình bên phải dưới đây:
1) Sử dụng công cụ  để chọn lá cờ
2) Nhấn giữ phím Ctrl và kéo thả phần đã chọn tới vị trí mới
3) Mở tệp Laco.bmp
4) Nháy nút biểu tượng “trong suốt”  (nút bên dưới trong thanh công cụ)
5) Lặp lại thao tác 3 để được thêm hai lá cờ mới

ND2.Mức4.1

Sử dụng phần mềm Paint, hãy vẽ hình sau đây:

ND3.Mức1.1

Những phát biểu nào dưới đây đúng khi tiến hành vẽ cột cờ trong hình bên dưới?
A. Sử dụng các công cụ ,  , , và
B. Phải chọn công cụ  trước khi nháy và kéo thả chuột trên màn hình để cột cờ
C. Phải kéo thả chuột để vẽ các bậc hình chữ nhật trước khi chọn công cụ
D. Đường xung quanh lá đỏ được vẽ bằng công cụ  với nét vẽ màu đỏ

ND3.Mức2.1

Một bạn học sinh định vẽ chú cò theo mẫu như Hình 1, nhưng không vẽ được đuôi chú cò nên kết quả nhận được là hình 2. Để vẽ được đuôi chú cò như mẫu, bạn học sinh đó cần thực hiện những chú ý nào sau đây:
A) Không thể vẽ đuôi chú cò bằng công cụ đường thẳng và hình tròn
B) Cần vẽ đuôi chú cò bằng công cụ vẽ đường cong
C) Riêng phần đuôi chú cò phải sử dụng 3 lần công cụ vẽ đường cong
D) Riêng phần đuôi chú cò phải sử dụng 2 lần công cụ vẽ đường cong
Hình 1 Hình 2

ND3.Mức2.1

Dãy hình dưới đây gợi ý cách vẽ một cái áo váy. Hãy dựa vào gợi ý này để vẽ một cái áo váy tương tự bằng phần mềm Paint

ND3.Mức3.1

Sử dụng phần mềm Paint, hãy vẽ hình sau đây:

ND4.Mức1.1

Hãy hoàn chỉnh các phát biểu sau đây về các cấp độ gõ 10 ngón trong phần mềm luyện gõ phím Mario
Mức 1: Dễ, gõ từng phím
Mức 2: ……………, ………………………………………………..……..…….....................
Mức 3: Khó, …………………………………………………………………….........………..
Mức 4: ……………., gõ các dòng văn bản với các từ tùy ý và các kĩ tự thuộc nhiều khu vực bàn phím

ND4.Mức3.1

Hãy soạn thảo văn bản sau đây:
Goc San Nho Nho Moi Xay
Chieu Chieu Em Dung Noi Nay Em Trong
Thay Troi Xanh Biec Menh Mong
Canh Co Chop Trang Tren Song Kinh Thay

ND5.Mức1.1

Trong phần học toán lớp 4, hãy ghép/nối các biểu tượng ở bên trái với mô tả tác dụng tương ứng bên phải

ND5.Mức2.1

Giả sử màn hình luyện tập như hình dưới đây, hãy hoàn thiện các bước bên dưới để nhận được cách luyện tập về phép chia cho số có hai chữ số trong phần mềm học toán lớp 4

1) Nhẩm và thực hiện phép chia nháy chọn số các số viết vào thương và hiệu của phép chia tại các vị trí con trỏ đang nhấp nháy
2) Nháy nút  để …………………
3) Nếu kết quả sai, nháy nút  để ………………
4) Nếu làm lại vẫn sai, nháy nút  để ……………………
5) Làm xong, nháy nút  để ……………….., hoặc nháy nút  để ………………….

ND5.VDT.1

Sử dùng phần mềm Học toán lớp 4, hãy thực hiện các phép tính dưới đây và điền kết quả vào sau dấu bằng:
1) 172911 : 4 =
2) 60751 : 41 =
3) 94 ´ 9731 =
4) 88861 ´ 7059 =
2.   MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA THEO CÁC CẤP ĐỘ NHẬN THỨC
2.1. Ma trận đề kiểm tra cuối kì 1 – Tin học lớp 4

Ma trận số lượng câu hỏi và điểm

Mạch
kiến thức,
kĩ năng
Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng điểm và tỉ lệ %
TN TL/ TH TN TL/ TH TN TL/ TH TN TL/ TH Tổng TL
1. Sự phát triển và mô hình hoạt động của máy tính Số câu 1   1           2  
Số điểm 0.5   0.5           1.0 10%
2. Phần mềm đồ họa: Vẽ tranh đơn giản bằng các công cụ vẽ hình nét thẳng và nét cong Số câu     1   1       2  
Số điểm     0.5   0.5       1.0 10%
3. Phần mềm đồ họa: Vẽ tranh đơn giản bằng các công cụ vẽ hình nét tròn và vẽ tự do Số câu     1         1 2  
Số điểm     0.5         3.0 3.5 35%
4. Kĩ năng gõ phím và tổ hợp phím bằng phương pháp 10 ngón Số câu 1         1     2 2
Số điểm 0.5         3.0     3.5 35%
5. Phần mềm học tập: Học toán lớp 4 Số câu 1   1           2  
Số điểm 0.5   0.5           1.0 10%
Tổng Số câu 3 0 4 0 1 1 0 1 10  
Số điểm 1.5 2.0 0.5 3.0 3.0 10.0 100%
Tỉ lệ % 15% 0% 20% 0% 5% 30% 0% 30% 100%  
  Tỉ lệ theo mức 15% 20% 35% 30%    
Tương quan giữa lí thuyết và thực hành
  Số câu Điểm Tỉ lệ
Lí thuyết (10') 8 4 40%
Thực hành (25') 2 6 60%
 
2.2. Ví dụ ma trận và đề kiểm tra cuối kì 1 môn Tin học Lớp 4

MA TRẬN PHÂN BỐ CÂU HỎI

Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Cộng
1. MTĐT Số câu 1 1     2
Câu số A.1 A.2    
2. PMĐH: Công cụ vẽ hình nét thẳng và nét cong Số câu   1 1   2
Câu số   A.3 A.4  
3. PMĐH: Công cụ vẽ hình nét tròn và vẽ tự do Số câu   1   1 2
Câu số   A.5   B.2
4. Gõ phím bằng phương pháp 10 ngón Số câu 1   1   2
Câu số A.6   B.1  
5. PMHT: Học toán lớp 4 Số câu 1 1     2
Câu số A.7 A.8    
Tổng số câu 3 4 2 1 10

ĐỀ KIỂM TRA

A. Trắc nghiệm (4đ)
Câu A.1 (0.5đ) (Mức 1)
Những thiết bị nào dưới đây là thiết bị lưu trữ phổ biến trong máy tính:
A. Đĩa cứng
B. Thiết bị nhớ Flash
C. Thiết bị thu hình (Webcam)
D. Đĩa CD và đĩa CD/DVD
Câu A.2 (0.5đ) (Mức 2)
Em hãy so sánh một số đặc điểm giữa máy tính xưa và nay bằng cách điền vào chỗ trống trong bảng sau?
Đặc điểm Máy tính xưa Máy tính ngày nay
Kích thước rất lớn ................................................
Tốc độ tính toán ................................................ rất chậm
................................................ rất đắt ................................................
Giao tiếp với người dùng không thân thiện ................................................
................................................ rất nặng và cồng kềnh ................................................
Câu A.3 (0.5đ) (Mức 2)
Một bạn học sinh thực hiện vẽ hai quả bóng như Hình 1dưới đây, sau đó thực hiện các bước sau để ghép quả bóng màu xanh với quả bóng màu vàng:
1) Dùng công cụ  để chọn quả bóng xanh
3) Nhấn phím Ctrl và kéo thả phần đã chọn tới quả bóng vàng
Kết quả nhận được như Hình 2: vùng được chọn che mất một phần quả bóng vàng. Để nhận được kết quả như Hình 3, bạn học sinh đó phải thực hiện công việc nào sau đây?
A. Trước khi nhấn phím Ctrl, cần nháy nút biểu tượng “trong suốt”  (nút bên dưới trong thanh công cụ)
B. Trước khi nhấn phím Cltr, cần nháy nút biểu tượng “không trong suốt”  (nút bên trên trong thanh công cụ)
Hình 1 Hình 2 Hình 3
 
Câu A.4 (0.5đ) (Mức 3)
Lá cờ bên trái được lưu trong tệp Laco.bmp. Hãy sắp xếp lại các bước sau đây để nhận được cách sao chép lá cờ thành ba lá cờ nữa và nhận được kết quả như hình bên phải dưới đây:
1) Sử dụng công cụ  để chọn lá cờ
2) Nhấn giữ phím Ctrl và kéo thả phần đã chọn tới vị trí mới
3) Mở tệp Laco.bmp
4) Nháy nút biểu tượng “trong suốt”  (nút bên dưới trong thanh công cụ)
5) Lặp lại thao tác 3 để được thêm hai lá cờ mới
Câu A.5 (0.5đ) (Mức 2)
Một bạn học sinh định vẽ chú cò theo mẫu như Hình 1, nhưng không vẽ được đuôi chú cò nên kết quả nhận được là hình 2. Để vẽ được đuôi chú cò như mẫu, bạn học sinh đó cần thực hiện những chú ý nào sau đây:
A) Không thể vẽ đuôi chú cò bằng công cụ đường thẳng và hình tròn như đã dùng
B) Cần vẽ đuôi chú cò bằng công cụ vẽ đường cong
C) Riêng phần đuôi chú cò phải sử dụng 3 lần công cụ vẽ đường cong
D) Riêng phần đuôi chú cò phải sử dụng 2 lần công cụ vẽ đường cong
Hình 1 Hình 2
Câu A.6 (0.5đ) (Mức 1)
Hãy hoàn chỉnh các phát biểu sau đây về các cấp độ gõ 10 ngón trong phần mềm luyện gõ phím Mario
Mức 1: Dễ, gõ từng phím
Mức 2: ……………, ..................................................................................................................
Mức 3: Khó, ...............................................................................................................................
Mức 4: ……………., gõ các dòng văn bản với các từ tùy ý và các kĩ tự thuộc nhiều khu vực bàn phím
Câu A.7 (0.5đ) (Mức 1)
Trong phần học toán lớp 4, hãy ghép/nối các biểu tượng ở bên trái với tác dụng tương ứng bên phải

Câu A.8 (0.5đ) (Mức 2)
Giả sử màn hình luyện tập như hình dưới đây, hãy hoàn thiện các bước bên dưới để nhận được cách luyện tập về phép chia cho số có hai chữ số trong phần mềm học toán lớp 4

1) Nhẩm và thực hiện phép chia nháy chọn số các số viết vào thương và hiệu của phép chia tại các vị trí con trỏ đang nhấp nháy
2) Nháy nút để …………………
3) Nếu kết quả sai, nháy nút  để ………………
4) Nếu làm lại vẫn sai, nháy nút  để ……………………
5) Làm xong, nháy nút  để ……………….., hoặc nháy nút  để ………………….
B. Thực hành (6đ)
Câu B.1 (3đ) (Mức 3)
Hãy soạn thảo văn bản sau đây:
Goc San Nho Nho Moi Xay
Chieu Chieu Em Dung Noi Nay Em Trong
Thay Troi Xanh Biec Menh Mong
Canh Co Chop Trang Tren Song Kinh Thay
Câu B.2 (3đ) (Mức 4)
Sử dụng phần mềm Paint, hãy vẽ hình sau đây:

 

 
LỚP 4 – KIỂM TRA CUỐI NĂM
1.   BẢNG THAM CHIẾU CÁC CẤP ĐỘ NHẬN THỨC
Bảng tham chiếu này có thể xem như Ma trận chuẩn kiến thức kĩ năng (ma trận nội dung) cần đạt theo 4 cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao
1.1. Ma trận chuẩn kiến thức, kĩ năng (Tin học 4, cuối năm)
Nội dung kiến thức Mức độ 1
(Nhận biết)
Mức độ 2
(Thông hiểu)
Mức độ 3
(Vận dụng thấp)
Mức độ 4
(Vận dụng cao)
1. Phần mềm học tập: Trò chơi tìm hiểu tự nhiên để khám phá rừng nhiệt đới – Tương tác được với phần mềm trò chơi
– Nêu được cách chơi và chơi được trò chơi Khám phá rừng nhiệt đới
ND1.Mức1.x
Giải thích được các tình huống trong trò chơi
 
 
 
ND1.Mức2.x
Có ý thức bảo vệ thiên nhiên và môi trường xung quanh
 
 
 
ND1.Mức3.x
 
2. Phần mềm học tập: Trò chơi tìm hiểu thể thao để khám phá một môn thể thao mới – Tương tác được với phần mềm trò chơi
– Nêu được cách chơi và chơi được trò chơi Golf
 
ND2.Mức1.x
Giải thích được các tình huống trong trò chơi
 
 
 
ND2.Mức2.x
– Thể hiện sự khéo léo, kiên trì trong công việc;
– Thể hiện sự suy nghĩ, tính toán hợp lí trong công việc
ND2.Mức3.x
 
3. Soạn thảo văn bản: Định dạng phông chữ và sao chép văn bản – Thực hiện được thao tác: chọn văn bản; căn lề cho văn bản; định dạng văn bản (Thay đổi phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ đậm, nghiêng)
– Thực hiện được thao tác sao chép văn bản
ND3.Mức1.x
– Giải thích được các tình huống: Chọn văn bản, căn lề văn bản, định dạng,và sao chép văn bản
 
 
 
 
ND3.Mức2.x
Soạn thảo được đoạn văn bản ngắn, căn lề và định dạng được văn bản theo theo hướng dẫn
 
 
 
 
ND3.Mức3.x
Soạn thảo được các đoạn văn bản và căn lề, định dạng được văn bản theo mẫu hoặc yêu cầu
 
 
 
ND3.Mức4.x
4. Lập trình Logo: Vẽ hình thông qua các lệnh điều khiển tuần tự – Nhận biết được các thành phần của màn hình Logo
– Nếu được tác dụng và viết đúng cú pháp các câu lệnh điều khiển chú rùa di chuyển: tiến, lùi, quay phải, quay trái, nhấc/hạ bút, và ẩn/hiện chú rùa
ND4.Mức1.x
– Giải thích được các câu lệnh, nhóm lệnh điều khiển chú rùa di chuyển
 
 
 
 
 
ND4.Mức2.x
Tạo được các lệnh vẽ hình quen thuộc bằng cách lựa chọn và thực hiện một cách tuần tự các câu lệnh điều khiển chú rùa đi và đổi hướng đi
 
ND4.Mức3.x
Tạo được các lệnh vẽ hình mới hoặc vẽ theo yêu cầu bằng cách lựa chọn và thực hiện một cách tuần tự các câu lệnh điều khiển chú rùa đi và đổi hướng đi
 
ND4.Mức4.x
5. Lập trình Logo: Vẽ hình thông qua các lệnh điều khiển lặp Phát biểu được cú pháp và hoạt động của câu lệnh lặp (câu lệnh điều khiển lặp) trong lập trình Logo
 
ND5.Mức1.x
Thực hiện nhập đúng cú pháp câu lệnh lặp và giải thích được hoạt động của câu lệnh lặp đã viết
 
ND5.Mức2.x
Tạo được các lệnh vẽ hình theo mẫu bằng cách kết hợp các câu lệnh: câu lệnh đơn, câu lệnh lặp, và câu lệnh tạm dừng chương trình
ND5.Mức3.x
 
1.2. Một số ví dụ minh họa các câu hỏi và bài tập theo các cấp độ nhận thức
(Tin học 4, cuối năm)

ND1.Mức1.1

Những con vật nào dưới đây không có trong trò chơi khám phá rừng nhiệt đới
A) Khỉ Đầu chó                            B) Chim Gõ kiến                     C) Cá Heo
D) Cá Sấu                                     E) Tê giác

ND1.Mức1.2

Những phát biểu nào sau đây đúng về trò chơi khám phá rừng nhiệt đới:
A) Rừng nhiệt đới trong trò chơi gồm ba tầng sinh thái: tấng thấp, tầng trung và tầng cao
B) Hình ảnh vầng trăng cho biết đang là ban đêm, sau một khoảng thời gian sẽ xuất hiện mặt trời báo hiệu là ban ngày
C) Nhiệm vụ của trò chơi là giúp các con vật tìm chỗ ngủ qua đêm trước khi trời sáng
D) Nếu hết thời gian (mặt trời lên cao), các con vật sẽ tự động chạy về đúng vị trí của chúng

ND1.Mức2.1

Trong phần mềm trò chơi khám phá rừng nhiệt đới, ta không thể dùng chuột để chọn các con vật và kéo thả chuột để đưa chúng đến vị trí của nó, vì lí do nào dưới đây:
A) Ta phải dùng bàn phím để di chuyển các con vật sau khi chọn nó bằng chuột
B) Ta phải nháy chuột vào con vật, nó sẽ “gắn” với con trỏ chuột. Di chuyển chuột đến đúng vị trí của con vật và nháy chuột, con vật sẽ tự động vào chỗ của nó.
C) Ta phải dùng nút chuột phải để chọn các con vật và kéo thả chuột để đưa con vật đến vị trí của nó
D) Ta phải nháy đúp chuột vào con vật để nó tự động vào chỗ của mình.
Em hãy khoanh tròn vào những đáp án đúng.

ND2.Mức1.1

Hãy điền vào chỗ trống để giải thích các thành phần của màn hình trò chơi Golf

ND2.Mức1.2

Những phát biểu nào sau đây đúng về phần mềm trò chơi Golf:
A) Ta khởi động trò chơi bằng cách nháy đúp chuột lên biểu tượng
B) Thoát khỏi trò chơi bằng cách nháy nút
C) Có thể chọn từ 1 đến 4 người chơi bằng cách nháy vào nút tương ứng trong các nút “1 Player”, “2 Players”, “3 Players”, và “4 Players”
D) Tên người chơi được ấn định sẵn là “Player 1”, “Player 2”, “Player 3” và “Player 4” và không thay đổi được các tên này.

ND2.Mức2.1

Một bạn học sinh định đánh quả bóng vào lỗ trong trò chơi Golf bằng cách xác định đoạn thẳng như hình dưới đây. Quả bóng chắc chắn không thể lăn vào đúng lỗ đích vì lí do nào dưới đây:
A) đoạn thẳng nối quả bóng với lỗ đích cho biết việc đánh bóng quá mạnh
B) đoạn thẳng nối quả bóng với lỗ đích cho biết việc đánh bóng quá nhẹ
C) xác định sai hướng đánh bóng
D) vướng vật cản

ND3.Mức2.1

Một bạn học sinh đã nháy nút và nháy nút  để định dạng dòng tiêu đề “Trăng ơi … từ đâu đến?” trong bài thơ dưới đây thành chữ đậm và nghiêng. Mặc dù các nút này đã được chọn (nổi lên) nhưng dòng tiêu đề không thay đổi. Phát biểu nào dưới đây giải thích đúng về hiện tượng này:
A) Đã nháy từng nút lệnh trên hai lần, lần thứ nhất định dạng, lần thứ hai bỏ định dạng
B) Chỉ được nháy một trong các nút lệnh định dạng văn bản
C) Phải nháy đúp vào nút lệnh định dạng văn bản
D) Chưa chọn dòng tiêu đề trước khi nháy các nút lệnh định dạng

ND3.Mức4.1

Hãy soạn thảo và định dạng văn bản đúng như hình dưới đây

ND4.Mức1.1

Hãy ghép các lệnh ở cột bên trái đúng với mô tả tác dụng của lệnh đó ở cột bên phải
Lệnh Mô tả tác dụng
(1) Home (a) Rùa về vị trí xuất phát. Xoá toàn bộ trò chơi
(2) CS (b) Rùa về vị trí xuất phá (ở chính giữa sân chơi, đầu hướng lên trên
(3) FD 90 (c) Rùa quay phải 90 độ
(4) RT 90 (d) Rùa lùi lại sau 90 bước
(5) BK 90 (e) Rùa đi về phía trước 90 bước

ND4.Mức2.1

Nhóm lệnh nào dưới đây điều khiển hướng đi của chú rùa như trong Hình vẽ
oNhóm lệnh 1 oNhóm lệnh 2 Hướng đi của chú rùa
rt 60
fd 100
lt 120
fd 100
lt 120
fd 100
fd 100
rt 120
fd 100
rt 120
fd 100
 

Bắt đầu

ND4.Mức3.1

Hãy viết các lệnh trong Logo để điều khiển chú rùa vẽ hình mô phỏng lá cơ màu đỏ sau đây:
 

 

 

 

 

 

ND4.Mức4.1

Hãy tạo các lệnh trong Logo để điều khiển chú rùa di chuyển như hình sau đây:

ND5.Mức1.1

Phát biểu nào sau đây đúng về câu lệnh lặp trong lập trình Logo:
A) Câu lệnh lặp có dạng Repeat n (các lệnh)
B) Câu lệnh lặp có dạng Repeat n [ các lệnh]
C) Câu lệnh lặp sẽ thực hiện các lệnh viết trong ngoặc n lần, với n là số cụ thể
D) Câu lệnh lặp sẽ thực hiện các lệnh viết trong ngoặc vô hạn lần nếu không chỉ ra số lần lặp

ND5.Mức3.1

Hãy tạo các lệnh trong Logo để điều khiển chú rùa vẽ các hình vuông và hình lục giác màu đỏ sau đây. Giải thiết ban đầu chú rùa ở vị trí xuất phát (chính giữa sân chơi, đầu hướng lên trên).

2.   MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA THEO CÁC CẤP ĐỘ NHẬN THỨC
2.1. Ma trận đề kiểm tra cuối năm – Tin học lớp 4

Ma trận số lượng câu hỏi và điểm

Mạch
kiến thức,
kĩ năng
Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng điểm
và tỉ lệ %
TN TL/ TH TN TL/ TH TN TL/ TH TN TL/ TH Tổng TL
1. Phần mềm học tập: Trò chơi tìm hiểu tự nhiên để khám phá rừng nhiệt đới Số câu 1   1           2  
Số điểm 0.5   0.5           1.0 10%
2. Phần mềm học tập: Trò chơi tìm hiểu thể thao để khám phá một môn thể thao mới Số câu 1   1           2  
Số điểm 0.5   0.5           1.0 10%
3. Soạn thảo văn bản: Định dạng phông chữ và sao chép văn bản Số câu     1         1 2  
Số điểm     0.5         3.0 3.5 35%
4. Lập trình Logo: Vẽ hình thông qua các lệnh điều khiển tuần tự Số câu 1   1           2 2
Số điểm 0.5   0.5           1.0 10%
5. Lập trình Logo: Vẽ hình thông qua các lệnh điều khiển lặp Số câu 1       1       2  
Số điểm 0.5       3.0       3.5 35%
Tổng Số câu 4 0 4 0 1 0 0 1 10  
Số điểm 2.0 2.0 3.0 3.0 10.0 100%
Tỉ lệ % 20% 0% 20% 0% 30% 0% 0% 30% 100%  
  Tỉ lệ theo mức 20% 20% 30% 30%    
Tương quan giữa lí thuyết và thực hành
  Số câu Điểm Tỉ lệ
Lí thuyết (10') 8 4 40%
Thực hành (25') 2 6 60%
 

2.2. Ví dụ ma trận và đề kiểm tra cuối năm môn Tin học Lớp 4

MA TRẬN PHÂN BỐ CÂU HỎI

Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Cộng
1. PMHT: Trò chơi khám phá rừng nhiệt đới Số câu 1 1     2
Câu số A.1 A.2    
2. PMHT: Trò chơi thể thao Golff Số câu 1 1     2
Câu số A.3 A.4    
3. STVB: Định dạng và sao chép văn bản Số câu   1   1 2
Câu số   A5   B.1
4. Lập trình Logo: điều khiển tuần tự Số câu 1 1     2
Câu số A6 A.7    
5. Lập trình Logo: điều khiển lặp Số câu 1   1   2
Câu số A.8   B.2  
Tổng số câu 4 4 1 1 10

ĐỀ KIỂM TRA

A. Trắc nghiệm (4đ): Em hãy khoanh tròn vào những đáp án đúng trong các câu dưới đây:
Câu A.1 (0.5đ) (Mức 1)
Những phát biểu nào sau đây đúng về trò chơi khám phá rừng nhiệt đới:
A) Rừng nhiệt đới trong trò chơi gồm ba tầng sinh thái: tấng thấp, tầng trung và tầng cao
B) Hình ảnh vầng trăng cho biết đang là ban đêm, sau một khoảng thời gian sẽ xuất hiện mặt trời báo hiệu là ban ngày
C) Nhiệm vụ của trò chơi là giúp các con vật tìm chỗ ngủ qua đêm trước khi trời sáng
D) Nếu hết thời gian (mặt trời lên cao), các con vật sẽ tự động chạy về đúng vị trí của chúng
Câu A.2 (0.5đ) (Mức 2)
Trong phần mềm trò chơi khám phá rừng nhiệt đới, ta không thể dùng chuột để chọn các con vật và kéo thả chuột để đưa chúng đến vị trí của nó, vì lí do nào dưới đây:
A) Ta phải dùng bàn phím để di chuyển các con vật sau khi chọn nó bằng chuột
B) Ta phải nháy chuột vào con vật, nó sẽ “gắn” với con trỏ chuột. Di chuyển chuột đến đúng vị trí của con vật và nháy chuột, con vật sẽ tự động vào chỗ của nó.
C) Ta phải dùng nút chuột phải để chọn các con vật và kéo thả chuột để đưa con vật đến vị trí của nó
D) Ta phải nháy đúp chuột vào con vật để nó tự động vào chỗ của mình.
Em hãy khoanh tròn vào những đáp án đúng.
Câu A.3 (0.5đ) (Mức 1)
Những phát biểu nào sau đây đúng về phần mềm trò chơi Golf:
A) Ta khởi động trò chơi bằng cách nháy đúp chuột lên biểu tượng
B) Thoát khỏi trò chơi bằng cách nháy nút
C) Có thể chọn từ 1 đến 4 người chơi bằng cách nháy vào nút tương ứng trong các nút
“1 Player”, “2 Players”, “3 Players”, và “4 Players”
D) Tên người chơi được ấn định sẵn là “Player 1”, “Player 2”, “Player 3” và “Player 4” và không thay đổi được các tên này.
Câu A.4 (0.5đ) (Mức 2)
Một bạn học sinh định đánh quả bóng vào lỗ trong trò chơi Golf bằng cách xác định
đoạn thẳng như hình dưới đây. Quả bóng chắc chắn không thể lăn vào đúng lỗ đích vì lí do nào dưới đây:
A) đoạn thẳng nối quả bóng với lỗ đích cho biết việc đánh bóng quá mạnh
B) đoạn thẳng nối quả bóng với lỗ đích cho biết việc đánh bóng quá nhẹ
C) xác định sai hướng đánh bóng
D) vướng vật cản

Câu A.5 (0.5đ) (Mức 2)
Một bạn học sinh đã nháy nút và nháy nút  để định dạng dòng tiêu đề “Trăng ơi … từ đâu đến?” trong bài thơ dưới đây thành chữ đậm và nghiêng. Mặc dù các nút này đã được chọn (nổi lên) nhưng dòng tiêu đề không thay đổi. Phát biểu nào dưới đây giải thích đúng về hiện tượng này:
A) Đã nháy từng nút lệnh trên hai lần, lần thứ nhất định dạng, lần thứ hai bỏ định dạng
B) Chỉ được nháy một trong các nút lệnh định dạng văn bản
C) Phải nháy đúp vào nút lệnh định dạng văn bản
D) Chưa chọn dòng tiêu đề trước khi nháy các nút lệnh định dạng

Câu A.6 (0.5đ) (Mức 1)
Hãy ghép các lệnh ở cột bên trái đúng với mô tả tác dụng của lệnh đó ở cột bên phải
Lệnh Mô tả tác dụng
(1) Home (a) Rùa về vị trí xuất phát. Xoá toàn bộ trò chơi
(2) CS (b) Rùa về vị trí xuất phá (ở chính giữa sân chơi, đầu hướng lên trên
(3) FD 90 (c) Rùa quay phải 90 độ
(4) RT 90 (d) Rùa lùi lại sau 90 bước
(5) BK 90 (e) Rùa đi về phía trước 90 bước
Câu A.7 (0.5đ) (Mức 2)
Nhóm lệnh nào dưới đây điều khiển hướng đi của chú rùa như trong Hình vẽ
oNhóm lệnh 1 oNhóm lệnh 2 Hướng đi của chú rùa
rt 60
fd 100
lt 120
fd 100
lt 120
fd 100
fd 100
rt 120
fd 100
rt 120
fd 100
 
Câu A.8 (0.5đ) (Mức 1)
Phát biểu nào sau đây đúng về câu lệnh lặp trong lập trình Logo:
A) Câu lệnh lặp có dạng Repeat n (các lệnh)
B) Câu lệnh lặp có dạng Repeat n [ các lệnh]
C) Câu lệnh lặp sẽ thực hiện các lệnh viết trong ngoặc n lần, với n là số cụ thể
D) Câu lệnh lặp sẽ thực hiện các lệnh viết trong ngoặc vô hạn lần nếu không chỉ ra số lần lặp
B. Thực hành (6đ)
Câu B.1 (3đ) (Mức 4)
Hãy soạn thảo và định dạng văn bản đúng như mẫu dưới đây

Câu B.2 (3đ) (Mức 3)
Hãy tạo các lệnh trong Logo để điều khiển chú rùa vẽ các hình vuông và hình lục giác màu đỏ sau đây. Giải thiết ban đầu chú rùa ở vị trí xuất phát (chính giữa sân chơi, đầu hướng lên trên).

 
LỚP 5 – KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1
1.   BẢNG THAM CHIẾU CÁC CẤP ĐỘ NHẬN THỨC
Bảng tham chiếu này có thể xem như Ma trận chuẩn kiến thức kĩ năng (ma trận nội dung) cần đạt theo 4 cấp độ nhận thức nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao

1.1. Ma trận chuẩn kiến thức, kĩ năng (Tin học 5, cuối kì 1)

Nội dung kiến thức Mức độ 1
(Nhận biết)
Mức độ 2
(Thông hiểu)
Mức độ 3
(Vận dụng thấp)
Mức độ 4
(Vận dụng cao)
1. Tổ chức thông tin trong MTĐT – Mở được ứng dụng Windows Explorer
– Xem được cây thư mục và chuyển đến được thư mục cần làm việc
– Mở được tệp văn bản và lưu được tệp văn bản
– Tạo được thư mục
ND1.Mức1.x
– Giải thích được máy tính lưu trữ thông tin dưới dạng tệp và dùng thư mục để lưu trữ tệp và các thư mục khác
– Trình bày được vai trò quan trọng của việc tổ chức thông tin trên đĩa
 
ND1.Mức2.x
– Tổ chức được cây thư mục để lưu trữ theo yêu cầu
 
 
 
 
 
 
ND1.Mức3.x
 
 
 
 
 
 
 
2. Phần mềm đồ họa: công cụ phun màu vàtạo văn bản – Thực hiện được các bước dùng bình phun màu
– Thực hiện được việc chọn định dạng phông chữ trước khi gõ chữ vào khung chữ
– Thực hiện được thao tác đưa chữ vào bức tranh bằng một trong hai kiểu viết chữ lên tranh: “không trong suốt” và “trong suốt”
ND2.Mức1.x
– Giải thích được các tình huống vẽ tranh bằng bình phun màu
– Giải thích được sự khác nhau giữa hai kiểu viết chữ lên tranh: “không trong suốt” và “trong suốt”
 
 
 
 
ND2.Mức2.x
Thực hiện được việc kết hợp công cụ phun màu với các công cụ đã học để vẽ được bức tranh theo hướng dẫn
 
 
 
 
 
 
 
ND2.Mức3.x
Thực hiện được việc kết hợp công cụ phun màu với các công cụ đã học để vẽ được bức tranh theo yêu cầu hoặc theo trí tưởng tượng.
 
 
 
 
 
 
ND2.VDC.x
3. Phần mềm đồ họa: các công cụ trợ giúp chỉnh sửa tranh vẽ – Thực hiện được các thao tác phóng to/thu nhỏ hình vẽ và ẩn/hiện lưới
– Thực hiện được thao tác quay và lật hình vẽ từ các lệnh của công cụ quay và lật hình
ND3.Mức1.x
– Giải thích được các tình huống chỉnh sửa tranh vẽ bằng các công cụ trợ giúp chỉnh sửa
 
 
 
ND3.Mức2.x
Thực hiện được việc chỉnh sửa bức tranh theo hướng dẫn
 
 
 
ND3.Mức3.x
Thực hiện được việc chỉnh sửa bức tranh theo yêu cầu hoặc theo nhu cầu bản thân
 
 
 
ND3.Mức4.x
4. Phần mềm học tập: Học toán lớp 5 – Thực hiện được thao tác mở/đóng phần mềm
– Nêu được ý nghĩa của các biểu tượng, các thành phần của phần mềm và tương tác được với chúng
ND4.Mức1.x
Nêu được trình tự các bước cần tiến hành để thực hiện được một phép toán hoặc xem kết quả
 
 
ND4.Mức2.x
Sử dụng được phần mềm để thực hiện được các phép toán theo yêu cầu
 
 
 
ND4.Mức3.x
 
5. Phần mềm học tập: Tập xây dựng công trình – Thực hiện được thao tác mở/đóng phần mềm
– Nêu được ý nghĩa của các biểu tượng, các thành phần của phần mềm và tương tác được với chúng
 
ND5.Mức1.x
– Lựa chọn được các vật liệu cần thiết và ghép nối chúng một cách phù hợp trong quá trình xây một công trình cụ thể
– Nêu được ý nghĩa, tác dụng của trò chơi
ND5.Mức3.x
Sử dụng các công cụ vật liệu xây dựng để tạo ra các công trình như lâu đài, thành lũy theo mẫu
 
 
ND5.Mức3.x
 
6. Phần mềm học tập: luyện nhanh tay tinh mắt – Thực hiện được thao tác mở/đóng phần mềm
– Nêu được ý nghĩa của các biểu tượng, các thành phần của phần mềm và tương tác được với chúng
ND6.Mức1.x
– Nêu được ý nghĩa, tác dụng của trò chơi
 
 
 
 
 
ND6.Mức2.x
Quan sát và nhanh chóng phát hiện ra những điểm khác nhau giữa hai đối tượng mà chúng nhìn rất giống nhau
 
ND6.Mức3.x
 
7. Kĩ năng gõ phím và tổ hợp phím bằng phương pháp 10 ngón – Chỉ ra được các kí tự đặc biệt và khu vực chứa kí tự đặc biệt trên bàn phím
– Nêu được quy tắc gõ phím kết hợp với phím Shift để gõ được các kí tự đặc biệt; phím Enter để xuống dòng
ND7.Mức1.x
– Giải thích được các tình huống sử dụng kết hợp phím Shift để luyện gõ 10 ngón
 
 
 
 
 
 
ND7.Mức2.x
Thực hiện thành thạo kĩ năng gõ tổ hợp phím bằng phương pháp 10 ngón để gõ các dòng văn bản trên phần mềm luyện gõ phím
 
 
ND7.Mức3.x
Thực hiện thành thạo kĩ năng gõ tổ hợp phím bằng phương pháp 10 ngón để gõ nhanh các dòng văn bản trên phần mềm soạn thảo văn bản
 
 
ND7.Mức4.x
1.2. Một số ví dụ minh họa các câu hỏi và bài tập theo các cấp độ nhận thức
(Tin học 5, cuối kì 1)

ND1.Mức1.1

Hình ảnh dưới đây cho biết điều gì?
A) Một cách mở ứng dụng My Computer
B) Một cách khám phá máy tính từ biểu tượng ứng dụng My Computer
C) Kết quả của thao tác nháy chuột vào biểu tượng ứng dụng My Computer
D) Thông báo của máy tính bạn sử dụng chuột sai

ND1.Mức2.1

Những khẳng định nào sau đây đúng?
A. Tất cả thông tin trong máy tính được lưu trữ dưới dạng các tệp
B. Tệp luôn được lưu trữ trong một thư mục nhất định
C. Thư mục dùng để chứa tệp và các thư mục con khác
D. Tất cả các thư mục phải được tạo với tên khác nhau

ND1.Mức3.1

Hãy tạo các thư mục theo cấu trúc như hình sau đây:

ND2.Mức1.1

Hãy sắp xếp lại các bước sau đây để nhận được cách đưa chữ vào bức tranh trong phần mềm Paint
1) Nháy chuột vào vị trí em muốn viết chữ
2) Gõ chữ vào khung chữ
3) Chọn công cụ
4) Nháy chuột bên ngoài khung chữ để kết thúc

ND2.Mức3.1

Sử dụng phần mềm Paint, hãy tạo bức tranh sau đây:

ND3.Mức1.1

Hãy hoàn thiện các bước thực hiện lật hình trong phần mềm Paint:
Bước 1: Dùng công cụ  để ………..
Bước 2: Chọn Image®Flip/Rotate
Bước 3: Chọn kiểu lật từ hộp thoại như sau:
– Flip horizontal: lật theo chiều ngang
– Flip vertical: ………………………….
– Rotate by angle: ………………………

ND3.Mức2.1

Hình thứ hai dưới đây là kết quả của thao tác lật hình thứ nhất. Đây là thao tác lật hình nào?
A) Lấy đối xứng hình theo chiều ngang
B) Lấy đối xứng hình theo chiều đứng
C) Quay hình một góc 180 độ
D) Quay hình một góc 270 độ

ND4.Mức1.1

Hãy ghi số thứ tự của các chức năng luyện tập toán vào bên trái nút lệnh trong phần mềm học toán lớp 5:
Chức năng Nút lệnh     Chức năng luyện tập toán
  1) Chia số tự nhiên cho số thập phân
….   2) So sánh hai số thập phân
  3) Cộng trừ hai số thập phân
….   4) Chia số thập phân cho 10, 100, 1000, …
  5) Chia số tự nhiên cho số tự nhiên, kết quả là số thập phân
 

ND5.Mức2.1

Trong phần mềm Sand Castle Builder, những vật liệu nào dưới đây có thể gắn lên tường hoặc mái của ngôi nhà

(1)

(2)

(3)
C:\DOCUME~1\CHITRU~1\LOCALS~1\Temp\SNAGHTML18117ad.PNG
(4)

(5)

(6)
 

ND6.Mức3.1

Hãy khoanh tròn vào 5 điểm khác nhau nhau giữa hai bức tranh. Khoanh tròn trên một trong bức tranh.
 

ND7.Mức2.1

Một bạn học sinh đang soạn thảo văn bản tiếng Việt để luyện gõ 10 ngón. Mỗi khi nhấn kèm phím Shift, bạn có thể gõ được các kí tự đặc biệt nhưng không gõ được chữ hoa. Có hiện tượng này vì nguyên nhân nào dưới đây:
A) Phím Shift không phải dùng để gõ chữ hoa
B) Phải nhả tay ra khỏi phím shift trước khi gõ chữ hoa
C) Bạn học sinh đó chưa tắt đèn Caps Lock
D) Bạn học sinh đó đang gõ chữ hoa ở chế độ Caps Lock

ND7.Mức3.1

Mở phần mềm luyện gõ phím bằng 10 ngón Mario, chọn mục Lesson ® Add Symbol, nháy chuột bài học thứ hai. Hãy gõ các kí tự đặc biệt xuất hiện trên đường đi của Mario. Ghi lại tốc độ và thời gian hoàn thành ra giấy.

ND7.Mức4.1

Mở phần mềm soạn thảo văn bản gõ nhanh các dòng văn bản sau đây, không cần định dạng văn bản
KỂ CHO BÉ NGHE
Hay nói ầm ĩ
Là chú vịt bầu
Hay hỏi đâu đâu
Là con chó vện
Hay chăng dây điện
Là con nhện con
Ăn no quay tròn
Là cối xay lúa
Mồm thở ra gió
Là cái quạt hòm
Không thèm cỏ non
Là con trâu sắt
Rồng phun nước bạc
Là chiếc máy bơm
Dùng miệng nấu cơm
Là cua, là cáy
(Tran Dang Khoa)
 
2.   MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA THEO CÁC CẤP ĐỘ NHẬN THỨC
2.1. Ma trận đề kiểm tra cuối kì 1 – tin học lớp 4

Ma trận số lượng câu hỏi và điểm

Mạch
kiến thức,
kĩ năng
Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng điểm và tỉ lệ %
TN TL/ TH TN TL/ TH TN TL/ TH TN TL/ TH Tổng TL
1. Tổ chức thông tin trong MTĐT Số câu     1     1     2  
Số điểm     0.5     3.0     3.5 35%
2. Phần mềm đồ họa: công cụ phun màu và tạo văn bản Số câu 1             1 2  
Số điểm 0.5             3.0 3.5 35%
3. Phần mềm đồ họa: các công cụ trợ giúp chỉnh sửa tranh vẽ Số câu 1   1           2  
Số điểm 0.5   0.5           1.0 10%
4. Phần mềm học tập: Học toán lớp 5 Số câu 1               1 2
Số điểm 0.5               0.5 5%
5. Phần mềm học tập: Tập xây dựng công trình Số câu     1           1  
Số điểm     0.5           0.5 5%
6. Phần mềm học tập: luyện nhanh tay tinh mắt Số câu         1       1  
Số điểm         0.5       0.5 5%
7. Kĩ năng gõ phím và tổ hợp phím bằng phương pháp 10 ngón Số câu     1           1  
Số điểm     0.5           0.5 5.0%
Tổng Số câu 3 0 4 0 1 1 0 1 10  
Số điểm 1.5 2.0 0.5 3.0 3.0 10 100%
Tỉ lệ % 15% 0% 20% 0% 5% 30% 0% 30% 100%  
  Tỉ lệ
theo mức
15% 20% 35% 30%    
Tương quan giữa lí thuyết và thực hành
  Số câu Điểm Tỉ lệ
Lí thuyết (10') 8 4 40%
Thực hành (25') 2 6 60%
 
2.2. Ví dụ ma trận và đề kiểm tra cuối kì 1 môn Tin học Lớp 4

MA TRẬN PHÂN BỐ CÂU HỎI

Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Cộng
1. Tổ chức thông tin trong MTĐT Số câu   1 1   2
Câu số   A.1 B.1  
2. PMĐH: công cụ phun màu và xử lí văn bản Số câu 1     1 2
Câu số A.2     B.2
3. PMĐH: các công cụ trợ giúp chỉnh sửa tranh vẽ Số câu 1 1     2
Câu số A.3 A.4    
4. PMHT: Học toán lớp 5 Số câu 1       1
Câu số A.5      
5. PMHT: Tập xây dựng công trình Số câu   1     1
Câu số   A.6    
6. PMHT: luyện nhanh tay tinh mắt       1   1
      A.7  
7. Gõ phím bằng phương pháp 10 ngón     1     1
    A.8    
Tổng số câu 3 4 2 1 10

ĐỀ KIỂM TRA

A. Trắc nghiệm (4đ)
Câu A.1 (0.5đ) (Mức 2)
Những khẳng định nào sau đây đúng?
A. Tất cả thông tin trong máy tính được lưu trữ dưới dạng các tệp
B. Tệp luôn được lưu trữ trong một thư mục nhất định
C. Thư mục dùng để chứa tệp và các thư mục con khác
D. Tất cả các thư mục được tạo mới phải có tên khác nhau
Câu A.2 (0.5đ) (Mức 1)
Hãy sắp xếp lại các bước sau đây để nhận được cách đưa chữ vào bức tranh trong phần
mềm Paint
1) Nháy chuột vào vị trí em muốn viết chữ
2) Gõ chữ vào khung chữ
3) Chọn công cụ
4) Nháy chuột bên ngoài khung chữ để kết thúc
Câu A.3 (0.5đ) (Mức 1)
Hãy hoàn thiện các bước thực hiện lật hình trong phần mềm Paint:
Bước 1: Dùng công cụ  để ………..
Bước 2: Chọn Image ® Flip/Rotate
Bước 3: Chọn kiểu lật từ hộp thoại như sau:
– Flip horizontal: lật theo chiều ngang
– Flip vertical: ………………………….
– Rotate by angle: ………………………
Câu A.4 (0.5đ) (Mức 2)
Hình thứ hai dưới đây là kết quả của một thao tác lật hình thứ nhất. Đây là thao tác lật hình nào?
A) Lấy đối xứng hình theo chiều ngang
B) Lấy đối xứng hình theo chiều đứng
C) Quay hình một góc 180 độ
D) Quay hình một góc 270 độ
Câu A.5 (0.5đ) (Mức 1)
Hãy ghi số thứ tự của các chức năng luyện tập toán vào bên trái nút lệnh trong phần mềm học toán lớp 5:
Chức năng Nút lệnh     Chức năng luyện tập toán
  1) Chia số tự nhiên cho số thập phân
….   2) So sánh hai số thập phân
  3) Cộng trừ hai số thập phân
….   4) Chia số thập phân cho 10, 100, 1000, …
  5) Chia số tự nhiên cho số tự nhiên, kết quả là số thập phân
 
Câu A.6 (0.5đ) (Mức 2)
Trong phần mềm Sand Castle Builder, những vật liệu nào dưới đây có thể gắn lên tường hoặc mái của ngôi nhà

(1)

(2)

(3)
C:\DOCUME~1\CHITRU~1\LOCALS~1\Temp\SNAGHTML18117ad.PNG
(4)

(5)

(6)
 
Câu A.7 (0.5đ) (Mức 3)
Hãy khoanh tròn vào 5 điểm khác nhau nhau giữa hai bức tranh. Khoanh tròn trên một trong bức tranh.
 
Câu A.8 (0.5đ) (Mức 2)
Một bạn học sinh đang soạn thảo văn bản tiếng Việt để luyện gõ 10 ngón. Mỗi khi nhấn kèm phím Shift, bạn có thể gõ được các kí tự đặc biệt nhưng không gõ được chữ hoa. Có hiện tượng này vì nguyên nhân nào dưới đây:
A) Phím Shift không phải dùng để gõ chữ hoa
B) Phải nhả tay ra khỏi phím shift trước khi gõ chữ hoa
C) Bạn học sinh đó chưa tắt đèn capslock bằng phím capslock
D) Bạn học sinh đó đang gõ chữ hoa ở chế độ capslock
B. Thực hành (6đ)
Câu B.1 (3đ) (Mức 3)
Hãy tạo các thư mục theo cấu trúc lưu trữ sau đây ở ổ đĩa D:

Câu B.2 (3đ) (Mức 4)
Sử dụng phần mềm Paint, hãy tạo bức tranh sau đây:
 

 
LỚP 5 – KIỂM TRA CUỐI NĂM
1.   BẢNG THAM CHIẾU CÁC CẤP ĐỘ NHẬN THỨC
Bảng tham chiếu này có thể xem như Ma trận chuẩn kiến thức kĩ năng (ma trận nội dung) cần đạt theo 4 cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao
1.1. ma trận chuẩn kiến thức, kĩ năng (Tin học 5, cuối năm)
Nội dung kiến thức Mức độ 1
(Nhận biết)
Mức độ 2
(Thông hiểu)
Mức độ 3
(Vận dụng thấp)
Mức độ 4
(Vận dụng cao)
1. Kĩ năng gõ văn bản bằng phương pháp 10 ngón – Nhận biết được các thành phần của một văn bản soạn thảo bao gồm từ soạn thảo, câu, đoạn văn bản
 
ND1.Mức1.x
Sử dụng được phần mềm Mario để luyện gõ phím và tự đánh giá kĩ năng gõ bàn phím
 
 
ND1.Mức2.x
Thực hiện thành thạo các kĩ năng gõ phím bằng phương pháp 10 ngón để gõ các dòng văn bản trên phần mềm luyện gõ phím
ND1.Mức3.x
Thực hiện thành thạo các kĩ năng gõ phím bằng phương pháp 10 ngón để gõ các dòng văn bản trên phần mềm soạn thảo văn bản
ND1.Mức4.x
2. Soạn thảo văn bản: Tạo bảng, chỉnh sửa cấu trúc và căn lề trong bảng – Thực hiện được các bước tạo bảng và nhập văn bản vào bảng
– Thực hiện được thao tác thay đổi độ rộng của cột; thêm và xoá hàng;
– Thực hiện được các thao tác căn lề cho văn bản trong ô của bảng
 
ND2.Mức1.x
– Đưa ra được ví dụ minh họa tác dụng của bảng trong thực tế
– Đưa ra được các ví dụ minh họa sự cần thiết phải căn lề; thay đổi độ rộng cột; thêm và xoá hàng
– Giải thích được các tình huống tạo bảng; căn lề trong bảng và sửa cấu trúc bảng
ND2.Mức2.x
Tạo được bảng theo hướng dẫn; căn lề nội dung trong ô và thay đổi độ rộng của cột một cách phù hợp; Thêm và xoá hàng khi cần thiết.
 
 
 
 
 
ND2.Mức3.x
Tạo được bảng theo mẫu hoặc theo yêu cầu; căn lề nội dung trong ô và thay đổi độ rộng của cột một cách phù hợp; Thêm và xoá hàng khi cần thiết.
 
 
 
 
ND2.Mức4.x
2. Soạn thảo văn bản: Chèn hình ảnh vào văn bản – Thực hiện được các bước chèn hình ảnh vào văn bản
– Chỉ ra được một hình ảnh ở trong trạng thái được chọn hay không được chọn
– Thực hiện được thao tác chọn và xoá hình ảnh đã chọn
ND3.Mức1.x
– Đưa ra được ví dụ minh họa lợi ích của việc chèn hình ảnh vào văn bản
– Giải thích được các tình huống chèn hình ảnh vào văn bản
 
 
 
 
ND3.Mức2.x
Chèn được hình ảnh vào vị trí mong muốn theo hướng dẫn hoặc theo yêu cầu
 
 
 
 
 
 
ND3.Mức3.x
Chèn được hình ảnh vào vị trí mong muốn theo theo yêu cầu và thay đổi kích thước, hoặc di chuyển hình ảnh một cách hợp lí
 
 
 
 
ND3.Mức4.x
4. Lập trình Logo: Vẽ hình bằng vòng lặp lồng nhau – Nhập đúng cú pháp câu lệnh lặp lồng nhau và phát biểu được hoạt động của câu lệnh lặp lồng nhau
 
 
ND4.Mức1.x
Giải thích được hoạt động của câu lệnh lặp lồng nhau trong những tình huống cụ thể
 
 
 
ND4.Mức2.x
Tạo được các lệnh Logo để vẽ hình quen thuộc bằng cách kết hợp lệnh lặp lồng nhau với câu lệnh tạm dừng thực hiện chương trình
ND4.Mức3.x
Tạo được các lệnh Logo để vẽ hình theo yêu cầu, trong đó có sử dụng câu lệnh lặp lồng nhau
 
 
ND4.Mức4.x
5. Lập trình Logo: Thực hiện các thủ tục – Tạo và thực hiện được một thủ tục của Logo trong bộ nhớ máy tính
– Thực hiện được việc lưu một thủ tục vào bộ nhớ; lưu các thủ tục trong bộ nhớ vào vào một tệp
– Thực hiện được việc nạp một tệp các thủ tục vào bộ nhớ máy tính để thực hiện và có thể xem, chỉnh sửa các câu lệnh trong từng thủ thủ tục
ND5.Mức1.x
– Giải thích được một thủ tục trong Logo tương tự như một công việc nào đó trong cuộc sống hàng ngày mà nó bao gồm một số nhiệm vụ xác định cần phải thực hiện
– Giải thích được các tình huống tạo thủ tục, lưu thủ tục vào bộ nhớ, lưu các thủ tục vào tệp, nạp các thủ tục từ tệp và thực hiện thủ tục
 
ND5.Mức2.x
Tạo được các lệnh Logo, trong đó có tạo ra và sử dụng thủ tục, để vẽ hình quen thuộc theo yêu cầu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ND5.Mức3.x
Tạo được các lệnh Logo, trong đó có tạo ra và sử dụng thủ tục để, vẽ hình theo yêu cầu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ND5.Mức4.x
6. Lập trình Logo: Tạo các hình mẫu trang trí, viết chữ và làm tính – Tạo được các câu lệnh điều khiển thay đổi màu và nét bút khi vẽ hình bằng các thủ tục
– Phát biểu được tác dụng và cú pháp của câu lệnh LABEL, PRINT và SHOW
– Thực hiện được cách thiết lập phông chữ, cỡ chữ mặc định cho các dòng chữ viết trên màn hình
– Thực hiện được câu lệnh hiển thị lên màn hình kết quả của các phép tính đơn giản
ND6.Mức1.x
– Giải thích được các tình huống tạo thủ tục để vẽ các hình trang trí
– Giải thích được chương trình Logo thực hiện việc viết chữ lên màn hình theo hướng bất kì bằng cách kết hợp câu lệnh LABEL với các câu lệnh quay trái và quay phải
– So sánh được lệnh SHOW và PRINT
 
 
 
 
ND6.Mức2.x
Tạo được các lệnh Logo để vẽ các hình mẫu trang và viết những dòng chữ theo mẫu có sẵn bằng cách phối hợp các câu lệnh với việc thiết lập nét bút, màu bút và phông chữ
– Tạo được các lệnh Logo để hiển thị lên màn hình kết quả của các phép tính đơn giản
 
 
 
 
ND6.Mức3.x
Tạo được các lệnh Logo để vẽ các hình mẫu trang trí, viết chữ và làm tính theo yêu cầu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ND6.Mức4.x
1.2. Một số ví dụ minh họa các câu hỏi và bài tập theo các cấp độ nhận thức
(Tin học 5, cuối năm)

ND1.Mức1.1

Những phát biểu nào sau đây đúng:
A) Từ soạn thảo là một dãy chữ không chứa dấu cách hoặc dấu tách câu
B) Câu là một dãy từ soạn thảo kết thúc bởi dấu kết thúc câu
C) Đoạn văn bản là một dãy câu được kết thúc bằng dấu xuống dòng (Enter)
D) Một văn bản có thể có nhiều từ, nhiều câu, nhưng chỉ có một đoạn văn bản duy nhất

ND1.VDC.1

Hãy soạn thảo văn bản sau đây và lưu trữ vào máy tính với tên tệp là “Hat gao lang ta”
GẠO LÀNG TA
Trần Đăng Khoa
Hạt gạo làng ta
Có vị phù sa
Của sông Kinh Thầy
Có hương sen thơm
Trong hồ nước đầy
Có lời mẹ hát
Ngọt bùi đắng cay...

ND2.Mức1.1

Hãy sắp xếp lại các bước sau đây để nhận được cách xoá một hàng trong bảng được tạo bởi phần mềm Word 2010
1) Chọn nút De-lete, chọn lệnh De-leteRows
2) Đặt con trỏ soạn thảo vào một ô của hàng cần xoá
3) Chọn thẻ TableTools®Layout

ND2.Mức4.1

Hãy soạn thảo văn bản sau đây và lưu trữ vào máy tính với tên tệp là Logo.docx
Câu lệnh Kết quả
Print 2+3*4 14
Print (2+3*4)       14
Print (2+3)*4 20
   
Show 2+3*4 14
Show (2+3*4)      14
Show (2+3)*4 20

ND3.Mức2.1

Một bạn học sinh tạo một bảng gồm gồm hai ô (một hàng, hai cột) và dự định chèn bức ảnh “Ngựa chở Lừa” vào ô thứ hai của bảng như hình bên dưới. Tuy nhiên, bạn đó chỉ chèn được bức ảnh này nằm ở bên ngoài bàng. Phát biểu nào dưới đây giải thích đúng về hiện tượng này?
A) Không có lệnh để thực hiện chèn hình ảnh vào trong một ô của bảng
B) Hình ảnh quá to nên không chèn được vào ô của bảng
C) Không đặt con trỏ soạn thảo vào ô thứ hai của bảng rồi mới chèn ảnh
D) Bảng chỉ dùng để nhập nội dung văn bản chứ không thể chèn tranh, ảnh

ND4.Mức2.1

Biết rằng trong Logo, lệnh repeat 6 [fd 50 rt 60]
điều khiển chú rùa vẽ hình lục giác đều với độ dài cạnh là 50 bước. Phát biểu nào dưới đây giải thích đúng về câu lệnh lặpsau: repeat 10 [repeat 6 [fd 50 rt 60] fd 10]
A) Vẽ 10 hình lục giác đều cạnh dài 50 bước ở vị trí bất kì
B) Vẽ 10 hình lục giác đều cạnh dài 50 bước và chồng lên nhau
C) Vẽ 10 hình lục giác đều cạnh dài 50 bước ở vị trí ngẫu nhiên
D) Vẽ 10 hình lục giác đều cạnh dài 50 bước, các hình thẳng cột và cách nhau 10 bước

ND4.Mức3.1

Hãy tạo các lệnh trên Logo, sử dụng câu lệnh lặp lồng nhau để vẽ hình sau đây
Gợi ý: Sử dụng lệnh vẽ lục giác đều repeat 6 [fd 50 rt 60] rt 12]

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


ND5.Mức1.1

Những phát biểu nào sau đây đúng?
A) Các lệnh của một thủ tục có tên là lucgiac đặt giữa hai dòng lệnh to lucgiacend
B) Để thực hiện một thủ tục lucgiacta gõ lệnh lucgiactrong ngăn lệnh và nhấn Enter
C) Để lưu thủ tục lucgiacvào bộ nhớ, trong ngăn lệnh ta gõ lệnh edit “lucgiac
D) Để lưu các thủ tục vào tệp baihoc.lgo, trong ngăn lệnh ta gõ lệnh save “baihoc.lgo

ND5.Mức2.1

Một bạn học sinh tạo hai thủ tục tamgiaclucgiac tương ứng để vẽ tam giác đều và lục giác đều. Bạn đã chạy thực hiện được hai thủ tục này. Tuy nhiên sau khi thoát khỏi và mở lại Logo thì không gọi thực hiện được các thủ tục này nữa. Phát biểu nào dưới đây giải thích đầy đủ hiện tượng này:
A) Các thủ tục chưa được lưu vào tệp thủ tục
B) Tệp lưu các thủ tục đó chưa được nạp vào bộ nhớ máy tính
C) Các thủ tục trong bộ nhớ sẽ bị mất khi thoát khỏi Logo
D) Các thủ tục trong bộ nhớ cần phải lưu vào một tệp và cần nạp lại tệp đó vào bộ nhớ sau mỗi lần khởi động Logo

ND6.Mức1.1

Những phát biểu nào dưới đây đúng?
Trong môi trường lập trình Logo,
A) để viết lên màn hình dòng chữ “Hello World” ta viết lệnh lable “Hell World”
B) để thay đổi phông chữ và cỡ chữ, ta viết lệnh Set Label Font
C) lệnh show 2*3.14*100print 2*3.14*100 đều có tác dụng in lên màn hình chu vi hình tròn có bán kính 100
D) kết quả thực hiện hai lệnh show [chao ban]print [chao ban] là hoàn toàn như nhau

ND6.Mức2.1

Bảng sau trình bày hai thủ tục vẽ hình trang trí được cho ở bên phải. Tuy nhiên thủ tục thứ hai bị mờ mất ba chỗ, kí hiệu bởi các dấu chấm. Phương án nào sau đây trả lời đúng những chỗ mờ đó tương ứng là gì?
A) setpensize, repeathinhtron
B) setpensize, repeatduongtron
C) setpenwidth, repeathinhtron
C) setpenwidth, repeatduongtron
to duongtron
repeat 24 [fd 5 rt 15]
end
 
to hinhhoc
setpencolor 1
............[3 3]
....... 24 [....... fd 15 rt 360/24]
end
2.   MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA THEO CÁC CẤP ĐỘ NHẬN THỨC
2.1. Ma trận đề kiểm tra cuối năm – Tin học lớp 5

Ma trận số lượng câu hỏi và điểm

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng điểm và tỉ lệ %
TN TL/ TH TN TL/ TH TN TL/ TH TN TL/ TH Tổng TL
1. Kĩ năng gõ văn bản bằng phương pháp 10 ngón Số câu 1               1  
Số điểm 0.5               0.5 5%
2. Soạn thảo văn bản: Tạo bảng, chỉnh sửa cấu trúc và căn lề trong bảng Số câu 1             1 2  
Số điểm 0.5             3.0 3.5 35%
3. Soạn thảo văn bản: Chèn hình ảnh vào văn bản Số câu     1           1  
Số điểm     0.5           0.5 5%
4. Lập trình Logo: Vẽ hình bằng vòng lặp lồng nhau Số câu     1     1     2 2
Số điểm     0.5     3.0     3.5 35%
5. Lập trình Logo: Thực hiện các thủ tục Số câu 1 1             2  
Số điểm 0.5 0.5             1.0 10%
6. Lập trình Logo: Tạo các hình mẫu trang trí, viết chữ và làm tính Số câu 1 1             2  
Số điểm 0.5 0.5             1.0 10%
Tổng Số câu 4 2 2 0 0 1 0 1 10  
Số điểm 2.0 1.0 1.0 3.0 3.0 10 100%
Tỉ lệ % 20% 10% 10% 0% 0% 30% 0% 30% 100%  
  Tỉ lệ theo mức 30% 10% 30% 30%    
Tương quan giữa lí thuyết và thực hành
  Số câu Điểm Tỉ lệ
Lí thuyết (10') 8 4 40%
Thực hành (25') 2 6 60%
 
2.2. Ví dụ ma trận và đề kiểm tra cuối năm môn Tin học Lớp 5
MA TRẬN PHÂN BỐ CÂU HỎI
Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Cộng
1. Kĩ năng gõ văn bản bằng phương pháp 10 ngón Số câu 1       1
Câu số A.1      
2. STVB: Tạo bảng, sửa cấu trúc và căn lề trong bảng Số câu 1     1 2
Câu số A.2     B.2
3. STVB: Chèn hình ảnh vào văn bản Số câu   1     1
Câu số   A.3    
4. Lập trình Logo: Vẽ hình bằng vòng lặp lồng nhau Số câu   1 1   2
Câu số   A.4 B.1  
5. Lập trình Logo: Thực hiện các thủ tục Số câu 1 1     2
Câu số A.5 A.6    
6. Lập trình Logo: Tạo các hình mẫu trang trí, viết chữ và làm tính   1 1     2
  A.7 A.8    
Tổng số câu 4 4 1 1 10

ĐỀ KIỂM TRA

A. Trắc nghiệm (4đ)
Câu A.1 (0.5đ) (Mức 1)
Những phát biểu nào sau đây đúng:
A) Từ soạn thảo là một dãy chữ không chứa dấu cách hoặc dấu tách câu
B) Câu là một dãy từ soạn thảo kết thúc bởi dấu kết thúc câu
C) Đoạn văn bản là một dãy câu được kết thúc bằng dấu xuống dòng (Enter)
D) Một văn bản có thể có nhiều từ, nhiều câu, nhưng chỉ có một đoạn văn bản duy nhất
Câu A.2 (0.5đ) (Mức 1)
Hãy sắp xếp lại các bước sau đây để nhận được cách xoá một hàng trong bảng được tạo bởi phần mềm Word 2010
1) Chọn nút De-lete, chọn lệnh De-leteRows
2) Đặt con trỏ soạn thảo vào một ô của hàng cần xoá
3) Chọn thẻ TableTools®Layout
Câu A.3 (0.5đ) (Mức 2)
Một bạn học sinh tạo một bảng gồm gồm hai ô (một hàng, hai cột) và dự định chèn bức ảnh “Ngựa chở Lừa” vào ô thứ hai của bảng như hình bên dưới. Tuy nhiên, bạn đó chỉ chèn được bức ảnh này nằm ở bên ngoài bàng. Phát biểu nào dưới đây giải thích đúng về hiện tượng này?
A) Không có lệnh để thực hiện chèn hình ảnh vào trong một ô của bảng
B) Hình ảnh quá to nên không chèn được vào ô của bảng
C) Không đặt con trỏ soạn thảo vào ô thứ hai của bảng rồi mới chèn ảnh
D) Bảng chỉ dùng để nhập nội dung văn bản chứ không thể chèn tranh, ảnh

Câu A.4 (0.5đ) (Mức 2)
Biết rằng trong Logo, lệnh repeat 6 [fd 50 rt 60]
điều khiển chú rùa vẽ hình lục giác đều với độ dài cạnh là 50 bước. Phát biểu nào dưới đây giải thích đúng về câu lệnh lặp sau: repeat 10 [repeat 6 [fd 50 rt 60] fd 10]
A) Vẽ 10 hình lục giác đều cạnh dài 50 bước ở vị trí bất kì
B) Vẽ 10 hình lục giác đều cạnh dài 50 bước và chồng lên nhau
C) Vẽ 10 hình lục giác đều cạnh dài 50 bước ở vị trí ngẫu nhiên
D) Vẽ 10 hình lục giác đều cạnh dài 50 bước, các hình thẳng cột và cách nhau 10 bước
Câu A.5 (0.5đ) (Mức 1)
Những phát biểu nào say đâu đúng?
Trong môi trường lập trình Logo,
A) các lệnh của một thủ tục có tên là lucgiac đặt giữa hai dòng lệnh to lucgiacend
B) để thực hiện một thủ tục lucgiacta gõ lệnh lucgiactrong ngăn lệnh và nhấn Enter
C) để lưu thủ tục lucgiacvào bộ nhớ, trong ngăn lệnh ta gõ lệnh edit “lucgiac
D) để lưu các thủ tục vào tệp baihoc.lgo, trong ngăn lệnh ta gõ lệnh save “baihoc.lgo
Câu A.6 (0.5đ) (Mức 2)
Một bạn học sinh tạo hai thủ tục tamgiaclucgiac tương ứng để vẽ tam giác đều và lục giác đều. Bạn đã chạy thực hiện được hai thủ tục này. Tuy nhiên sau khi thoát khỏi và mở lại Logo thì không gọi thực hiện được các thủ tục này nữa. Phát biểu nào dưới đây giải thích đầy đủ hiện tượng này:
A) Các thủ tục chưa được lưu vào tệp thủ tục
B) Tệp lưu các thủ tục đó chưa được nạp vào bộ nhớ máy tính
C) Các thủ tục trong bộ nhớ sẽ bị mất khi thoát khỏi Logo
D) Các thủ tục trong bộ nhớ cần phải lưu vào một tệp và cần nạp lại tệp đó vào bộ nhớ sau mỗi lần khởi động Logo
Câu A.7 (0.5đ) (Mức 1)
Những phát biểu nào sau đây đúng?
Trong môi trường lập trình Log,:
A) để viết lên màn hình dòng chữ “Hello World” ta viết lệnh lable “Hell World”
B) để thay đổi phông chữ và cỡ chữ, ta viết lệnh Set Label Font
C) lệnh show 2*3.14*100print 2*3.14*100 đều có tác dụng in lên màn hình chu vi hình tròn có bán kính 100
D) kết quả thực hiện hai lệnh show [chao ban]print [chao ban] là hoàn toàn như nhau
Câu A.8 (0.5đ) (Mức 2)
Bảng dưới dưới đây trình bày hai thủ tục vẽ hình trang trí cho bên phải. Tuy nhiên thủ tục thứ hai bị mờ mất ba chỗ, kí hiệu bởi các dấu chấm. Phương án nào sau đây trả lời đúng những chỗ mờ đó tương ứng là gì?
A) setpensize, repeathinhtron
B) setpensize, repeatduongtron
C) setpenwidth, repeathinhtron
C) setpenwidth, repeatduongtron
to duongtron
repeat 24 [fd 5 rt 15]
end
 
to hinhhoc
setpencolor 1
............[3 3]
....... 24 [....... fd 15 rt 360/24]
end
B. Thực hành (6đ)
Câu B.1 (3đ) (Mức 4)
Hãy soạn thảo văn bản sau đây và lưu trữ vào máy tính với tên tệp là Logo
Câu lệnh Kết quả
Print 2+3*4 14
Print (2+3*4)       14
Print (2+3)*4 20
Show 2+3*4 14
Show (2+3*4)      14
Show (2+3)*4 20
Câu B.2 (3đ) (Mức 3)
Hãy tạo các lệnh trên Logo, sử dụng câu lệnh lặp lồng nhau để vẽ hình sau đây
Gợi ý: Sử dụng lệnh vẽ lục giác đều repeat 6 [fd 50 rt 60] rt 12]
 

 
MÔN TIẾNG DÂN TỘC
I.     Mục đích, yêu cầu
Tài liệu tập huấn hỗ trợ và hướng dẫn giáo viên tiểu học cách thức thiết kế đề kiểm tra định kì môn Tiếng dân tộc theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT. Sau khi tập huấn, mỗi giáo viên đều hiểu biết rõ ràng, đầy đủ và thực hành biên soạn được các câu hỏi/bài tập theo 4 mức độ và
đề kiểm tra định kì dựa trên chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Tiếng dân tộc; từ đó từng bước đổi mới hình thức ra đề kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của từng học sinh theo tiếp cận năng lực và đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, vùng miền.
II.    Hướng dẫn chung
– Kiểm tra định kì môn Tiếng dân tộc được tiến hành với 2 bài kiểm tra: Đọc, Viết, bao gồm:
+ Bài kiểm tra đọc (10 điểm);
+ Bài kiểm tra viết (10 điểm).
(Ở mỗi lớp, sẽ có hướng dẫn riêng)
Điểm kiểm tra định kì môn Tiếng dân tộc (điểm chung) là trung bình cộng điểm của 2 bài kiểm tra Đọc, Viết quy về thành điểm 10 (chia số điểm thực tế cho 2) và được làm tròn 0,5 thành 1. Ví dụ: điểm thực tế của 2 bài kiểm tra Đọc, Viết là 19, quy về thang điểm 10 là 9,5 (làm tròn số thành 10).
III.   Xây dựng câu hỏi/bài tập kiểm tra theo 4 mức độ
1.   Gợi ý quy trình xây dựng câu hỏi/bài tập theo 4 mức độ
Bước 1: Xác định mục tiêu cần kiểm tra (nội dung và yêu cầu cần đạt). Từ đó xác định mức độ (bằng cách đối chiếu với 4 mức độ) và dự kiến câu hỏi/bài tập.
Bước 2: Xây dựng hướng dẫn chấm câu hỏi/bài tập.
Bước 3: Điều chỉnh câu hỏi/bài tập nếu cần thiết (có thể chuyển thành câu hỏi/bài tập mức độ dễ hơn, bằng cách: giảm bớt thao tác, giảm độ nhiễu, giảm yêu cầu,...; hoặc chuyển thành câu hỏi/bài tập ở mức độ khó hơn, bằng cách: tăng thao tác, tăng độ nhiễu, tăng yêu cầu,...).
Bước 4: Thử nghiệm trên lớp học để đánh giá tính khả thi của câu hỏi/bài tập (nếu có điều kiện).
2.   Ví dụ minh hoạ câu hỏi/bài tập kiểm tra theo 4 mức độ
Môn Tiếng dân tộc ở tiểu học có mục tiêu hàng đầu là hình thành và phát triển kĩ năng sử dụng tiếng dân tộc (đọc, viết, nghe, nói) cho học sinh. Việc xây dựng câu hỏi/bài tập theo 4 mức độ phù hợp để áp dụng cho nội dung kiểm tra kiến thức, kĩ năng về từ và câu và kiểm tra đọc hiểu. Các nội dung kiểm tra kĩ năng đọc thành tiếng, viết chính tả, viết đoạn/bài cần có chỉ dẫn riêng.
2. 1. Kiểm tra kiến thức, kĩ năng về từ và câu
– Mức 1 (Biết): Nhận biết được hoặc nêu được định nghĩa đơn vị, kiểu loại đơn vị, một bộ phận nào đó.
Ví dụ: Với Tiếng Mông:
(1) Cxix têx tưx chêx nor yênhx gơưv muôx njaz txơưr tsi thôngx iz zangv/tưx txơưr njaz. (Xếp các từ dưới đây thành từng cặp có nghĩa trái ngược nhau/từ trái nghĩa):
a) Đuz, cuz, đơưz, jông, fêv, txal (Đen, nóng, trắng, tốt, xấu, lạnh).
b) Hmao ntux, sâu, ndê, grêl, hnuz, chêx (Đêm, trên, lên, xuống, ngày, dưới).
(2) Chuôz đangr pênhr tưx: Muôx saz mak yênhx
Têx tưx chêx kangz nor, tưx tưs heik lul tuôz nênhs lê saz jus, changs jus, tưx tưs heik lul cêr khêv nangx, sik tưr đrus tuôz nênhs lê saz jus, changs jus?
Cuiz saz, sir jus, truôx saz, khêv nangx, txaov nhêv, sik tưr, kâus saz...
(Mở rộng vốn từ: Có chí, thì nên
Những từ sau, từ nào nói lên ý chí, nghị lực của con người, từ nào nói lên sự khó khăn, thử thách với ý chí, nghị lực của con người?)
Quyết tâm, phấn đấu, kiên trì, khó khăn, gian khổ, thử thách, nản lòng...)
– Mức 2 (Hiểu): Lấy ví dụ cho một đơn vị, kiểu loại đơn vị, một bộ phận nào đó hoặc giải thích được vì sao một trường hợp cụ thể nào đó thuộc một đơn vị, kiểu loại, quan hệ nào đó.
Ví dụ:
(1) Nrar tưx txơưr njaz đrus tưx chêx nor (Tìm từ trái nghĩa với từ dưới đây).
Tsâu (đủ/no)                                  Pluôs (nghèo)
Chax (sống)                                  Đơư (trắng)
(2) Txuôk txưv nhaoz ndêx A tru txưv nhaoz ndêx B cha yênhx grei lul Lênhx tưs uô changl? (Nối dòng chữ ở cột A với dòng chữ ở cột B để tạo thành câu: Ai thế nào?)
A   B
Suôz Puôv  (Sa Pa)   păngx đơưz pur trôngz (nở trắng rừng)
Cheik ntux naoz nhaoz taox saz
(Mùa đông ở vùng cao)                    
  thâuk tưs tưz xâur nzas kruôz sei jangv  (lúc nào cũng nhộn nhịp khách tham quan)       
Cheix yaz, păngx txir khơưz
(Mùa xuân, hoa mận)                
  muôx ntâu têz, nao njiv
(nhiều sương muối, rét buốt)
– Mức 3 (Vận dụng trực tiếp): Lựa chọn, sử dụng đúng một đơn vị, kiểu loại đơn vị, một bộ phận nào đó.
Ví dụ:
(1) Nzir tưx cxuv njaz tru qơư khôngv (Điền từ trái nghĩa sau vào chỗ trống): (lul, sei – vào, nhanh)
a) Mangv mangv xưz, heik .............. nôngs tsi lao. (Nói chậm thôi, nói ......... không nghe được.)
b) Tơưv môngl traor ........... (Đi ra, đi ............. ) 
– Mức 4 (Vận dụng trong tình huống mới hoặc có nội dung thực tiễn): Lựa chọn để
sử dụng một đơn vị, kiểu loại đơn vị, một bộ phận nào đó một cách nghệ thuật.
Ví dụ:
(1) Zôngv chaor tưx txuôk grei lul nhaoz sâu cha sâu iz zangr vênhx txâur lul jangv hmao ntux nhaoz cưr tsêr.
 (Dùng các từ ngữ liên kết câu ở trên để viết một đoạn văn tả cảnh buổi tối ở nhà em.)           
 
2.2. Kiểm tra kĩ năng đọc hiểu
Paor vêv jôngr hâur đêx
Nhux Yangr lê jôngr tưz tangl jaol, tangz yuôr iz puôr shur nhaoz pêl hâur Đêx Txa. Uô lê tangz tsênhv muôx ntâu ziv hâur sơưv tưz tsênhv ntur jôngr cha uô têz.
Zaos tsi muôx jôngr mak têx pangr lax nteir tưz tsi muôx đêx uô. Cxơưx uô lê zơưv Tsangz A Nhax cuiz tênhv zuv aoz tul fôngx zưl zaos zơưv Vangx A Sơưv haz Lik A Qaox uô cê sâu ntơưr thix ziv tru Pangz coangk lik jôngr hâur đêx pêl shênhv, chaoz jôngr hâur Đêx Txa tru Hôiv nênhs lâul sơưv coangk lik haz paor vêv.
      Nênhs lâul hâur sơưv lê thix ziv tưz tâu jênhv lul. Thâuk tâu chaoz angr, chaoz jôngr, zơưv Tsangz A Nhax tsak traor đrus cxuô lênhx môngl tsaor hơưk lul chaos. Txix thâuk muôx tsưr, tsi muôx lênhx tưs cangr tuôx ntur jôngr hâur Đêx Txa lơưv. Pux tuz nhuôs hâur sơưv qir thơưx tâu sâu hơưk. Têx pangr lax nteir tưz txâuk đêx uô aoz chiv, sơưv vêx zaos jangv tâu yeiz pluôs, zis zis tưz pâuz ndu Tsangz A Nhax lê txax njis.
Yênhx Thaox
Bảo vệ rừng đầu nguồn
Rừng của xã Nhù Sáng đang hết dần, chỉ còn vài đám nơi đầu nguồn con suối Đề Cha. Vậy mà vẫn còn nhiều hộ gia đình trong xã đang muốn phá nốt để làm nương.
Nếu không còn rừng, thì những tràn ruộng bậc thang của xã sẽ không có nước để canh tác. Lo như vậy nên ông Tráng A Nhà quyết định rủ hai ông bạn là ông Vàng A Sở và Lý A Sào cùng viết đơn đề nghị với Ban quản lí rừng phòng hộ của huyện cho Hội người cao tuổi của xã được nhận đất rừng đầu nguồn suối Đề Cha để quản lí và bảo vệ.
Đề nghị ấy của Hội người cao tuổi xã đã được chấp nhận. Sau khi được giao đất giao rừng, ông Tráng A Nhà tiếp tục cùng với mọi người đi tìm giống thảo quả về trồng dưới tán rừng. Từ khi có chủ, không còn ai dám đến chặt phá rừng đầu nguồn con suối Đề Cha nữa. Bà con trong xã cũng bắt đầu có thu nhập từ thảo quả. Các tràn ruộng bậc thang có đủ nước cấy hai vụ, xã cơ bản thoát khỏi đói nghèo, nhà nhà biết ơn ông Tráng A Nhà.
                                           Thào A Sình
Mức 1 (Biết): Câu hỏi yêu cầu học sinh dựa vào từ ngữ, hình ảnh, chi tiết trong bài để trả lời.
Ví dụ:
+ Jôngr nhaoz xar Nhux Yangr tưz tsuv xưk lê changl? (Rừng ở xã Nhù Sáng đang trong tình trạng như thế nào?)
+ Chaor nênhs lâul nhaoz nor tưz muôx thix ziv đangz tsi? (Hội người cao tuổi đã có
đề nghị gì?)
+ Thâuk tâu chaoz jôngr, zơưv Tsangz A Nhax tưz uô tsi? (Sau khi được giao rừng, ông Tráng A Nhà đã làm gì?)
Mức 2 (Hiểu): Câu hỏi yêu cầu HS phải dựa vào ngữ cảnh, suy luận để cắt nghĩa, giải thích như:
+ Hiểu (giải thích được) ý nghĩa của từ ngữ, hình ảnh/chi tiết/sự kiện,... trong bài đọc.
+ Xác định (lựa chọn) được các thông tin/ chi tiết, sự kiện chính (quan trọng),... của bài đọc.
+ Hiểu được nội dung, ý nghĩa của bài đọc.
+ Tóm tắt được nội dung của bài đọc.
Ví dụ:
+ Cwnhav đeiv xangv/ zangv veenhxx/ txux lul twxx đuô? Viv tê changl? (Em thích hình ảnh/đoạn văn/chi tiết nào nhất? Vì sao?)
+ Zawngxx nheenhv khơưk cwrr xangr đangz tri? (Bài đọc làm em suy nghĩ về điều gì?)
– Mức 3 (Vận dụng trực tiếp): Câu hỏi yêu cầu học sinh đánh giá giá trị nội dung của văn bản; lí giải hoặc giải quyết các tình huống/vấn đề tương tự như tình huống/vấn đề trong văn bản.
Ví dụ:
Sau khi học xong bài này, nếu thấy cha mẹ vẫn sử dụng hình thức đốt rừng để làm nương em sẽ nói gì để cha mẹ hiểu?
– Mức 4 (Vận dụng trong tình huống mới hoặc có nội dung thực tiễn): Câu hỏi yêu cầu học sinh đánh giá giá trị nghệ thuật của văn bản; vận dụng những ý nghĩa, bài học rút ra từ văn bản để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống.
Ví dụ:
+ Từ câu chuyện trên, em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân với quê hương, đất nước?
+ Chúng ta phải làm gì để bảo vệ môi trường, giữ bình yên cho Trái Đất?
IV. Quy trình xây dựng đề kiểm tra
Quy trình ở đây được hiểu là các bước cụ thể (có tính ước lệ và chỉ là gợi ý tham khảo) để thiết kế một đề kiểm tra môn Tiếng dân tộc ở tiểu học:
Bước 1: Xác định mục đích đánh giá (đánh giá kết quả học tập, năng lực, phẩm chất nào của học sinh? Vào thời điểm nào? Đối tượng học sinh nào?...)
Bước 2: Xây dựng nội dung đánh giá, ma trận đề kiểm tra (dựa vào mục đích đánh giá, chuẩn kiến thức, kĩ năng, nội dung trọng tâm cốt lõi,... để xác định các chủ đề nội dung cần
đánh giá).
Bước 3: Xây dựng các câu hỏi/bài tập (số lượng các câu hỏi, dạng câu hỏi, mức độ dựa trên các chủ đề nội dung cụ thể của bước 2)
Bước 4: Dự kiến các phương án trả lời (đáp án) các câu hỏi/bài tập ở bước 3 và thời gian làm bài.
Bước 5: Dự kiến điểm số cho các câu hỏi/bài tập (căn cứ vào số lượng câu hỏi/bài tập, các mức và mục đích đánh giá, đồng thời phải dự kiến hình dung được các tình huống học sinh sẽ gặp phải trong khi làm bài kiểm tra để ước tính điểm số)
Bước 6: Điều chỉnh và hoàn thiện đề kiểm tra (Rà soát lại các câu hỏi/bài tập, mức độ, điểm số, dựa vào các yêu cầu ở bước 1, bước 2. Nếu có điều kiện – đã xây dựng được ngân hàng câu hỏi/bài tập hoặc xác định được các mục đích đánh giá định kì ngay từ đầu năm học thì có thể thử nghiệm kiểm tra các câu hỏi/bài tập tương tự trong suốt quá trình dạy học).
V. Hướng dẫn kiểm tra định kì theo từng lớp
1. Lớp 3
1.1. Kiểm tra đọc
1.1.1. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói (kiểm tra từng cá nhân): 5 điểm
* Mục tiêu: nhằm kiểm tra kĩ năng đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra kĩ năng nghe nói (học sinh trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài đọc) của học sinh ở học kì II.
* Nội dung kiểm tra:
+ Học sinh đọc một đoạn văn trong các bài tập đọc đã học hoặc một đoạn văn không có trong sách giáo khoa (do giáo viên lựa chọn và chuẩn bị trước, ghi rõ tên bài, đoạn đọc và số trang vào phiếu cho từng học sinh bốc thăm rồi đọc thành tiếng).
+ Học sinh trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn đọc do giáo viên nêu ra.
* Thời gian kiểm tra: Giáo viên kết hợp kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng học sinh qua các tiết Ôn tập ở cuối học kì.
* Cách đánh giá, cho điểm:
– Đọc rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu câu: 1 điểm.
– Độ đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 7 tiếng): 1 điểm.
– Bước đầu biết ngắt nghỉ hơi sau các dấu câu: 1 điểm.
– Biết ngắt nghỉ hơi sau các cụm từ làm rõ nghĩa: 1 điểm.
– Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm.
1.1.2. Kiểm tra đọc hiểu, kết hợp kiểm tra từ  và câu (bài kiểm tra viết cho tất cả học sinh): 5 điểm
* Mục tiêu: nhằm kiểm tra kĩ năng đọc hiểu; kiến thức, kĩ năng về từ và câu của học sinh.
* Phân bố điểm cho các nội dung khảo sát: Có thể phân bố điểm như sau:
 – Đọc hiểu văn bản: 5 điểm.
 – Kiến thức, kĩ năng về từ và câu: 0 điểm.
Điểm tối đa cho mỗi câu trắc nghiệm (lựa chọn, trả lời ngắn, điền, nối...): 0,5 điểm.
Điểm tối đa cho mỗi câu trả lời câu hỏi mở (chủ yếu là câu hỏi ở mức 3 là mức 4): 1 điểm. (Nêu rõ đáp án chấm điểm: 0 – 0,5 – 1)
 * Phân bố nội dung kiểm tra ở từng mức: Tuỳ theo từng trường có thể đưa ra tỉ lệ ở các mức khác nhau phù hợp với yêu cầu đánh giá của từng địa phương, chẳng hạn: Mức 1: khoảng 40%; Mức 2: khoảng 30%; Mức 3: khoảng 30%; Mức 4: 0%.
* Thời gian làm bài kiểm tra: khoảng 35 – 40 phút.
* Ví dụ ma trận nội dung kiểm tra đọc hiểu và kiến thức từ và câu cuối học kì II lớp 3.
Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu, số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
Kiến thức tiếng dân tộc:
(1) Nhận biết được từ chỉ tính chất của
 sự vật
Số câu 1 0 0 0 1
Số điểm 0,5 0,5 1 0 2
Đọc hiểu văn bản:
(1) Xác định được hình ảnh, nhân vật, chi tiết trong bài đọc; nêu đúng ý nghĩa của chi tiết, hình ảnh trong bài.
(2) Hiểu ý chính của đoạn văn.
(3) Giải thích được chi tiết đơn giản trong bài bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin đơn giản từ bài đọc.
(4) Nhận xét đơn giản một số hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc; liên hệ chi tiết trong bài với thực tiễn để rút ra bài học đơn giản.
Số câu 2 1 1 0 4
Số điểm 1 1 1 0 3
Tổng Số câu 3 1 1 0 5
Số điểm 1,5 1,5 2 0 5
 
Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Tiếng dân tộc cuối học kì II lớp 3
TT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL
1 Đọc hiểu văn bản Số câu 2   2     1     5
Câu số                  
2 Kiến thức
Tiếng dân tộc
Số câu                  
Câu số                  
Tổng số câu 2   2     1     5
 
 
* Một số chỉ dẫn biên soạn đề kiểm tra theo ma trận
– Bài đọc hiểu gồm 1 văn bản là câu chuyện, bài văn, văn bản khoa học thường thức, tổng độ dài của các văn bản khoảng 100 chữ, thời gian đọc thầm khoảng 2 phút (theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Tiếng dân tộc lớp 3 – Học kì II).
– Dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng trong đề kiểm tra gồm: câu hỏi 3 phương án trả lời để học sinh chọn 1 phương án trả lời, câu hỏi yêu cầu điền ngắn (một từ hoặc cụm từ, dấu câu vào chỗ trống)
– Câu hỏi tự luận trong đề bài này là loại câu hỏi yêu cầu học sinh tự hình thành câu trả lời bao gồm một hoặc một số ít câu dùng để: nêu ý kiến cá nhân về một chi tiết trong bài đọc, nêu ý kiến giải thích ngắn về một chi tiết trong bài đọc, trình bày cách phân loại hoặc sắp xếp ý trong bài đọc theo yêu cầu, viết câu có các hiện tượng từ vựng, ngữ pháp đã học...
– Thời gian tính trung bình để học sinh làm một câu hỏi trắc nghiệm khách quan: 1 phút.
– Thời gian tính trung bình để học sinh làm một câu hỏi tự luận dao động từ 2 – 4 phút.
1.2.  Bài kiểm tra viết (10 điểm)
1.2.1. Kiểm tra viết chính tả (bài kiểm tra viết cho tất cả học sinh): 7 điểm
* Mục tiêu: nhằm kiểm tra kĩ năng viết chính tả của học sinh ở học kì II.
* Nội dung kiểm tra: Giáo viên đọc cho học sinh cả lớp viết khoảng 9 từ;
Chính tả nghe – viết một đoạn văn (hoặc thơ) phù hợp với chủ điểm đã học (khoảng 30 chữ).
* Hướng dẫn chấm điểm chi tiết:
   Viết từ: 2 điểm
   Viết chính tả: 5 điểm, cụ thể:
– Tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm.      
– Chữ viết rõ ràng, đúng kiểu chữ, cỡ chữ: 1 điểm.
– Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm.
– Trình bày đúng quy định: 1 điểm.
– Viết sạch, đẹp: 1 điểm.
1.2.2. Kiểm tra viết đoạn, bài (bài kiểm tra viết cho tất cả học sinh): 3 điểm
* Mục tiêu: nhằm kiểm tra kĩ năng viết đoạn văn của học sinh ở học kì II.
* Nội dung kiểm tra:
Học sinh viết theo yêu cầu của đề bài thuộc nội dung chương trình đã học ở học kì II.
Đề kiểm tra viết đoạn văn, đánh giá tổng hợp được những nội dung học tập sau: kĩ năng viết chữ; kĩ năng viết chính tả; kĩ năng dùng từ; kĩ năng đặt câu; như: nhìn tranh viết từ, nhìn tranh viết câu, trả lời câu hỏi,...
* Hướng dẫn chấm điểm chi tiết (xác định các mức độ cần đạt theo từng mức điểm tuỳ theo đề bài cụ thể):
TT Điểm thành phần 1.0 0.5 0
1 Câu 1. Viết từ (1 điểm, 0,5 điểm/từ)      
2 Câu 2. Viết câu (1 điểm)      
3 Chữ viết, chính tả (0,5 điểm)      
4 Dùng từ, đặt câu (0,5 điểm)      
 
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KÌ II LỚP 3
(Đề minh hoạ cho Tiếng Mông)
A. Kiểm tra đọc (10 điểm)
1. Kiểm tra đọc thành tiếng (5 điểm)
Đọc từ: 2 điểm
– Giáo viên chỉ vào 8 từ trong phiếu không theo thứ tự. Đọc sai hoặc không đọc được không cho điểm.
bay liệng, âu yếm, trung thu, hiểu biết, vầng trán, con trâu, bánh chưng, thông minh, que kem, kì diệu, con nhím, công viên, viên phấn, cây sim, khoai sọ, cái cân, gần gũi, xin lỗi, bao cát, xà phòng, bông hồng, hoa đào, chợ phiên, chợ tình, vườn cam, hoa mận, vui mừng, cô giáo, trường lớp, cuộn dây, mèn mén, gùi bắp, làm nương, trồng rừng, bản làng.
Đọc câu/đoạn: 3 điểm
Sau khi học sinh đọc xong, giáo viên hỏi 1 câu hỏi về nội dung.
(1) Mùa thu, bầu trời nhô cao hơn. Trên giàn thiên lí, lũ chuồn chuồn ngẩn ngơ bay lượn.
Câu hỏi: Trên giàn thiên lí có gì?
+ Tu hú kêu, báo hiệu mùa vải thiều đã đến.
Câu hỏi: Tu hú kêu báo hiệu điều gì?
+ Sau trận mưa đêm, đường bờ ruộng rất lầy lội và trơn.
Câu hỏi: Sau trận mưa đêm, đường bờ ruộng thế nào?
+ Những cô thôn nữ yếm váy sặc sỡ chuẩn bị đến dự lễ hội.
Câu hỏi: Những cô thôn nữ đến dự lễ hội thế nào?
+ Buổi sáng, chợ phiên đã tấp nập người mua, kẻ bán. Các chị bán hàng nét mặt vui tươi chào mời khách đến.
Câu hỏi: Chợ phiên thế nào?
+ Hôm nay, Sùng đi học thấy rất vui vì có có các cô chú ở Hà Nội về thăm trường, lớp.
Câu hỏi: Vì sao hôm nay đi học Sùng thấy rất vui?
+ Hoa mận nở trắng sườn núi, hoa đào bắt đầu khoe sắc trên các thung lũng vùng Tây Bắc.
Câu hỏi: Trên các sườn núi và thung lũng vùng Tây Bắc có gì đặc biệt?
2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu (5 điểm)
(Thời gian: 35 phút)
Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:
Cha và con
Con đường về Lao Chải trơn như đổ dầu và đầy đá ong lởm chởm. Dưới trời mưa xối xả, Vềnh ôm chặt lưng bố nói:
– Bố ơi, mưa to và lạnh quá!
– Ừ, mưa rừng mà! Bố trả lời.
– Nếu bây giờ có một điều ước bố sẽ ước gì?
Bố không trả lời. Nằm trên tấm lưng gầy của bố, Vềnh ước gì đôi bàn chân của nó bỗng biến thành ngựa khỏe để bố đỡ vất vả.
– Bố ơi, con sẽ học thật giỏi để được đi học Đại học. Sau này con sẽ mua một con ngựa thật to và khỏe cho bố cưỡi.
– Ừ, con trai của bố ngoan quá.
                                              Việt Hà       
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
Câu 1. Trời mưa, con đường về Lao Chải thế nào? (M1)
      a. Trơn như đổ dầu và lầy lội.
      b. Trơn như đổ dầu và đầy đá ong lởm chởm.
      c. Trơn như đổ dầu và dốc.
Câu 2. Bố làm gì? (M2)
      a. Cõng Vềnh
      b. Dắt tay Vềnh
      c. Chở Vềnh bằng xe đạp.
Câu 3. Vềnh đã ước điều gì? (M1)
      a. Ước trời tạnh mưa.
      b. Ước học giỏi.
      c. Ước đôi chân thành ngựa khỏe
Viết câu trả lời cho các câu hỏi sau:
Câu 4. Vì sao bố khen Vềnh ngoan? (M2)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Câu 5. Qua bài đọc, em học được ở Vềnh điều gì? (M3)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Ma trận câu hỏi:
TT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL
1 Đọc hiểu văn bản Số câu 2   1 1   1     5
Câu số 1,3   2 4   5      
2 Kiến thức Tiếng Việt Số câu                  
Câu số                  
   Tổng số câu 2   1 1   1     5
 
B. Kiểm tra viết (10 điểm)
1. Chính tả nghe – viết (5 điểm) (15 phút)
Mùa xuân đến
Hoa mận vừa tàn thì mùa xuân đến. Bầu trời ngày thêm xanh. Nắng vàng ngày càng rực rỡ. Vườn cây lại đâm chồi, nảy lộc.
Theo Nguyễn Kiên
2. Viết từ, câu (5 điểm) (25 phút)
Nhìn tranh viết từ:
2 D:\CAC DU AN (1)\CHUONG TRINH LAO\QUYEN 2\TRANH BAI 21\10h4phut.jpg
   
10 9
   
 
Nhìn tranh viết câu:
01 copy
.................................................................................................................
 
 
2.   LỚP 4
2.1. Bài kiểm tra đọc (10 điểm)
2.1.1. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói (kiểm tra từng cá nhân): 4 điểm
* Mục tiêu: nhằm kiểm tra kĩ năng đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra kĩ năng nghe nói (học sinh trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài đọc) của học sinh ở học kì II.
* Nội dung kiểm tra:
+ Học sinh đọc một đoạn văn trong các bài tập đọc đã học hoặc một đoạn văn không có trong sách giáo khoa (do giáo viên lựa chọn và chuẩn bị trước, ghi rõ tên bài, đoạn đọc và số trang vào phiếu cho từng học sinh bốc thăm rồi đọc thành tiếng).
+ Học sinh trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn đọc do giáo viên nêu ra.
* Thời gian kiểm tra: Giáo viên kết hợp kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng học sinh qua các tiết Ôn tập ở cuối học kì.
* Cách đánh giá, cho điểm:
– Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu: 1 điểm.
– Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm.
– Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm.
– Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm.
2.1.2. Kiểm tra đọc hiểu, kết hợp kiểm tra từ và câu (bài kiểm tra viết cho tất cả học sinh): 6 điểm
* Mục tiêu: nhằm kiểm tra kĩ năng đọc hiểu; kiến thức, kĩ năng về từ và câu của học sinh.
* Phân bố điểm cho các nội dung khảo sát: có thể phân bố điểm như sau:
 – Đọc hiểu văn bản: 4/6 điểm
 – Kiến thức, kĩ năng về từ và câu: 2/6 điểm
Điểm tối đa cho mỗi câu trắc nghiệm (lựa chọn, trả lời ngắn, điền, nối...): 0,5 điểm.
Điểm tối đa cho mỗi câu trả lời câu hỏi mở (chủ yếu là câu hỏi ở mức 3 là mức 4): 1 điểm. (Nêu rõ đáp án chấm điểm: 0 – 0,5 – 1).
* Phân bố nội dung kiểm tra ở từng mức: tuỳ theo từng trường có thể đưa ra tỉ lệ ở các mức khác nhau phù hợp với yêu cầu đánh giá của từng địa phương, chẳng hạn: Mức 1: khoảng 20%; Mức 2: khoảng 30%; Mức 3: khoảng 30%; Mức 4: khoảng 20%.
* Thời gian làm bài kiểm tra: khoảng 35 – 40 phút.
* Ví dụ ma trận nội dung kiểm tra đọc hiểu và kiến thức từ và câu cuối học kì 2 lớp 4.
Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu, số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
Kiến thức tiếng dân tộc:
(1) Nhận biết được động từ trong câu.
(2) Nhận biết được câu ghép.
(3) Đặc được câu ghép phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp
Số câu 1 1 1 0 03
Số điểm 0,5 0,5 1 0 2
Đọc hiểu văn bản:
(1) Xác định được hình ảnh, nhân vật, chi tiết trong bài đọc; nêu đúng ý nghĩa của chi tiết, hình ảnh trong bài.
(2) Hiểu ý chính của đoạn văn.
(3) Giải thích được chi tiết đơn giản trong bài bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin đơn giản từ bài đọc.
(4) Nhận xét đơn giản một số hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc; liên hệ chi tiết trong bài với thực tiễn để rút ra bài học đơn giản.
Số câu 2 2 1 1 06
Số điểm 1 1 1 1 04
Tổng Số câu 3 3 2 1 9
Số điểm 1,5 1,5 2 1 6
Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Tiếng dân tộc cuối học kì II lớp 4
TT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL
1 Đọc hiểu
văn bản
Số câu 2   2     1   1 6
Câu số                  
2 Kiến thức tiếng dân tộc Số câu 1   1     1     3
Câu số                  
Tổng số câu 3   3     2   1 9
 
* Một số chỉ dẫn biên soạn đề kiểm tra theo ma trận
– Bài đọc hiểu gồm 1 – 2 văn bản là câu chuyện, bài văn, văn bản khoa học thường thức, tổng độ dài của các văn bản khoảng 120 chữ, thời gian đọc thầm khoảng 2 phút (theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Tiếng dân tộc lớp 4 – học kì II).
– Dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng trong đề kiểm tra gồm: câu hỏi 3 phương án trả lời để học sinh chọn 1 phương án trả lời, câu hỏi yêu cầu điền ngắn (một từ hoặc cụm từ, dấu câu vào chỗ trống).
– Câu hỏi tự luận trong đề bài này là loại câu hỏi yêu cầu HS tự hình thành câu trả lời bao gồm một hoặc một số ít câu dùng để: nêu ý kiến cá nhân về một chi tiết trong bài đọc, nêu ý kiến giải thích ngắn về một chi tiết trong bài đọc, trình bày cách phân loại hoặc sắp xếp ý trong bài đọc theo yêu cầu, viết câu có các hiện tượng từ vựng, ngữ pháp đã học...
– Thời gian tính trung bình để học sinh làm một câu hỏi TNKQ: 1 phút.
– Thời gian tính trung bình để học sinh làm một câu hỏi tự luận dao động khoảng 2 – 4 phút.
2.2.      Bài kiểm tra viết (10 điểm)
2.2.1. Kiểm tra viết chính tả (bài kiểm tra viết cho tất cả học sinh): 4 điểm
* Mục tiêu: nhằm kiểm tra kĩ năng viết chính tả của học sinh ở học kì II.
* Nội dung kiểm tra: Giáo viên đọc cho cả lớp viết (Chính tả nghe – viết) một đoạn văn (hoặc thơ) phù hợp với chủ điểm đã học (khoảng 60 chữ).
* Hướng dẫn chấm điểm chi tiết:
– Tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm.
– Chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ: 1 điểm.
– Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm.
– Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm.
2.2.2. Kiểm tra viết đoạn, bài (bài kiểm tra viết cho tất cả học sinh): 6 điểm
* Mục tiêu: nhằm kiểm tra kĩ năng viết đoạn văn của học sinh ở học kì II.
* Nội dung kiểm tra:
Học sinh viết theo yêu cầu của đề bài thuộc nội dung chương trình đã học ở Học kì II.
Đề kiểm tra viết đoạn, bài đánh giá tổng hợp được những nội dung học tập sau: kĩ năng viết chữ; kĩ năng viết chính tả; kĩ năng dùng từ; kĩ năng đặt câu; kĩ năng viết đoạn kể, tả đơn giản
có độ dài khoảng 5 – 7 câu.
– Hướng dẫn chấm điểm chi tiết (xác định các mức độ cần đạt theo từng mức điểm tuỳ theo đề bài cụ thể):
TT Điểm thành phần Mức điểm
1,5 1 0,5 0
1 Mở đoạn (0,5 điểm)        
2a Thân đoạn
(3 điểm)
Nội dung
(1,5 điểm)
       
2b Kĩ năng
(1 điểm)
       
2c Cảm xúc
(0,5 điểm)
       
3 Kết đoạn (0,5 điểm)        
4 Chữ viết, chính tả (0,5 điểm)        
5 Dùng từ, đặt câu (0,5 điểm)        
6 Sáng tạo (1 điểm)        
 
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG DÂN TỘC CUỐI HỌC KÌ II LỚP 4
(Đề minh hoạ cho ngôn ngữ Jrai)
A. Kiểm tra đọc (10 điểm)
1. Kiểm tra đọc thành tiếng (4 điểm; Đọc 3 điểm, Trả lời câu hỏi do giáo viên nêu: 1 điểm)
 * Giáo viên chuẩn bị khoảng 6 đề. Học sinh bốc thăm chọn 1 trong 6 đề sau, đọc một đoạn văn khoảng 100 – 120 tiếng của bài văn/bài thơ, sau đó trả lời câu hỏi của bài học sinh vừa đọc.
(Dưới đây là một số đề gợi ý, đối với các nhà trường khi ra đề đọc thành tiếng có thể
sử dụng các bài đọc trong môn Tiếng dân tộc mà các em đã được học để kiểm tra)

ĐỀ 1
Đàn T’rưng
Đàn T'rưng là loại nhạc cụ đặc sắc của người Tây Nguyên. Đàn T'rưng được chế tác từ những khúc gỗ bóc vỏ phơi khô hoặc những ống nứa vót một đầu, chặt theo độ dài khác nhau. Nó được treo lên một cái giá đủ trở thành cây đàn gõ “phím”.
Đàn T'rưng thường được diễn tấu trong nhà rông hoặc ngoài trời vào các dịp lễ hội truyền thống hay trong sinh hoạt cộng đồng của người Ba Na, Gia Rai, Ê Đê...
Đàn T'rưng có khả năng diễn tấu phong phú và đa dạng. Tiếng đàn khi êm nhẹ theo giai điệu trữ tình, khi sôi nổi trong bản hợp tấu của núi rừng hùng vĩ.
Theo Du lịch Việt Nam
Câu hỏi: Đàn T’rưng được sử dụng vào những dịp nào?
ĐỀ 2:
Sự giàu sang của Đam San
Thời xưa, Đam San là một người tài giỏi, nổi tiếng trên mảnh đất Cao Nguyên hùng vĩ, là một người giàu có thời bấy giờ. Trong nhà có nhiều loại ghè quý như: cheh tuk, cheh tang, cheh tơju... Có nhiều voi, ngựa, trâu, bò nưa. Đam San không chỉ là người giàu có mà còn là người anh dũng phi thường. Người quân phu đông như đàn kiến. Cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm cho các quân phu. Dân làng ai nấy đều kính trọng.
Đam San là một người rất giàu có và đầy nghị lực.
                                 Truyện dân gian Y Dam San
Câu hỏi: Đam San là người như thế nào?
 
ĐỀ 3
Mừng nhà mới
Đã hơn một năm làm nhà, đến sáng hôm nay, bác Duai mới được ăn mừng nhà mới.
Thầy cúng quàng trên đầu khăn nhung ngồi cạnh cửa sổ. Ông khẩn cầu các thần linh phụ hộ cho dân làng, phù hộ cho gia đình bác Duai dược an lành, làm ăn phát đạt, có nhà cửa, sức khỏe dồi dào, cuộc sống ấm no và hạnh phúc.
Bước ra ghè rượu cột trong sàn nhà, thầy cúng cầm bát nước bằng đồng rót vào miệng ghè rồi khẩn:
“Ơ thần núi, thần nước,.... Hôm nay, bác Duai dựng lên nhà mới. Xin các vị thần linh hãy phù hộ cho gia đình bác Duai luôn khoẻ mạnh, có một cuộc sống bình vô sự.
Theo Ama Yami
Câu hỏi: Trong lễ mừng nhà mới, thầy cúng cầu mong điều gì cho dân làng, cho bác Duai?
ĐỀ 4
Nhà Rông ở Tây Nguyên
Mỗi làng ở Tây Nguyên đều có một nhà rông. Đây là nơi hội họp, sinh hoạt chung của làng. Xung quanh nhà rông có nhiều ngôi nhà và già làng do dân làng bầu chọn để chăm lo việc làng việc đồng áng, cúng bái, tổ chức cưới hỏi. Dân làng thường tổ chức làm ăn, săn bắt, cúng giàng chung,... Mỗi người đều có trách nhiệm góp sức của mình vào những công việc đó. Nếu nhà có khách, nhà hàng xóm đều đến chơi thăm hỏi. Họ mang theo gạo, rau quả trong vườn. Họ ở lại uống rượu với khách cho đến say men rượu nhạt...
                                                                                                      Theo Ngọc Hồ           
Câu hỏi: Nhà Rông ở Tây Nguyên được sử dụng vào những việc gì?
ĐỀ 5
Người con của Tây Nguyên
1. Tháng ba, có giấy trên tỉnh kêu anh Núp đi dự Đại hội thi đua. Núp nói với anh Thế:
– Nên để Bok Pa đi. Bok kể được nhiều việc hơn tôi.
Anh Thế cười:
– Không, tỉnh kêu anh đi đấy. Đi để học mà.
2. Núp đi Đại hội về giữa lúc Pháp càn quét lớn. Ban ngày, anh chỉ huy đánh giặc, ban đêm kể chuyện Đại hội cho cả làng nghe. Lũ làng ngồi vây quanh anh. Ông sao Rua mọc lên giữa lòng suối như một chùm hạt ngọc. Tay Núp cầm quai súng chặt hơn...
Theo Nguyên Ngọc
Câu hỏi: Tháng ba, trên tỉnh có giấy mời anh Núp đi đâu?
2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu (6 điểm)
(Thời gian: 35 phút)
Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:
Chim rừng Tây Nguyên
(160 chữ)
1. Những cơn gió nhẹ làm mặt nước hồ Y-rơ-pao rung động. Bầu trời trong xanh soi bóng xuống đáy hồ, mặt nước càng xanh thêm và như rộng ra mênh mông.
2. Nơi đây cất lên những tiếng chim ríu rít. Chim đại bàng chân vàng mỏ đỏ đang chao lượn, bóng che rợp mặt đất. Mỗi lần đại bàng vỗ cánh lại phát ra những tiếng vi vu vi vút từ trên nền trời xanh thắm, giống như có hàng trăm chiếc đàn cùng hoà âm. Bầy thiên nga trắng muốt đang bơi lội. Những con chim kơ púc mình đỏ chót và nhỏ như quả ớt cố rướn cặp mỏ thanh mảnh của mình hót lên lanh lảnh nghe như tiếng sáo.
3. Họ nhà chim đủ các loại, đủ các màu sắc ríu rít bay đến đậu ở những bụi cây quanh hồ, tiếng hót rộn vang cả mặt nước.
                                                                              Theo Thiên Lương
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
Câu 1. Mặt nước Hồ Y-rơ-pao thế nào? (M1)
a. Rực rỡ                           b. Trong xanh                          c. Lấp lánh
Câu 2. Quanh hồ Y- rơ- pao có bao nhiều loài chim? (M1)
a. Một loại                        b. Hai loại                                c. Rất nhiều loại
Câu 3. Dòng nào nêu đúng các từ ngữ miêu tả hoạt động của chim kơ púc? (M2)
a. Đỏ chót, rướn               b. Thanh mảnh, hót                 c. Rướn, hót
Câu 4. Các từ dưới đây là loại từ nào? (M1)
Chao lượn, vỗ cánh, bơi lội, rướn, hót, bay
a. Danh từ                         b. Động từ                   c. Tính từ
Viết câu trả lời cho các câu hỏi sau:
Câu 5. Câu dưới đây là câu đơn hay câu ghép? Vì sao? (M2)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Họ nhà chim đủ các loại, đủ các màu sắc ríu rít bay đến đậu ở những bụi cây quanh hồ, tiếng hót rộn vang cả mặt nước.
Câu 6. Viết từ 2 – 3 câu tả về một con chim mà em biết? (M3)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Ma trận câu hỏi:
TT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL
1 Đọc hiểu văn bản Số câu 2   1     1     4
Câu số 1,2   3     6      
2 Kiến thức Tiếng Việt Số câu 1     1         2
Câu số 4     5          
Tổng số câu 3   1 1   1     6
 
 
B. Kiểm tra viết (10 điểm)
1. Chính tả nghe – viết (4 điểm) (15 phút)
Hội xuân Tây Nguyên
Tháng 3 là tháng đẹp nhất trong năm ở Tây Nguyên. Hoa rừng nở khắp nơi thu hút ong rừng đi tìm mật và bắt đầu một mùa vụ mới. Ðây cũng là mùa lễ hội của các dân tộc, vì thế trong các buôn làng, nhà nhà, người người đều náo nức thêu áo váy, sắm sửa những bộ đồ sặc sỡ nhất chuẩn bị đón lễ hội.
2. Tập làm văn (6 điểm) (25 phút)
Viết đoạn văn (5 – 7 câu) kể về một người thân trong gia đình em.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
 
3.   LỚP 5
3.1. Bài kiểm tra đọc (10 điểm)
3.1.1. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói (kiểm tra từng cá nhân): 3 điểm
* Mục tiêu: nhằm kiểm tra kĩ năng đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra kĩ năng nghe nói (học sinh trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài đọc) của học sinh ở học kì II.
* Nội dung kiểm tra:
+ Học sinh đọc một đoạn văn trong các bài tập đọc đã học hoặc một đoạn văn không có trong sách giáo khoa (do giáo viên lựa chọn và chuẩn bị trước, ghi rõ tên bài, đoạn đọc và số trang vào phiếu cho từng học sinh bốc thăm rồi đọc thành tiếng)
+ Học sinh trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn đọc do giáo viên nêu ra.
* Thời gian kiểm tra: Giáo viên kết hợp kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng học sinh qua các tiết Ôn tập ở cuối học kì.
* Cách đánh giá, cho điểm:
– Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm.
– Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm.
– Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm.
3.1.2. Kiểm tra đọc hiểu, kết hợp kiểm tra từ và câu (bài kiểm tra viết cho tất cả học sinh): 7 điểm
* Mục tiêu: nhằm kiểm tra kĩ năng đọc hiểu; kiến thức, kĩ năng về từ và câu của học sinh.
* Phân bố điểm cho các nội dung khảo sát: có thể phân bố điểm như sau:
– Đọc hiểu văn bản: 5/7 điểm
– Kiến thức, kĩ năng về từ và câu: 2/7 điểm
Điểm tối đa cho mỗi câu trắc nghiệm (lựa chọn, trả lời ngắn, điền, nối...): 0,5 điểm.
Điểm tối đa cho mỗi câu trả lời câu hỏi mở (chủ yếu là câu hỏi ở mức 3 là mức 4): 1 điểm. (Nêu rõ đáp án chấm điểm: 0 – 0,5 – 1).
 * Phân bố nội dung kiểm tra ở từng mức: Tuỳ theo từng trường có thể đưa ra tỉ lệ ở các mức khác nhau phù hợp với yêu cầu đánh giá của từng địa phương, chẳng hạn: Mức 1: khoảng 20%; Mức 2: khoảng 30%; Mức 3: khoảng 30%; Mức 4: khoảng 20%.
* Thời gian làm bài kiểm tra: khoảng 35 – 40 phút.
* Ví dụ ma trận nội dung kiểm tra đọc hiểu và kiến thức từ và câu cuối học kì 2 lớp 5.
Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu, số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
Kiến thức tiếng dân tộc:
(1) Nhận biết được từ đồng nghĩa, trái nghĩa.
(2) Sử dụng được từ đồng nghĩa, trái nghĩa trong hoạt động nói, viết tiếng dân tộc
Số câu 1 1 1 0 03
Số điểm 1 1 1 0 3
Đọc hiểu văn bản:
(1) Xác định được hình ảnh, nhân vật, chi tiết trong bài đọc; nêu đúng ý nghĩa của chi tiết, hình ảnh trong bài.
(2) Hiểu ý chính của đoạn văn.
(3) Giải thích được chi tiết đơn giản trong bài bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin đơn giản từ bài đọc.
(4) Nhận xét đơn giản một số hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc; liên hệ chi tiết trong bài với thực tiễn để rút ra bài học đơn giản.
Số câu 1 1 1 1 04
Số điểm 1 1 1 1 04
Tổng Số câu 2 2 2 1 7
Số điểm 1,5 1,5 2 1 7
Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Tiếng dân tộc cuối học kì II lớp 5
TT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL
1 Đọc hiểu văn bản Số câu 1   1     1   1 4
Câu số                  
2 Kiến thức Tiếng dân tộc Số câu 1   1     1     3
Câu số                  
Tổng số câu 2   2     2   1 7
 
 
* Một số chỉ dẫn biên soạn đề kiểm tra theo ma trận
– Bài đọc hiểu gồm 1 – 2 văn bản là câu chuyện, bài văn, văn bản khoa học thường thức, tổng độ dài của các văn bản khoảng 150 chữ, thời gian đọc thầm khoảng 2 phút (theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Tiếng dân tộc lớp 5 – Học kì II).
– Dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng trong đề kiểm tra gồm: câu hỏi 3 phương án trả lời để học sinh chọn 1 phương án trả lời, câu hỏi yêu cầu điền ngắn (một từ hoặc cụm từ, dấu câu vào chỗ trống).
– Câu hỏi tự luận trong đề bài này là loại câu hỏi yêu cầu học sinh tự hình thành câu trả lời bao gồm một hoặc một số ít câu dùng để: nêu ý kiến cá nhân về một chi tiết trong bài đọc, nêu ý kiến giải thích ngắn về một chi tiết trong bài đọc, trình bày cách phân loại hoặc sắp xếp ý trong bài đọc theo yêu cầu, viết câu có các hiện tượng từ vựng, ngữ pháp đã học...
– Thời gian tính trung bình để học sinh làm một câu hỏi trắc nghiệm khách quan: 1 phút.
– Thời gian tính trung bình để học sinh làm một câu hỏi tự luận dao động khoảng 2 – 4 phút.
3.2. Bài kiểm tra viết (10 điểm)
3.2.1. Kiểm tra viết chính tả (bài kiểm tra viết cho tất cả học sinh): 3 điểm
* Mục tiêu: nhằm kiểm tra kĩ năng viết chính tả của học sinh ở học kì II.
* Nội dung kiểm tra: GV đọc cho HS cả lớp viết (Chính tả nghe – viết) một đoạn văn (hoặc thơ) phù hợp với chủ điểm đã học (khoảng 90 chữ).
*  Hướng dẫn chấm điểm chi tiết:
– Tốc độ đạt yêu cầu, chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ: 1 điểm.
– Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm.
– Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm.
3.2.2. Kiểm tra viết đoạn, bài (bài kiểm tra viết cho tất cả học sinh): 7 điểm
* Mục tiêu: nhằm kiểm tra kĩ năng viết đoạn văn của học sinh ở học kì II.
* Nội dung kiểm tra:
Học sinh viết theo yêu cầu của đề bài thuộc nội dung chương trình đã học ở học kì II.
Đề kiểm tra viết đoạn, bài đánh giá tổng hợp được những nội dung học tập sau: kĩ năng viết chữ; kĩ năng viết chính tả; kĩ năng dùng từ; kĩ năng đặt câu; kĩ năng viết đoạn/bài kể, tả đơn giản có độ dài khoảng 1,5 – 2 trang.
*  Hướng dẫn chấm điểm chi tiết (xác định các mức độ cần đạt theo từng mức điểm tuỳ theo đề bài cụ thể):
TT Điểm thành phần Mức điểm
1,5 1 0,5 0
1 Mở bài (1 điểm)        
2a Thân bài
(5 điểm)
Nội dung
(2 điểm)
       
2b Kĩ năng
(1 điểm)
       
2c Cảm xúc
(1 điểm)
       
3 Kết đoạn (1 điểm)        
4 Chữ viết, chính tả (0,5 điểm)        
5 Dùng từ, đặt câu (0,5 điểm)        
6 Sáng tạo (1 điểm)        
 
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KÌ II LỚP 5
(Đề minh hoạ cho Tiếng Khmer)
A. Kiểm tra đọc (10 điểm)
1. Đọc thành tiếng (3 điểm; Đọc 2 điểm, Trả lời câu hỏi do giáo viên nêu: 1 điểm)
* Giáo viên chuẩn bị khoảng 4 – 5 đề. Học sinh bốc thăm chọn 1 trong 5 đề, đọc một đoạn văn khoảng 120 – 140 tiếng, sau đó trả lời câu hỏi.
ĐỀ 1:
Ao Bà Om
Đến Trà Vinh, ai cũng muốn đến thăm ao Bà Om.
Ao Bà Om nằm cạnh Quốc lộ 53, cách thành phố Trà Vinh khoảng 5km về phía Tây Nam. Ao còn được gọi là Ao Vuông vì ao có hình vuông. Xung quanh ao là những gò đất với gần 500 gốc cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, có rễ trồi lên mặt đất thành những hình thù kì lạ. Những vạt cỏ xanh mướt mọc ven bờ ao, những cụm bông súng, bông sen nở những cánh hoa lung linh, tím ngắt. Cạnh bờ ao là chùa Âng – một ngôi chùa Khơ-me đẹp và có từ lâu đời.
Ao Bà Om là niềm tự hào của người dân Trà Vinh và là điểm tham quan du lịch, dã ngoại được nhiều du khách lựa chọn.
                                          Theo Đặng Duy Khôi
Câu hỏi: Ao Bà Om trong bài đọc thuộc tỉnh nào?
ĐỀ 2:
Lá và Rễ
Có một cây đa cổ thụ cành lá xum xuê, xanh tốt. Khách qua đường thường ngồi nghỉ dưới bóng cây râm mát. Lá khoe khoang với Gió:
– Nhờ có tôi mà cây cổ thụ mới được mọi người yêu thích.
Gió nhắc nhở:
– Chớ quên Rễ cây đã đem chất dinh dưỡng nuôi các bạn.
Lá chê bai:
– Rễ chui lủi dưới đất, xấu xí, già nua, chẳng đáng nhắc đến.
Bấy giờ Rễ cây mới lên tiếng:
– Chúng tôi là người tiếp thêm sức mạnh cho những cành cây khẳng khiu, trơ trụi nảy lộc, đâm chồi mà thành những chiếc lá. Nếu chúng tôi chết thì không những Lá các cậu mà cả cái cây to này cũng sẽ chẳng còn.
                              Theo Truyện ngụ ngôn thế giới chọn lọc
Câu hỏi: Vì sao khách qua đường thường ngồi nghỉ dưới bóng cây đa?
ĐỀ 3:
Đi tìm bạn
Thỏ Xám và Nhím Xù chơi với nhau rất thân. Những buổi sáng mùa hè hai bạn thường rủ nhau ra bờ suối hái hoa, đào củ. Cho đến một hôm, gió lạnh từ phương bắc thổi về, rừng cây xào xạc trút lá. Bỗng dưng Thỏ Xám không thấy Nhím Xù đâu nữa, Thỏ Xám ra bờ suối tìm cũng chẳng thấy. Chỉ có gió thổi ào ào, lạnh thấu xương. Thỏ Xám lo cho bạn. Biết đâu bạn ấy chẳng bị sói tha mất rồi. Chao ôi! Nhớ và thương Nhím Xù quá đi thôi!
Cho đến một ngày kia, mùa xuân đã tới xua tan giá lạnh mùa đông. Cả khu rừng như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Trên bãi cỏ xanh, mấy cô bướm lại rập rờn trên cánh hoa...
Theo Lê Phi Hùng
Câu hỏi: Thỏ Xám và Nhím Xù chơi với nhau như thế nào?
ĐỀ 4:
Trời có bao nhiêu ngôi sao
Ngày xưa, có một cậu bé chăn trâu nổi tiếng thông minh. Nhà vua cho gọi em đến thử tài. Vua hỏi:
– Biển có bao nhiêu giọt nước?
Chú bé thưa:
– Đức Vua hãy chặn tất cả sông suối để con đếm từng giọt rồi con sẽ thưa lại.
Vua lại đố tiếp:
– Bầu trời có bao nhiêu ngôi sao?
Chú bé xin một thúng cát đầy và đáp:
– Thưa Đức Vua, thúng cát có bao nhiêu hạt thì trên trời có bấy nhiêu ngôi sao.
Vua thưởng cho chú bé và giao cho các quan tìm thầy dạy chú thành tài.
 Về sau, chú bé trở thành vị quan văn võ toàn tài, giúp vua xây dựng đất nước.
Theo Truyện cổ Việt Nam
Câu hỏi: Chú bé trong bài đọc sau này trở thành người như thế nào?
2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu (6 điểm)
(Thời gian: 35 phút)
Bài đọc 1. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:
Sân chim
1. Một hôm, Cò dẫn tôi tới một khoảng đất rộng giữa rừng tràm. Trên vùng cỏ tranh khô vàng, hàng nghìn con chim đang bay lượn vòng. Nhìn những con chim trên bầu trời cao, tôi tặc lưỡi, kêu lên:
– Chim đẹp quá, Cò ơi!
– Thứ chim cỏ này đẹp gì! Lát nữa mới tới “sân chim”.
2. Tôi không hiểu thế nào là sân chim. Chỉ nghe Cò nói, sân chim là nơi tập trung nhiều chim lắm, không thể đếm được. Quả nhiên, đi sâu vào trong rừng, chúng tôi nhìn thấy vô vàn con chim đang bay lên. Chúng nhiều như đàn kiến từ lòng đất chui ra. Tôi kêu lên:
– Chim từ đâu về đây mà nhiều thế?
– Ở các nơi dồn về đấy.
3. Càng đến gần, càng nghe rõ tiếng chim kêu líu ríu. Chim đậu chen chúc nhau trắng xoá trên cành của các cây vẹt, cây tràm, cây đước. Chúng nhiều đến mức không thể đếm được. Nhiều con chim rất lạ, to như con ngỗng đậu đến cong cả nhánh cây.
4. Tôi mê mẩn ngắm nhìn. Tôi thầm ước nếu được ở lại đây vài hôm thì thích phải biết.
Theo Đất rừng phương Nam, Đoàn Giỏi
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
Câu 1. Ý nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ chen chúc trong bài đọc? (M2)
a) Rất nhiều, chen vào nhau lộn xộn.
b) Xen lẫn vào nhau.
c) Chiếm chỗ của nhau.
Câu 2. Câu nào có sử dụng biện pháp so sánh? (M1)
a) Hàng nghìn con chim đang bay lượn vòng.
b) Chúng tôi nhìn thấy vô vàn con chim đang bay lên.
c) Chúng nhiều như đàn kiến từ lòng đất chui ra.
Viết câu trả lời cho các câu hỏi sau:
Câu 3. Qua bài đọc, em cần làm gì để giữ gìn và bảo vệ sự giàu đẹp của thiên nhiên đất nước? (M3)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Bài đọc 2. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:
Hòn đá quý
(157 chữ)
Có hai thầy trò làm nghề luyện đá quý. Một hôm, họ tìm thấy một hòn đá rất kì lạ. Không ai biết công dụng của nó. Thầy nung hòn đá trong lò lửa nóng rừng rực. Mấy ngày liền, hòn đá vẫn không chút thay đổi.
Người học trò nói:
– Thưa thầy, hòn đá này thật là kì quái. Có lẽ chúng ta nên vứt nó đi thôi.
Người thầy vẫn điềm tĩnh ngồi bên lò lửa. 30 ngày sau, hòn đá vẫn trơ trơ. Học trò lại nói:
– Thưa thầy, chúng ta không nên lãng phí thời gian với nó nữa.
Người thầy nói:
– Hòn đá quý khó mà tìm thấy được. Không dễ dàng luyện được thứ gì đó nếu không biết kiên trì, nhẫn nại.
Đến ngày thứ 49, hòn đá bỗng phát ra ánh sáng chói lọi, rực rỡ. Họ đã luyện được hòn đá vô cùng quý hiếm. 
 
        (Theo Ngọc Khánh, 108 câu chuyện nhỏ, đạo lí lớn)
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
Câu 1. Hai thầy trò tìm được thứ gì? (M1)
a. Một hòn đá quý.
b. Một hòn đá kì lạ.
c. Một tảng đá rất kì lạ.
Câu 2. Câu chuyện nói với em điều gì? (M2)
a. Cách luyện đá bình thường thành đá quý.
b. Phải kiên trì, nhẫn nại trong công việc thì mới đạt kết quả tốt.
c. Phải biết cách thực hiện một công việc mới thành công.
Viết câu trả lời cho các câu hỏi sau:
Câu 3. Em thích nhân vật nào trong câu chuyện? Vì sao? (M3)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Câu 4. Viết 1 câu sử dụng cặp từ trái nghĩa để nói về tính cách của thầy và trò. (M3)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Ma trận câu hỏi: (TG xem lại bảng này, số liệu có chút vấn đề ạ)
TT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL
1 Đọc hiểu văn bản 1 Số câu     1     1     2
Câu số     1     3      
2 Kiến thức Tiếng Việt Số câu 1               1
Câu số 2     4          
3 Đọc hiểu văn bản 2 Số câu 1   2     1     3
Câu số 1   2     3      
4 Kiến thức Tiếng Việt Số câu           1      
Câu số           4      
Tổng số câu 3   1 1   2     7
 
 
B. Kiểm tra viết (10 điểm)
1. Chính tả nghe – viết (3 điểm) (15 phút)
Chùa Dơi
Có dịp về Sóc Trăng, bạn nên tới thăm chùa Dơi. Quanh chùa, cây cối mọc um tùm, nhiều nhất là những cây sao, cây dầu. Có hàng vạn chú dơi khổng lồ sinh sống nơi đây. Những chú dơi khổng lồ sải cánh tới hàng vạn mét, khéo léo treo mình ngủ dưới những nhành cây. Ban ngày dơi bay đi kiếm ăn, chiều đến từ khắp nơi dơi lại bay về. Mỗi khi hoàng hôn xuống, dơi bay rợp kín cả bầu trời. Các vị sư tin rằng dơi đến sống ở chùa là điềm lành nên rất tích cực bảo vệ chúng.
2. Tập làm văn (7 điểm) (25 phút)
Hãy tả lại ngôi nhà gia đình em đang ở.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................            
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................            
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây