KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua Năm học 2016-2017

Thứ hai - 14/11/2016 20:19
                UBND HUYỆN QUỐC OAI                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LIỆP                         Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
  
        Số 10/KH-THNL                              Ngọc Liệp, ngày 10 tháng 10 năm 2016
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua
Năm học 2016-2017
 
I. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
Căn cứ Công văn số: 4304/BGDĐT-GDTH ngày 31/8/2016 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2016-2017;
Căn cứ Công văn số 3415/SGD&ĐT-GDTH ngày 31/8/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2016-2017 và Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017 của ngành GD&ĐT Quốc Oai.
Căn cứ hướng dẫn số 299/PGD&ĐT-TH ngày 12 tháng 9 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quốc Oai về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 cấp Tiểu học.
          Căn cứ nhiệm vụ năm học 2016-2017 của trường tiểu học Ngọc Liệp,
II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ  
1. Mục đích, yêu cầu:
-Tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động do Ngành Giáo dục phát động trong năm học, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, an toàn; góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; thực hiện thắng lợi các mục tiêu đơn vị đề ra trong năm học 2016-2017.
- Việc thực hiện các cuộc vận động phải trở thành ý thức rèn luyện, tự giác của mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên các em học sinh trong nhà trường, đồng thời gắn với sự đôn đốc, kiểm tra, giám sát của cấp ủy Đảng, chính quyền, công đoàn, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong đơn vị nhà trường.
          -Kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các cuộc vận động, các phong trào đang triển khai với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị một cách hài hòa , có hiệu quả. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên  của mỗi cán bộ , giáo viên nhân viên và học sinh trong nhà trường.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ.
1. Phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua.
1. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố kết quả các cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", tập trung các nhiệm vụ:
- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.
- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học; Chỉ đạo giáo viên tuyệt đối không tổ chức dạy thêm học thêm.
- Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục, không để học sinh "ngồi sai lớp", không để học sinh bỏ học; không tổ chức thi học sinh giỏi; không giao chỉ tiêu học sinh tham gia các cuộc thi khác đối với các lớp.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài chính trong các trường tiểu học; các quy định tại Công văn số 5584/BGDĐT ngày 23/8/2011 về việc tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục; tại Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục. Thực hiện nghiêm túc công tác thu chi đầu năm học và không thu các khoản thu không đúng quy định.
2. Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của hoạt động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng các hoạt động ngoại khóa.
- Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá. Chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh. Thực hiện Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học; Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” của ngành giáo dục.
- Đẩy mạnh các giải pháp nhằm xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp; tổ chức cho học sinh thực hiện lao động vệ sinh trường, lớp học và các công trình trong khuôn viên nhà trường; nhà vệ sinh học sinh và giáo viên luôn sạch sẽ.
- Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống, giáo dục thông qua di sản vào nhà trường; tuyên truyền giáo dục về lịch sử địa phương, đặc biệt truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến; Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Tiếp tục thực hiện việc giảng dạy có hiệu quả bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch - văn minh cho học sinh Hà Nội”.
- Tiếp tục tổ chức cho học sinh hát Quốc ca tại Lễ chào Cờ Tổ quốc; Thực hiện có nền nếp việc tập thể dục giữa giờ, các bài tập thể dục tại chỗ trong học tập, sinh hoạt  tập thể cho học sinh.
2. Chỉ tiêu phấn đấu
- 100% cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia học tập và đăng ký kế hoạch làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- 100% cán bộ, giáo viên thực hiện tốt quy định đạo đức nhà giáo.
- Phấn đấu mỗi thầy giáo, cô giáo thực sự là tấm gương đạo đức, tự học tự rèn, năng động, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Phấn đấu 100% các tổ chức, cá nhân xây dựng và thực hiện kế hoạch đổi mới, kế hoạch tự bồi dưỡng.
3. Các giải pháp thực hiện.
2.1. Đối với cán bộ quản lý
- Xây dựng, thực hiện có hiệu quả kế hoạch đổi mới quản lý.
- Xác định vai trò của cá nhân trong cương vị lãnh đạo đơn vị. Phải đi đầu trong các cuộc vận động; tự học, tự rèn xứng đáng là tấm gương cho đồng nghiệp và học sinh noi theo.
- Tận tụy với nghề, không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân, đặt lợi ích của nhà trường lên trước lợi ích cá nhân.
-Tạo điều kiện, giúp đỡ các tổ chức, cá nhân hoàn thành nhiệm vụ được giao.
2.2. Đối với giáo viên, nhân viên.
- Xây dựng kế hoạch tự học, tự rèn, kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học. Mỗi cán bộ giáo viên xây dựng cho mình ít nhất một việc làm mới.
- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thời gian: lên lớp đúng giờ, chấp hành đúng quy chế chuyên môn, không ngừng rèn luyện để nâng cao tay nghề dạy học; Chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành đề ra.
- Trong quá trình dạy học và công tác, cần chú trọng đến giáo dục đạo đức học sinh; coi học sinh như con của mình để dạy dỗ.
- Coi trọng đến chất lượng, hiệu quả công tác.
- Đạo đức, lối sống: giữ gìn phẩm chất cao đẹp của người giáo viên, lối sống lành mạnh; Có tác phong mô phạm, ăn mặc, nói năng chuẩn mực; Có ý thức đoàn kết trong nội bộ cơ quan.
- Không vi phạm các quy định về đạo đức nhà giáo; tự học tự rèn xứng đáng là tấm gương cho đồng nghiệp và học sinh noi theo.
- Gương mẫu đi đầu trong thực hiện các cuộc vận động và duy trì các nội dung phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
- Thực hành tiết kiệm thời gian trong việc đi làm đúng giờ, bảo vệ tài sản cơ quan, có ý thức nhắc nhở mọi đồng nghiệp cùng thực hiện; Luôn rèn luyện, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành.
- Thực hiện nghiêm túc nội quy cơ quan và các quy định của công sở về trang phục, giao tiếp, nói năng, tinh thần thái độ phục vụ;Có ý thức đoàn kết nội bộ cơ quan.
2.3.  Đối với học sinh
- Thực hiện nghiêm túc nội quy của nhà trường, của ngành giáo dục đề ra.
- Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.
- Rèn luyện đức tính thật thà, cần cù, dũng cảm, vượt khó, đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập và rèn luyện; Phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập và tu dưỡng.
- Có ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống thể hiện ở mọi lúc, mọi nơi, vươn lên trở thành con ngoan, trò giỏi.  Tham gia đầy đủ các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Kiện toàn Ban chỉ đạo các cuộc vận động và phong trào thi đua trong đơn vị.
- Ban chỉ đạo thống nhất xây dựng kế hoạch cho phù hợp với đặc điểm tình hình của trường và địa phương.
- Quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Ngành về việc thực hiện các cuộc vận động tới toàn thể CBCNV và học sinh, giúp mọi người nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của các cuộc vận động.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên. Đồng thời tư vấn cụ thể cho các thành viên được kiểm tra các biện pháp, hình thức tổ chức thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Sơ kết, tổng kết các hoạt động, các phong trào thi đua. Đề nghị khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích trong thực hiện.
Trên đây là nội dung kế hoạc tổ chức thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua trong năm học 2016-2017, yêu cầu đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường nghiêm túc thực hiện./.
                                                                                             HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- BGH;
- Trưởng các đoàn thể;
-LưuVT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
 - Đưa các cuộc vận động và phong trào đi vào chiều sâu có hiệu quả vì đây là một nhiệm vụ đầu tiên của năm học 2013-2014 .
- Mọi cán bộ giáo viên nhân viên đều phải tự giác thực hiện đăng ký việc làm cụ thể trong các cuộc vận động và phong trào với những nội dung thiết thực, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao và ý thức trách nhiệm của người giáo viên XHCN.   
 - Mục đích của các cuộc vận động và phong trào là làm cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và toàn thể cán bộ viên chức trong ngành giáo dục nhận thức sâu sắc được những nội dung cơ bản và ý nghĩa về việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nói không tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích trong giáo dục; tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo của mỗi thầy, cô giáo; phong cách của nhà giáo,… trong hoạt động giáo dục và đào tạo. Tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ viên chức ngành giáo dục về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tự học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và sáng tạo trong các hoạt động giáo dục, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục, đáp ứng tốt việc đào tạo nên những thế hệ con người mới có đủ phẩm chất, trí tuệ, năng động, sáng tạo, để xây dựng đất nước trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
  - Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và phong trào do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. Từng bước phát hiện, xử lý triệt để các biểu hiện tiêu cực trong việc giảng dạy, thi cử, đánh giá học sinh, các hành vi phạm đạo đức nhà giáo.
- Xây dựng trường học có đội ngũ nhà giáo chuẩn mực về đạo đức, vững vàng về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, chuyên tâm với nghề và sáng tạo trong lao động.
2. Yêu cầu:
 -Phát huy những kết quả đã đạt được trong thực hiện các cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động "Mỗi thầy giáo cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo", " Hai không" trong giáo dục và  phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"  thời gian qua, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả việc thực hiện trong thời gian tới.
-Chú trong nâng cao nhận thức với ý thức tự giác rèn luyện của mỗi cán bộ, giáo viên, viên chức toàn đơn vị. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ , giáo viên nhất là cán bộ chủ chốt, cốn cán của các bộ phận, đòan thể; đồng thời nghiêm túc thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan.
-Kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các cuộc vận động, các phong trào đang triển khai với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị một cách hài hòa , có hiệu quả. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên  của mỗi cán bộ , giáo viên nhân viên và học sinh trong nhà trường.
II. NỘI DUNG:
-         Tiếp tục tổ chức tốt các cuộc vận động và phong trào học tập trong toàn thể cán bộ , giáo viên và học sinh trong nhà trường bằng những nội dung cụ thể gắn liền với các chỉ tiêu hoạt động của việc thực hiện nhiệm vụ năm học.
III/ CHỈ TIÊU:
- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên có nội dung đăng ký và thực hiện tốt các nội dung đã đăng ký của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
- 100% Cán bộ,  giáo viên, nhân viên không vi phạm đạo đức nhà giáo; thực hiện nghiêm túc cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.
- 100% GV và HS Thực hiện tốt 5 nội dung của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, họ sinh tích cực”.  Đảm bảo nhà trường " Xanh - sạch - đẹp - thân thiện".
IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Về các cuộc vận động:
 
1.1.Tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:
-Lựa chọn nội dung học tập sát hợp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị là công tác giáo dục học sinh, mối quan hệ đồng nghiệp, quan hệ với nhân dân; là tấm gương tự học, sáng tạo của Nhà giáo.
- Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đăng ký một việc làm cụ thể học tập theo gương Bác.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay phù hợp với đặc thù của ngành:
-  Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, của nhà trường và các đòan thể trong nhà trường:
- Thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh, cán bộ, đảng viên
- Giáo dục đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:
1.2. Duy trì và thực hiện triệt để cuộc vận động : “Hai không” với 4 nội dung
- Tiếp tục triển khai, quán triệt nội dung cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” với 4 nội dung: Nói không trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, với vi phạm đạo đức nhà giáo và tình trạng học sinh không đạt chuẩn lên lớp (ngồi nhầm lớp)
- Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như về phẩm chất đạo đức.
- Dần tiến tới chống ngồi nhầm lớp trong học sinh và đừng nhầm lớp trong giáo viên và chống vi phạm đạo đức công vụ.
  1.3 Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
   Toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên trong toàn trường thực hiện tốt các  phẩm chất đạo đức, tinh thần tự học và tính sáng tạo của mỗi nhà giáo và cán bộ theo các nội dung sau:
 A, Về đạo đức nhà giáo:
   - Không vi phạm chính sách, pháp luật, quy định về đạo đức nhà giáo và nội quy của đơn vị.
    - Yêu ngành, yêu nghề, yên tâm công tác, có ý thức trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật
     - Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đấu tranh, ngăn chặn đồng nghiệp vi phạm pháp luật và những quy định nghề nghiệp.
    - Được phụ huynh và nhân dân địa phương tin tưởng. 
 B,  Về tự học của nhà giáo: 
    - Không ngừng học tập để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn và tin học để phục vụ công tác giáo dục, đáp ứng yêu cầu về chuẩn nghề nghiệp, các tiêu chí đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học trong giai đoạn hiện nay.
     - Khắc phục khó khăn, có kế hoạch tự học và ý chí vươn lên rèn luyện kỹ năng, phương pháp tự học, tự nghiên cứu để chiếm lĩnh kiến thức, kĩ năng giáo dục và nghệ thuật sư phạm. 
    - Việc tự học của nhà giáo và cán bộ quản lý nhà trường, vừa là quá trình để tự hoàn thiện mình vừa là để nêu gương cho học sinh noi theo.
  C,Về tính sáng tạo của nhà giáo:
  - Sáng tạo trong vận dụng kiến thức, kĩ năng và đổi mới phương pháp vào quá trình giảng dạy. 
  - Tích cực nghiên cứu tự làm thêm đồ dùng dạy học mới, cải tiến đồ dùng dạy học đã có phù hợp với điều kiện cụ thể của bài dạy, của lớp học và học sinh.
  - Đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng công nghệ tin học vào bài giảng và xử lý tốt các tình huống sư phạm. Quan tâm phát hiện và biết bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu, học giỏi, đồng thời biết phụ đạo những học sinh học yếu kém.
- Đổi mới, cải tiến phương pháp quản lý nhà trường, quản lý học sinh nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục - đào tạo.
- Tích cực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng tổng kết các SKKN của đồng nghiệp và bản thân, nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục.
  2. Về phong trào “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”:
  Phấn đấu đạt dược loại tốt trong năm học này cần bám theo 5 nội dung sau:
 2.1. Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp và an toàn.
         - Đảm bảo trường lớp an toàn-xanh-sạch-đẹp; trường có đủ lớp học và phòng chức năng với đủ tiện nghi và đồ dùng dạy học. Thi đua xây dựng lớp đẹp, trường đẹp, an toàn. có đủ nhà vệ sinh sạch sẽ cho giáo viên và học sinh.
         - Tiếp tục trồng cây xanh, cây bóng mát trong khuôn viên nhà trường. Tiếp tục đảm nhận công trình: Đoạn đường em chăm (con đường an toàn xanh sạch đẹp) dẫn đến trường.
         - Làm tốt công tác vận động học sinh đến trường, hạn chế học sinh bỏ học. Đảm bảo “3 đủ” cho học sinh. Tham mưu Hội Khuyến học tổ chức Tháng Khuyến học để giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
        - Đi học an toàn: Phối hợp với Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và các đơn vị có liên quan, đảm bảo an toàn trên đường đi học và học tập ở nhà cho học sinh, ngăn chặn tình trạng chơi game oline có nội dung bạo lực hoặc không lành mạnh ở gia đình và ngoài cộng đồng.
           - Đảm bảo an toàn trong trường học: Phòng chống triệt để tình trạnghọc sinh đánh nhau, trấn lột, băng nhóm và các tệ nạn khác trong học sinh. Có kế hoạch tổ chức định kỳ sinh hoạt trong phạm vi lớp, trường với chủ đề “Nói không với hành vi bạo lực”; tổ chức cho học sinh cam kết không tham gia đánh nhau, không mang theo và xử dụng hung khí, vật dễ gây sát thương. Tăng cường công tác quản lý học sinh; xử lý công khai, nghiêm minh những trường hợp vi phạm. Chủ động phối hợp với công an, chính quyền và các đoàn thể tại địa phương để huy động sức mạnh xã hội tham gia giáo dục học sinh.
        - Phối hợp với địa phương và các đoàn thể tổ chức lễ ra trường  lớp 5 vào dịp cuối năm học.
 2.2. Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh ở mỗi địa phương, giúp các em tự tin trong hoc tập
      - Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính độc lập, sáng tạo của học sinh, ứng dụng công nghệ thông tin và phương pháp phù hợp để tạo hứng thú cho học sinh. Mỗi thầy cô giáo có ít nhất một sáng kiến hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong đổi mới phương pháp dạy học hoặc tổ chức quản lý trong phong trào thi đua.
       - Tổ chức dạy phân hóa theo năng lực học sinh dựa trên chuẩn kiến thức và kỹ năng của chương trình giáo dục cấp học.
       - Hướng dẫn học sinh tự học, tự rèn đạo đức, lối sống, kỹ năng sống trong gia đình và ngoài cộng đồng. Tổ chức các câu lạc bộ do học sinh làm chủ nhiệm, các hình thức học tập tập thể nhằm giúp học sinh chủ động, tích cực, hứng thú học tập, rèn luyện đạo đức. Tổ chức các sân chơi giúp học sinh tự học, tự nghiên cứu khoa học.
       - Tích cực xây dựng, tổ chức  các tiết dạy-học “Thân thiện, tích cực”.
 2.3. Rèn kỹ năng sống cho học sinh
        - Tăng cường nguồn lực trong và ngoài nhà trường cho giáo dục đạo đức, hình thành các chuẩn đạo đức (định hướng giá trị sống). Chú ý giáo dục giá trị gia đình, văn hóa gia đình bên cạnh giáo dục lòng yêu nước và truyền thống văn hóa dân tộc.
        - Rèn luyện ý thức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, gọn gàng, ngăn nắp, có kế hoạch phối hợp với các đơn vị quân đội kết nghĩa để tổ chức cho học sinh giao lưu, học tập nếp sống quân đội.
         - Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong một số môn học và hoạt động ngoài giờ lên lớp đặc biệt rèn luyện kỹ năng sử dụng ngoại ngữ nghe nói  và công nghệ thông tin. Ở tiểu học tăng cường giáo dục kỹ năng tự phục vụ, thói quen vệ sinh tốt, kỹ năng tự bảo vệ an toàn bản thân, mạnh dạn trong giao tiếp, thân thiện với bạn bè, lễ phép với người lớn....
         - Tổ chức bồi dưỡng cho các bà mẹ có con đang theo học ở tiểu học những kiến thức, kỹ năng chăm sóc, quan tâm đến việc học tập, kỹ năng sống cho con em.
         - Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường. Tổ chức tư vấn cho học sinh, bố trí 1-2 giáo viên kiêm nhiệm tư vấn ở trong  trường; tổ chức các câu lạc bộ văn hóa, thể thao ưa thích cho học sinh.
         - Đảm bảo an toàn giao thông và các kỹ năng thực thi an toàn giao thông; kỹ năng xử lý đến các tình huống có liên quan đến tệ nạn xã hội. 
         - Tổ chức Ngày hội Giao lưu học sinh tiểu học để rèn luyện kỹ năng sống cho hoc sinh tiểu học thông qua các sân chơi: Giao lưu Toán tuổi thơ, Tiếng Anh; Thi vẽ tranh; Thi các trò chơi dân gian và Thực hành kỹ năng sống... (vào các ngày lễ trong năm học 20/11; 2/3; 8/3; 26/3; 30/4; 15/5,... ).   
 2.4. Phát triển trò chơi dân gian, tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh trong nhà trường.
         - Phối hợp TPTĐội, Gv dạy âm nhạc đưa các làn điệu dân ca vào nhà trường, nhất là làn điệu dân ca xứ Nghệ. Nâng cao hiệu quả hệ thống thư viện trường học, thư viện di động.    
         - Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trò chơi dân gian cho học sinh trong và ngoài trường học thông qua các hình thức “Thắp sáng ước mơ”, trại hè, hoạt động hè.
        - Tổ chức sưu tầm, tập duyệt các trò chơi, các loại hình nghệ thuật dân gian địa phương, đưa các hình thức này vào các hoạt động của nhà trường một cách thường xuyên, liên tục. Tổ chức cho học sinh tham gia các trò chơi, biểu diễn  các tiết mục văn nghệ  trong các dịp lễ hội của nhà trường, địa phương
 2.5. Chỉ đạo chăm sóc tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng của quốc gia và ở địa phương.
 - Tiếp tục chăm sóc bảo vệ di tích gồm các hoạt động: tìm hiểu, tuyên truyền, giới thiệu, xây dựng mới các công trình bổ trợ, tu bổ, chăm sóc, vệ sinh công trình, tổ chức các hoạt động giáo dục tại khu vực di tích Lăng mộ Vua Mai Hắc Đế ở xóm Đụn Sơn xã Vân Diên góp phần làm cho di tích ngày một sạch đẹp hơn, hấp dẫn hơn để đón các đoàn khách tham quan khu di tích gần xa trong và ngoài huyện, tỉnh.
       - Tổ chức sưu tập và bổ sung tư liệu về các di tích, danh lam thắng cảnh của địa phương để giới thiệu trên website của Phòng.
        - Thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp và tích hợp với các môn học, giáo dục niềm tự hào về truyền thống của quê hương và đất nước.
        - Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về di tích, danh nhân, truyền thống của đất nước và địa phương; khuyến khích viết bài tìm hiểu về địa phương và sưu tầm các tài liệu hỗ trợ giáo dục, học tập.
V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Kiện toàn Ban chỉ đạo các cuộc vận động và phong trào thi đua, thành viên gồm Ban giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn, Đoàn thanh niên, các tổ chuyên môn và giáo viên chủ nhiệm lớp. Hội CMHS.Hội khuyến học.
- Ban chỉ đạo thống nhất xây dựng kế hoạch cho phù hợp với đặc điểm tình hình của trường và địa phương.
- Chính quyền, các đoàn thể phối kết hợp quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Ngành tới toàn thể CBCNV và học sinh, giúp mọi người nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện ba cuộc vận động và phong trào “Xây dựng THTT-HSTC”.
- Chú trọng xây dựng đoàn kết nội bộ, xây dựng nề nếp dạy – học, nề nếp hoạt động của các đoàn thể. Thường xuyên động viên, khích lệ tinh thần thi đua của CBGV và học sinh.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên. Đồng thời tư vấn cụ thể cho các thành viên được kiển tra biện pháp, hình thức tổ chức thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Sơ kết, tổng kết các hoạt động, các phong trào thi đua. Đề nghị khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai.
VI. KẾ HOẠCH CỤ THỂ
Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách Bổ sung Kết quả
Tháng 9-10/
2013
- Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động và phong trào “Xây dựng THTT-HSTC” trong  năm học 2013-2014.
- Ban chỉ đạo tổ chức xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện cuộc vận động, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của hội đồng. Bổ sung và hoàn thiện kế hoạch.
- Triển khai kế hoạch thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua tới toàn thể CBGV-CNV và học sinh trong lễ khai giảng năm học mới, tổ chức cho CBGV ký cam kết thực hiện cuộc vận động này.
- Xây dựng các quy định về nề nếp dạy-học, nề nếp các hoạt động đối với CBGV và học sinh.
- Kiểm tra chất lượng đầu năm đối với các khối lớp 2,3,4,5. Tổ chức các lớp phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi
- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch của CBGV và học sinh. Tổ chức kiểm tra, đánh giá chặt chẽ chất lượng dạy-học.
- Nêu gương, động viên khuyến khích CBGV và học sinh tích cực thi đua dạy và học thông qua các tiết sinh hoạt cuối tuần, chào cờ đầu tuần.
BCH CĐ , Ban lãnh đạo trường
 
 
- Ban chỉ đạo
 
 
 
- Tổ trưởng CM, HP
 
 
 
- HT
   
Tháng 11-12 /2013 - Tiếp tục triển khai thực hiện ba cuộc vận động và phong trào “ Xây dựng THTT-HSTC”các phong trào thi đua trong năm.
- Tiếp tục duy trì củng cố nề nếp dạy – học, nề nếp hoạt động các đoàn thể.
- Kết hợp chặt chẽ với Hội phụ huynh, đoàn thể, chính quyền địa phương quản lí chặt chẽ, giáo dục toàn diện học sinh.
- Tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch của CBGV và học sinh. Tổ chức kiểm tra, đánh giá chặt chẽ chất lượng dạy-học.
- Tổ chức sơ kết, đánh giá quá trình thực hiện cuộc vận động đợt 1 trong năm. Khen thưởng cho CBGV và học sinh đạt thành tích cao nhân Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Bổ sung kế hoạch (nếu có) và triển khai thực hiện tiếp đợt 2.
BCH CĐ , Ban lãnh đạo trường
 
 
- Ban chỉ đạo
 
 
- Tổ trưởng CM, HP
 
- BCĐạo
 
   
Tháng 1-2
/2014
- Tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện các cuộc vận động chú ý quan tâm cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung và thực hiện các phong trào khác trong năm
- Tiếp tục duy trì củng cố nề nếp dạy – học, nề nếp hoạt động các đoàn thể.
- Kết hợp chặt chẽ với Hội phụ huynh, đoàn thể, chính quyền địa phương quản lí chặt chẽ, giáo dục toàn diện học sinh.
- Tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch của CBGV và học sinh.
- Thành lập hội đồng coi, chấm bài kiểm tra chất lượng học kỳ I của học sinh theo đề chung của Phòng Giáo dục và Đào tạo một cách nghiêm túc, công bằng, khách quan.
- Sơ kết học kỳ I, sơ kết các cuộc vận động và phong trào, tuyên dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể hưởng ứng tốt phong trào và đạt thành tích cao trong phong trào thi đua.
BCH CĐ , Ban lãnh đạo trường
 
- Ban chỉ đạo
 
 
 
HVụ
 
 
   
Tháng 3-4 - Tiếp tục triển khai thực hiện ba cuộc vận động và phong trào “ Xây dựng THTT-HSTC”các phong trào thi đua trong năm.
- Tiếp tục duy trì củng cố nề nếp dạy – học, nề nếp hoạt động các đoàn thể.
- Kết hợp chặt chẽ với Hội phụ huynh, đoàn thể, chính quyền địa phương quản lí chặt chẽ, giáo dục toàn diện học sinh.
- Tổ chức kỷ niệm 8/3; 26/3; 30/4 qua đó tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi CBGV và học sinh trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng. 
- Tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch của CBGV và học sinh, đánh giá nghiêm túc, khách quan. Theo dâi chặt chẽ KTĐK lần 3.
- Sơ kết, đánh giá cuộc vận động đợt 3. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch và phát động thực hiện tiếp đến cuối năm học.
BCH CĐ , Ban lãnh đạo trường
 
 
- Ban chỉ đạo
 
 
 
HVụ
   
Tháng 5-6 - Tiếp tục triển khai thực hiện ba cuộc vận động và phong trào “ Xây dựng THTT-HSTC”các phong trào thi đua trong năm.
- Tiếp tục duy trì củng cố nề nếp dạy – học, nề nếp hoạt động các đoàn thể.
-  Chỉ đạo sát sao việc tổ chức coi và chấm thi KTĐK lần 4 thật nghiêm túc,công bằng, khách quan. Quản lí chặt chẽ kết quả kiểm tra, dựa vào kết quả để đánh giá nhận xét và rút kinh nghiệm.
- Kết hợp chặt chẽ với Hội phụ huynh, đoàn thể, chính quyền địa phương quản lí chặt chẽ, giáo dục toàn diện học sinh.
- Tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch của CBGV và học sinh, đánh giá nghiêm túc, khách quan.
- Tổng kết năm học, tổng kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhân ngayg 19/5. Khen thưởng những cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc kế hoạch nhiệm vụ năm học.
BCH CĐ , Ban lãnh đạo trường
 
 
- Ban chỉ đạo
 
 
 
HVụ
 
- Ban chỉ đạo
   
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Huy Nghiệp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 119 | lượt tải:53
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây