Kế hoạch tổ chức kỉ niệm 60 năm thành lập Trường Tiểu học Ngọc Liệp

Thứ năm - 13/11/2014 07:13
Kế hoạch Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường tiểu học Ngọc Liệp Và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
             UBND XÃ NGỌC LIỆP
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LIỆP

                   Số: 03/KH-THNL
                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                       Ngọc Liệp, ngày 15 tháng 9 năm 2014
 
                                                                    KẾ HOẠCH
                  Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường tiểu học Ngọc Liệp
                              Và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
 
          Thực hiện hướng dẫn của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân xã Ngọc Liệp về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường tiểu học Ngọc Liệp và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Để công tác tổ chức Lễ kỷ niệm thành lập trường và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được tổ chức theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân xã. Trường tiểu học Ngọc Liệp xây dựng kế hoạch tổ chức cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
          - Khẳng định sự quan tâm, chăm lo tới đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các em học sinh của lãnh đạo Đảng, HĐND và UBND xã Ngọc Liệp đối với các cấp học trên địa bàn  .
          - Ôn lại truyền thống xây dựng và phát triển của nhà trường trong chặng đường 60 năm, thông qua đó khơi dậy lòng tự hào và quyết tâm thi đua dạy tốt học tốt, tô điểm thêm bề dày truyền thống của nhà trường.
          - Tôn vinh sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ - giáo viên, các em học sinh toàn trường, của lãnh đạo đảng, chính quyền, nhân dân địa phương trong quá trình phấn đấu xây dựng trường tiểu học Ngọc Liệp đạt chuẩn quốc gia.
          - Công tác tổ chức  đặt dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ, chính quyền địa phương; sự phối hợp tích cực của nhà trường và các ban ngành đoàn thể địa phương.
II. NỘI DUNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Công tác tổ chức buổi lễ.
1.1 Thời gian tổ chức: Trong các ngày 19/11/2014.
1.2 Địa điểm: Tại sân trường tiểu học Ngọc Liệp.
1.3 Nội dung chương trình lễ kỷ niệm.
- Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 00 đón tiếp khách.
- Từ 8 giờ đến 9 giờ 00 Chương trình văn nghệ chào mừng.
- Từ 9 giờ 00 đến 10 giờ 30.
+ Chào cờ.
+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
+ Báo cáo ôn lại truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành của trường tiểu học Ngọc Liệp.
+ Các ý kiến phát biểu của giáo viên, học sinh nhà trường; Giáo viên hưu trí
+ Đọc quyết định và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
+ Các ý kiến phát biểu của lãnh đạo các cấp.
+ Bế mạc.
2. Quy mô tổ chức và công tác chuẩn bị.
1.2 Quy mô tổ chức.
Xác định đây là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử trong chặng đường xây dựng, phấn đấu và trưởng thành của trường tiểu học Ngọc Liệp. Phạm vi tổ chức rộng vì vậy nên công tác tổ chức phải được chuẩn bị chu đáo, trang trọng và có ý nghĩa thiết thực nhằm mục đích ôn lại chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển của nhà trường; tuyên truyền, quảng bá và tôn vinh những đóng góp của các thế hệ giáo viên, học sinh nhà trường, sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương trong suốt quá trình phấn đấu, xây dựng và phát triển của trường tiểu học Ngọc Liệp.
a)    Về công tác tổ chức và nội dung buổi lễ.
- UBND xã Ngọc Liệp làm chủ lễ. Đạo diễn, điều hành chương trình.
          - Nhà trường và UBND xã thống nhất các nội dung của buổi lễ, phân công và giao trách nhiệm cụ thể tới các bộ phận có liên quan.
    b) Về thành phần tham gia buổi lễ.
          - Ở Thành phố:
+ Mời lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo: từ 3 đến 5 đại biểu.
- Ở Huyện mời.
+ Lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND Huyện; các Phòng, ban huyện: 15 đại biểu.
+ Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo: 15 đại biểu .
+ Ban Giám hiệu các trường Tiểu học trên toàn huyện 23 đại biểu.
+ Ban giám hiệu các trường THCS, Mầm non: 8 đại biểu.
- Ở xã mời.
+ Lãnh đạo Đảng, HĐND, UBND xã; các ban ngành đoàn thể; lãnh đạo các cơ sở thôn: 53 đại biểu.
+ Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn: 15 đại biểu.
+ Các thầy, cô giáo hưu trí trên địa bàn xã: 26 đại biểu.
+ Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường: 47 người.
+ Các thầy cô giáo đã là giáo viên giảng dạy tại trường tiểu học Ngọc Liệp nay chuyển công tác: 28 đại biểu.
- Mời các cơ quan đài báo Huyện, Thành phố về dự và đưa tin buổi lễ: 3 đến 5 đại biểu.
Tổng số đại biểu: 234 đại biểu.
2.2 Công tác chuẩn bị
          - Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức buổi lễ, trình Đảng uỷ phê duyệt.
- Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức buổi lễ, phân công trách nhiệm cho các thành viên.
- Tập trung ổn định cơ sở vật chất, bố trí trồng thêm các bồn hoa, cây cảnh trước  khu phòng học mới xây dựng và khuôn viên nhà trường.
          - In ấn các panô, khẩu hiệu, cờ trang trí... phục vụ lễ kỷ niệm.
          - Xây dựng chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ, tổ chức tập luyện.
          - Thuê phông màn, âm thanh, thuê bạt che phòng thời tiết mưa nắng, bàn ghế phục vụ hội nghị...
3. Các biện pháp chỉ đạo thực hiện.
          a) Các mốc thời gian tiến hành công tác chuẩn bị.
          - Từ ngày 5 đến 10/8. xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí tổ chức báo cáo lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương.
          - Từ tháng 9 đến hết tháng 10/2014 nhà trường chủ động các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị cho buổi lễ.
          - Từ ngày 1 đến 14/11/2014 Họp Ban chỉ đạo, phân công trách nhiệm tới các thành viên và bàn các giải pháp tổ chức thực hiện.
          b) Phân trách nhiệm cụ thể.
          - Ban chỉ đạo thống nhất và giao trách nhiệm về nội dung chương trình buổi lễ cho các thành viên ban tổ chức và các bộ phận có liên quan. Trong giai đoạn chuẩn bị các công việc cho buổi lễ Ban chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt các tồn tại... trình UBND xã xem xét giải quyết.
          - Công tác CSVC, cảnh quan môi trường; in ấn pa nô khẩu hiệu nhà trường dự kiến cụ thể về khối lượng, kinh phí và tổ chức thực hiện.
          - Chương trình văn nghệ chào mừng giao cho Đoàn Thanh niên nhà trường phối hợp cùng BCH xã Đoàn xây dựng, lựa chọn, dự kiến kinh phí tập luyện, thuê trang phục, đạo diễn...
          - Công tác tổ chức hội nghị căn cứ vào các nội dung của buổi lễ, Ban chỉ đạo giao trách nhiệm cụ thể cho các thành viên có liên quan.
4. Kinh phí tổ chức thực hiện.
          - Kinh phí cho các nội dung:
+ Bồi dưỡng tập luyện và thuê trang phục chương trình văn nghệ chào mừng: 10 000 000 đồng.
          + In ấn pa nô, khẩu hiệu, trang trí cờ hoa, thiệp mời...: 15 000 000 đồng.
          + Thuê âm thanh, bàn ghế, phông bạt: 10 000 000 đồng.
          + Tăng phẩm cho khách dự lễ: 150 000đ/ người x 234 người = 35 100 000 đồng.
          + Chi sinh hoạt 234 người x 150 000đ/người = 35 100 000 đồng.
          Tổng kinh phí: 107 000 000 đồng.
- Kinh phí tổ chức thực hiện buổi lễ căn cứ vào kế hoạch xây dựng của nhà trường do UBND xã quyết định. Trên cơ sở nguồn kinh phí được thống nhất, Ban chỉ đạo tiến hành triển khai thực hiện.
          - Trường tiểu học phối hợp với địa phương tham mưu với Phòng Giáo dục&Đào tạo, Phòng tài chính-Kế hoạch, UBND Huyện xem xét hỗ trợ; kêu gọi sự hỗ trợ của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.
          Trên đây là kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường tiểu học Ngọc Liệp và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Kính mong Đảng uỷ, UBND xã quan tâm chỉ đạo để buổi lễ đạt kết quả.
 
                                                                                                                                                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
 
 
         
                                                                                                                                                                                                                                             Nguyễn Huy Nghiệp
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây