Kế hoạch xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích năm học 2018 - 2019

Thứ sáu - 12/10/2018 19:31
Trường tiểu học Ngọc Liệp triển khai kế hoạch xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích năm học 2018-2019
tải xuống
tải xuống
  UBND HUYỆN QUỐC OAI  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGỌC LIỆP

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:     /KH-THNL              Ngọc Liệp, ngày      tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH
 Xây dựng trường học an toàn, phòng chống
 tai nạn thương tích năm học 2018-2019

          Căn cứ Quyết định số 4458/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trong trường phổ thông;
Căn cứ Kế hoạch số: 4079/KH-SGDĐT ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc Triển khai công tác phòng chống tai nạn thương tích xây dựng trường học an toàn trong các trường tiểu học năm 2018;
          Căn cứ Kế hoạch số 46/KH-GDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quốc Oai về việc Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích năm học 2018-2019;
Căn cứ nhiệm vụ năm học 2018-2019 trường tiểu học Ngọc Liệp,
Trường tiểu học Ngọc Liệp triển khai kế hoạch xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích năm học 2018-2019 cụ thể như sau: 
I. Mục đính yêu cầu
1. Mục đích
- Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp quyết liệt, liên tục để từng bước hạn chế tai nạn thương tích cho học sinh trong học tập, sinh hoạt tại trường và gia đình.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, thực hiện an toàn khi sử dụng các thiết bị điện; dần đưa các quy định vào cuộc sống một cách thiết thực, tạo ý thức tự giác, nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong công tác lao động và học tập hàng ngày.
- Phối hợp cùng các lực lượng trên địa bàn triển khai kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích đồng bộ, phù hợp với từng trường, từng địa phương.
- Xây dựng “Nhà trường thân thiện, học sinh tích cực”, tạo kỷ cương nề nếp, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa trong học sinh.
2. Yêu cầu.
- Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích là hoạt động đòi hỏi ý thức, tinh thần trách nhiệm của từng thành viên trong nhà trường. Là công cụ để nhà trường tự đánh giá, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh.
- Các hoạt động của nhà trường phải thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh mỗi lớp, mỗi chi đội phải thực sự là nòng cốt trong việc tuyên truyền và thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích tiến tới xây dựng nhà trường là nơi gthaatj sự an toàn cho học sinh.
            II. Mục tiêu cụ thể.
          - Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác y tế nhà trường, ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả.
          - Cán bộ y tế trường học được tập huấn nâng cao năng lực, sơ cấp cứu ban đầu và nắm vững kiến thức về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em để tuyên truyền, vận động.
          - Tiếp tục đầu tư trang thiết bị cho phòng y tế, đảm bảo các điều kiện phục vụ công tác sơ cấp cứu ban đầu tại trường học.
          - 100% CBGV-NV và học sinh được tuyên truyền phổ biến về chính sách, pháp luật, kiến thức và kỹ năng cơ bản  phòng chống tai nạn thương tích trẻ em.
        - 100% HS được đảm bảo an toàn tính mạng, hông có tai nạn thương tích nghiêm trọng xảy ra trong nhà trường, lớp học.
         - 100% học sinh đến trường đều được khám và chăm sóc sức khoẻ tại trường.
- Bếp ăn bán trú học sinh được cấp giấy chứng nhận “Bếp ăn đủ điều kiện an toàn thực phẩm”. Không có ngộ độc thực phẩm xảy ra tại trường.
- Phấn đấu trường đạt “Trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích”.
III. Nội dung và các giải pháp.
1. Công tác tuyên truyền, giáo dục  
 - Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các chủ trương kế hoạch của thành phố, của huyện về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, sử dụng điện an toàn, phòng chống đuối nước cho học sinh.
- Tuyên truyền văn hóa khi tham gia giao thông, các quy tắc an toàn phòng, chống cháy nổ, an toàn khi sử dụng các thiết bị điện.
- Tuyên truyền phổ biến rộng rãi Luật an toàn giao thông; Luật chăm sóc giáo dục trẻ em; Luật phòng cháy chữa cháy; Luật phòng chống ma túy, bạo lực học đường.
- Xây dựng các góc tuyên truyền tại đơn vị trường giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh và phụ huynh học sinh hiểu sâu hơn về công tác xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.
- Biểu dương kịp thời những cá nhân, tập thể  tiêu biểu trong các phong trào thi đua; phê pahns các hành vi thiếu văn minh, trái với quy định... Tổ chức các hoạt động thông qua chương trình ngoại khóa, các buổi hoạt động tập thể nhằm thu hút các lực lượng của nhà trường, các enm học sinh cùng CMHS tham gia.
2. Các giải pháp thực hiện.
- Tổ chức các hoạt động can thiệp, giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn, thương tích trong trường học.
- Cải tạo môi trường học tập và sinh hoạt phòng, chống tai nạn thương tích. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.
- Thường xuyên rà soát, loại bỏ các yếu tố gây tai nạn, thương tích. Khắc phúc các nguy cơ thương tích trong trường học, tập trung ưu tiên các loại thương tích thường gặp như: Tai nạn giao thông, ngã, đuối nước, bỏng, điện giật, ngộ độc, đánh nhau...
-  Giáo dục, tuyên truyền nâng cao ý thức về tác hại, sự ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội của tệ nạn xã hội như: ma túy, mại dâm, cờ bạc,…
 - Thực hiện tích hợp giảng dạy các nội dung về an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, xây dựng trường học an toàn, thân thiện trong các tiết sinh hoạt tập thể, các giờ học chính khóa.
- Xây dựng tủ sách pháp luật, trang thiết bị, tài liệu cho công tác  phòng chông tai nạn thương tích, tạo điều kiện cho học sinh tích cực tham gia.
          - Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng trường học an toàn phòng chống cháy nổ, TNTT bằng các hình thức như: băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, tổ chức các hội thi, thông qua các tiết sinh hoạt dưới cờ đầu tuần…
- Tổ chức ký cam kết thực hiện ATGT đối với đội ngũ CBGV-NV và toàn thể học sinh các khối lớp trong nhà trường.
- Thường xuyên nhắc nhở học sinh không được trèo cây, trèo lan can, trèo tường… để tránh ngã từ trên cao xuống. Không đùa nghịch quá khích trong lớp học, ngoài sân trường, không đá bóng trên sân bê tông, sân gạch tránh thương tích do bị ngã. Luôn quan tâm kiểm tra sân trường, lối đi tránh trơn, trượt.
- Giáo dục học sinh không nên chơi ở những khu vực xung quanh ao, hồ, sông, giếng nước. Không tự ý tắm ở ao, hồ, sông để tránh bị chết đuối. Không được tự ý sờ, mó vào các hệ thống điện trong nhà trường để tránh điện giật; tắt các hệ thống điện, quạt khi ra khỏi phòng để đề phòng cháy nổ.
- Cấm tuyệt đối học sinh không được mang các vật sắc như, dao nhọn, súng cao su, chất nổ độc hại và các hung khí đến trường.
- Luôn quan tâm kiểm tra và xử lý đảm bảo an toàn TNTT như: chặt tỉa cây trước mùa mưa bão, kiểm tra hệ thống tay vịn các cầu thang, bàn ghế trong lớp học, các bể chứa nước. Thiết lập nội quy phòng chống điện giật, cháy nổ. Trang bị thiết bị phòng chống cháy, đặt nơi an toàn thuận tiện cho sử dụng.  
- Quản lý chặt chẽ học sinh trong giờ học, có các biện pháp chống ùn tắc giao thông trước cổng trường vào thời điểm tan học.
- Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ giáo viên về các nội dung phòng, chống tai nạn thương tích.
- Giao cho Tổng phụ trách đội, GVCN theo dõi giám sát, báo cáo xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.
- Triển khai thực hiện Nghị định 80/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị 505/CT-BGD&ĐT ngày 20/02/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục.
          IV. Tổ chức thực hiện.
- Thành lập ban chỉ đạo công tác y tế trường học. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tới đội ngũ CBGV,NV và học sinh nhà trường.
- Hằng năm tổ chức tập huấn, tuyên truyền giáo dục cho học sinh, giáo viên, nhân viên của trường những kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy cơ về cách phòng chống tai nạn thương tích.
- Tổ chức cho học sinh tọa đàm về phòng, chống tai nạn thương tích và xây dựng trường học an toàn với chủ đề “Học sinh Thủ đô phòng, chống tai nạn thương tích.
- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
Trên đây là nội dung công tác Xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích năm học 2018-2019, đề nghị tập thể CBGV,NV và học sinh trường nghiêm túc thực hiện.                                                                                      
Nơi gửi:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
-BCĐ công tác Y tế;
-Lưu VT.

                                                      
                                                                                 Nguyễn Huy Nghiệp


 

Tác giả bài viết: Nguyễn Huy Nghiệp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây